• 2009

  Cena Jozefa Kresánka

  za významnú vedeckú, kriticko-publicistickú, pedagogickú, organizačnú a interpretačnú činnosť, s prihliadnutím na knižné publikácie Passiones Bachianae (Prešov 2007) a Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa (Prešov 2008)

  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)

 • 2005 – 2007

  Cena Sebastian

  za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov.

  za publikácie Postavenie violy da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha a Passiones Bachianae a ich významný prínos v rámci bachovskej literatúry ako aj interpretáciu Bachových diel v súbore Musica Historica Prešov.

x