2023

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Zámocké hry zvolenské

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 6, s. 26 – 27

2022

BLAHO, Vladimír: Od detstva po smrť. K nedožitým osemdesiatinám Jaroslava Blaha

Opera Slovakia, 6. 5. 2022

2022

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Namiesto blahoprajného medailónu : Jaroslav Blaho (6. 5. 1942 - 14. 4. 2019)

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 10

2021

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 17

2019

UNGER, Pavel: Bystrický zázrak, Rossiniho Otello, venovaný Jaroslavovi Blahovi

Opera Slovakia, 2019

2019

UNGER, Pavel: Zmĺkol hlas, vyschlo pero, zamrzla klávesnica. Za Jaroslavom Blahom smúti divadelné Slovensko

Opera Slovakia, 2019

2019

REDAKCIA: Zomrel teatrológ, divadelný kritik a historik Jaroslav Blaho

Opera Slovakia, 2019

2019

Dve čestné občianstva a šesť ocenení

Skalický obzor, 2019, roč. III, s. 2 – 3
(Cena mesta Skalica)

2018

red.: Ceny ministerky kultúry

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 2

2018

kol.: Dejiny slovenského divadla I. (do roku 1948)

Divadelný ústav, Bratislava
(731 s., 1. vyd., faksimile, fotografie)

2017

DRAHOŠOVÁ, Viera – BLAHO, Jaroslav: Náš rozhovor s divadelným historikom a operným dramaturgom PhDr. Jaroslavom Blahom

Záhorie, 2017, roč. XXVI, č. 2, s. 18 – 24

2017

UNGER, Pavel: Charizmatický 75-ročný mladík – Jaroslav Blaho

Opera Slovakia, 2017

2016

BLAHO, Jaroslav: Skalica 1950 – 1980 vo fotografii

Fridricha Leopolda Slatinského (1919 – 1991), Jána Pardubského (1941) a Františka Tomíka (1941), dokumentárna fotografia, historická fotografia

Záhorské múzeum, Skalica
(41 s., 1. vyd., fotogr., katalóg z výstavy, úvodný text a zostavenie publikácie: Viera Drahošová, texty: Viera Drahošová, Jaroslav Blaho, František Tomík)

2012

MOJŽIŠOVÁ, Michaela – BLAHO, Jaroslav: Opera ako životná vášeň

Rozhovor s Jaroslavom Blahom

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 23 – 25

2012

MALATINCOVÁ, Eva – KULOVÁ, Dora: Anna Hrušovská

Divadelný ústav, Bratislava
(141 s., 1. vyd., fotogr., Anna Hrušovská, 1912 – 2006, slovenská operná speváčka, soprán, biografia, monografia, bibliografia)

2011

BLAHO, Jaroslav: Legenda bez legiend: Peter Dvorský a jeho doba

Kalligram, Bratislava
(163 s., 1. vyd., Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)

2011

BLAHO, Jaroslav: Peter Dvorský jubiluje (25. 9. 1951)

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 26 – 27
(Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)

2011

BLAHO, Jaroslav: Minulosť sa mení v legendu

Za Ondrejom Malachovským (5. 4. 1929 – 3. 4. 2011)

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 4, s. 15 – 16
(Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)

2011

BLAHO, Jaroslav: Margita Česányiová – prvá dáma Opery Slovenského národného divadla

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 377 – 381
(Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán)

2009

MOJŽIŠOVÁ, Michaela – BLAHO, Jaroslav: Ubúda špičiek a pribúda kvalitného priemeru

KOD, 2009, č. 6, s. 2 – 7
(Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, hudobný kritik, opera)

2008

BLAHO, Jaroslav: Margita Česányiová (28. 11. 1911 – 25. 10. 2007). Osudy a udalosti

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 38 – 40
(Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán, profil)

2007

BLAHO, Jaroslav: Addio, Luciano

Týždeň, 2007, roč. 4, č. 38, s. 62 – 64, 66 – 68
(Luciano Pavarotti, 1935 – 2007, taliansky operný spevák, tenor, profil)

2007

BLAHO, Jaroslav: Luciano Pavarotti, 1935 – 2007 (profily)

Týždeň, 2007, roč. 4, č. 38, s. 62 – 64, 66 – 68
(Luciano Pavarotti, 1935 – 2007, taliansky operný spevák, tenor, profil)

2006

BLAHO, Jaroslav: Anna Hrušovská (7. január 1912 – 4. februára 2006)

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 19
(Anna Hrušovská, 1912 – 2006, slovenská operná speváčka, soprán, nekrológ)

2006

PLANKOVÁ, Eva: Podvečery s talianskou operou

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 19
(Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, talianska opera, Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava, operné stretnutia, Taliansky operný podvečer, 2005, Bratislava)

2006

BLAHO, Jaroslav: Storočnica Zinky Milanovovej

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 19
(Zinka Milanovová, 1906 – 1989, operná speváčka, soprán, spomienky)

2006

BLAHO, Jaroslav: Odišla bayreuthská legenda

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 4, s. 17
(Birgit Nilsson, 1918 – 2006, švédska operná speváčka, soprán, nekrológ)

2006

BLAHO, Jaroslav: Podvečery s talianskou operou

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 19
(Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, publicista, operný kritik, talianska opera, Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava, operné stretnutia, Taliansky operný podvečer, 2005, Bratislava)

2005

BLAHO, Jaroslav: Bohuš Hanák, Ľuba Baricová

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 1, s. 4
(Bohuš Hanák, 1925 – 2010, slovenský operný spevák, barytón, Ľuba Baricová, 1935, slovenská operná speváčka, alt, mezzosoprán)

2005

BLAHO, Jaroslav: Za Renatou Tebaldiovou

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 2, s. 22

2003

SMOLÍK, Pavol (zost.): Opera Slovenského národného divadla. Sezóna 2003/2004

texty: Vladimír Zvara, Pavol Smolík, Jaroslav Blaho, fotografie: Cyril Bachratý... [et al.]

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(82 s., 1. vyd., fareb. fotogr., plán predstavení Opery a Baletu SND na sezónu 2003/2004, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

2003

BLAHO, Jaroslav: Spomíname... Ladislav Holoubek

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 9, s. 4
(Ladislav Holoubek, 1913 – 1994, slovenský hudobný skladateľ, dirigent)

2003

BLAHO, Jaroslav: Viedeň Gustava Mahlera

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 3, s. 29 – 31
(Gustav Mahler, 1860 – 1911, rakúsky hudobný skladateľ a dirigent)

2003

BLAHO, Jaroslav: Odkrývač obzorov

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 4, s. 4 – 5
(Marián Jurík, 1933 – 1999, hudobný publicista, redaktor)

2003

BLAHO, Jaroslav: Za Pavlom Gáborom a Stanislavom Beňačkom

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 10, s. 6
(Pavol Gábor, 1932 – 2003, slovenský operný spevák, tenor, Stanislav Beňačka, 1930 – 2003, slovenský operný spevák, bas)

2002

BLAHO, Jaroslav: Verdiho Aida

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 29
(Tereza Stolzová, 1834 – 1902, česká operná speváčka, soprán)

2002

BLAHO, Jaroslav: Zabudnutá storočnica?

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 30
(Bidu Sayão, 1902 – 1999, operná speváčka, soprán, Brazília, Jan Kiepura, 1902 – 1966, poľský operný spevák, tenor)

2002

BLAHO, Jaroslav: Pripomíname...

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 4
(Anna Poláková-Hadravová, 1922 – 2008, slovenská operná speváčka, soprán, profil)

2002

BLAHO, Jaroslav: K nedožitej osemdesiatke Anny Martvoňovej

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11
(Anna Martvoňová, 1922 – 1990, slovenská operná speváčka, soprán)

2002

BLAHO, Jaroslav: Anna Hrušovská

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 4
(Anna Hrušovská, 1912 – 2006, slovenská operná speváčka, soprán)

2002

UNGER, Pavel: Miesto pre... Jaroslava Blaha, operného kritika a historika

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 8

2002

BLAHO, Jaroslav: Anjelský hlas

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 43 – 44
(Renata Tebaldi)

2002

BLAHO, Jaroslav: V tieni génia (Neznámi súčasníci Verdiho)

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 4, s. 31 – 32

2001

BLAHO, Jaroslav: Verizmus v nemilosti

Z opernej histórie XX.

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 3, s. 35 – 37

2001

BLAHO, Jaroslav: Jubileum historickej primadony

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 2 – 3
(Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán)

2001

BLAHO, Jaroslav: K dvestoročnici Vincenza Belliniho (1801 – 1835)

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 34 – 35, 37

2001

BLAHO, Jaroslav: Priestor pre súčasnú tvorbu

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 28 – 30

2001

BLAHO, Jaroslav: Téma: Verdi: 10. 10. 1813, Le Roncole – 27. 1. 1901, Miláno

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 10, s. 37 – 39

2001

BLAHO, Jaroslav: Dvořák – a tí druhí

Z opernej histórie XIX.

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 2, s. 25 – 27

2001

BLAHO, Jaroslav: Vyslanec múz

K päťdesiatinám Petra Dvorského

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 2, 4
(Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)

2001

UNGER, Pavel – BLAHO, Jaroslav: Talianske operné leto 2001

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 23 – 26
(Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, operný kritik, publicista, Arena di Verona, 79., 2001, Verona, Taliansko, Rossini Opera Festival, 22., 2001, Pesaro, Taliansko)

2001

BLAHO, Jaroslav: Nedožité jubileum

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 4 – 5
(Juraj Martvoň, 1921 – 1991, slovenský operný spevák, barytón)

2001

BLAHO, Jaroslav: Storočnica legendy

15. september 1901 sa narodil Dr. Janko Blaho

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 3
(Janko Blaho, 1901 – 1981, slovenský operný spevák, tenor, spevák populárnych piesní, zberateľ ľudových piesní)

2001

BLAHO, Jaroslav: Smetana ako profilový faktor II.

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 1, s. 27 – 28

2001

BLAHO, Jaroslav: Medzi dekadenciou, verizmom a renesančnou komédiou

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 34 – 35, 39

2001

BLAHO, Jaroslav: Na strune súčasnej opery

Z opernej histórie XXIII.

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 31

2001

BLAHO, Jaroslav: Čas čakania

Z opernej histórie XXIV.

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 45 – 46

2000

BLAHO, Jaroslav: Paleta nemeckého romantizmu

Z opernej histórie XI.

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 29 – 30
(Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

2000

BLAHO, Jaroslav: Grand opéra a opéra comique na scéne SND 1920 – 1945

Tragický pátos a úsmevný esprit. Z opernej histórie XIII.

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 7 – 8, s. 31 – 32

2000

BLAHO, Jaroslav: Wagnerovské naštudovania v SND 1920 – 1945

Stretnutia s reformátorom. Z opernej histórie XII.

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 37 – 39

2000

BLAHO, Jaroslav: Bel canto v nemilosti

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 4, s. 35 – 36, 42

2000

BLAHO, Jaroslav: Pri koreňoch mozartovskej tradície

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 37 – 39

2000

BLAHO, Jaroslav: Francúzska opéra lyrique v SND 1920 – 1945

Favoritka obecenstva. Z opernej histórie XIV.

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 9, s. 35 – 37

2000

BLAHO, Jaroslav: K životnému jubileu Márie Hubovej

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 2
(Mária Kišonová-Hubová, 1915 – 2004, slovenská operná speváčka, soprán)

2000

BLAHO, Jaroslav: Smetana ako profilový faktor. I.

Z opernej histórie XVII.

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 39 – 41

2000

BLAHO, Jaroslav: Opera SND v rokoch 1920 – 1945: Verdi – domáci autor?

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 10, s. 28 – 30
(Slovenské národné divadlo, Bratislava)

2000

BLAHO, Jaroslav: Slovanská klasika na scéne opery SND v rokoch 1920 – 1945

Cár Boris Fiodora Šaľapina. Z opernej histórie XVI.

Hudobný život, 2000, roč. 31, č. 11, s. 37 – 38
(Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

1999

UNGER, Pavel – BLAHO, Jaroslav: Talianske festivalové leto 1999

Sferisterio di Macerata

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 23 – 24
(Arena Sferisterio di Macerata, 35., 1999, Macerata, Taliansko)

1999

BLAHO, Jaroslav: Slovenské vokálne umenie v medzinárodnom kontexte

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, roč. 25, č. 4, s. 566 – 569

1999

MISTRÍK, Miloš a kol.: Slovenské divadlo v 20. storočí

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(539 s., 1. vyd., bibliogr., fotogr., lit., reg., res. angl.)

1999

BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1969 – 1970

Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Divadelný ústav, Bratislava
(262 s., 1. vyd., fotogr., zozn.)

1999

BLAHO, Jaroslav: Za Branislavom Kriškom

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 2 – 3
(Branislav Kriška, 1931 – 1999, významný slovenský operný režisér)

1999

BLAHO, Jaroslav: Diamantový lesk “učňovských rokov” Lucie Poppovej (12. 11. 1939 – 16. 11. 1993)

Z opernej histórie VII.

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 38 – 39
(Lucia Poppová, 1939 – 1993, slovenská operná speváčka, soprán)

1999

BLAHO, Jaroslav: Českí speváci v SND

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 10, s. 35 – 36
(Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

1999

BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1967/1968

Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Divadelný ústav, Bratislava
(260 s., 1. vyd., fotogr., príl., slovenské divadlá, ročenka, fotografie: Jaroslav Barák... [et al.])

1999

BLAHO, Jaroslav: Zabudnutí rodáci?

Z opernej histórie. V.

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 34 – 35

1999

BLAHO, Jaroslav: Pred bránami opernej metropoly

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 32 – 33
(Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera, Wiener Staatsoper)

1999

BLAHO, Jaroslav: Osobnosti svetovej opery v SND (1948 – 1989)

Mosty

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 12, s. 36 – 37
(Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

1999

BLAHO, Jaroslav: Nielen po horách, po dolách...

Slovensko, 1999, roč. 23, č. 2, s. 26 – 28
(operný spev, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

1999

BLAHO, Jaroslav: Viedenské primadony v SND

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 32 – 33
(Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1999

BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1968/1969

Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Divadelný ústav, Bratislava
(245 s., 1. vyd., fotogr., slovenské divadlá, ročenka)

1999

BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1970 – 1971

Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Divadelný ústav, Bratislava
(224 s. +[16] s., 1. vyd., obr., príl., fotogr.)

1999

BLAHO, Jaroslav: Hviezdne večery v SND

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 6, s. 36 – 37
(Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1999

BLAHO, Jaroslav: Legenda o dramaturgii

Z opernej histórie IV.

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 44 – 45
(Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1998

DUCÁROVÁ, Katarína – BLAHO, Jaroslav – URSÍNYOVÁ, Terézia – UNGER, Pavel – DLOUHÝ, Oleg – BLAHYNKA, Miloslav: Osobností ako šafránu

Besedujeme na tému: interpretácia operných diel

Teatro, 1998, roč. 4, č. 5, s. 10 – 15
(spracovala: Katarína Ducárová, interpretácia opery, operná kritika)

1998

BLAHO, Jaroslav: Letný večer v Macerate

Teatro, 1998, roč. 4, č. 11, s. 23 – 24
(Arena Sferisterio di Macerata, 34., 1998, Macerata, Taliansko)

1998

BLAHO, Jaroslav: Bratislavské roky Krešimira Baranovića alebo Slovensko-chorvátske operné kontakty 1920 – 1945

Josip Andrić a Slovensko, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 63 – 68

1997

BLAHO, Jaroslav: Štefan Hoza a Opera SND 1938 – 1945

Štefan Hoza, 1997, Tália-press, Bratislava, s. 9 – 19
(Štefan Hoza, 1906 – 1982, slovenský operný spevák, tenor, libretista, hudobný publicista, historik, pedagóg, herec)

1996

BLAHO, Jaroslav: Nástup mladej interpretačnej generácie

Národná obroda, 9. 1. 1996, roč. 7, č. 6, s. 8
(Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1996

BLAHO, Jaroslav: Už v 60-tych rokoch sme mali kvalitných spevákov

Národná obroda, 16. 1. 1996, roč. 7, č. 12, s. 8
(Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1993

BLAHO, Jaroslav: Mýtus Callas

Žena, ktorá priniesla revolúciu do opery

Slobodný piatok, 1993, roč. 4, č. 50, s. 9
(Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

1992

BLAHO, Jaroslav: Naprávať pokrivené: Opera SND 1939 – 1945

Literárny týždenník, 1992, roč. 5, č. 29
(Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1992

MAŤAŠÍK, Andrej – BLAHO, Jaroslav: Slovak Theatre

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(80 s., 1. vyd., foto)

1991

BLAHO, Jaroslav: Odkliatie krajanky

Kultúrny život, 1991, roč. 25, č. 49, s. 14
(Rose Pauly, 1894 – 1975, operná speváčka, soprán, Slováci v zahraničí, Izrael)

1991

BLAHO, Jaroslav – KRÍŽIK, Ján: Giacomo Puccini: Madame Butterfly

Opera v dvoch dejstvách

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(14 s., 1. vyd., divadelný program)

1991

BLAHO, Jaroslav: Od demagógie k iredente?

Literárny týždenník, 1991, roč. 4, č. 49
(Slovensko východné, spory národnostné a náboženské, poznámky)

1991

BLAHO, Jaroslav: Seriózny scénický pokus

Zachráni svieža klasika operu?

Národná obroda, 3. 5. 1991, roč. 2, č. 103, s. 13
(Christoph Willibald Gluck, 1714 – 1787, nemecký hudobný skladateľ, Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Opera)

1990

BLAHO, Jaroslav: Za Oľgou Hanákovou

Národná obroda, 5. 6. 1990, roč. 1, č. 19, s. 11
(Oľga Hanáková, 1926 – 1990, slovenská operná speváčka, mezzosoprán)

1990

BLAHO, Jaroslav: Návrat Lucie Poppovej

Dialóg, 1990, roč. 2, č. 9, s. 5
(Slováci v zahraničí, Spolková republika Nemecko, Lucia Poppová, slovenská operná speváčka, soprán)

1990

LAJCHA, Ladislav (zost.): Slovenské národné divadlo dnes

Tatran, Bratislava
(160 s., 1. vyd., autori štúdií: Anton Kret, Jaroslav Blaho, Dagmar Hubová)

1989

BLAHO, Jaroslav: Za Herbertom von Karajanom

Pravda, 21. 7. 1989, roč. 70, č. 170, s. 5
(Herbert von Karajan, 1908 – 1989, rakúsky dirigent, nekrológ)

1989

BLAHO, Jaroslav: Portrét

Dialóg, 1989, č. 7
(Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)

1989

BLAHO, Jaroslav: Karel Nedbal

Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, SOU polygrafie, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava
(162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988, Karel Nedbal, 1888 – 1964, český dirigent, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1986

BLAHO, Jaroslav: Bez ružových okuliarov. Slovenská operná sezóna 1985/86

Nové Slovo, 1986, roč. 28, č. 37
(Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

1985

BLAHO, Jaroslav: Tvorba, alebo reprodukcia? Slovenská operná sezóna 1984/85

Nové Slovo, 1985, roč. 27, č. 42
(Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

1984

BLAHO, Jaroslav: Národný umelec Peter Dvorský

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 10, s. 4
(Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)

1984

BLAHO, Jaroslav: Odchod Tita Gobbiho

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 8, s. 6
(Tito Gobbi, 1913 – 1984, taliansky operný spevák, barytón)

1984

BLAHO, Jaroslav: Od Ferranda k Florestanovi

Nové Slovo, 1984, roč. 26, č. 20
(František Livora, 1936, slovenský operný spevák, tenor)

1984

BLAHO, Jaroslav: Reprezentant dobrej vôle

Nové Slovo, 1984, roč. 26, č. 20
(Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)

1984

BLAHO, Jaroslav: Opera ako súčasné divadlo

Nové Slovo, 1984, roč. 26, č. 21
(Juraj Beneš, 1940 – 2004, hudobný skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

1984

BLAHO, Jaroslav: Smetanove opery na slovenskom javisku

Rok českej hudby

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 8

1983

BLAHO, Jaroslav: Mária Callas: Primadonna absolutissima IV

Film a divadlo, 1983, roč. 27, č. 9, s. 27
(Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

1983

BLAHO, Jaroslav: Maria Callas

Primadona za 63 dolárov

Film a divadlo, 1983, roč. 27, č. 6, s. 27
(Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

1983

BLAHO, Jaroslav: Wagner a slovenská opera

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 3, s. 8

1983

BLAHO, Jaroslav: Živé dielo: Za Wernerom Egkom

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 6
(Werner Egk, 1901 – 1983, nemecký skladateľ, nekrológ)

1983

BLAHO, Jaroslav: Maria Callas: Žena, o ktorej sa hovorí. VI

Film a divadlo, 1983, roč. 27, č. 11, s. 27
(Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

1983

BLAHO, Jaroslav: Maria Callas: E tardi VII

Film a divadlo, 1983, roč. 27, č. 12, s. 27
(Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

1983

BLAHO, Jaroslav: Maria Callas

Pracujem, teda som

Film a divadlo, 1983, roč. 27, č. 10, s. 27
(Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

1983

BLAHO, Jaroslav: Žatva taktovky

Hovoríme s Borisom Velatom, šéfdirigentom opery Štátneho divadla v Košiciach

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 24, s. 4
(Boris Velat, 1923 – 2008, český dirigent, Štátne divadlo Košice, Opera)

1982

BLAHO, Jaroslav: Večer Jeleny Obrazcovej

Pravda, 1982, roč. 63, č. 252 (23. 10.)
(Jelena Vasil'jevna Obrazcova, 1939 – 2015, ruská operná speváčka, mezzosopranistka, hosťovanie, Praha, Česko)

1982

BLAHO, Jaroslav: Lyrická operná hrdinka

K životnému jubileu zaslúžilej umelkyne Zity Frešovej-Hudcovej

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 9
(Zita Hudcová-Frešová, 1912 – 2005, slovenská operná speváčka, soprán)

1982

BLAHO, Jaroslav: Jubilujúca zaslúžilá umelkyňa Anna Martvoňová

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 20, s. 5
(Anna Martvoňová, 1922 – 1990, slovenská operná speváčka, soprán)

1981

BLAHO, Jaroslav: Zomrel Karl Böhm

Pravda, 22. 8. 1981, roč. 62, č. 198, s. 5
(Karl Böhm, 1894 – 1981, rakúsky dirigent)

1981

BLAHO, Jaroslav: V službe slovenskej opery

Pravda, 28. 7. 1981, roč. 62, č. 176, s. 5
(Juraj Martvoň, 1921 – 1991, slovenský operný spevák, barytón)

1981

BLAHO, Jaroslav: Za Helenou Bartošovou-Schützovou

Pravda, 13. 2. 1981, roč. 62, č. 37
(Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán)

1981

BLAHO, Jaroslav: Namiesto rozlúčky

Za národnou umelkyňou Helenou Bartošovou-Schützovou

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 4
(Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán)

1981

BLAHO, Jaroslav: Caruso severu

Hudobný život, 1981, roč. 13
(Jussi Björling, 1911 – 1960, švédsky operný spevák, tenor)

1981

BLAHO, Jaroslav: Čriepky z odkazu (K päťdesiatemu výročiu úmrtiu Oskara Nedbala)

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 8
(Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český dirigent, operetný skladateľ)

1981

PALOVČÍK, Michal – BLAHO, Jaroslav: Ako ďalej?

Hovoríme o Zámockých hrách Zvolenských s Jaroslavom Blahom

Pravda, 26. 8. 1981, roč. 62, č. 201, s. 5
(divadelné festivaly a prehliadky, Zámocké hry Zvolenské, 8., 1981, Zvolen)

1980

BLAHO, Jaroslav: História inšpirujúca prítomnosť

(K dramaturgii opery SND 1920 – 1938)

Slovenské divadlo, 1980, roč. 28, s. 244 – 253
(dramaturgia, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1980

-ag-: Verdiovský festival na zvolenskom zámku [rozhovor]

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 13, s. 7

1980

BLAHO, Jaroslav: Mária Kišiňová-Hubová

Jubilujúca národná umelkyňa

Hudobný život, 1980, č. 6
(Mária Kišonová-Hubová, 1915 – 2004, slovenská operná speváčka, soprán)

1980

BLAHO, Jaroslav: Verdiovský festival na zvolenskom zámku

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 13, s. 7
(Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky operný skladateľ, Zámocké hry Zvolenské, 7., 1980, Zvolen)

1980

BLAHO, Jaroslav: Jubileum Heleny Bartošovej

Pravda, 11. 1. 1980, roč. 61, č. 5, s. 9
(Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán )

1980

VALO, Peter – BLAHO, Jaroslav: O opere na Zámockých hrách Zvolenských 1980

S Jaroslavom Blahom, riaditeľom DJGT v Banskej Bystrici

Pravda, 9. 8. 1980, roč. 61, č. 187
(operné divadlo, opera, divadelné festivaly a prehliadky Zámocké hry Zvolenské, 7., 1980)

1980

BLAHO, Jaroslav: Sólisti - interpretácia - tradícia II.

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 8, s. 8

1980

BLAHO, Jaroslav: Sólisti - interpretácia - tradícia I.

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 7, s. 1, 8

1980

BLAHO, Jaroslav: Život plný bojov

K päťdesiatemu výročiu úmrtia Emy Destinnovej

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 3, s. 3

1980

BLAHO, Jaroslav: Jubileum Márie Hubovej

Pravda, 1980, roč. 61, č. 67 (19. 3.), s. 5
(Mária Kišonová-Hubová, 1915 – 2004, slovenská operná speváčka, soprán)

1980

BLAHO, Jaroslav: V úlohe budovateľov

Pravda, 1. 3. 1980, roč. 61, č. 52, s. 5
(Slovenské národné divadlo, Bratislava)

1980

BLAHO, Jaroslav: Marta Maierová

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 7
(Marta Meierová, 1920 – 2013, slovenská operná speváčka, soprán)

1980

BLAHO, Jaroslav: Majster charakterovej kroniky

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 2, s. 6
(Sesto Bruscantini, 1919 – 2003, taliansky operný spevák, barytón)

1980

BLAHO, Jaroslav: Za Fritzom Wunderlichom

(K nedožitým päťdesiatinám)

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 18, s. 5
(Fritz Wunderlich, 1930 – 1966, nemecký operný spevák, tenor)

1980

BLAHO, Jaroslav: Živý odkaz: 75. rokov Heleny Bartošovej

Nové Slovo, 1980, roč. 22, č. 5, s. 20
(Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán)

1979

BLAHO, Jaroslav – VALO, Peter: Východisko len z reálneho zhodnotenia

Pravda, 19. 5. 1979, roč. 60, č. 116, s. 5
(Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen)

1979

KUBIŠ, Pavol M. – BLAHO, Jaroslav: Tridsaťročnica divadla

Náš rozhovor s riaditeľom DJGT v Banskej Bystrici súdr. Jaroslavom Blahom

Smer, 1979, roč. 31, č. 235 (5. 10.)
(Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Opera; Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen)

1979

BLAHO, Jaroslav: Peter Dvorský laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 11
(Peter Dvorský, 1951, slovenský operný spevák, tenor, Štátna cena Klementa Gottwalda)

1979

BLAHO, Jaroslav: Nikolaj Gjaurov jubiluje

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 17 (11. 9.)
(Nikolaj Gjaurov, 1929 – 2004, bulharský operný spevák, bas)

1979

BLAHO, Jaroslav: Jubileum Ondreja Malachovského

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 8
(Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)

1978

BLAHO, Jaroslav: Za Ladislavom Neshybom

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 15 (31. 7.)
(Ladislav Neshyba, 1927 – 1978, operný spevák, bas, nekrológ)

1978

BLAHO, Jaroslav: Stretnutie so sofijskou operou

Nový život, 1. 5. 1978, roč. 20, č. 18
(Národné akademické divadlo opery a baletu, Sofia)

1978

BLAHO, Jaroslav: Pseudolus ako muzikál

Pravda, 22. 2. 1978, roč. 59, č. 45, s. 5
(Stephen Sondheim, 1930, americký hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

1978

BLAHO, Jaroslav: Destinnovej storočnica

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 3
(Ema Destinnová, 1878 – 1930, česká operná speváčka, sopranistka)

1978

BLAHO, Jaroslav: Návrat k Puccinimu a Weberovi

Pravda, 7. 4. 1978, roč. 59, č. 82
(Giacomo Puccini, Carl Maria von Weber, divadelné inscenácie, Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Opera Štátne divadlo, Košice)

1978

BLAHO, Jaroslav: Benešov Skamenený na VŠMU

Pravda, 1978, roč. 59, č. 51 (1. 3.), s. 6
(Juraj Beneš, 1940 – 2004, hudobný skladateľ, opera: Skamenený, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelné štúdio)

1978

BLAHO, Jaroslav: Lekcia z opernej estetiky

Pravda, 1978, roč. 59, č. 198 (23. 8.), s. 5
(Jelena Vasil'jevna Obrazcova, 1939 – 2015, ruská operná speváčka, mezzosopranistka, hosťovanie, Praha, Česko)

1978

BLAHO, Jaroslav: Eva Šmáliková

Film a divadlo, 1978, roč. 22, č. 7, s. 14
(Eva Šmáliková, slovenská operná speváčka, soprán)

1978

BLAHO, Jaroslav: Macbeth

Film a divadlo, 1978, roč. 22, č. 10, s. 24
(Národní divadlo, Praha, Česko, Opera)

1978

BLAHO, Jaroslav: Čarostrelec

Film a divadlo, 1978, roč. 22, č. 10, s. 27
(Národní divadlo, Praha, Česko, Opera)

1978

BLAHO, Jaroslav: Madame Butterfly

Film a divadlo, 1978, roč. 22, s. 24
(Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo, Košice)

1978

BLAHO, Jaroslav: Večery s bulharskou operou

Pravda, 26. 4. 1978, roč. 59, č. 98
(Národné akademické divadlo opery a baletu, Sofia, kultúra, Dni bulharskej kultúry, 1978, Česko-Slovensko)

1978

BLAHO, Jaroslav: Neprepásť možnosť

Smena, 12. 8. 1978;, roč. 31, č. 189, s. 6
(Zámocké hry Zvolenské, 5., 1978, Zvolen)

1978

BLAHO, Jaroslav: Odraz ideí VOSR v slovenskom opernom umení

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 3

1977

BLAHO, Jaroslav: Košický André Chénier

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 9, s. 5

1977

BLAHO, Jaroslav: Lohengrinov návrat

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 4

1977

BLAHO, Jaroslav: Fidelio v SND

K 150. výročiu smrti Ludwiga van Beethovena

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 6

1977

BLAHO, Jaroslav: Zaslúžilý umelec Ondrej Malachovský

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 10
(Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)

1977

BLAHO, Jaroslav: Prínosy a signály : Pucciniho Bohéma v SND

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 9, s. 4

1976

BLAHO, Jaroslav: Umenie operného charakteru

Nové Slovo, 1976, roč. 18, č. 33, s. 17
(Oľga Hanáková, 1926 – 1990, slovenská operná speváčka, mezzosoprán)

1976

BLAHO, Jaroslav: Pozitíva a resty opernej sezóny 1975 – 1976

Smena, 11. 8. 1976, s. 6
(sezóna, Štátne divadlo Košice, Opera)

1976

BLAHO, Jaroslav: Romantická hrdinka

Nové Slovo, 1976, roč. 18, č. 48, s. 5
(Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán)

1976

BLAHO, Jaroslav: Návrat operného reformátora

Pravda, 22. 12. 1976, roč. 57, s. 5
(Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký hudobný skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

1976

BLAHO, Jaroslav: Inscenácia hodna diela : Premiéra Cikkerovho Vzkriesenia v Opere SND

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 21, s. 1, 3, 8

1976

BLAHO, Jaroslav: Sopranistka Mária Murgašová

Hudobný život, 1976, roč. 8, s. 5
(Mária Murgašová, 1935, slovenská operná speváčka, soprán)

1976

BLAHO, Jaroslav: Košické večery 1975/76

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 15, s. 4

1976

BLAHO, Jaroslav: Rumunská súčasnosť a talianska klasika

Pravda, 20. 10. 1976, roč. 57, s. 5

1974

BLAHO, Jaroslav: BHS na opernom javisku

K účinkovaniu domácich i zahraničných operných umelcov v operných inscenáciách v rámci BHS

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 22
(Bratislavské hudobné slávnosti, 10., 1974)

1973

BLAHO, Jaroslav: Tibor Frešo

O slovenskom dirigentovi opery SND

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 10, s. 10

1973

BLAHO, Jaroslav: Lesk a konfrontácia

Hudobný život, 1973, roč. 5, s. 8
(Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

1973

BLAHO, Jaroslav: Elena Kittnarová

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 4, s. 5
(Elena Kittnarová, 1931 – 2012, slovenská operná speváčka, soprán)

1973

BLAHO, Jaroslav: Branislav Kriška

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 5, s. 5
(Branislav Kriška, 1931 – 1999, významný slovenský operný režisér)

1973

BLAHO, Jaroslav: Ľuba Baricová

Portrét slovenskej opernej speváčky

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 9, s. 5
(Ľuba Baricová, 1935, slovenská operná speváčka, mezzosopranistka)

1972

BLAHO, Jaroslav: V smere perspektívy

Nad slovenskou opernou sezónou 1971/72

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 15, s. 1 – 3

1972

BLAHO, Jaroslav: Minulosť, súčasnosť a perspektíva košickej opery

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1972, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 23 – 40

1971

BLAHO, Jaroslav: Videli ste už Othella v košickom Štátnom divadle

Film a divadlo, 1971, roč. 15, č. 13, s. 26 – 27

1971

CALÁBKOVÁ, Blanka – DUŠKOVÁ, Jindřiška – PROCHÁZKA, Jan – BLAHO, Jaroslav: Československá divadla 1967 – 1969. Část I., České kraje. Část II., Slovensko

Divadelný ústav, Praha
(386 s., 1. vyd., usporiadali: Blanka Calábková, Jindřiška Dušková, Jan Procházka (České kraje), Jaroslav Blaho... a kol. (Slovensko)

1970

BLAHO, Jaroslav – VRBKA, Stanislav: 50 rokov SND 1920 – 1970

Bratislava
(10 s., 1. vyd., Ministerstvo školstva a kultúry)

1970

BLAHO, Jaroslav: Svätopluk skoro festivalový

Film a divadlo, 1970, roč. 14, č. 16, s. 24 – 25

1970

BLAHO, Jaroslav: Polstoročie bratislavskej opery SND

(Diskusný príspevok k hodnoteniu rokov 1928 – 1945)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1970, roč. 14, č. 5 – 6, s. 129 – 140

1970

BLAHO, Jaroslav: Pokus o vzkriesenie

Film a divadlo, 1970, roč. 14, č. 14, s. 25

1970

BLAHO, Jaroslav: Doping pre súbor

Film a divadlo, 1970, roč. 14, č. 2, s. 26 – 27

1970

(ab): Recenzujeme : Vizitky osobností

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 20, s. 5

1969

BLAHO, Jaroslav: Nadvláda operety alebo zlatá éra opery?

Film a divadlo, 1969, roč. 13, č. 25, s. 14 – 15

1969

BLAHO, Jaroslav – ŠTÚROVÁ, Nelly: Československá divadla 1965 – 1967. Část 2. Slovensko

Praha
(126 s., 1. vyd., Divadelní ústav)

1968

BLAHO, Jaroslav: Profil režiséra + sólistická kríza

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1968, roč. 12, č. 6, s. 266 – 268

1966

VAJDA, Igor – BLAHO, Jaroslav – ČAVOJSKÝ, Ladislav – ČÍŽEK, Ľubomír – PALOVČÍK, Michal – NOVÁČEK, Zdenko: Kto napísal pravdu?

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 1, s. 19 – 24

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  kol.: Dejiny slovenského divadla I. (do roku 1948)

  Divadelný ústav, Bratislava
  (731 s., 1. vyd., faksimile, fotografie)

 • 2016

  BLAHO, Jaroslav: Skalica 1950 – 1980 vo fotografii

  Fridricha Leopolda Slatinského (1919 – 1991), Jána Pardubského (1941) a Františka Tomíka (1941), dokumentárna fotografia, historická fotografia

  Záhorské múzeum, Skalica
  (41 s., 1. vyd., fotogr., katalóg z výstavy, úvodný text a zostavenie publikácie: Viera Drahošová, texty: Viera Drahošová, Jaroslav Blaho, František Tomík)

 • 2012

  MALATINCOVÁ, Eva – KULOVÁ, Dora: Anna Hrušovská

  Divadelný ústav, Bratislava
  (141 s., 1. vyd., fotogr., Anna Hrušovská, 1912 – 2006, slovenská operná speváčka, soprán, biografia, monografia, bibliografia)

 • 2011

  BLAHO, Jaroslav: Legenda bez legiend: Peter Dvorský a jeho doba

  Kalligram, Bratislava
  (163 s., 1. vyd., Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)

 • 1999

  MISTRÍK, Miloš a kol.: Slovenské divadlo v 20. storočí

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (539 s., 1. vyd., bibliogr., fotogr., lit., reg., res. angl.)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1969 – 1970

  Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku

  Divadelný ústav, Bratislava
  (262 s., 1. vyd., fotogr., zozn.)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1970 – 1971

  Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku

  Divadelný ústav, Bratislava
  (224 s. +[16] s., 1. vyd., obr., príl., fotogr.)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1968/1969

  Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku

  Divadelný ústav, Bratislava
  (245 s., 1. vyd., fotogr., slovenské divadlá, ročenka)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1967/1968

  Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku

  Divadelný ústav, Bratislava
  (260 s., 1. vyd., fotogr., príl., slovenské divadlá, ročenka, fotografie: Jaroslav Barák... [et al.])

 • 1992

  MAŤAŠÍK, Andrej – BLAHO, Jaroslav: Slovak Theatre

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (80 s., 1. vyd., foto)

 • 1990

  LAJCHA, Ladislav (zost.): Slovenské národné divadlo dnes

  Tatran, Bratislava
  (160 s., 1. vyd., autori štúdií: Anton Kret, Jaroslav Blaho, Dagmar Hubová)

 • 1971

  CALÁBKOVÁ, Blanka – DUŠKOVÁ, Jindřiška – PROCHÁZKA, Jan – BLAHO, Jaroslav: Československá divadla 1967 – 1969. Část I., České kraje. Část II., Slovensko

  Divadelný ústav, Praha
  (386 s., 1. vyd., usporiadali: Blanka Calábková, Jindřiška Dušková, Jan Procházka (České kraje), Jaroslav Blaho... a kol. (Slovensko)

 • 1970

  BLAHO, Jaroslav – VRBKA, Stanislav: 50 rokov SND 1920 – 1970

  Bratislava
  (10 s., 1. vyd., Ministerstvo školstva a kultúry)

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav – ŠTÚROVÁ, Nelly: Československá divadla 1965 – 1967. Část 2. Slovensko

  Praha
  (126 s., 1. vyd., Divadelní ústav)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2011

  BLAHO, Jaroslav: Margita Česányiová – prvá dáma Opery Slovenského národného divadla

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 377 – 381
  (Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 2008

  BLAHO, Jaroslav: Margita Česányiová (28. 11. 1911 – 25. 10. 2007). Osudy a udalosti

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 38 – 40
  (Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán, profil)

 • 2003

  SMOLÍK, Pavol (zost.): Opera Slovenského národného divadla. Sezóna 2003/2004

  texty: Vladimír Zvara, Pavol Smolík, Jaroslav Blaho, fotografie: Cyril Bachratý... [et al.]

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (82 s., 1. vyd., fareb. fotogr., plán predstavení Opery a Baletu SND na sezónu 2003/2004, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 2002

  BLAHO, Jaroslav: Anjelský hlas

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 43 – 44
  (Renata Tebaldi)

 • 2002

  BLAHO, Jaroslav: V tieni génia (Neznámi súčasníci Verdiho)

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 4, s. 31 – 32

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: K dvestoročnici Vincenza Belliniho (1801 – 1835)

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 34 – 35, 37

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Čas čakania

  Z opernej histórie XXIV.

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 45 – 46

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Na strune súčasnej opery

  Z opernej histórie XXIII.

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 31

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Medzi dekadenciou, verizmom a renesančnou komédiou

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 34 – 35, 39

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Priestor pre súčasnú tvorbu

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 28 – 30

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Verizmus v nemilosti

  Z opernej histórie XX.

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 3, s. 35 – 37

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Dvořák – a tí druhí

  Z opernej histórie XIX.

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 2, s. 25 – 27

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Smetana ako profilový faktor II.

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 1, s. 27 – 28

 • 2000

  BLAHO, Jaroslav: Grand opéra a opéra comique na scéne SND 1920 – 1945

  Tragický pátos a úsmevný esprit. Z opernej histórie XIII.

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 7 – 8, s. 31 – 32

 • 2000

  BLAHO, Jaroslav: Wagnerovské naštudovania v SND 1920 – 1945

  Stretnutia s reformátorom. Z opernej histórie XII.

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 37 – 39

 • 2000

  BLAHO, Jaroslav: Bel canto v nemilosti

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 4, s. 35 – 36, 42

 • 2000

  BLAHO, Jaroslav: Pri koreňoch mozartovskej tradície

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 37 – 39

 • 2000

  BLAHO, Jaroslav: Francúzska opéra lyrique v SND 1920 – 1945

  Favoritka obecenstva. Z opernej histórie XIV.

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 9, s. 35 – 37

 • 2000

  BLAHO, Jaroslav: Paleta nemeckého romantizmu

  Z opernej histórie XI.

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 29 – 30
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 2000

  BLAHO, Jaroslav: Smetana ako profilový faktor. I.

  Z opernej histórie XVII.

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 39 – 41

 • 2000

  BLAHO, Jaroslav: Opera SND v rokoch 1920 – 1945: Verdi – domáci autor?

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 10, s. 28 – 30
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 2000

  BLAHO, Jaroslav: Slovanská klasika na scéne opery SND v rokoch 1920 – 1945

  Cár Boris Fiodora Šaľapina. Z opernej histórie XVI.

  Hudobný život, 2000, roč. 31, č. 11, s. 37 – 38
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Českí speváci v SND

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 10, s. 35 – 36
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Zabudnutí rodáci?

  Z opernej histórie. V.

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 34 – 35

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Legenda o dramaturgii

  Z opernej histórie IV.

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 44 – 45
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Hviezdne večery v SND

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 6, s. 36 – 37
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Viedenské primadony v SND

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 32 – 33
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Pred bránami opernej metropoly

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 32 – 33
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera, Wiener Staatsoper)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Osobnosti svetovej opery v SND (1948 – 1989)

  Mosty

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 12, s. 36 – 37
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Diamantový lesk “učňovských rokov” Lucie Poppovej (12. 11. 1939 – 16. 11. 1993)

  Z opernej histórie VII.

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 38 – 39
  (Lucia Poppová, 1939 – 1993, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Slovenské vokálne umenie v medzinárodnom kontexte

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, roč. 25, č. 4, s. 566 – 569

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Nielen po horách, po dolách...

  Slovensko, 1999, roč. 23, č. 2, s. 26 – 28
  (operný spev, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 1998

  BLAHO, Jaroslav: Bratislavské roky Krešimira Baranovića alebo Slovensko-chorvátske operné kontakty 1920 – 1945

  Josip Andrić a Slovensko, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 63 – 68

 • 1997

  BLAHO, Jaroslav: Štefan Hoza a Opera SND 1938 – 1945

  Štefan Hoza, 1997, Tália-press, Bratislava, s. 9 – 19
  (Štefan Hoza, 1906 – 1982, slovenský operný spevák, tenor, libretista, hudobný publicista, historik, pedagóg, herec)

 • 1989

  BLAHO, Jaroslav: Karel Nedbal

  Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, SOU polygrafie, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava
  (162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988, Karel Nedbal, 1888 – 1964, český dirigent, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1984

  BLAHO, Jaroslav: Smetanove opery na slovenskom javisku

  Rok českej hudby

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 8

 • 1983

  BLAHO, Jaroslav: Wagner a slovenská opera

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 3, s. 8

 • 1981

  BLAHO, Jaroslav: Čriepky z odkazu (K päťdesiatemu výročiu úmrtiu Oskara Nedbala)

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 8
  (Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český dirigent, operetný skladateľ)

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: História inšpirujúca prítomnosť

  (K dramaturgii opery SND 1920 – 1938)

  Slovenské divadlo, 1980, roč. 28, s. 244 – 253
  (dramaturgia, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1972

  BLAHO, Jaroslav: Minulosť, súčasnosť a perspektíva košickej opery

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1972, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 23 – 40

 • 1970

  BLAHO, Jaroslav: Polstoročie bratislavskej opery SND

  (Diskusný príspevok k hodnoteniu rokov 1928 – 1945)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1970, roč. 14, č. 5 – 6, s. 129 – 140

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Nadvláda operety alebo zlatá éra opery?

  Film a divadlo, 1969, roč. 13, č. 25, s. 14 – 15

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2011

  BLAHO, Jaroslav: Peter Dvorský jubiluje (25. 9. 1951)

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 26 – 27
  (Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)

 • 2011

  BLAHO, Jaroslav: Minulosť sa mení v legendu

  Za Ondrejom Malachovským (5. 4. 1929 – 3. 4. 2011)

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 4, s. 15 – 16
  (Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)

 • 2007

  BLAHO, Jaroslav: Addio, Luciano

  Týždeň, 2007, roč. 4, č. 38, s. 62 – 64, 66 – 68
  (Luciano Pavarotti, 1935 – 2007, taliansky operný spevák, tenor, profil)

 • 2007

  BLAHO, Jaroslav: Luciano Pavarotti, 1935 – 2007 (profily)

  Týždeň, 2007, roč. 4, č. 38, s. 62 – 64, 66 – 68
  (Luciano Pavarotti, 1935 – 2007, taliansky operný spevák, tenor, profil)

 • 2006

  BLAHO, Jaroslav: Storočnica Zinky Milanovovej

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 19
  (Zinka Milanovová, 1906 – 1989, operná speváčka, soprán, spomienky)

 • 2006

  BLAHO, Jaroslav: Anna Hrušovská (7. január 1912 – 4. februára 2006)

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 19
  (Anna Hrušovská, 1912 – 2006, slovenská operná speváčka, soprán, nekrológ)

 • 2006

  BLAHO, Jaroslav: Odišla bayreuthská legenda

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 4, s. 17
  (Birgit Nilsson, 1918 – 2006, švédska operná speváčka, soprán, nekrológ)

 • 2006

  BLAHO, Jaroslav: Podvečery s talianskou operou

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 19
  (Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, publicista, operný kritik, talianska opera, Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava, operné stretnutia, Taliansky operný podvečer, 2005, Bratislava)

 • 2005

  BLAHO, Jaroslav: Za Renatou Tebaldiovou

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 2, s. 22

 • 2005

  BLAHO, Jaroslav: Bohuš Hanák, Ľuba Baricová

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 1, s. 4
  (Bohuš Hanák, 1925 – 2010, slovenský operný spevák, barytón, Ľuba Baricová, 1935, slovenská operná speváčka, alt, mezzosoprán)

 • 2003

  BLAHO, Jaroslav: Viedeň Gustava Mahlera

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 3, s. 29 – 31
  (Gustav Mahler, 1860 – 1911, rakúsky hudobný skladateľ a dirigent)

 • 2003

  BLAHO, Jaroslav: Spomíname... Ladislav Holoubek

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 9, s. 4
  (Ladislav Holoubek, 1913 – 1994, slovenský hudobný skladateľ, dirigent)

 • 2003

  BLAHO, Jaroslav: Odkrývač obzorov

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 4, s. 4 – 5
  (Marián Jurík, 1933 – 1999, hudobný publicista, redaktor)

 • 2003

  BLAHO, Jaroslav: Za Pavlom Gáborom a Stanislavom Beňačkom

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 10, s. 6
  (Pavol Gábor, 1932 – 2003, slovenský operný spevák, tenor, Stanislav Beňačka, 1930 – 2003, slovenský operný spevák, bas)

 • 2002

  BLAHO, Jaroslav: Verdiho Aida

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 29
  (Tereza Stolzová, 1834 – 1902, česká operná speváčka, soprán)

 • 2002

  BLAHO, Jaroslav: Zabudnutá storočnica?

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 30
  (Bidu Sayão, 1902 – 1999, operná speváčka, soprán, Brazília, Jan Kiepura, 1902 – 1966, poľský operný spevák, tenor)

 • 2002

  BLAHO, Jaroslav: Pripomíname...

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 4
  (Anna Poláková-Hadravová, 1922 – 2008, slovenská operná speváčka, soprán, profil)

 • 2002

  BLAHO, Jaroslav: K nedožitej osemdesiatke Anny Martvoňovej

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11
  (Anna Martvoňová, 1922 – 1990, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 2002

  BLAHO, Jaroslav: Anna Hrušovská

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 4
  (Anna Hrušovská, 1912 – 2006, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Téma: Verdi: 10. 10. 1813, Le Roncole – 27. 1. 1901, Miláno

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 10, s. 37 – 39

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Storočnica legendy

  15. september 1901 sa narodil Dr. Janko Blaho

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 3
  (Janko Blaho, 1901 – 1981, slovenský operný spevák, tenor, spevák populárnych piesní, zberateľ ľudových piesní)

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Vyslanec múz

  K päťdesiatinám Petra Dvorského

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 2, 4
  (Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)

 • 2001

  UNGER, Pavel – BLAHO, Jaroslav: Talianske operné leto 2001

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 23 – 26
  (Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, operný kritik, publicista, Arena di Verona, 79., 2001, Verona, Taliansko, Rossini Opera Festival, 22., 2001, Pesaro, Taliansko)

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Nedožité jubileum

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 4 – 5
  (Juraj Martvoň, 1921 – 1991, slovenský operný spevák, barytón)

 • 2001

  BLAHO, Jaroslav: Jubileum historickej primadony

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 2 – 3
  (Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 2000

  BLAHO, Jaroslav: K životnému jubileu Márie Hubovej

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 2
  (Mária Kišonová-Hubová, 1915 – 2004, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1999

  UNGER, Pavel – BLAHO, Jaroslav: Talianske festivalové leto 1999

  Sferisterio di Macerata

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 23 – 24
  (Arena Sferisterio di Macerata, 35., 1999, Macerata, Taliansko)

 • 1999

  BLAHO, Jaroslav: Za Branislavom Kriškom

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 2 – 3
  (Branislav Kriška, 1931 – 1999, významný slovenský operný režisér)

 • 1998

  BLAHO, Jaroslav: Letný večer v Macerate

  Teatro, 1998, roč. 4, č. 11, s. 23 – 24
  (Arena Sferisterio di Macerata, 34., 1998, Macerata, Taliansko)

 • 1996

  BLAHO, Jaroslav: Nástup mladej interpretačnej generácie

  Národná obroda, 9. 1. 1996, roč. 7, č. 6, s. 8
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1996

  BLAHO, Jaroslav: Už v 60-tych rokoch sme mali kvalitných spevákov

  Národná obroda, 16. 1. 1996, roč. 7, č. 12, s. 8
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1993

  BLAHO, Jaroslav: Mýtus Callas

  Žena, ktorá priniesla revolúciu do opery

  Slobodný piatok, 1993, roč. 4, č. 50, s. 9
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

 • 1992

  BLAHO, Jaroslav: Naprávať pokrivené: Opera SND 1939 – 1945

  Literárny týždenník, 1992, roč. 5, č. 29
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1991

  BLAHO, Jaroslav: Seriózny scénický pokus

  Zachráni svieža klasika operu?

  Národná obroda, 3. 5. 1991, roč. 2, č. 103, s. 13
  (Christoph Willibald Gluck, 1714 – 1787, nemecký hudobný skladateľ, Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Opera)

 • 1991

  BLAHO, Jaroslav: Od demagógie k iredente?

  Literárny týždenník, 1991, roč. 4, č. 49
  (Slovensko východné, spory národnostné a náboženské, poznámky)

 • 1991

  BLAHO, Jaroslav: Odkliatie krajanky

  Kultúrny život, 1991, roč. 25, č. 49, s. 14
  (Rose Pauly, 1894 – 1975, operná speváčka, soprán, Slováci v zahraničí, Izrael)

 • 1991

  BLAHO, Jaroslav – KRÍŽIK, Ján: Giacomo Puccini: Madame Butterfly

  Opera v dvoch dejstvách

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (14 s., 1. vyd., divadelný program)

 • 1990

  BLAHO, Jaroslav: Za Oľgou Hanákovou

  Národná obroda, 5. 6. 1990, roč. 1, č. 19, s. 11
  (Oľga Hanáková, 1926 – 1990, slovenská operná speváčka, mezzosoprán)

 • 1990

  BLAHO, Jaroslav: Návrat Lucie Poppovej

  Dialóg, 1990, roč. 2, č. 9, s. 5
  (Slováci v zahraničí, Spolková republika Nemecko, Lucia Poppová, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1989

  BLAHO, Jaroslav: Za Herbertom von Karajanom

  Pravda, 21. 7. 1989, roč. 70, č. 170, s. 5
  (Herbert von Karajan, 1908 – 1989, rakúsky dirigent, nekrológ)

 • 1989

  BLAHO, Jaroslav: Portrét

  Dialóg, 1989, č. 7
  (Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)

 • 1986

  BLAHO, Jaroslav: Bez ružových okuliarov. Slovenská operná sezóna 1985/86

  Nové Slovo, 1986, roč. 28, č. 37
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 1985

  BLAHO, Jaroslav: Tvorba, alebo reprodukcia? Slovenská operná sezóna 1984/85

  Nové Slovo, 1985, roč. 27, č. 42
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 1984

  BLAHO, Jaroslav: Opera ako súčasné divadlo

  Nové Slovo, 1984, roč. 26, č. 21
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, hudobný skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 1984

  BLAHO, Jaroslav: Reprezentant dobrej vôle

  Nové Slovo, 1984, roč. 26, č. 20
  (Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)

 • 1984

  BLAHO, Jaroslav: Od Ferranda k Florestanovi

  Nové Slovo, 1984, roč. 26, č. 20
  (František Livora, 1936, slovenský operný spevák, tenor)

 • 1984

  BLAHO, Jaroslav: Odchod Tita Gobbiho

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 8, s. 6
  (Tito Gobbi, 1913 – 1984, taliansky operný spevák, barytón)

 • 1984

  BLAHO, Jaroslav: Národný umelec Peter Dvorský

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 10, s. 4
  (Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)

 • 1983

  BLAHO, Jaroslav: Živé dielo: Za Wernerom Egkom

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 6
  (Werner Egk, 1901 – 1983, nemecký skladateľ, nekrológ)

 • 1983

  BLAHO, Jaroslav: Mária Callas: Primadonna absolutissima IV

  Film a divadlo, 1983, roč. 27, č. 9, s. 27
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

 • 1983

  BLAHO, Jaroslav: Maria Callas

  Primadona za 63 dolárov

  Film a divadlo, 1983, roč. 27, č. 6, s. 27
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

 • 1983

  BLAHO, Jaroslav: Maria Callas: E tardi VII

  Film a divadlo, 1983, roč. 27, č. 12, s. 27
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

 • 1983

  BLAHO, Jaroslav: Maria Callas: Žena, o ktorej sa hovorí. VI

  Film a divadlo, 1983, roč. 27, č. 11, s. 27
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

 • 1983

  BLAHO, Jaroslav: Maria Callas

  Pracujem, teda som

  Film a divadlo, 1983, roč. 27, č. 10, s. 27
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)

 • 1983

  BLAHO, Jaroslav: Žatva taktovky

  Hovoríme s Borisom Velatom, šéfdirigentom opery Štátneho divadla v Košiciach

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 24, s. 4
  (Boris Velat, 1923 – 2008, český dirigent, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1982

  BLAHO, Jaroslav: Večer Jeleny Obrazcovej

  Pravda, 1982, roč. 63, č. 252 (23. 10.)
  (Jelena Vasil'jevna Obrazcova, 1939 – 2015, ruská operná speváčka, mezzosopranistka, hosťovanie, Praha, Česko)

 • 1982

  BLAHO, Jaroslav: Lyrická operná hrdinka

  K životnému jubileu zaslúžilej umelkyne Zity Frešovej-Hudcovej

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 9
  (Zita Hudcová-Frešová, 1912 – 2005, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1982

  BLAHO, Jaroslav: Jubilujúca zaslúžilá umelkyňa Anna Martvoňová

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 20, s. 5
  (Anna Martvoňová, 1922 – 1990, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1981

  PALOVČÍK, Michal – BLAHO, Jaroslav: Ako ďalej?

  Hovoríme o Zámockých hrách Zvolenských s Jaroslavom Blahom

  Pravda, 26. 8. 1981, roč. 62, č. 201, s. 5
  (divadelné festivaly a prehliadky, Zámocké hry Zvolenské, 8., 1981, Zvolen)

 • 1981

  BLAHO, Jaroslav: Zomrel Karl Böhm

  Pravda, 22. 8. 1981, roč. 62, č. 198, s. 5
  (Karl Böhm, 1894 – 1981, rakúsky dirigent)

 • 1981

  BLAHO, Jaroslav: V službe slovenskej opery

  Pravda, 28. 7. 1981, roč. 62, č. 176, s. 5
  (Juraj Martvoň, 1921 – 1991, slovenský operný spevák, barytón)

 • 1981

  BLAHO, Jaroslav: Za Helenou Bartošovou-Schützovou

  Pravda, 13. 2. 1981, roč. 62, č. 37
  (Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1981

  BLAHO, Jaroslav: Namiesto rozlúčky

  Za národnou umelkyňou Helenou Bartošovou-Schützovou

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 4
  (Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1981

  BLAHO, Jaroslav: Caruso severu

  Hudobný život, 1981, roč. 13
  (Jussi Björling, 1911 – 1960, švédsky operný spevák, tenor)

 • 1980

  VALO, Peter – BLAHO, Jaroslav: O opere na Zámockých hrách Zvolenských 1980

  S Jaroslavom Blahom, riaditeľom DJGT v Banskej Bystrici

  Pravda, 9. 8. 1980, roč. 61, č. 187
  (operné divadlo, opera, divadelné festivaly a prehliadky Zámocké hry Zvolenské, 7., 1980)

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Sólisti - interpretácia - tradícia II.

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 8, s. 8

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Sólisti - interpretácia - tradícia I.

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 7, s. 1, 8

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Život plný bojov

  K päťdesiatemu výročiu úmrtia Emy Destinnovej

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 3, s. 3

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Jubileum Márie Hubovej

  Pravda, 1980, roč. 61, č. 67 (19. 3.), s. 5
  (Mária Kišonová-Hubová, 1915 – 2004, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: V úlohe budovateľov

  Pravda, 1. 3. 1980, roč. 61, č. 52, s. 5
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Jubileum Heleny Bartošovej

  Pravda, 11. 1. 1980, roč. 61, č. 5, s. 9
  (Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán )

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Živý odkaz: 75. rokov Heleny Bartošovej

  Nové Slovo, 1980, roč. 22, č. 5, s. 20
  (Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Marta Maierová

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 7
  (Marta Meierová, 1920 – 2013, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Majster charakterovej kroniky

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 2, s. 6
  (Sesto Bruscantini, 1919 – 2003, taliansky operný spevák, barytón)

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Za Fritzom Wunderlichom

  (K nedožitým päťdesiatinám)

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 18, s. 5
  (Fritz Wunderlich, 1930 – 1966, nemecký operný spevák, tenor)

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Verdiovský festival na zvolenskom zámku

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 13, s. 7
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky operný skladateľ, Zámocké hry Zvolenské, 7., 1980, Zvolen)

 • 1980

  BLAHO, Jaroslav: Mária Kišiňová-Hubová

  Jubilujúca národná umelkyňa

  Hudobný život, 1980, č. 6
  (Mária Kišonová-Hubová, 1915 – 2004, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1979

  BLAHO, Jaroslav – VALO, Peter: Východisko len z reálneho zhodnotenia

  Pravda, 19. 5. 1979, roč. 60, č. 116, s. 5
  (Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen)

 • 1979

  BLAHO, Jaroslav: Jubileum Ondreja Malachovského

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 8
  (Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)

 • 1979

  BLAHO, Jaroslav: Nikolaj Gjaurov jubiluje

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 17 (11. 9.)
  (Nikolaj Gjaurov, 1929 – 2004, bulharský operný spevák, bas)

 • 1979

  BLAHO, Jaroslav: Peter Dvorský laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 11
  (Peter Dvorský, 1951, slovenský operný spevák, tenor, Štátna cena Klementa Gottwalda)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Neprepásť možnosť

  Smena, 12. 8. 1978;, roč. 31, č. 189, s. 6
  (Zámocké hry Zvolenské, 5., 1978, Zvolen)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Večery s bulharskou operou

  Pravda, 26. 4. 1978, roč. 59, č. 98
  (Národné akademické divadlo opery a baletu, Sofia, kultúra, Dni bulharskej kultúry, 1978, Česko-Slovensko)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Návrat k Puccinimu a Weberovi

  Pravda, 7. 4. 1978, roč. 59, č. 82
  (Giacomo Puccini, Carl Maria von Weber, divadelné inscenácie, Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Opera Štátne divadlo, Košice)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Destinnovej storočnica

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 3
  (Ema Destinnová, 1878 – 1930, česká operná speváčka, sopranistka)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Pseudolus ako muzikál

  Pravda, 22. 2. 1978, roč. 59, č. 45, s. 5
  (Stephen Sondheim, 1930, americký hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Odraz ideí VOSR v slovenskom opernom umení

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 3

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Benešov Skamenený na VŠMU

  Pravda, 1978, roč. 59, č. 51 (1. 3.), s. 6
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, hudobný skladateľ, opera: Skamenený, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelné štúdio)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Lekcia z opernej estetiky

  Pravda, 1978, roč. 59, č. 198 (23. 8.), s. 5
  (Jelena Vasil'jevna Obrazcova, 1939 – 2015, ruská operná speváčka, mezzosopranistka, hosťovanie, Praha, Česko)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Eva Šmáliková

  Film a divadlo, 1978, roč. 22, č. 7, s. 14
  (Eva Šmáliková, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Macbeth

  Film a divadlo, 1978, roč. 22, č. 10, s. 24
  (Národní divadlo, Praha, Česko, Opera)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Čarostrelec

  Film a divadlo, 1978, roč. 22, č. 10, s. 27
  (Národní divadlo, Praha, Česko, Opera)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Madame Butterfly

  Film a divadlo, 1978, roč. 22, s. 24
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo, Košice)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Stretnutie so sofijskou operou

  Nový život, 1. 5. 1978, roč. 20, č. 18
  (Národné akademické divadlo opery a baletu, Sofia)

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Za Ladislavom Neshybom

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 15 (31. 7.)
  (Ladislav Neshyba, 1927 – 1978, operný spevák, bas, nekrológ)

 • 1977

  BLAHO, Jaroslav: Prínosy a signály : Pucciniho Bohéma v SND

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 9, s. 4

 • 1977

  BLAHO, Jaroslav: Košický André Chénier

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 9, s. 5

 • 1977

  BLAHO, Jaroslav: Lohengrinov návrat

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 4

 • 1977

  BLAHO, Jaroslav: Fidelio v SND

  K 150. výročiu smrti Ludwiga van Beethovena

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 6

 • 1977

  BLAHO, Jaroslav: Zaslúžilý umelec Ondrej Malachovský

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 10
  (Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)

 • 1976

  BLAHO, Jaroslav: Návrat operného reformátora

  Pravda, 22. 12. 1976, roč. 57, s. 5
  (Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký hudobný skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 1976

  BLAHO, Jaroslav: Inscenácia hodna diela : Premiéra Cikkerovho Vzkriesenia v Opere SND

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 21, s. 1, 3, 8

 • 1976

  BLAHO, Jaroslav: Rumunská súčasnosť a talianska klasika

  Pravda, 20. 10. 1976, roč. 57, s. 5

 • 1976

  BLAHO, Jaroslav: Pozitíva a resty opernej sezóny 1975 – 1976

  Smena, 11. 8. 1976, s. 6
  (sezóna, Štátne divadlo Košice, Opera)

 • 1976

  BLAHO, Jaroslav: Košické večery 1975/76

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 15, s. 4

 • 1976

  BLAHO, Jaroslav: Sopranistka Mária Murgašová

  Hudobný život, 1976, roč. 8, s. 5
  (Mária Murgašová, 1935, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1976

  BLAHO, Jaroslav: Romantická hrdinka

  Nové Slovo, 1976, roč. 18, č. 48, s. 5
  (Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1976

  BLAHO, Jaroslav: Umenie operného charakteru

  Nové Slovo, 1976, roč. 18, č. 33, s. 17
  (Oľga Hanáková, 1926 – 1990, slovenská operná speváčka, mezzosoprán)

 • 1974

  BLAHO, Jaroslav: BHS na opernom javisku

  K účinkovaniu domácich i zahraničných operných umelcov v operných inscenáciách v rámci BHS

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 22
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 10., 1974)

 • 1973

  BLAHO, Jaroslav: Ľuba Baricová

  Portrét slovenskej opernej speváčky

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 9, s. 5
  (Ľuba Baricová, 1935, slovenská operná speváčka, mezzosopranistka)

 • 1973

  BLAHO, Jaroslav: Branislav Kriška

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 5, s. 5
  (Branislav Kriška, 1931 – 1999, významný slovenský operný režisér)

 • 1973

  BLAHO, Jaroslav: Elena Kittnarová

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 4, s. 5
  (Elena Kittnarová, 1931 – 2012, slovenská operná speváčka, soprán)

 • 1973

  BLAHO, Jaroslav: Tibor Frešo

  O slovenskom dirigentovi opery SND

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 10, s. 10

 • 1973

  BLAHO, Jaroslav: Lesk a konfrontácia

  Hudobný život, 1973, roč. 5, s. 8
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 1972

  BLAHO, Jaroslav: V smere perspektívy

  Nad slovenskou opernou sezónou 1971/72

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 15, s. 1 – 3

 • 1971

  BLAHO, Jaroslav: Videli ste už Othella v košickom Štátnom divadle

  Film a divadlo, 1971, roč. 15, č. 13, s. 26 – 27

 • 1970

  BLAHO, Jaroslav: Doping pre súbor

  Film a divadlo, 1970, roč. 14, č. 2, s. 26 – 27

 • 1970

  BLAHO, Jaroslav: Svätopluk skoro festivalový

  Film a divadlo, 1970, roč. 14, č. 16, s. 24 – 25

 • 1970

  BLAHO, Jaroslav: Pokus o vzkriesenie

  Film a divadlo, 1970, roč. 14, č. 14, s. 25

 • 1968

  BLAHO, Jaroslav: Profil režiséra + sólistická kríza

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1968, roč. 12, č. 6, s. 266 – 268

 • 1966

  VAJDA, Igor – BLAHO, Jaroslav – ČAVOJSKÝ, Ladislav – ČÍŽEK, Ľubomír – PALOVČÍK, Michal – NOVÁČEK, Zdenko: Kto napísal pravdu?

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 1, s. 19 – 24

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Zámocké hry zvolenské

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 6, s. 26 – 27

 • 2022

  BLAHO, Vladimír: Od detstva po smrť. K nedožitým osemdesiatinám Jaroslava Blaha

  Opera Slovakia, 6. 5. 2022

 • 2022

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Namiesto blahoprajného medailónu : Jaroslav Blaho (6. 5. 1942 - 14. 4. 2019)

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 10

 • 2021

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 17

 • 2019

  UNGER, Pavel: Bystrický zázrak, Rossiniho Otello, venovaný Jaroslavovi Blahovi

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  UNGER, Pavel: Zmĺkol hlas, vyschlo pero, zamrzla klávesnica. Za Jaroslavom Blahom smúti divadelné Slovensko

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  REDAKCIA: Zomrel teatrológ, divadelný kritik a historik Jaroslav Blaho

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  Dve čestné občianstva a šesť ocenení

  Skalický obzor, 2019, roč. III, s. 2 – 3
  (Cena mesta Skalica)

 • 2018

  red.: Ceny ministerky kultúry

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 2

 • 2017

  UNGER, Pavel: Charizmatický 75-ročný mladík – Jaroslav Blaho

  Opera Slovakia, 2017

 • 2017

  DRAHOŠOVÁ, Viera – BLAHO, Jaroslav: Náš rozhovor s divadelným historikom a operným dramaturgom PhDr. Jaroslavom Blahom

  Záhorie, 2017, roč. XXVI, č. 2, s. 18 – 24

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela – BLAHO, Jaroslav: Opera ako životná vášeň

  Rozhovor s Jaroslavom Blahom

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 23 – 25

 • 2009

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela – BLAHO, Jaroslav: Ubúda špičiek a pribúda kvalitného priemeru

  KOD, 2009, č. 6, s. 2 – 7
  (Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, hudobný kritik, opera)

 • 2006

  PLANKOVÁ, Eva: Podvečery s talianskou operou

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 19
  (Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, talianska opera, Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava, operné stretnutia, Taliansky operný podvečer, 2005, Bratislava)

 • 2002

  UNGER, Pavel: Miesto pre... Jaroslava Blaha, operného kritika a historika

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 8

 • 1998

  DUCÁROVÁ, Katarína – BLAHO, Jaroslav – URSÍNYOVÁ, Terézia – UNGER, Pavel – DLOUHÝ, Oleg – BLAHYNKA, Miloslav: Osobností ako šafránu

  Besedujeme na tému: interpretácia operných diel

  Teatro, 1998, roč. 4, č. 5, s. 10 – 15
  (spracovala: Katarína Ducárová, interpretácia opery, operná kritika)

 • 1980

  -ag-: Verdiovský festival na zvolenskom zámku [rozhovor]

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 13, s. 7

 • 1979

  KUBIŠ, Pavol M. – BLAHO, Jaroslav: Tridsaťročnica divadla

  Náš rozhovor s riaditeľom DJGT v Banskej Bystrici súdr. Jaroslavom Blahom

  Smer, 1979, roč. 31, č. 235 (5. 10.)
  (Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Opera; Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen)

 • 1970

  (ab): Recenzujeme : Vizitky osobností

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 20, s. 5

x