2023

LADIČ, Branko: „Do krajších dní“. Slovenská zborová a kantátová tvorba v službách propagandy po februári 1948

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 34 – 50

2021

VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

Spomienky – časť prvá

Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 321 – 331

2017

TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 6 – 7

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Zdenko Mikula (1916 – 2012) : Rád som žil a tvoril

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

2012

(www.hc.sk): Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel v stredu 31. októbra v Bratislave hudobný skladateľ Zdenko Mikula...

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 8

2012

MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov

Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 2, s. 190 – 210

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta Zdenkovi Mikulovi

Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 6 – 14

2011

BLAHO, Vladimír: Dve hudobné výročia: Zdenko Mikula a Ján Cikker

Slovo (22. 11.), 2011

2011

KOLLÁRIK, Erik: Zabudnutý : slovenský skladateľ Zdenko Mikula oslávi čoskoro deväťdesiatpäť rokov, uctievajú ho však len v Česku

Plus 7 dní, 2011, roč. 20, č. 38, s. 34 – 35

2011

PAZÚRIK, Milan: Zborová tvorba Zdenka Mikulu

Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 29 – 37

2011

PEŠEK, Bohumil: Zdenko Mikula, zakladatel slovenské vojenské hudby

Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 15 – 21

2011

JANEK, Marián: Piesňová, komorná a operná tvorba Zdenka Mikulu

Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 22 – 23

2011

STRENÁČIKOVÁ, Mária: Inštrumentálna tvorba Zdenka Mikulu

Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 24 – 28

2008

NECHALOVÁ, Ľubica: Zdenko Mikula a jeho zborová tvorba na prelome tisícročí

Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, s. 78 – 86

2006

ČEMANOVÁ, Zuzana: Jubilant Zdenko Mikula

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 25

2006

BLAHO, Vladimír: Tri osobnosti v požehnanom veku

Slovo, 2006, roč. 8, č. 49, s. 15

2006

HUNČAGOVÁ, Eleonóra: Hudba skrášľuje život : rozhovor s jubilantom – slovenským hudobným skladateľom Zdenkom Mikulom

Národná osveta, 2006, roč. 16, č. 12, s. 2

2006

PAZÚRIK, Milan: Umelecké spracovanie ľudovej piesne v tvorbe Zdenka Mikulu

Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 27 – 30

2006

PEŠEK, Bohumil: Zdenko Mikula – vojenský hudebník a organizátor slovenských vojenských hudeb

Vojenská história, 2006, roč. 10, č. 2, s. 104 – 114

1996

BACHLEDA, Stanislav: Jubilant Zdenko Mikula

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 22, s. 2

1996

FUDRA, Igor – GALLOVÁ, Dana: Zdenko Mikula : Výberová bibliografia

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

1995

MIKULA, Zdenko: Meditácia na tému skladateľ a slovenská ľudová pieseň

Národná osveta, 1995, č. 22

1987

(es): Stretnutie so zaslúžilým umelcom Zdenkom Mikulom

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 1, s. 2

1986

LUKNÁR, Alojz: Život spätý s hudbou: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula sa dožíva 70 rokov

Pravda, 1986, roč. 67, č. 280, s. 5

1986

VIGĽAŠSKÝ, P.: Ohliadnutie po rokoch

Rytmus, 1986, roč. 37, č. 11, s. 32 – 33

1986

KOVÁŘOVÁ, Anna: K životnému jubileu zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 23, s. 3

1986

(abg): Nadväznosť na tradície: K jubileu zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

Ľud, 1986, č. 279, s. 4

1985

KOVÁŘOVÁ, Anna: X. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 5, s. 4
(Canto rustico pre basklarinet a klavír)

1984

MARCZELLOVÁ, Zuzana: TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 1, 3
(Pocta Maximovi Gorkému, predohra pre veľký orchester)

1983

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 3
(Cigánske piesne pre bas a sláčikový orchester)

1981

LUPTÁK, J.: Zdenko Mikula: Hej, haju, haju (Vydumanec)

Rytmus, 1981, č. 6, s. 6 – 7

1981

BURLAS, L.: To bude ráno! K životnému jubileu zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 23, s. 1, 7

1981

PALOVČÍK, Michal: Umením k oslave života

Pravda, 1981, roč. 62, č. 144, s. 5

1981

ĎURINDOVÁ, Gita: Hlasová technika : Zdenko Mikula: Hej, haju, haju (Vydumanec)

Rytmus, 1981, roč. 32, č. 8, s. 4

1981

(abg): Žije a pracuje pre hudbu: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula 65-ročný

Ľud, 1981, č. 285, s. 5

1980

TARKÓ, Helena: Hovoríme so skladateľom a tajomníkom Zväzu československých skladateľov zaslúžilým umelcom Zdenkom Mikulom

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 23, s. 5

1980

BERGER, Igor: "Věčný dvojzpěv" Zdenka Mikulu v Klariskách

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 15, s. 7

1979

ŠUHAJDOVÁ, J.: Gramorecenzie : Zdenko Mikula: Ave Eva, To bude ráno!

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 19, s. 5

1979

BERGER, Igor: Zdenko Mikula: Hajulienka, haj

Rytmus, 1979, č. 10, s. 5

1978

DVOŘÁKOVÁ, Helena: Pre rozvoj hudobného umenia : Hovoríme s tajomníkom Zväzu čs. skladateľov Z. Mikulom

Nové slovo, 1978, roč. 20, č. 4, s. 16

1978

PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 22, s. 5
(Tri ľúbostné madrigaly v podaní Slov. madrigalistov)

1977

BUZOGA, Michal: Populárna hudba – súčasť nášho života : rozhovor s hudobným skladateľom Z. Mikulom

Rytmus, 1977, roč. 28, č. 1, s. 4

1977

-r-: O súčasnosti a perspektívach slovenskej hudby

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 2, s. 1, 8

1977

PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 7
(Poéma)

1977

KOVÁŘOVÁ, Anna: O slovenskej hudobnej tvorbe medzi dvoma zjazdami

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 1
(Ozývaj sa hora)

1977

BERGER, Igor: Tri detské zbory

Rytmus, 1977, č. 10, s. 24

1976

MÓŽI, Alexander: Gramorecenzie : Zdenko Mikula: Slovenské zbojnícke piesne

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 15, s. 5

1976

PALOVČÍK, Michal: Ponad všednosť dňa : pri šesťdesiatke zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

Pravda, 1976, s. 5

1976

TVRDOŇ, Igor: Spev o živote : k 60-tinám zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

Smer, 1976, s. 4

1976

(ip): Skladateľ s mladistvým elánom: Zdenko Mikula šesťdesiatročný

Práca, 1976, č. 282, s. 6

1976

SCHLOSSER, Klára: Kórusmúvek mestere : k 60. výročiu narodenia slov. hud. skladateľa Zdenka Mikulu

Új Szó, 1976, s. 6

1976

SLUJKA, Vladimír: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula jubiluje

Rozhlas, 1976, č. 48, s. 10

1976

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Dar rozdávať hudbu

Nové slovo, 1976, roč. 18, č. 48, s. 11

1976

BERGER, Igor: Gratulujeme: K 60. narodeninám zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

Rytmus, 1976, roč. 27, č. 11, s. 6 – 7

1976

-r-: Hudba spája ľudí : dialóg mladých so zaslúžilým umelcom Zdenkom Mikulom

Slovenka, 1976, roč. 28, č. 50, s. 13

1976

PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 22, s. 4

1976

ČÁRSKA, Etela: V plnom tvorivom zápale

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 23, s. 4

1976

PODRACKÝ, Igor: Dve skladby Zdenka Mikulu

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 9, s. 3

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5

1976

PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Dve skladby Zdenka Mikulu [analýzy diel]

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 9, s. 3
(diela - To bude ráno! a Ave Eva)

1975

POSPÍŠIL, Juraj: Tvorba. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 17, s. 3

1975

MIKULA, Zdenko: Muzički biennale Zagreb (12. – 18. 5. 1975): Medzinárodný festival súčasnej hudby

Hudobný život, 1975, č. 12, s. 6

1974

DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Slovenský máj Zdenka Mikulu

Rytmus, 1974, č. 6, s. 4 – 5

1974

MIKULA, Zdenko: Slovenský máj

Hudobný život, 1974, č. 6, s. 4

1974

PODRACKÝ, Igor: Spätý s úlohami kultúrneho rozvoja

Práca, 1974, s. 6

1974

FRIČOVÁ, Ch.: Hovoří k nám písněmi

Svět práce, 1974, roč. 7, č. 24, s. 9

1974

KOVÁČOVÁ, A.: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 11, s. 3

1973

PODRACKÝ, Igor: Zdenko Mikula: Portréty

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 9, s. 5

1972

MÉSÁROŠOVÁ, M.: O najmasovejšom šíriteľovi hudby

So Zdenkom Mikulom

Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 14, s. 8

1971

LETŇAN, Július: Zdenko Mikula jubiluje

Rytmus, 1971, č. 11, s. 15

1969

MIKULA, Zdenko: Československý rozhlas odpovedá

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 2

1959

Š.: O hudbe všedného dňa (Z rozhovoru so skladateľom Z. Mikulom)

Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 11 – 12, s. 479 – 480

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu čs. skladateľov

Kultúrny život, 15. 4. 1951, roč. 6, č. 15, s. 6
(Rezignácia A. Moyzesa na miesto predsedu Slovenskej sekcie Zväzu čs. skladateľov.)

1951

Zprávy zo Sväzu čs. skladateľov

Kultúrny život, 4. 2. 1951, roč. 6, č. 5, s. 4

Personálna bibliografia

 • 1995

  MIKULA, Zdenko: Meditácia na tému skladateľ a slovenská ľudová pieseň

  Národná osveta, 1995, č. 22

 • 1975

  MIKULA, Zdenko: Muzički biennale Zagreb (12. – 18. 5. 1975): Medzinárodný festival súčasnej hudby

  Hudobný život, 1975, č. 12, s. 6

 • 1974

  MIKULA, Zdenko: Slovenský máj

  Hudobný život, 1974, č. 6, s. 4

 • 1969

  MIKULA, Zdenko: Československý rozhlas odpovedá

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 2

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Zdenko Mikula (1916 – 2012) : Rád som žil a tvoril

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2023

  LADIČ, Branko: „Do krajších dní“. Slovenská zborová a kantátová tvorba v službách propagandy po februári 1948

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 34 – 50

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

  Spomienky – časť prvá

  Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 321 – 331

 • 2012

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 2, s. 190 – 210

 • 2011

  STRENÁČIKOVÁ, Mária: Inštrumentálna tvorba Zdenka Mikulu

  Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 24 – 28

 • 2011

  PAZÚRIK, Milan: Zborová tvorba Zdenka Mikulu

  Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 29 – 37

 • 2011

  JANEK, Marián: Piesňová, komorná a operná tvorba Zdenka Mikulu

  Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 22 – 23

 • 2011

  PEŠEK, Bohumil: Zdenko Mikula, zakladatel slovenské vojenské hudby

  Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 15 – 21

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta Zdenkovi Mikulovi

  Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 6 – 14

 • 2008

  NECHALOVÁ, Ľubica: Zdenko Mikula a jeho zborová tvorba na prelome tisícročí

  Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, s. 78 – 86

 • 2006

  PAZÚRIK, Milan: Umelecké spracovanie ľudovej piesne v tvorbe Zdenka Mikulu

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 27 – 30

 • 1996

  FUDRA, Igor – GALLOVÁ, Dana: Zdenko Mikula : Výberová bibliografia

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

Bibliografia – Analýzy diel

 • 1981

  LUPTÁK, J.: Zdenko Mikula: Hej, haju, haju (Vydumanec)

  Rytmus, 1981, č. 6, s. 6 – 7

 • 1979

  BERGER, Igor: Zdenko Mikula: Hajulienka, haj

  Rytmus, 1979, č. 10, s. 5

 • 1977

  BERGER, Igor: Tri detské zbory

  Rytmus, 1977, č. 10, s. 24

 • 1975

  POSPÍŠIL, Juraj: Tvorba. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 17, s. 3

 • 1973

  PODRACKÝ, Igor: Zdenko Mikula: Portréty

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 9, s. 5

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2017

  TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 6 – 7

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

 • 2012

  (www.hc.sk): Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel v stredu 31. októbra v Bratislave hudobný skladateľ Zdenko Mikula...

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 8

 • 2011

  BLAHO, Vladimír: Dve hudobné výročia: Zdenko Mikula a Ján Cikker

  Slovo (22. 11.), 2011

 • 2011

  KOLLÁRIK, Erik: Zabudnutý : slovenský skladateľ Zdenko Mikula oslávi čoskoro deväťdesiatpäť rokov, uctievajú ho však len v Česku

  Plus 7 dní, 2011, roč. 20, č. 38, s. 34 – 35

 • 2006

  ČEMANOVÁ, Zuzana: Jubilant Zdenko Mikula

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 25

 • 2006

  BLAHO, Vladimír: Tri osobnosti v požehnanom veku

  Slovo, 2006, roč. 8, č. 49, s. 15

 • 2006

  HUNČAGOVÁ, Eleonóra: Hudba skrášľuje život : rozhovor s jubilantom – slovenským hudobným skladateľom Zdenkom Mikulom

  Národná osveta, 2006, roč. 16, č. 12, s. 2

 • 2006

  PEŠEK, Bohumil: Zdenko Mikula – vojenský hudebník a organizátor slovenských vojenských hudeb

  Vojenská história, 2006, roč. 10, č. 2, s. 104 – 114

 • 1996

  BACHLEDA, Stanislav: Jubilant Zdenko Mikula

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 22, s. 2

 • 1987

  (es): Stretnutie so zaslúžilým umelcom Zdenkom Mikulom

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 1, s. 2

 • 1986

  LUKNÁR, Alojz: Život spätý s hudbou: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula sa dožíva 70 rokov

  Pravda, 1986, roč. 67, č. 280, s. 5

 • 1986

  VIGĽAŠSKÝ, P.: Ohliadnutie po rokoch

  Rytmus, 1986, roč. 37, č. 11, s. 32 – 33

 • 1986

  KOVÁŘOVÁ, Anna: K životnému jubileu zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 23, s. 3

 • 1986

  (abg): Nadväznosť na tradície: K jubileu zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

  Ľud, 1986, č. 279, s. 4

 • 1985

  KOVÁŘOVÁ, Anna: X. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 5, s. 4
  (Canto rustico pre basklarinet a klavír)

 • 1984

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 1, 3
  (Pocta Maximovi Gorkému, predohra pre veľký orchester)

 • 1983

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 3
  (Cigánske piesne pre bas a sláčikový orchester)

 • 1981

  BURLAS, L.: To bude ráno! K životnému jubileu zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 23, s. 1, 7

 • 1981

  PALOVČÍK, Michal: Umením k oslave života

  Pravda, 1981, roč. 62, č. 144, s. 5

 • 1981

  ĎURINDOVÁ, Gita: Hlasová technika : Zdenko Mikula: Hej, haju, haju (Vydumanec)

  Rytmus, 1981, roč. 32, č. 8, s. 4

 • 1981

  (abg): Žije a pracuje pre hudbu: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula 65-ročný

  Ľud, 1981, č. 285, s. 5

 • 1980

  TARKÓ, Helena: Hovoríme so skladateľom a tajomníkom Zväzu československých skladateľov zaslúžilým umelcom Zdenkom Mikulom

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 23, s. 5

 • 1980

  BERGER, Igor: "Věčný dvojzpěv" Zdenka Mikulu v Klariskách

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 15, s. 7

 • 1979

  ŠUHAJDOVÁ, J.: Gramorecenzie : Zdenko Mikula: Ave Eva, To bude ráno!

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 19, s. 5

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 22, s. 5
  (Tri ľúbostné madrigaly v podaní Slov. madrigalistov)

 • 1978

  DVOŘÁKOVÁ, Helena: Pre rozvoj hudobného umenia : Hovoríme s tajomníkom Zväzu čs. skladateľov Z. Mikulom

  Nové slovo, 1978, roč. 20, č. 4, s. 16

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 7
  (Poéma)

 • 1977

  KOVÁŘOVÁ, Anna: O slovenskej hudobnej tvorbe medzi dvoma zjazdami

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 1
  (Ozývaj sa hora)

 • 1977

  -r-: O súčasnosti a perspektívach slovenskej hudby

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 2, s. 1, 8

 • 1977

  BUZOGA, Michal: Populárna hudba – súčasť nášho života : rozhovor s hudobným skladateľom Z. Mikulom

  Rytmus, 1977, roč. 28, č. 1, s. 4

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 22, s. 4

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Dve skladby Zdenka Mikulu [analýzy diel]

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 9, s. 3
  (diela - To bude ráno! a Ave Eva)

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: Dve skladby Zdenka Mikulu

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 9, s. 3

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: V plnom tvorivom zápale

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 23, s. 4

 • 1976

  MÓŽI, Alexander: Gramorecenzie : Zdenko Mikula: Slovenské zbojnícke piesne

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 15, s. 5

 • 1976

  -r-: Hudba spája ľudí : dialóg mladých so zaslúžilým umelcom Zdenkom Mikulom

  Slovenka, 1976, roč. 28, č. 50, s. 13

 • 1976

  BERGER, Igor: Gratulujeme: K 60. narodeninám zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

  Rytmus, 1976, roč. 27, č. 11, s. 6 – 7

 • 1976

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Dar rozdávať hudbu

  Nové slovo, 1976, roč. 18, č. 48, s. 11

 • 1976

  SLUJKA, Vladimír: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula jubiluje

  Rozhlas, 1976, č. 48, s. 10

 • 1976

  (ip): Skladateľ s mladistvým elánom: Zdenko Mikula šesťdesiatročný

  Práca, 1976, č. 282, s. 6

 • 1976

  PALOVČÍK, Michal: Ponad všednosť dňa : pri šesťdesiatke zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

  Pravda, 1976, s. 5

 • 1976

  TVRDOŇ, Igor: Spev o živote : k 60-tinám zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu

  Smer, 1976, s. 4

 • 1976

  SCHLOSSER, Klára: Kórusmúvek mestere : k 60. výročiu narodenia slov. hud. skladateľa Zdenka Mikulu

  Új Szó, 1976, s. 6

 • 1974

  FRIČOVÁ, Ch.: Hovoří k nám písněmi

  Svět práce, 1974, roč. 7, č. 24, s. 9

 • 1974

  KOVÁČOVÁ, A.: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 11, s. 3

 • 1974

  DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Slovenský máj Zdenka Mikulu

  Rytmus, 1974, č. 6, s. 4 – 5

 • 1974

  PODRACKÝ, Igor: Spätý s úlohami kultúrneho rozvoja

  Práca, 1974, s. 6

 • 1972

  MÉSÁROŠOVÁ, M.: O najmasovejšom šíriteľovi hudby

  So Zdenkom Mikulom

  Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 14, s. 8

 • 1971

  LETŇAN, Július: Zdenko Mikula jubiluje

  Rytmus, 1971, č. 11, s. 15

 • 1959

  Š.: O hudbe všedného dňa (Z rozhovoru so skladateľom Z. Mikulom)

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 11 – 12, s. 479 – 480

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu čs. skladateľov

  Kultúrny život, 15. 4. 1951, roč. 6, č. 15, s. 6
  (Rezignácia A. Moyzesa na miesto predsedu Slovenskej sekcie Zväzu čs. skladateľov.)

 • 1951

  Zprávy zo Sväzu čs. skladateľov

  Kultúrny život, 4. 2. 1951, roč. 6, č. 5, s. 4

x