Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2012

  BERGER, Igor: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 11

 • 2006

  Alexander Jablokov in concerto all´Instituto Slovacco di Roma. (Alexander Jablokov na koncerte slovenského inštitútu v Ríme)

  Discussione, 18. 3. 2006, s. 9

 • 2006

  Instituto Slovacco – Il violino di Jablokov per Bach e Mozart. (Slovenský inštitút – Jablokove husle pre Bacha a Mozarta)

  Corriere della Sera, 18. 3. 2006

 • 2006

  Doppio appuntamento con la cultura della Slovacchia. (Dvojnásobné stretnutie s kultúrou Slovenska)

  Corriere Laziale, 17. 3. 2006

 • 2004

  ASMANN, Ulrike: Steppke und Geigen-Virtuose

  Warstein, 5. 7. 2004

 • 2003

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Roman Berger : Konvergencie [recenzia CD]

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 7 – 8, s. 55

 • 2003

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 4, s. 20

 • 2000

  NĚMEC, V.: Čajkovskij: Klavírní trio a mol op. 50 [recenzia CD]

  Harmonie, 2000, roč. 9, č. 2, s. 42

 • 1998

  (hf): Meisterkonzert: Musiker gefeiert

  Fallingbosteler Nachrichten, 28. 10. 1998

 • 1998

  LOSSE, H. Detlef: Alexander Jablokov brillierte mit stürmischem Temperament

  Walsroder Zeitung, 14. 10. 1998

 • 1998

  KRACHT, Georg A.: Ein Teufelsgeiger lässt Hexen in der Kirche tanzen

  Leine Nachrichten, 16. 3. 1998

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrickí umelci úspešní v Nemecku

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 12, s. 2

 • 1988

  JAVORSKÝ, Igor: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 26, s. 3
  (ako sólista Slovenskej filharmónie v Čajkovského Husľovom koncerte D dur)

x