• 1961

  absolvovala Vysokú školu pedagogickú v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova (pedagógovia: doc. Viliam Fedor, Miroslav Filip, Marta Schimplová-Ratajová, Ján Albrecht, Jela Hodžová, Ladislav Holásek, Jozef Tvrdoň, Ladislav Leng)

 • 1961 – 2005

  pedagogická činnosť na Katedre hudobnej výchovy (Pedagogický inštitút, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela – Katedra hudby) 

 • 1978 – 1982

  externá ašpirantúra na Karlovej univerzite v Prahe, lektori a pedagógovia: prof. Jarmila Vrchotová-Pátová, doc. František Sedlák, prof. Fišer (psychológia), prof. Kasl (pedagogika)

 • 1982

  tiul PaedDr., CSc.

 • 1998

  titul prof.

 • 2019

  zlatá medaila Akadémie umení v Banskej Bystrici za odbornú činnosť

Bola vedúcou Katedry teoretických predmetov na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Eva Michalová pôsobila ako pedagogička na Univerzite Mateja Bela, externe na VŠMU v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. K jej práci patrilo aj členstvo v rôznych odborných komisiách venovaných hudbe, publikačná činnosť či prednáškové aktivity. Podieľala sa na založení Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, ako aj na založení vyššie spomenutej Akadémie umení.

x