• 1991 - 1996

  Konzervatórium v Bratislave (klavír - Brigita Starostová)

 • 1996 - 2001

  VŠMU (klavír - Ida Černecká)

 • 2001 - 2002

  Conservatoire de Fribourg vo Švajčiarsku (klavír - Ricardo Castro)

 • 2002 - 2003

  pedagogička klavírnej praxe na VŠMU

 • 2002 - 2009

  VŠMU, doktorandské štúdium (klavír - Ida Černecká)

 • od 2005

  pedagogička klavírnej hry na ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave

 • 2006 - 2009

  Pedagogická fakulta UK v Bratislave, doktorandské štúdium (didaktika hudby - Rudolf Brejka)

 • od 2014

  pedagogička odborných predmetov na Konzervatóriu v Bratislave a zároveň i na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Spoluúčinkovala so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, s Komorným orchestrom mesta Bratislavy Cappellou Istropolitanou, s členmi Moyzesovho kvarteta, s dirigentmi Mariom Košikom, Bystríkom Režuchom. V oblasti štvorručnej hry na klavíri dlhodobo spolupracuje s otcom Stanislavom Zamborským. Od roku 2008 je členka dua s gitaristom Vladimírom Ondrejčákom. Vystúpila tiež so sopranistkami Janou Pastorkovou a Adrianou Kučerovou. Nahrávala pre Rozhlas a televíziu Slovenska.

 

"Zuzana Zamborská je typom pedantnej, muzikálnej umelkyne s výrazným citovým vkladom – so zmyslom pre temperamentný spád a meditáciu.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 155-156.)

 

x