• 2013

  Pribinov kríž II. triedy

  za mimoriadny prínos v oblasti kultúry

 • 2007

  Cena Pavla Straussa

  za propagáciu súčasnej slovenskej hudobnej tvorby

 • 1997

  Cena Nadácie Tatra banky za umenie

  za šírenie slovenskej kultúry v zahraničí

 • 1986

  Zaslúžilý umelec SSR

 • 1982

  Národná cena SSR

  za vynikajúce koncertné výkony doma aj v zahraničí a za výrazný podiel na propagácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby

 • 1976

  Cena Frica Kafendu

  za vynikajúcu interpretáciu Koncertnej sonáty L. Burlasa s prihliadnutím na sústavnú interpretáciu a propagáciu súčasných slovenských hudobných diel

 • 1975

  Súťaž kráľovského konzervatória v Bruseli (B)

  Premier prix avec Grande Distinction

 • 1968

  Celoštátna súťaž mladých interpretov v Prahe

  1. cena (Klavírne trio)

 • 1966

  Medzinárodná husľová súťaž Carla Flescha v Londýne (UK)

  3. cena

 • 1966

  Laureátske dni Kate Popovej v Pleve (BG)

  dve Zlaté medaily

 • 1965

  Súťaž Čs. rozhlasu v Bratislave Štúdio mladých

  1. cena

 • 1962

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  1. cena

x