• 2019

  Čestné občianstvo mesta Skalica

  za in memoriam

 • 2018

  Cena ministerky kultúry SR

  za mimoriadny prínos pri propagácii slovenského operného umenia s prihliadnutím na jeho výnimočný vklad v oblasti odbornej reflexie a publikačnej činnosti, ako aj na jeho výrazný podiel pri vzniku a kreovaní opernej časti letného festivalu Zámocké hry

 • 2017

  Rytier Rádu talianskej hviezdy, vyznamenanie talianskeho prezidenta

  za osobitnú pozornosť talianskym skladateľom

 • 2015

  DOSKY, divadelné ocenenie sezóny

  Cena Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT) - za mimoriadny prínos v oblasti divadla

 • 2013

  Cena Literárneho fondu

  za celoživotné dielo

x