• 1962 – 1968

  Konzervatórium Žilina (violončelo)

 • 1968 – 1973

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (hudobná veda)

 • 1972 – 1991

  Ústav hudobnej vedy (neskôr Umenovedný ústav) Slovenskej akadémie vied (výskum hudby 20. storočia a vzájomné vzťahy hudby a výtvarného umenia), súčasne VŠMU a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (prednášky o hudbe 20. storočia)

 • 1989

  zakladateľ súboru nekonvenčnej hudby Transmusic comp. (www.burundi.sk/monoskop/index.php/Transmusic_comp)

 • 1990

  zakladateľ Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), pod hlavičkou ktorej zorganizoval v Bratislave v 1991 a 1992 Festival intermediálnej tvorby (FIT)

 • 2009

  autor výstavy Transmusic Comp., spoluautor Michal Murín, Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave

"Adamčiakovo hudobné myslenie predstavuje, po počiatočných postwebernovských poetických východiskách v druhej polovici 60. rokov (zoskupenie DAD), radikálny, v slovenskom umeleckom kontexte ojedinelý rozchod s tradíciou a prechod na pozície konceptuálne orientovanej tvorby. Tento vývojový proces u neho postupoval ruka v ruke s dôslednou dekonštrukciou „čistých“ médií a intermedializáciou tvorivých aktivít. V oblasti hudby sa jeho symptomatickým výrazom stáva otvorená forma, veľkoryso poňatá sonorita, nekonvenčná partitúra, improvizácia a akcia, podieľajúce sa v rozličnej miere na výslednom synergickom tvare, inklinujúcom striedavo k expresívnej i minimalistickej výrazovosti. Adamčiakove partitúry nielenže graficky nefixujú tóny konvenčným spôsobom, ale často neobsahujú žiadne pokyny, ktoré by viedli ku konkrétnym zvukom. Jeho variabilné obsadenie poskytuje v rovnocennej miere priestor hudobníkom i nehudobníkom."

 

(CSERES, Jozef: Milan Adamčiak. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 11.)

x