2022

VONGREJ, Ľudovít: Martin Krajčo: Gitara je pevnou súčasťou sveta klasickej hudby [rozhovor]

Opera Slovakia, 14. 6. 2022

2022

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Magická záhrada olná poézie a Schubertovej hudby

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 4

2022

VESELÝ, Ondrej: Gitarový festival J. K. Mertza

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 2 – 3

2022

KRAJČO, Martin: Aké bolo celé meno J. K. Mertza?

Slovenská hudba, 2022, roč. 48, č. 1, s. 7 – 22

2022

VESELÝ, Ondrej: Joseph Kaspar Mertz: KUKUK [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 51

2019

KRAJČO, Martin: Osem rokov Iuvenilis Cithara

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 4

2019

MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 14 – 15

2019

SONDOROVÁ, Dominika – KAČMÁROVÁ, Simona: Pro musica nostra Nitriensi

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 12 – 13

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Juraj Tomka, Martin Krajčo : Early Romantic Music for Violin and Guitar [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 5, s. 38

2017

SZÉKELYOVÁ, Zuzana: Gitarový festival J. K. Mertza : Koncert k životnému jubileu profesora Jozefa Zsapku

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 10 – 13

2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

2016

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Prešovské dni klasickej gitary

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 3, s. 3

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

2014

ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 17

2014

KRAJČO, Martin: Prešovské dni klasickej gitary

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 6

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 9, s. 3

2012

BERÁTS, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Gitarový recitál Martina Krajča

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 14

2011

BERÁTS, Juraj: Recenzie : Bratislava Guitar Quartet : Slovak Music for Guitar Quartet

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 34

2011

MARTON, Ivan: Neznáma hudba

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8

2010

ONDREJČÁK, Vladimír: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 4

2010

KRAJČO, Martin: Spravodajstvo, BHS 2009 : Komorné koncerty a recitály : Sérgio a Odair Assad – návrat ku koreňom

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 23

2010

KRAJČO, Martin – DOMENICONI, Carlo – SOCÍAS, Marco: Úspech sa dnes často redukuje na plnú sálu

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 5, s. 14 – 17

2009

Vaculová Ela: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 4

2009

DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 14 – 15

2009

-caf-: Feinsinniges fur 24 Saiten uberzeugt

Leine-Zeitung, 26. 10. 2009

2009

-pat-: Vier Gitarren-Solisten in begluckendem Einklang

Stadtanzeiger, 7. 11. 2009

2009

KRAJČO, Martin: Som fascinovaný farebnosťou

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 15

2009

KRAJČO, Martin: Sergio a Odair Assad

bulletin Bratislavských hudobných slávností 28.11., 2009

2008

KRAJČO, Martin: Franz Schubert – piesne pre hlas so sprievodom gitary

bulletin Bratislavských hudobných slávností, 2008

2008

OTČENÁŠ, Igor: Slovenská sezóna v Prahe

Sme , 6. 11. 2008

2008

DOHNALOVÁ, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 5

2008

OTČENÁŠ, Igor: Vážení priatelia..

Rudolfinum Revue , 2008, č. 10 – 11, s. 25

2007

KRAJČO, Martin: 32. Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

Hudba, 2007, roč. 2, č. 3, s. 44

2007

KRAJČO, Martin: Basová gitara už v 19. storočí

Hudba, 2007, roč. 2, č. 3, s. 32

2007

KRAJČO, Martin – ZSAPKA, Jozef: Jozef Zsapka (nielen) o klasickej gitare od 60. rokov dodnes

Hudba, 2007, roč. 2, č. 1, s. 8 – 11

2007

BENČOVÁ, Denisa: Recenzie : Kaspar Joseph Mertz, Guitar Music. Martin Krajčo, Radka Krajčová

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 3, s. 37

2006

KRAJČO, Martin: Kaspar Joseph Metrz: Guitar Music

text bookletu k CD: DK 0095-3231, 2006

2006

KRAJČO, Martin: Kto bol "Prešporák" J. K. Mertz?

Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 40 – 43

2006

VACULOVÁ, Ela – KRAJČO, Martin: Znovuobjavovanie zabudnutého rodáka... [rozhovor]

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 2 – 3

2006

VACULOVÁ, Ela: Prehliadka šarmu, jagavých vibrácií a oslnivých výkonov

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 2, s. 9

2006

Rozhovor s Martinom Krajčom

Svět klasické kytary, 2006, č. 1, s. 8 – 10

2005

VACULOVÁ, Ela: Nový gitarový festival

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 24 – 25

2004

KRAJČO, Martin: Gitarové kvartetá I

Kytara, 2004, č. 3, s. 14 – 15

2004

-avl-: Gitarový festival s medzinárodnou účasťou : Martin Krajčo zožal veľký úspech

Dukla, 2004, č. 19, s. 9

2003

DOHNALOVÁ, Lýdia: S peknou hudbou v Banskej Štiavnici

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 9, s. 18 – 19

2003

POKOJNÁ, Katarína: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 1, s. 21

2002

DOHNALOVÁ, Lýdia: Miniprofil HŽ: Bratislavské gitarové kvarteto

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 7 – 8
(Miloš Slobodník (1971) – Miloš Tomašovič (1969) – Radka Kubrová (1972) – Martin Krajčo (1977))

1999

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti : komorné koncerty

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 20 – 21

Personálna bibliografia

 • 2019

  KRAJČO, Martin: Osem rokov Iuvenilis Cithara

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 4

 • 2014

  KRAJČO, Martin: Prešovské dni klasickej gitary

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 6

 • 2010

  KRAJČO, Martin – DOMENICONI, Carlo – SOCÍAS, Marco: Úspech sa dnes často redukuje na plnú sálu

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 5, s. 14 – 17

 • 2010

  KRAJČO, Martin: Spravodajstvo, BHS 2009 : Komorné koncerty a recitály : Sérgio a Odair Assad – návrat ku koreňom

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 23

 • 2009

  KRAJČO, Martin: Som fascinovaný farebnosťou

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 15

 • 2009

  KRAJČO, Martin: Sergio a Odair Assad

  bulletin Bratislavských hudobných slávností 28.11., 2009

 • 2008

  KRAJČO, Martin: Franz Schubert – piesne pre hlas so sprievodom gitary

  bulletin Bratislavských hudobných slávností, 2008

 • 2007

  KRAJČO, Martin: 32. Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudba, 2007, roč. 2, č. 3, s. 44

 • 2007

  KRAJČO, Martin: Basová gitara už v 19. storočí

  Hudba, 2007, roč. 2, č. 3, s. 32

 • 2007

  KRAJČO, Martin – ZSAPKA, Jozef: Jozef Zsapka (nielen) o klasickej gitare od 60. rokov dodnes

  Hudba, 2007, roč. 2, č. 1, s. 8 – 11

 • 2006

  KRAJČO, Martin: Kto bol "Prešporák" J. K. Mertz?

  Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 40 – 43

 • 2006

  KRAJČO, Martin: Kaspar Joseph Metrz: Guitar Music

  text bookletu k CD: DK 0095-3231, 2006

 • 2004

  KRAJČO, Martin: Gitarové kvartetá I

  Kytara, 2004, č. 3, s. 14 – 15

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2022

  KRAJČO, Martin: Aké bolo celé meno J. K. Mertza?

  Slovenská hudba, 2022, roč. 48, č. 1, s. 7 – 22

Bibliografia – Recenzie

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Joseph Kaspar Mertz: KUKUK [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 51

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  VONGREJ, Ľudovít: Martin Krajčo: Gitara je pevnou súčasťou sveta klasickej hudby [rozhovor]

  Opera Slovakia, 14. 6. 2022

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 2 – 3

 • 2022

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Magická záhrada olná poézie a Schubertovej hudby

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 4

 • 2019

  SONDOROVÁ, Dominika – KAČMÁROVÁ, Simona: Pro musica nostra Nitriensi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 12 – 13

 • 2019

  MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 14 – 15

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Juraj Tomka, Martin Krajčo : Early Romantic Music for Violin and Guitar [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 5, s. 38

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

 • 2017

  SZÉKELYOVÁ, Zuzana: Gitarový festival J. K. Mertza : Koncert k životnému jubileu profesora Jozefa Zsapku

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 10 – 13

 • 2016

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Prešovské dni klasickej gitary

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 3, s. 3

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 17

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2012

  BERÁTS, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Gitarový recitál Martina Krajča

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 14

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 9, s. 3

 • 2011

  BERÁTS, Juraj: Recenzie : Bratislava Guitar Quartet : Slovak Music for Guitar Quartet

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 34

 • 2011

  MARTON, Ivan: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8

 • 2010

  ONDREJČÁK, Vladimír: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 4

 • 2009

  -pat-: Vier Gitarren-Solisten in begluckendem Einklang

  Stadtanzeiger, 7. 11. 2009

 • 2009

  -caf-: Feinsinniges fur 24 Saiten uberzeugt

  Leine-Zeitung, 26. 10. 2009

 • 2009

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 14 – 15

 • 2009

  Vaculová Ela: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 4

 • 2008

  OTČENÁŠ, Igor: Slovenská sezóna v Prahe

  Sme , 6. 11. 2008

 • 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 5

 • 2008

  OTČENÁŠ, Igor: Vážení priatelia..

  Rudolfinum Revue , 2008, č. 10 – 11, s. 25

 • 2007

  BENČOVÁ, Denisa: Recenzie : Kaspar Joseph Mertz, Guitar Music. Martin Krajčo, Radka Krajčová

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 3, s. 37

 • 2006

  VACULOVÁ, Ela – KRAJČO, Martin: Znovuobjavovanie zabudnutého rodáka... [rozhovor]

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 2 – 3

 • 2006

  VACULOVÁ, Ela: Prehliadka šarmu, jagavých vibrácií a oslnivých výkonov

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 2, s. 9

 • 2006

  Rozhovor s Martinom Krajčom

  Svět klasické kytary, 2006, č. 1, s. 8 – 10

 • 2005

  VACULOVÁ, Ela: Nový gitarový festival

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 24 – 25

 • 2004

  -avl-: Gitarový festival s medzinárodnou účasťou : Martin Krajčo zožal veľký úspech

  Dukla, 2004, č. 19, s. 9

 • 2003

  DOHNALOVÁ, Lýdia: S peknou hudbou v Banskej Štiavnici

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 9, s. 18 – 19

 • 2003

  POKOJNÁ, Katarína: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 1, s. 21

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Miniprofil HŽ: Bratislavské gitarové kvarteto

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 7 – 8
  (Miloš Slobodník (1971) – Miloš Tomašovič (1969) – Radka Kubrová (1972) – Martin Krajčo (1977))

 • 1999

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti : komorné koncerty

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 20 – 21

x