2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Piano Days 2021 : Viac ako sľubný štart ...

Od Schuberta k Suchoňovi

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 5

2016

LENNER, Eduard: Silný zážitok, duchovná stopa

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 17

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

2012

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Klavírne semináre EPTA.

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 7

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 7

2011

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Výrazná umelecká osobnosť

Literárny dvojtýždenník, 2. 11. 2011, s. 15

2010

ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 3

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 12, s. 3

2010

KOMPAS, Karol: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 16 – 17

2010

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Súčasné postavenie klavírnych sonát v repertoári dnešných klaviristov a vzťah minulosti a súčasnosti k Haydnovmu tvorivému odkazu

Acta humanica, 2010, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, roč. 7, č. 1, s. 58 – 63

2010

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Umelecko-pedagogické inšpirácie v inštruktívnej tvorbe pre mládež

Miloslav Kabeláč-Eugen Suchoň. Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození, 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 182 – 189
(ISBN 978-80-7331-158-2)

2010

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Mladé talenty a ich pedagóg na Rádiu Devín

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 5

2009

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Podiel E. Suchoňa na rozvoji kultúrnosti Slovenska

90.výročie vzniku Hudobnej školy pre Slovensko. Zborník slávnostnej konferencie konanej 1. októbra 2009, 2009, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Bratislava, s. 35 – 48

2009

EDITOR: CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov

Zborník (z muzikologickej konferencie s medznárodnou účasťou konanej v rámci festivalu BHS 2008), 2009, STIMUL, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 439 – 446
(ISBN: 978-80- 89236-59-6)

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

2009

Vaculová Ela: Prvé februárové predpoludnie v Mirbachovom paláci...

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 1 – 2, s. 3

2008

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Umelecko-pedagogické inšpirácie v inštruktívnej tvorbe pre mládež

Zborník medzinárodnej muzikologickej konferencie Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň, 2008, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha

2008

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Umelecké dozrievanie mladého Suchoňa ako memento pre dnešnú pedagogiku

Zborník medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci festivalu BHS. Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

2007

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Klavírne semináre EPTA

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 10, s. 11

2007

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Eugen Suchoň stále aktuálny?

Hudobný život na Slovensku. Kontinuita či diskontinuita. Živá kultúra alebo skanzen? , 2007, Žilinská univerzita v Žiline, roč. 1, s. 94 – 100
(ISBN 978-80-969826-2-2)

2005

ČÍŽIK, Vladimír: S poéziou aj s rozvahou

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 11 – 12, s. 29

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 1, s. 27

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Zuzana Zamborská

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 155 – 156
(ISBN 80-88884-39-X)

2001

ČÍŽIK, Vladimír: Na programe dňa klavír [diplomový recitál na VŠMU]

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 24 – 25

1997

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Spomienka [na učiteľku ZUŠ Gabrielu Holičovú]

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 3, s. 2

1997

PALOVČÍK, Michal: Nový školský rok rezonoval v koncertných sieňach

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 22, s. 8

1995

PALOVČÍK, Michal: Uviedli nové skladby [Deväť malých prelúdií Juraja Hatríka a Rondo Mariana Kokavca]

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 4

1994

BERGER, Igor: Hudba v našej rodine

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 4

1986

DLHÁŇOVÁ, Božena: Marcové hudobné dni v Ruse

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 8, s. 6

Personálna bibliografia

 • 2010

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Súčasné postavenie klavírnych sonát v repertoári dnešných klaviristov a vzťah minulosti a súčasnosti k Haydnovmu tvorivému odkazu

  Acta humanica, 2010, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, roč. 7, č. 1, s. 58 – 63

 • 2009

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Podiel E. Suchoňa na rozvoji kultúrnosti Slovenska

  90.výročie vzniku Hudobnej školy pre Slovensko. Zborník slávnostnej konferencie konanej 1. októbra 2009, 2009, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Bratislava, s. 35 – 48

 • 2007

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Klavírne semináre EPTA

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 10, s. 11

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2010

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Umelecko-pedagogické inšpirácie v inštruktívnej tvorbe pre mládež

  Miloslav Kabeláč-Eugen Suchoň. Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození, 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 182 – 189
  (ISBN 978-80-7331-158-2)

 • 2009

  EDITOR: CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov

  Zborník (z muzikologickej konferencie s medznárodnou účasťou konanej v rámci festivalu BHS 2008), 2009, STIMUL, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 439 – 446
  (ISBN: 978-80- 89236-59-6)

 • 2008

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Umelecké dozrievanie mladého Suchoňa ako memento pre dnešnú pedagogiku

  Zborník medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci festivalu BHS. Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

 • 2007

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Eugen Suchoň stále aktuálny?

  Hudobný život na Slovensku. Kontinuita či diskontinuita. Živá kultúra alebo skanzen? , 2007, Žilinská univerzita v Žiline, roč. 1, s. 94 – 100
  (ISBN 978-80-969826-2-2)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2012

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Klavírne semináre EPTA.

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 7

 • 2011

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Výrazná umelecká osobnosť

  Literárny dvojtýždenník, 2. 11. 2011, s. 15

 • 2010

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Mladé talenty a ich pedagóg na Rádiu Devín

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 5

 • 2008

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Umelecko-pedagogické inšpirácie v inštruktívnej tvorbe pre mládež

  Zborník medzinárodnej muzikologickej konferencie Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň, 2008, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha

 • 1997

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Spomienka [na učiteľku ZUŠ Gabrielu Holičovú]

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 3, s. 2

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Zuzana Zamborská

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 155 – 156
  (ISBN 80-88884-39-X)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Piano Days 2021 : Viac ako sľubný štart ...

  Od Schuberta k Suchoňovi

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 5

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

 • 2016

  LENNER, Eduard: Silný zážitok, duchovná stopa

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 17

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 7

 • 2010

  KOMPAS, Karol: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 16 – 17

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 12, s. 3

 • 2010

  ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 3

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

 • 2009

  Vaculová Ela: Prvé februárové predpoludnie v Mirbachovom paláci...

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 1 – 2, s. 3

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: S poéziou aj s rozvahou

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 11 – 12, s. 29

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 1, s. 27

 • 2001

  ČÍŽIK, Vladimír: Na programe dňa klavír [diplomový recitál na VŠMU]

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 24 – 25

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Nový školský rok rezonoval v koncertných sieňach

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 22, s. 8

 • 1995

  PALOVČÍK, Michal: Uviedli nové skladby [Deväť malých prelúdií Juraja Hatríka a Rondo Mariana Kokavca]

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 4

 • 1994

  BERGER, Igor: Hudba v našej rodine

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 4

 • 1986

  DLHÁŇOVÁ, Božena: Marcové hudobné dni v Ruse

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 8, s. 6

x