2024

BURGROVÁ, Katarína: Tematický katalóg zbierky hudobnín zo Smolníckej Huty

Prešov

2023

BURGROVÁ, Katarína: Neha : Andrián Demoč

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 38
(recenzia CD)

2022

BURGROVÁ, Katarína: Výnimočné naštudovanie

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 15

2021

BURGROVÁ, Katarína: Krása a sila zvuku klavíra

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 4

2020

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Beethoven a Sibelius

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 6

2020

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Verdiovské gala s Daliborom Jenisom plné emócií

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 6

2020

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Debussy vs. Skriabin

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 9

2020

BURGROVÁ, Katarína: Viedeň: Orlando v rukách Olgy Neuwirthovej

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 40

2020

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Iba 20. storočie

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 9

2019

BURGROVÁ, Katarína: Stará hudba v Prešove

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 3

2019

BURGROVÁ, Katarína: Ohliadnutie sa za Košickou hudobnou jarou

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 10

2019

BURGROVÁ, Katarína: Prešovské dni klasickej gitary

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 15

2019

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 10

2019

BURGROVÁ, Katarína: Norbert Bodnár: eklekticizmus nie je nadávka

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 26
(rozhovor)

2019

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 9

2019

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 2

2014

BURGROVÁ, Katarína: Gluckove Číňanky so slovenským zastúpením

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 27

2014

BURGROVÁ, Katarína: Stavba organov

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 20 – 21

2014

BURGROVÁ, Katarína: Operné gala v Kežmarku

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 31

2014

BURGROVÁ, Katarína: Festival ARTIS v Prešove

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 6

2013

BURGROVÁ, Katarína: Gregor Rösler: Missa in C [Omša C dur]

Edícia: Musica Scepusii Veteris VII/1

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov

2013

BURGROVÁ, Katarína: Hudba ako hra : sľubný začiatok – katastrofálny koniec

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 23

2011

BURGROVÁ, Katarína: Hudobné pramene južného Spiša

Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník z konferencie, Bratislava, 2011, 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Bratislava, s. 245 – 248

2011

BURGROVÁ, Katarína: Hudobnohistorické pramene zo Smolníckej Huty. Anonymná hudobná tvorba a jej identifikácia

Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 187 – 191

2010

BURGROVÁ, Katarína: Recenzia: Systematika hudobnej pedagogiky / Medňanská Irena (Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010)

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 11, s. 38 – 39

2010

BURGROVÁ, Katarína: Dnes si dáme operu

učebný text na hudobnú výchovu

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
(30 s.)

2009

BURGROVÁ, Katarína: Vysokoškolská príprava budúcich učiteľov v oblasti recepcie hudby

Teorie a praxe hudební výchovy : sborník příspěvků českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2009, 2009, Univerzita Karlova v Praze, Praha, s. 142 – 146

2009

BURGROVÁ, Katarína: Paul Neumüller: Graduale de SS. Angelis & Ariae Due pro Corporis Xrisri Festo

Edícia: Musica Scepusii Veteris V/1

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov

2009

BURGROVÁ, Katarína: Pedagogická interpretácia hudobného diela v príprave učiteľov pre 1. stupeň základnej školy

Za kvalitou vzdélávání učitelů primární a preprimární pedagogiky : sborník z konference., 2009, Votobia, Olomouc, s. 301 – 307

2009

BURGROVÁ, Katarína: Dnes si dáme klasiku....

Pracovné listy pre vyučovanie hudobnej výchovy v 6. a 7. ročníku základnej školy

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
(18 s.)

2008

BURGROVÁ, Katarína: Pavol Neumüler a hudobný život v Smolníku na prelome 18. a 19. storočia

Stará hudba na Spiši. Zborník z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia Jána Šimráka, 2008, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava

2007

BURGROVÁ, Katarína: Koncerty pre deti a mládež - výsledky prieskumu v základných školách na Slovensku (Bratislava, Prešov)

: Koncerty pre deti a mládež = Konzerte für Kinder und junge Hörer : zborník vedeckých štúdií a príspevkov zo seminárov v rámci projektu Koncerty pre deti a mládež - dôležitá súčasť hudobného vzdelávania, 2007, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, s. 110 – 126

2007

BURGROVÁ, Katarína: Recenzia: Hráme na klavíri a keyboarde / Droppová Antónia (Prešov : Súzvuk, 2001)

Súzvuk 3. Akvity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006., 2007, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 185 – 186

2006

BURGROVÁ, Katarína: Možeme byť spokojní so súčasnou úrovňou hudobných schopností a vedomostí o hudbe po skončení ZŠ?

Ako ďalej v hudobnej výchove 2. Zborník z konferencie, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

2005

BURGROVÁ, Katarína: Zastúpenie hudobnej výchovy v príprave učiteľov elementaristov v Rakúsku

Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Zborník z vedeckej konferencie, 2005, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 694 – 698

2005

BURGROVÁ, Katarína: Koncerty pre deti v minulosti a dnes

Hudobná výchova včera a dnes : hudobná výchova a jej miesto v národných programoch výchovy a vzdelávania. Zborník príspevkov z konferencie., 2005, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s. 154 – 158

2005

BURGROVÁ, Katarína: Inštruktívna tvorba Iľju Zeljenku pre klavír

Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník, 2005, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Banská Bystrica, s. 110 – 115

2004

BURGROVÁ, Katarína: Pedagogická interpretácia hudobného diela v príprave učiteľov pre 1. stupeň základnej školy

Univerzita Palackého v Olomouci

Miscellanea doctorandica I [sborník z mezinárodní doktorandské konference "Výzkumy doktorandů uměnovědných a uměnovýchovných oborů", 2004], 2004, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

2004

BURGROVÁ, Katarína: Edith a Marlene

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 5, s. 24

2003

BURGROVÁ, Katarína: Záchrana a zachovanie hudobnokultúrneho dedičstva Smolníka a Smolníckej Huty na východnom Slovensku ako jedna z významných aktivít Prešovského hudobného spolku

Súzvuk I., 2003, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 31 – 36

2003

BURGROVÁ, Katarína: Prvky klasicistického štýlu v ofertóriách zo zbierky hudobnín zo Smolníckej Huty

Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Prešov 5. – 7. novembra 2002., 2003, Súzvuk, Prešov, s. 81 – 87

2003

BURGROVÁ, Katarína: Vokálno-inštrumentálne druhy v zbierke hudobnín zo Smolníckej Huty.

Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia., 2006, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 255 – 260

2003

BURGROVÁ, Katarína: Johann Lininger: Ubi Jesu quiescic spes. Nullum donum, nulla merces.

Dve duchovné árie z 2. polovice 18. storočia, partitúra. Edícia: Musica Scepusii Veteris III/1

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov

2003

BURGROVÁ, Katarína: Moyzesiana 2003

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 6, s. 11

2003

BURGROVÁ, Katarína: Vladimír Richter v Prešove

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 6, s. 11

2003

BURGROVÁ, Katarína: Zem úsmevov v Prešove

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 5, s. 31

2003

BURGROVÁ, Katarína: Koncerty pre mládež

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 3, s. 20

2003

BURGROVÁ, Katarína: Košické kvarteto po tridsiatich rokoch

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 3, s. 8

2002

BURGROVÁ, Katarína: Cigánsky barón v Prešove

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 19

2001

BURGROVÁ, Katarína: Klasicistické duchovné árie zo zbierky hudobnín zo Smolníckej Huty

Duchovná hudba v premenách času, 2001, Súzvuk, Prešov

2001

SZORADOVÁ, Eva: Recenzia zborníka: Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre (Prešov, Súzvuk 2001)

Slovenská hudba, 2001, roč. 27, č. 4, s. 583

2000

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Recenzia zborníka: Acta Musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis (Prešov, PFPU, 1999)

Múzy v škole, 2000, č. 2, s. 24

1999

BURGROVÁ, Katarína: Neznáme klasicistické kompozície Jána Liningera

Acta musicae pedagogicae universitatis Pressoviensis. Zborník, 1999, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 85 – 89

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2011

  BURGROVÁ, Katarína: Hudobnohistorické pramene zo Smolníckej Huty. Anonymná hudobná tvorba a jej identifikácia

  Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 187 – 191

 • 2011

  BURGROVÁ, Katarína: Hudobné pramene južného Spiša

  Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník z konferencie, Bratislava, 2011, 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Bratislava, s. 245 – 248

 • 2009

  BURGROVÁ, Katarína: Vysokoškolská príprava budúcich učiteľov v oblasti recepcie hudby

  Teorie a praxe hudební výchovy : sborník příspěvků českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2009, 2009, Univerzita Karlova v Praze, Praha, s. 142 – 146

 • 2009

  BURGROVÁ, Katarína: Pedagogická interpretácia hudobného diela v príprave učiteľov pre 1. stupeň základnej školy

  Za kvalitou vzdélávání učitelů primární a preprimární pedagogiky : sborník z konference., 2009, Votobia, Olomouc, s. 301 – 307

 • 2008

  BURGROVÁ, Katarína: Pavol Neumüler a hudobný život v Smolníku na prelome 18. a 19. storočia

  Stará hudba na Spiši. Zborník z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia Jána Šimráka, 2008, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava

 • 2007

  BURGROVÁ, Katarína: Koncerty pre deti a mládež - výsledky prieskumu v základných školách na Slovensku (Bratislava, Prešov)

  : Koncerty pre deti a mládež = Konzerte für Kinder und junge Hörer : zborník vedeckých štúdií a príspevkov zo seminárov v rámci projektu Koncerty pre deti a mládež - dôležitá súčasť hudobného vzdelávania, 2007, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, s. 110 – 126

 • 2005

  BURGROVÁ, Katarína: Koncerty pre deti v minulosti a dnes

  Hudobná výchova včera a dnes : hudobná výchova a jej miesto v národných programoch výchovy a vzdelávania. Zborník príspevkov z konferencie., 2005, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s. 154 – 158

 • 2005

  BURGROVÁ, Katarína: Inštruktívna tvorba Iľju Zeljenku pre klavír

  Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník, 2005, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Banská Bystrica, s. 110 – 115

 • 2005

  BURGROVÁ, Katarína: Zastúpenie hudobnej výchovy v príprave učiteľov elementaristov v Rakúsku

  Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Zborník z vedeckej konferencie, 2005, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 694 – 698

 • 2003

  BURGROVÁ, Katarína: Záchrana a zachovanie hudobnokultúrneho dedičstva Smolníka a Smolníckej Huty na východnom Slovensku ako jedna z významných aktivít Prešovského hudobného spolku

  Súzvuk I., 2003, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 31 – 36

 • 2003

  BURGROVÁ, Katarína: Prvky klasicistického štýlu v ofertóriách zo zbierky hudobnín zo Smolníckej Huty

  Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Prešov 5. – 7. novembra 2002., 2003, Súzvuk, Prešov, s. 81 – 87

 • 2003

  BURGROVÁ, Katarína: Vokálno-inštrumentálne druhy v zbierke hudobnín zo Smolníckej Huty.

  Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia., 2006, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 255 – 260

 • 2001

  BURGROVÁ, Katarína: Klasicistické duchovné árie zo zbierky hudobnín zo Smolníckej Huty

  Duchovná hudba v premenách času, 2001, Súzvuk, Prešov

 • 1999

  BURGROVÁ, Katarína: Neznáme klasicistické kompozície Jána Liningera

  Acta musicae pedagogicae universitatis Pressoviensis. Zborník, 1999, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 85 – 89

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 2010

  BURGROVÁ, Katarína: Dnes si dáme operu

  učebný text na hudobnú výchovu

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
  (30 s.)

 • 2009

  BURGROVÁ, Katarína: Dnes si dáme klasiku....

  Pracovné listy pre vyučovanie hudobnej výchovy v 6. a 7. ročníku základnej školy

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
  (18 s.)

Personálna bibliografia – Odborné články

 • 2024

  BURGROVÁ, Katarína: Tematický katalóg zbierky hudobnín zo Smolníckej Huty

  Prešov

 • 2014

  BURGROVÁ, Katarína: Stavba organov

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 20 – 21

 • 2006

  BURGROVÁ, Katarína: Možeme byť spokojní so súčasnou úrovňou hudobných schopností a vedomostí o hudbe po skončení ZŠ?

  Ako ďalej v hudobnej výchove 2. Zborník z konferencie, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

 • 2004

  BURGROVÁ, Katarína: Pedagogická interpretácia hudobného diela v príprave učiteľov pre 1. stupeň základnej školy

  Univerzita Palackého v Olomouci

  Miscellanea doctorandica I [sborník z mezinárodní doktorandské konference "Výzkumy doktorandů uměnovědných a uměnovýchovných oborů", 2004], 2004, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2013

  BURGROVÁ, Katarína: Gregor Rösler: Missa in C [Omša C dur]

  Edícia: Musica Scepusii Veteris VII/1

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov

 • 2009

  BURGROVÁ, Katarína: Paul Neumüller: Graduale de SS. Angelis & Ariae Due pro Corporis Xrisri Festo

  Edícia: Musica Scepusii Veteris V/1

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov

 • 2003

  BURGROVÁ, Katarína: Johann Lininger: Ubi Jesu quiescic spes. Nullum donum, nulla merces.

  Dve duchovné árie z 2. polovice 18. storočia, partitúra. Edícia: Musica Scepusii Veteris III/1

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2023

  BURGROVÁ, Katarína: Neha : Andrián Demoč

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 38
  (recenzia CD)

 • 2010

  BURGROVÁ, Katarína: Recenzia: Systematika hudobnej pedagogiky / Medňanská Irena (Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010)

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 11, s. 38 – 39

 • 2007

  BURGROVÁ, Katarína: Recenzia: Hráme na klavíri a keyboarde / Droppová Antónia (Prešov : Súzvuk, 2001)

  Súzvuk 3. Akvity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006., 2007, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 185 – 186

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  BURGROVÁ, Katarína: Výnimočné naštudovanie

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 15

 • 2021

  BURGROVÁ, Katarína: Krása a sila zvuku klavíra

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 4

 • 2020

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Beethoven a Sibelius

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 6

 • 2020

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Verdiovské gala s Daliborom Jenisom plné emócií

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 6

 • 2020

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Debussy vs. Skriabin

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 9

 • 2020

  BURGROVÁ, Katarína: Viedeň: Orlando v rukách Olgy Neuwirthovej

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 40

 • 2020

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Iba 20. storočie

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 9

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Stará hudba v Prešove

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 3

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Ohliadnutie sa za Košickou hudobnou jarou

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 10

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Prešovské dni klasickej gitary

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 15

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 10

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Norbert Bodnár: eklekticizmus nie je nadávka

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 26
  (rozhovor)

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 9

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 2

 • 2014

  BURGROVÁ, Katarína: Gluckove Číňanky so slovenským zastúpením

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 27

 • 2014

  BURGROVÁ, Katarína: Operné gala v Kežmarku

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 31

 • 2014

  BURGROVÁ, Katarína: Festival ARTIS v Prešove

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 6

 • 2013

  BURGROVÁ, Katarína: Hudba ako hra : sľubný začiatok – katastrofálny koniec

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 23

 • 2004

  BURGROVÁ, Katarína: Edith a Marlene

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 5, s. 24

 • 2003

  BURGROVÁ, Katarína: Moyzesiana 2003

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 6, s. 11

 • 2003

  BURGROVÁ, Katarína: Vladimír Richter v Prešove

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 6, s. 11

 • 2003

  BURGROVÁ, Katarína: Zem úsmevov v Prešove

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 5, s. 31

 • 2003

  BURGROVÁ, Katarína: Koncerty pre mládež

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 3, s. 20

 • 2003

  BURGROVÁ, Katarína: Košické kvarteto po tridsiatich rokoch

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 3, s. 8

 • 2002

  BURGROVÁ, Katarína: Cigánsky barón v Prešove

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 19

Bibliografia – Recenzie

 • 2001

  SZORADOVÁ, Eva: Recenzia zborníka: Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre (Prešov, Súzvuk 2001)

  Slovenská hudba, 2001, roč. 27, č. 4, s. 583

 • 2000

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Recenzia zborníka: Acta Musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis (Prešov, PFPU, 1999)

  Múzy v škole, 2000, č. 2, s. 24

x