• 2007

    Július Fujak: ADAM-ČI-AKO?!

    Hudobno-intermediálne dielo Júliusa Fujaka venované 60. narodeninám Milana Adamčiaka pre semi-preparovaný klavír, zvukové objekty, pás a video

x