2022

SEREČINOVÁ, Andrea - MICHALICA, Peter: Nechať sa zviesť osobitosťou : S Petrom Michalicom nielen o novej súťaži v Bratislave

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 21 – 22

2020

ČAPLOVIČ, Miroslav: Michalica: Po niekoľkých dňoch bez huslí sa cítim ako fajčiar bez cigarety [rozhovor]

Pravda / Kultúra, 3. 4. 2020

2018

LASLAVÍKOVÁ, Jana: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej religionistike [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 1, s. 93 – 97

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferský zázrak

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 9

2015

KOVAČOVSKÁ, Petra: Peter Michalica: Študovať hudbu bolo pre mňa najprirodzenejšie

Opera Slovakia, 10. 7. 2015

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Jubilujúci Peter Michalica

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 12

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

2013

REHÁK, Oliver: Je čo pozerať aj počúvať : Verejnoprávna televízia a rozhlas ponúkajú adventné projekty

Sme, 3. 12. 2013, roč. 21, č. 281, s. 17

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

Pravda, 9. 10. 2012, roč. 22, č. 233, s. 39

2012

GIBAĽOVÁ, Veronika: Džentlmen s husľami. Koncertný virtuóz Peter Michalica

Harmónia, 2012, roč. 20, č. 6, s. 30 – 35

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

2011

HYŽOVÁ, Jana: Slovensko je vydarenou božou kompozíciou. Hovoríme s husľovým virtuózom Petrom Michalicom

Krásy Slovenska, 2011, roč. 88, č. 9 – 10, s. 6 – 9

2010

Helena Dvořáková: Michalica: Viem byť odvážny, ale nevyhľadávam to

Pravda, 20. 2. 2010

2007

BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 8

2007

DVOŘÁKOVÁ, Helena: Boli časy, keď som písal básne

Pravda [príloha Sobota], 28. 4. 2007, s. 1 a 8

2006

KOČIŠOVÁ, Renáta: Prešovská hudobná jar

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 13

2005

ČÍŽIK, Vladimír: Reminiscenčné pristavenie

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 9 – 10, s. 6

2005

(jm): Peter Michalica oslávil šesťdesiatiny

Večerník, 11. 7. 2005, s. 10

2005

HULÍN, Ivan a kol.: Úvod do vedeckého bádania 2

Slovak Academic Press, Bratislava

2005

MICHALICA, Peter: Nemali by sme rušiť, čo je zabehané

SME, 17. 1. 2005

2005

ČUPÍKOVÁ, Zdena: Hudba povznáša aj bez krídel Pegasa

Verejná správa , 2005, č. 25 – 26, s. 2

2004

TASR: Sobotňajší dotyk so slovenským umením

Hospodárske noviny, 13. 12. 2004

2004

POKORNÝ, Juraj: Signály z vesmíru dávajú hudbe vyšší zmysel

Národná obroda, 17. 4. 2004

2004

Red.: Čírenie talentov – Talenty pre Európu 2004

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 6, s. 5

2004

TASR: Výstava Mednyánszkeho sa končí v nedeľu

SME, 28. 8. 2004

2003

Red: Dobrá správa o osobnostiach desaťročia

Pravda, 1. 3. 2003

2003

DOHNALOVÁ, Lydia: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 4, s. 20

2003

Red: Jubilejní 45. ročník Kocianovy houslové soutěže má vítěze

Lidové noviny, 13. 5. 2003

2003

GREŠ, Ján: Husľový rozprávač

Slovenka, 2003, č. 43

2002

ŽILKA, Štefan: Hudba pod kremnickými klenbami

Hospodárske noviny, 5. 4. 2002, č. 66, s. 21, 23

2002

BABÍN, Emil: Michalicove koncerty v Kremnici

SME, 10. 7. 2002

2002

BABÍN, Emil: Ako vojsť do ideálnej brány

Pravda, 2. 7. 2002, s. 18

2002

MICHALICA, Peter: Jubilujúci pedagóg: k osemdesiatke Jána Skladaného

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 4

2001

MICHALICA, Peter: Bez strachu z rúhania * Čviriká sa

Pravda, 26. 11. 2001

2001

STIEGEL, Jozef: Hudba ako očistec človeka

Dimenzie, 2001, roč. 1, č. 1, s. 10 – 11

2001

GREGOROVÁ, Anna: Ľudská hlúposť je hanbou civilizácie

Kultúrny život, 9. 1. 2001

2001

Red: Čírenie talentov 2002

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 13

2001

FAJČÍKOVÁ, Kveta: Michalica koncertuje v rodnom dome

SME, 20. 6. 2001

2001

CHOVANOVÁ, Anna: Kremnický festival P. Michalicu

Práca, 9. 7. 2001

2001

LACKO, Miloš: Na slovíčko s hostiteľom Petrom Michalicom

Kultúrny život, 2001, č. 33 – 34

2001

GREŠ, Ján: Pre chvíľu pod diamantovou klenbou

Slovenka, 2001, č. 32

2001

MICHALICA, Peter: Leto s pirátmi * čviriká sa

Pravda, 25. 8. 2001

2001

MICHALICA, Peter: Architektúra - hudba - pamiatky

Projekt, 2001, roč. 43, č. 5, s. 16 – 17

2001

MICHALICA, Peter: Bez žartu * čviriká sa

Pravda, 29. 9. 2001

2001

MICHALICA, Peter: Nové verzie teroristov * čviriká sa

Pravda, 20. 10. 2001

2000

MICHALICA, Peter: Za profesorom Jánom Pragantom

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 3

2000

FAJČÍKOVÁ, Kveta: Pilotný koncert Svetla pre dušu

BB Korzár, 26. 9. 2000

2000

DVOŘÁKOVÁ, Helena: Pod diamantovou strechou

Pravda, 16. 6. 2000

2000

BABÍN, Emil: Poslušné prsty: Peter Michalica

Moment, 2000, č. 15, s. 16

1999

DVOŘÁKOVÁ, Helena: Lásku treba žiť

Pravda, 27. 2. 1999

1999

MEDVECOVÁ, Dobroslava: Hudba má chuť narkotika: husľový virtuóz Peter Michalica

Život, 1999, č. 10, s. 12 – 13

1998

BABÍN, Emil: Volanie strún: husľový virtuóz Peter Michalica

Moment, 1998, č. 41, s. 20 – 21

1998

PALOVČÍK, Michal: Excelentný recitál

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 17, s. 7

1998

POKORNÁ, Táňa: Boží dar

Eurotelevízia, 1998, č. 52, s. 4 – 5

1997

PALOVČÍK, Michal: Rôznosť umeleckých kvalít

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 17, s. 8

1997

HUSÁROVÁ, Vlasta: Moje žriedla energie

Zdravie, 1997, roč. 53, č. 8, s. 24 – 25

1997

BABÍN, Emil: Kľúč k tajomstvám hudby

Pravda, 29. 3. 1997, s. 1, 4

1996

GEREGAYOVÁ, Stela: Soiré o klasickej hudbe a jej vplyvoch

Hospodárke noviny, 13. 12. 1996, s. 5

1996

POKORNÝ, Juraj: Apoštol hudby Peter Michalica

Eurotelevízia, 1996, č. 17, s. 40

1995

ČÁRSKA, Etela: Peter Michalica

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3

1995

ČINČÁROVÁ, Alica: Michalica: Veril som, že môžeme svetu ponúknuť čosi nové

Národná obroda, 29. 9. 1995

1993

MICHALOVÁ, Tereza: Čarodejník nielen s husľami

Život, 1993, č. 37

1993

SVETOŇ, Ľuboš: Sprostredkovávam posolstvo tónov

Národná obroda, 1993, č. 1, s. 12 – 13

1992

JAVORSKÝ, Igor: Štart 44. koncertnej sezóny SF

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 4
(premiéra Husľového koncertu Ilju Zeljenku)

1992

OKRUCKÝ, Svetozár: Krásna hračka medzi horami

Slovensko, 1992, č. 3, s. 40 – 41

1991

OKRUCKÝ, Svetozár: Blízke stretnutia s virtuózom

Práca, 11. 3. 1991

1991

IŠTVANČIN, Ján: Hudba – extrakt ľudského ducha

Eurotelevízia, 25. 2. 1991, roč. 1, č. 9

1990

STANČEK, Ľubomír: Postavíme či zbúrame závoru? (na ceste do Európy)

Pravda na nedeľu, 14. 12. 1990, č. 293

1990

(jk): Husľový koncert

Smer, 27. 9. 1990

1990

TALIANOVÁ, Gabriela: Otvorené srdce Petra Michalicu

Svet, 1990, č. 23, s. 2 – 3

1990

KUXOVÁ, Milena: Gumený hadík pre uja s husľami: S Petrom Michalicom o hudbe z iného pohľadu

Večer, 14. 2. 1990, č. 32, s. 3

1990

(več): Vavrín z Ríma

Večerník, 29. 11. 1990

1989

BERGER, Igor: Objavovanie menej známej hudby

Práca, 14. 3. 1989

1989

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 9, s. 4

1987

(hš): Máte radi Brahmsa?

Smer, 18. 11. 1987

1986

ČÁRSKA, Etela: Vyznamenaní umelci : "Huslista Peter Michalica"

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 10

1986

KOPICOVÁ, Gabriela: Kde dávať a dostávať je v neuveriteľnej zhode: hovoríme s huslistom zaslúžilým umelcom Petrom Michalicom

Televízia, 1986, č. 40, s. 16 – 17

1986

MLYNSKÁ, Jana: Keď majstrovstvo nie je tajomstvo

Smena, 9. 5. 1986, s. 6

1986

OĽACH, Ľ.: Úspechy na štyroch kontinentoch

Sloboda, 1986, č. 21, s. 4

1986

abg: Invencia v interpretácii hudby: predstavujeme nových zaslúžilých umelcov

Ľud, 22. 5. 1986, s. 5

1986

ČÁRSKA, Etela: Huslista Peter Michalica

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 10, s. 3

1986

ČÁRSKA, Etela: Ako osloviť hudbou

Práca, 30. 8. 1986, roč. 41, č. 204, s. 6

1984

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenské hudobné umenie v Prahe

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 20, s. 3

1984

BERGER, Igor: Komorný koncert k Roku českej hudby

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 12, s. 5

1984

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´84

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 9, s. 1, 3

1983

PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzia : Eugen Suchoň Fantázia a Burleska pre husle a orchester

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 22, s. 5

1983

-mh-: Jeho rečou je hudba

Televízia, 5. 12. 1983

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: Nositeľ Národnej ceny

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 18, s. 2

1982

KARŠAY, A.: O čom pejú struny: Národná cena Petrovi Michalicovi

Ľud, 8. 9. 1982, s. 5

1982

ČÁRSKA, Etela: Hrá Peter Michalica

Práca, 28. 8. 1982, roč. 37, č. 204, s. 6

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: V službách hudby

Večerník, 27. 8. 1982

1982

WERNER, Ivan, Dr.: Hudba je kľúčom k ľudským srdciam

Sloboda, 1982, č. 41, s. 4

1982

Peter Michalica

Portréty slovenských koncertných umelcov, 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 85 – 87

1982

MICHALICA, Peter: Medzihry

Smena, 6. 4. 1982

1982

BACHLEDA, Stanislav: Cesta k poslucháčovi

Nové slovo, 26. 8. 1982

1981

-egk-: Vrcholne sústredený prejav

Večerník, 13. 4. 1981

1981

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 9, s. 4
(hral Beethovenov Koncert D dur pre husle a orchester, dir. Luigi Sagrestani)

1981

-gv-: Musica viva

Televízia, 8. 6. 1981

1981

MICHALICA, Peter: Medzihry

Smena, 5. 5. 1981

1980

-eh-: Husľový recitál Petra Michalicu

Televízia, 29. 12. 1980

1980

ŠUHAJDOVÁ, Jana: BHS : Recitál Petra Michalicu

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 22, s. 2

1980

BRHLOVIČ, Peter: Peter, Elena, husle a klavír

Smena, 21. 10. 1980

1980

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 19, s. 1, 7

1980

ŠUHAJDOVÁ, Jana: Koncertovanie – spôsob komunikácie

Večerník, 1980, roč. 25, č. 193, s. 5

1980

MARENČINOVÁ, Dita: Z hudobného života Košíc : Abonentné koncerty

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 12, s. 4

1980

BERGER, Igor: Z koncertov MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 8, s. 7

1980

BERGER, Igor: Z koncertov MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 8, s. 7

1979

ČÍŽIK, Vladimír: Gramorecenzia : Albinoni, Pergolesi, Vivaldi, Bach, Telemann

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 6, s. 5
(husle a čembalo)

1979

ip: Výkvet interpretácie

Večerník, 12. 3. 1979

1979

M.P.: Recitál Petra Michalicu

Televízia, 26. 2. 1979

1979

(rsk): Dva pohľady na Poulenca

Práca, 6. 4. 1979

1979

BERGER, Igor: Husľový recitál Petra Michalicu

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 8, s. 4

1979

ONDREJIČKOVÁ, Ivica: Peter + Elena + Zuzka = rodina

Život, 20. 12. 1979

1978

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hudba povznáša i zbližuje

Nové slovo, 10. 8. 1978, č. 32, s. 16

1978

PALOVČÍK, Michal: Chcem, aby mi rozumeli: z dielne umelca

Pravda, 5. 8. 1978, č. 183, s. 5

1977

PODRACKÝ, Igor: Trio Istropolitanum

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 14, s. 4

1976

ČERNÁK, Pavel: Nielen umenie – ľudí treba mať rád

Smena, 21. 1. 1976

1976

KOVÁR, Ján: Kultúrne leto

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 17, s. 5

1976

ČÁRSKA, Etela: Peter Michalica

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 12, s. 4

1976

ČÁRSKA, Etela: Abonentný cyklus koncertov SOČRu

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 8, s. 5

1976

MICHALOVÁ, Eva: Recitál Petra Michalicu

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 8, s. 5

1976

URSÍNYOVÁ, Terézia: Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5
(interpretoval Koncertnú sonátu pre husle sólo L. Burlasa)

1976

-pk-: Stretnutie s Petrom Michalicom : Po ročnom študijnom pobyte v Belgicku [rozhovor]

Hudobný život, 1976, roč. 7, č. 2, s. 3

1974

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert Petra Michalicu

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 13, s. 5

1974

Recenzia

Ostsee-Zeitung, 16. 5. 1974

1973

ČÍŽIK, Vladimír: Na vysokej úrovni II.

VII. prehliadka mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 17, s. 4

1973

MICHALICA, Peter: Za J. I. Jankelevičom

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 20, s. 6

1972

MICHALICA, Peter: Náš zahraničný hosť : Igor Oistrach [rozhovor]

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 6

1970

-vč-: 2x SF

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 7, s. 4

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Neúprosný čas : O úspechoch a trápeniach huslistu Petra Michalicu [rozhovor]

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 21, s. 3

1968

KOVÁŘOVÁ, Anna: Přerušená přehlídka

Hudební rozhledy, 1968, roč. 21, č. 20, s. 618 – 619

1968

VAJDA, Igor – ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach

Slovenská hudba, 1968, č. 9 – 10, s. 439 – 442

1968

ČÍŽIK, Vlado: Mladí v Martine

Slovenská hudba, 1968, č. 9 – 10, s. 443 – 444

Personálna bibliografia

 • 2005

  MICHALICA, Peter: Nemali by sme rušiť, čo je zabehané

  SME, 17. 1. 2005

 • 2002

  MICHALICA, Peter: Jubilujúci pedagóg: k osemdesiatke Jána Skladaného

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 4

 • 2001

  MICHALICA, Peter: Bez strachu z rúhania * Čviriká sa

  Pravda, 26. 11. 2001

 • 2001

  MICHALICA, Peter: Nové verzie teroristov * čviriká sa

  Pravda, 20. 10. 2001

 • 2001

  MICHALICA, Peter: Bez žartu * čviriká sa

  Pravda, 29. 9. 2001

 • 2001

  MICHALICA, Peter: Leto s pirátmi * čviriká sa

  Pravda, 25. 8. 2001

 • 2001

  MICHALICA, Peter: Architektúra - hudba - pamiatky

  Projekt, 2001, roč. 43, č. 5, s. 16 – 17

 • 2000

  MICHALICA, Peter: Za profesorom Jánom Pragantom

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 3

 • 1982

  MICHALICA, Peter: Medzihry

  Smena, 6. 4. 1982

 • 1981

  MICHALICA, Peter: Medzihry

  Smena, 5. 5. 1981

 • 1973

  MICHALICA, Peter: Za J. I. Jankelevičom

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 20, s. 6

 • 1972

  MICHALICA, Peter: Náš zahraničný hosť : Igor Oistrach [rozhovor]

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 6

Bibliografia – Recenzie

 • 2018

  LASLAVÍKOVÁ, Jana: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej religionistike [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 1, s. 93 – 97

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  SEREČINOVÁ, Andrea - MICHALICA, Peter: Nechať sa zviesť osobitosťou : S Petrom Michalicom nielen o novej súťaži v Bratislave

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 21 – 22

 • 2020

  ČAPLOVIČ, Miroslav: Michalica: Po niekoľkých dňoch bez huslí sa cítim ako fajčiar bez cigarety [rozhovor]

  Pravda / Kultúra, 3. 4. 2020

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Jubilujúci Peter Michalica

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 12

 • 2015

  KOVAČOVSKÁ, Petra: Peter Michalica: Študovať hudbu bolo pre mňa najprirodzenejšie

  Opera Slovakia, 10. 7. 2015

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferský zázrak

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 9

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

 • 2013

  REHÁK, Oliver: Je čo pozerať aj počúvať : Verejnoprávna televízia a rozhlas ponúkajú adventné projekty

  Sme, 3. 12. 2013, roč. 21, č. 281, s. 17

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

  Pravda, 9. 10. 2012, roč. 22, č. 233, s. 39

 • 2012

  GIBAĽOVÁ, Veronika: Džentlmen s husľami. Koncertný virtuóz Peter Michalica

  Harmónia, 2012, roč. 20, č. 6, s. 30 – 35

 • 2011

  HYŽOVÁ, Jana: Slovensko je vydarenou božou kompozíciou. Hovoríme s husľovým virtuózom Petrom Michalicom

  Krásy Slovenska, 2011, roč. 88, č. 9 – 10, s. 6 – 9

 • 2010

  Helena Dvořáková: Michalica: Viem byť odvážny, ale nevyhľadávam to

  Pravda, 20. 2. 2010

 • 2007

  BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 8

 • 2007

  DVOŘÁKOVÁ, Helena: Boli časy, keď som písal básne

  Pravda [príloha Sobota], 28. 4. 2007, s. 1 a 8

 • 2006

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Prešovská hudobná jar

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 13

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Reminiscenčné pristavenie

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 9 – 10, s. 6

 • 2005

  (jm): Peter Michalica oslávil šesťdesiatiny

  Večerník, 11. 7. 2005, s. 10

 • 2005

  ČUPÍKOVÁ, Zdena: Hudba povznáša aj bez krídel Pegasa

  Verejná správa , 2005, č. 25 – 26, s. 2

 • 2005

  HULÍN, Ivan a kol.: Úvod do vedeckého bádania 2

  Slovak Academic Press, Bratislava

 • 2004

  TASR: Sobotňajší dotyk so slovenským umením

  Hospodárske noviny, 13. 12. 2004

 • 2004

  TASR: Výstava Mednyánszkeho sa končí v nedeľu

  SME, 28. 8. 2004

 • 2004

  Red.: Čírenie talentov – Talenty pre Európu 2004

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 6, s. 5

 • 2004

  POKORNÝ, Juraj: Signály z vesmíru dávajú hudbe vyšší zmysel

  Národná obroda, 17. 4. 2004

 • 2003

  GREŠ, Ján: Husľový rozprávač

  Slovenka, 2003, č. 43

 • 2003

  Red: Jubilejní 45. ročník Kocianovy houslové soutěže má vítěze

  Lidové noviny, 13. 5. 2003

 • 2003

  DOHNALOVÁ, Lydia: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 4, s. 20

 • 2003

  Red: Dobrá správa o osobnostiach desaťročia

  Pravda, 1. 3. 2003

 • 2002

  BABÍN, Emil: Michalicove koncerty v Kremnici

  SME, 10. 7. 2002

 • 2002

  BABÍN, Emil: Ako vojsť do ideálnej brány

  Pravda, 2. 7. 2002, s. 18

 • 2002

  ŽILKA, Štefan: Hudba pod kremnickými klenbami

  Hospodárske noviny, 5. 4. 2002, č. 66, s. 21, 23

 • 2001

  LACKO, Miloš: Na slovíčko s hostiteľom Petrom Michalicom

  Kultúrny život, 2001, č. 33 – 34

 • 2001

  GREŠ, Ján: Pre chvíľu pod diamantovou klenbou

  Slovenka, 2001, č. 32

 • 2001

  CHOVANOVÁ, Anna: Kremnický festival P. Michalicu

  Práca, 9. 7. 2001

 • 2001

  FAJČÍKOVÁ, Kveta: Michalica koncertuje v rodnom dome

  SME, 20. 6. 2001

 • 2001

  Red: Čírenie talentov 2002

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 13

 • 2001

  GREGOROVÁ, Anna: Ľudská hlúposť je hanbou civilizácie

  Kultúrny život, 9. 1. 2001

 • 2001

  STIEGEL, Jozef: Hudba ako očistec človeka

  Dimenzie, 2001, roč. 1, č. 1, s. 10 – 11

 • 2000

  FAJČÍKOVÁ, Kveta: Pilotný koncert Svetla pre dušu

  BB Korzár, 26. 9. 2000

 • 2000

  DVOŘÁKOVÁ, Helena: Pod diamantovou strechou

  Pravda, 16. 6. 2000

 • 2000

  BABÍN, Emil: Poslušné prsty: Peter Michalica

  Moment, 2000, č. 15, s. 16

 • 1999

  DVOŘÁKOVÁ, Helena: Lásku treba žiť

  Pravda, 27. 2. 1999

 • 1999

  MEDVECOVÁ, Dobroslava: Hudba má chuť narkotika: husľový virtuóz Peter Michalica

  Život, 1999, č. 10, s. 12 – 13

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Excelentný recitál

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 17, s. 7

 • 1998

  POKORNÁ, Táňa: Boží dar

  Eurotelevízia, 1998, č. 52, s. 4 – 5

 • 1998

  BABÍN, Emil: Volanie strún: husľový virtuóz Peter Michalica

  Moment, 1998, č. 41, s. 20 – 21

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Rôznosť umeleckých kvalít

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 17, s. 8

 • 1997

  BABÍN, Emil: Kľúč k tajomstvám hudby

  Pravda, 29. 3. 1997, s. 1, 4

 • 1997

  HUSÁROVÁ, Vlasta: Moje žriedla energie

  Zdravie, 1997, roč. 53, č. 8, s. 24 – 25

 • 1996

  GEREGAYOVÁ, Stela: Soiré o klasickej hudbe a jej vplyvoch

  Hospodárke noviny, 13. 12. 1996, s. 5

 • 1996

  POKORNÝ, Juraj: Apoštol hudby Peter Michalica

  Eurotelevízia, 1996, č. 17, s. 40

 • 1995

  ČINČÁROVÁ, Alica: Michalica: Veril som, že môžeme svetu ponúknuť čosi nové

  Národná obroda, 29. 9. 1995

 • 1995

  ČÁRSKA, Etela: Peter Michalica

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3

 • 1993

  MICHALOVÁ, Tereza: Čarodejník nielen s husľami

  Život, 1993, č. 37

 • 1993

  SVETOŇ, Ľuboš: Sprostredkovávam posolstvo tónov

  Národná obroda, 1993, č. 1, s. 12 – 13

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: Štart 44. koncertnej sezóny SF

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 4
  (premiéra Husľového koncertu Ilju Zeljenku)

 • 1992

  OKRUCKÝ, Svetozár: Krásna hračka medzi horami

  Slovensko, 1992, č. 3, s. 40 – 41

 • 1991

  OKRUCKÝ, Svetozár: Blízke stretnutia s virtuózom

  Práca, 11. 3. 1991

 • 1991

  IŠTVANČIN, Ján: Hudba – extrakt ľudského ducha

  Eurotelevízia, 25. 2. 1991, roč. 1, č. 9

 • 1990

  STANČEK, Ľubomír: Postavíme či zbúrame závoru? (na ceste do Európy)

  Pravda na nedeľu, 14. 12. 1990, č. 293

 • 1990

  (več): Vavrín z Ríma

  Večerník, 29. 11. 1990

 • 1990

  (jk): Husľový koncert

  Smer, 27. 9. 1990

 • 1990

  KUXOVÁ, Milena: Gumený hadík pre uja s husľami: S Petrom Michalicom o hudbe z iného pohľadu

  Večer, 14. 2. 1990, č. 32, s. 3

 • 1990

  TALIANOVÁ, Gabriela: Otvorené srdce Petra Michalicu

  Svet, 1990, č. 23, s. 2 – 3

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 9, s. 4

 • 1989

  BERGER, Igor: Objavovanie menej známej hudby

  Práca, 14. 3. 1989

 • 1987

  (hš): Máte radi Brahmsa?

  Smer, 18. 11. 1987

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Ako osloviť hudbou

  Práca, 30. 8. 1986, roč. 41, č. 204, s. 6

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Huslista Peter Michalica

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 10, s. 3

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Vyznamenaní umelci : "Huslista Peter Michalica"

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 10

 • 1986

  abg: Invencia v interpretácii hudby: predstavujeme nových zaslúžilých umelcov

  Ľud, 22. 5. 1986, s. 5

 • 1986

  MLYNSKÁ, Jana: Keď majstrovstvo nie je tajomstvo

  Smena, 9. 5. 1986, s. 6

 • 1986

  KOPICOVÁ, Gabriela: Kde dávať a dostávať je v neuveriteľnej zhode: hovoríme s huslistom zaslúžilým umelcom Petrom Michalicom

  Televízia, 1986, č. 40, s. 16 – 17

 • 1986

  OĽACH, Ľ.: Úspechy na štyroch kontinentoch

  Sloboda, 1986, č. 21, s. 4

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenské hudobné umenie v Prahe

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 20, s. 3

 • 1984

  BERGER, Igor: Komorný koncert k Roku českej hudby

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 12, s. 5

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´84

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 9, s. 1, 3

 • 1983

  -mh-: Jeho rečou je hudba

  Televízia, 5. 12. 1983

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzia : Eugen Suchoň Fantázia a Burleska pre husle a orchester

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 22, s. 5

 • 1982

  WERNER, Ivan, Dr.: Hudba je kľúčom k ľudským srdciam

  Sloboda, 1982, č. 41, s. 4

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nositeľ Národnej ceny

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 18, s. 2

 • 1982

  KARŠAY, A.: O čom pejú struny: Národná cena Petrovi Michalicovi

  Ľud, 8. 9. 1982, s. 5

 • 1982

  ČÁRSKA, Etela: Hrá Peter Michalica

  Práca, 28. 8. 1982, roč. 37, č. 204, s. 6

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V službách hudby

  Večerník, 27. 8. 1982

 • 1982

  BACHLEDA, Stanislav: Cesta k poslucháčovi

  Nové slovo, 26. 8. 1982

 • 1982

  Peter Michalica

  Portréty slovenských koncertných umelcov, 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 85 – 87

 • 1981

  -gv-: Musica viva

  Televízia, 8. 6. 1981

 • 1981

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 9, s. 4
  (hral Beethovenov Koncert D dur pre husle a orchester, dir. Luigi Sagrestani)

 • 1981

  -egk-: Vrcholne sústredený prejav

  Večerník, 13. 4. 1981

 • 1980

  -eh-: Husľový recitál Petra Michalicu

  Televízia, 29. 12. 1980

 • 1980

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: BHS : Recitál Petra Michalicu

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 22, s. 2

 • 1980

  BRHLOVIČ, Peter: Peter, Elena, husle a klavír

  Smena, 21. 10. 1980

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 19, s. 1, 7

 • 1980

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: Koncertovanie – spôsob komunikácie

  Večerník, 1980, roč. 25, č. 193, s. 5

 • 1980

  MARENČINOVÁ, Dita: Z hudobného života Košíc : Abonentné koncerty

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 12, s. 4

 • 1980

  BERGER, Igor: Z koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 8, s. 7

 • 1980

  BERGER, Igor: Z koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 8, s. 7

 • 1979

  ONDREJIČKOVÁ, Ivica: Peter + Elena + Zuzka = rodina

  Život, 20. 12. 1979

 • 1979

  BERGER, Igor: Husľový recitál Petra Michalicu

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 8, s. 4

 • 1979

  (rsk): Dva pohľady na Poulenca

  Práca, 6. 4. 1979

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: Gramorecenzia : Albinoni, Pergolesi, Vivaldi, Bach, Telemann

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 6, s. 5
  (husle a čembalo)

 • 1979

  ip: Výkvet interpretácie

  Večerník, 12. 3. 1979

 • 1979

  M.P.: Recitál Petra Michalicu

  Televízia, 26. 2. 1979

 • 1978

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hudba povznáša i zbližuje

  Nové slovo, 10. 8. 1978, č. 32, s. 16

 • 1978

  PALOVČÍK, Michal: Chcem, aby mi rozumeli: z dielne umelca

  Pravda, 5. 8. 1978, č. 183, s. 5

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Trio Istropolitanum

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 14, s. 4

 • 1976

  KOVÁR, Ján: Kultúrne leto

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 17, s. 5

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Peter Michalica

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 12, s. 4

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Abonentný cyklus koncertov SOČRu

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 8, s. 5

 • 1976

  MICHALOVÁ, Eva: Recitál Petra Michalicu

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 8, s. 5

 • 1976

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5
  (interpretoval Koncertnú sonátu pre husle sólo L. Burlasa)

 • 1976

  -pk-: Stretnutie s Petrom Michalicom : Po ročnom študijnom pobyte v Belgicku [rozhovor]

  Hudobný život, 1976, roč. 7, č. 2, s. 3

 • 1976

  ČERNÁK, Pavel: Nielen umenie – ľudí treba mať rád

  Smena, 21. 1. 1976

 • 1974

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert Petra Michalicu

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 13, s. 5

 • 1974

  Recenzia

  Ostsee-Zeitung, 16. 5. 1974

 • 1973

  ČÍŽIK, Vladimír: Na vysokej úrovni II.

  VII. prehliadka mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 17, s. 4

 • 1970

  -vč-: 2x SF

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 7, s. 4

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Neúprosný čas : O úspechoch a trápeniach huslistu Petra Michalicu [rozhovor]

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 21, s. 3

 • 1968

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Přerušená přehlídka

  Hudební rozhledy, 1968, roč. 21, č. 20, s. 618 – 619

 • 1968

  VAJDA, Igor – ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach

  Slovenská hudba, 1968, č. 9 – 10, s. 439 – 442

 • 1968

  ČÍŽIK, Vlado: Mladí v Martine

  Slovenská hudba, 1968, č. 9 – 10, s. 443 – 444

x