Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Tomáš Nemec

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 95 – 97

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2018

  BERGER, Igor: Mimoriadny Rossini

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 2

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2014

  TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 11

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 3

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 3

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 14 – 15

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z Mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 14
  (recenzia recitálu 17. 3.)

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 25
  (recenzia recitálu)

 • 1998

  JAVORSKÝ, Igor: Filharmonické poobhliadnutie

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 14 – 15, s. 12
  (o interpretácii Lisztovho koncertu Es dur so SF)

 • 1998

  LESAN, Marian: Zrkadlová sieň paláca potrebuje nový klavír

  Večerník, 1998, č. 165
  (recenzia recitálu)

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Koncertné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 22, s. 8

 • 1996

  -MJ- /JURÍK, Marián/: Tomáš Nemec do TIJI

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 14, s. 8

 • 1996

  SKŘEPEK, Roman: Z košického hudobného života

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 12, s. 4

 • 1994

  FÖLDEŠOVÁ, Marta – DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalová Žilina

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 10, s. 3

 • 1994

  BERGER, Igor: Koncert víťazov

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 7, s. 4

 • 1994

  NL: Malá príjemná premiéra

  Pravda, 25. 1. 1994, roč. 75, č. 19, s. 11

 • 1993

  BERGER, Igor: Hummelova klavírna súťaž

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 18, s. 1 – 2

x