• 1982 – 1988

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil)

 • 1988 – 1989

  pracovníčka v notovom archíve SHF

 • 1989

  kompozičný kurz u Giju Kančeliho

 • 1989 – 1991

  VŠMU (kompozícia – Ivan Hrušovský a Miro Bázlik)

 • 1990

  kompozičný kurz u Louisa Andriessena

 • 1991 – 1994

  Lisztova Akadémia v Budapešti (kompozícia – József Soproni, hospitácia: Emil Petrovics a Sándor Szokolay)

 • 1992

  kompozičný seminár na Lisztovej akadémii u Clerensa Barlowa a Nicolausa A. Hubera

 • 1993 – 1994

  štúdium elektronickej skladby u Zoltána Pongrácza

 • 1993 – 1994

  stáž v elektronickom štúdiu Maďarského rozhlasu

 • 1994

  ukončenie štúdia skladby štátnou skúškou

 • 1994 – 1996

  Hochschule für Musik v Detmolde v Nemecku (postgraduálne štúdium skladby – Martin Christoph Redeln)

 • od 1996

  skladateľka v slobodnom povolaní s trvalým pobytom v Detmolde, externá redaktorská spolupráca s vydavateľstvami Schott-Wega-Verlag, Bärenreiter-Verlag, Peters-Verlag, Marc Reifft-Verlag, WDR, Eurobottega, Schubert-Gesellschaft

 • od 1999

  autorská zmluva s vydavateľstvom Edition Gravis Inh. Dr. Rudolf Lück, Bad Schwalbach, členka autorského ochranného zväzu GEMA – SRN

x