2023

VELEK, Viktor: Michal Ščepán : Tadeáš Salva – Život a dielo

Opus musicum. Hudební revue, 2023, č. 5, s. 97 – 98
(recenzia knihy)

2023

ŠČEPÁN, Michal: Autobiografické momenty v diele Tadeáša Salvu

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 51 – 58

2023

ŠČEPÁN, Michal: Skladateľské monografie ako obraz doby: medzi mýtom, naratívom a skutočnosťou

Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, STIMUL, Bratislava, s. 368 – 378

2020

ŠČEPÁN, Michal: Musik und ihre gesellschaftliche Bedeutung in den staats- und postsozialistischen Ländern Mittel - und Osteuropas seit 1945

Marburg, 5. – 7. júna 2019

Musicologica Slovaca, 2020, roč. 11 [37], č. 1, s. 143 – 145

2020

ŠČEPÁN, Michal: Tadeáš Salva: Život a dielo

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(248 s.)

2020

ŠČEPÁN, Michal: Renesancia mýtu v hudobných baladách Tadeáša Salvu

Musicologica Slovaca, 2020, roč. 11 [37], č. 1, s. 62 – 91

2019

ŠČEPÁN, Michal: Systematizácia hudobných inštitúcií, telies a súborov na Slovensku medzi rokmi 1918 – 1939

Muzikologické fórum, 2019, roč. 8, č. 1 – 2, s. 81 – 93

2019

ŠČEPÁN, Michal: Modality in Music, medzinárodná muzikologická konferencia, Lodž (Poľsko), 6. – 7. marec 2019

Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 2, s. 290 – 292

2018

ŠČEPÁN, Michal: Madrigal Reflections in the Work of Slovak Composer Tadeáš Salva

The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe, 2018, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 130 – 139

2018

ŠČEPÁN, Michal: Ľubomír Chalupka: Cestami k tvorivej profesionalite. Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950)

Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 2, s. 301 – 303

2018

ŠČEPÁN, Michal: Ľudová hudba a pramene hudobných diel Tadeáša Salvu

Pramene slovenskej hudby VII, 2018, Slovenská národná skupina IAML, Martin, s. 51 – 63

2017

ŠČEPÁN, Michal: New Media and the Work of Slovak Composer Tadeáš Salva

Musicologica Brunensia, 2017, Brno, roč. 52, č. 1, s. 101 – 116

2016

ŠČEPÁN, Michal: Biografia hudobného skladateľa Tadeáša Salvu

Musicologica Slovaca, 2016, roč. 7 [33], č. 1, s. 52 – 93

2015

ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky Nox et solitudo Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov

Musicologica Slovaca, 2015, roč. 6 [32], č. 2, s. 307 – 320

2015

ŠČEPÁN, Michal: Baladickosť v Salvovej Árii pre bas, klavír a sláčikový orchester

14. Dni Tadeáša Salvu, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 42 – 52

2015

ŠČEPÁN, Michal: Adrian Thomas: Polish Music since Szymanowski

Musicologica Slovaca, 2015, roč. 6 [32], č. 1, s. 127 – 130

2014

ŠČEPÁN, Michal: 13. dni Tadeáša Salvu. Muzikologická konferencia, Lúčky, 17. – 19. októbra 2013

Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 176 – 177

2014

ŠČEPÁN, Michal: Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby Tadeáša Salvu

13. Dni Tadeáša Salvu: zborník z konferencie, 2014, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 61 – 71
(13. Dni Tadeáša Salvu: zborník z konferencie, Kúpele Lúčky 17. – 19. október 2013)

2014

ŠČEPÁN, Michal: Bachovské podnety v hudobnej tvorbe Tadeáša Salvu

Prezentácie-konfrontácie 2014, 2014, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 39 – 48
(Zborník príspevkov z 12. ročníka muzikologického seminára)

2014

ŠČEPÁN, Michal: Žalmy slovenských skladateľov

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 17

2014

ŠČEPÁN, Michal: Witold Lutosławski a Tadeáš Salva

Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 138 – 160

2014

ŠČEPÁN, Michal: Tadeáš Salva a jeho Mša glagoskaja

Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2014, roč. 3, č. 1 – 2, s. 238 – 250

2013

ŠČEPÁN, Michal: Jozef Kresánek – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry

Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 346 – 348
(Medzinárodná muzikologická konferencia, Bratislava, 9. – 11. októbra 2013.)

2013

ŠČEPÁN, Michal: Stadler Quartett cez strmé mosty

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 18

2013

ŠČEPÁN, Michal: Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 19

2011

ŠČEPÁN, Michal: Moyzesovo kvarteto - vývoj a interpretačný profil telesa

Slovenská hudba: revue pre hudobnú kultúru, 2011, roč. 37, č. 2, s. 172 – 208

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2020

  ŠČEPÁN, Michal: Tadeáš Salva: Život a dielo

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (248 s.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2023

  ŠČEPÁN, Michal: Autobiografické momenty v diele Tadeáša Salvu

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 51 – 58

 • 2023

  ŠČEPÁN, Michal: Skladateľské monografie ako obraz doby: medzi mýtom, naratívom a skutočnosťou

  Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, STIMUL, Bratislava, s. 368 – 378

 • 2020

  ŠČEPÁN, Michal: Renesancia mýtu v hudobných baladách Tadeáša Salvu

  Musicologica Slovaca, 2020, roč. 11 [37], č. 1, s. 62 – 91

 • 2019

  ŠČEPÁN, Michal: Systematizácia hudobných inštitúcií, telies a súborov na Slovensku medzi rokmi 1918 – 1939

  Muzikologické fórum, 2019, roč. 8, č. 1 – 2, s. 81 – 93

 • 2018

  ŠČEPÁN, Michal: Madrigal Reflections in the Work of Slovak Composer Tadeáš Salva

  The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe, 2018, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 130 – 139

 • 2018

  ŠČEPÁN, Michal: Ľudová hudba a pramene hudobných diel Tadeáša Salvu

  Pramene slovenskej hudby VII, 2018, Slovenská národná skupina IAML, Martin, s. 51 – 63

 • 2017

  ŠČEPÁN, Michal: New Media and the Work of Slovak Composer Tadeáš Salva

  Musicologica Brunensia, 2017, Brno, roč. 52, č. 1, s. 101 – 116

 • 2016

  ŠČEPÁN, Michal: Biografia hudobného skladateľa Tadeáša Salvu

  Musicologica Slovaca, 2016, roč. 7 [33], č. 1, s. 52 – 93

 • 2015

  ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky Nox et solitudo Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov

  Musicologica Slovaca, 2015, roč. 6 [32], č. 2, s. 307 – 320

 • 2015

  ŠČEPÁN, Michal: Baladickosť v Salvovej Árii pre bas, klavír a sláčikový orchester

  14. Dni Tadeáša Salvu, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 42 – 52

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Witold Lutosławski a Tadeáš Salva

  Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 138 – 160

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Žalmy slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 17

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Tadeáš Salva a jeho Mša glagoskaja

  Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2014, roč. 3, č. 1 – 2, s. 238 – 250

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Bachovské podnety v hudobnej tvorbe Tadeáša Salvu

  Prezentácie-konfrontácie 2014, 2014, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 39 – 48
  (Zborník príspevkov z 12. ročníka muzikologického seminára)

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby Tadeáša Salvu

  13. Dni Tadeáša Salvu: zborník z konferencie, 2014, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 61 – 71
  (13. Dni Tadeáša Salvu: zborník z konferencie, Kúpele Lúčky 17. – 19. október 2013)

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Jozef Kresánek – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry

  Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 346 – 348
  (Medzinárodná muzikologická konferencia, Bratislava, 9. – 11. októbra 2013.)

 • 2011

  ŠČEPÁN, Michal: Moyzesovo kvarteto - vývoj a interpretačný profil telesa

  Slovenská hudba: revue pre hudobnú kultúru, 2011, roč. 37, č. 2, s. 172 – 208

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2018

  ŠČEPÁN, Michal: Ľubomír Chalupka: Cestami k tvorivej profesionalite. Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950)

  Musicologica Slovaca, 2018, roč. 9 [35], č. 2, s. 301 – 303

 • 2015

  ŠČEPÁN, Michal: Adrian Thomas: Polish Music since Szymanowski

  Musicologica Slovaca, 2015, roč. 6 [32], č. 1, s. 127 – 130

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  ŠČEPÁN, Michal: Musik und ihre gesellschaftliche Bedeutung in den staats- und postsozialistischen Ländern Mittel - und Osteuropas seit 1945

  Marburg, 5. – 7. júna 2019

  Musicologica Slovaca, 2020, roč. 11 [37], č. 1, s. 143 – 145

 • 2019

  ŠČEPÁN, Michal: Modality in Music, medzinárodná muzikologická konferencia, Lodž (Poľsko), 6. – 7. marec 2019

  Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 2, s. 290 – 292

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: 13. dni Tadeáša Salvu. Muzikologická konferencia, Lúčky, 17. – 19. októbra 2013

  Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 176 – 177

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Stadler Quartett cez strmé mosty

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 18

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 19

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  VELEK, Viktor: Michal Ščepán : Tadeáš Salva – Život a dielo

  Opus musicum. Hudební revue, 2023, č. 5, s. 97 – 98
  (recenzia knihy)

x