• 2011 – 2016

  štúdium muzikológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 2015

  Studentská vědecká soutěž v oboru hudební věda, Česká společnost pro hudební vědu (2. miesto)

 • 2016 – 2020

  doktorandské štúdium (PhD.) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 2016 – 2020

  spolupráca s Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)

 • od 2016

  členka medzinárodného hymnologického spoločenstva Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie

 • 2017

  participácia na databáze Répertoire International des Sources Musicales (RISM), v spolupráci s Hudobným múzeom SNM

 • od 2018

  prispieva do mesačníka pre slovenských evanjelikov Cirkevné listy (rubrika „Zo starých kancionálov“)

 • od 2019

  manažér a dramaturg cyklu Nedelné matiné v Mirbachovom paláci

Adriana Grešová študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. V roku 2011 nastúpila na štúdium muzikológie na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončila so záverečnou prácou Dobové hymnologické predlohy Juraja Tranovského pri zostavovaní Cithary Sanctorum (1636) (školiteľka Prof. PhDr. Marta Hulková, PhD.). Následne pokračovala v doktorandskom štúdiu, ktoré ukončila dizertačnou prácou na tému Juraj Tranovský a jeho význam vo vývoji duchovnej piesne v 17. storočí. Zaoberá sa prevažne staršími dejinami cirkevnej hudby na Slovensku so zameraním na hymnologický výskum (je aj členku medzinárodného hymnologického spoločenstva Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie). Dlhodobejšie sa venuje výskumu spevníka Cithara Sanctorum (1636) Juraja Tranovského. Publikuje v domácich i zahraničných periodikách. Prispieva aj do mesačníka pre slovenských evanjelikov Cirkevné listy, kde vedie rubriku „Zo starých kancionálov“. Spolupracuje s medzinárodnými databázami ako Répertoire International des Sources Musicales (RISM), a Répertoire International de Littérature Musicale (RILM).

V súčasnosti pracuje ako manažérka a dramaturgička koncertného cyklu Nedelné matiné v Mirbachovom paláci.

x