• 2020

  SLOVENSKÁ HUDBA PRE VIOLU A KLAVÍR

  CD - Klub priateľov violy

  1. Alexander Albrecht: Koncertantná suita

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  2. Ivan Parík: Meditácia

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  3. Dušan Martinček: Hudba (Passionato)

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  4. Ilja Zeljenka: Sonáta-balada

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

 • 2016

  ENSEMBLE RICERCATA

  CD - Hudobný fond SF 00982131

  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42

   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)

  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater

   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller

  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)

  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony

   Ronald Šebesta (crb)

  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"

   Ivan Šiller (pf)

  7. Ivan Parík: Čas odchodov

   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)

  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3

   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)

  9. Ivan Parík: Listy

   Ivan Šiller (pf)

  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4

   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

 • 2016

  IVAN PARÍK : SOLO SONATAS

  CD - Hudobný fond SF 00942131

  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Andrea Mosorjaková (fl), Quasars Ensemble

  2. Ivan Parík: Sonáta pre klavír

   Diana Buffa (pf), Quasars Ensemble

  3. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Ján Bogdan (vc), Quasars Ensemble

  4. Ivan Parík: Sonáta pre husle

   Peter Mosorjak (vn), Quasars Ensemble

  5. Ivan Parík: Sonata-kánon pre violončelo a mg pás

   Ján Bogdan (vc), Quasars Ensemble

  6. Ivan Parík: Sonáta pre hoboj

   Béla Horváth (ob), Quasars Ensemble

  7. Ivan Parík: Sonáta pre klarinet

   Martin Mosorjak (cl), Quasars Ensemble

  8. Ivan Parík: Sonáta pre trúbku

   István Siket (tr), Quasars Ensemble

  9. Ivan Parík: Sonáta pre fagot

   Attila Jankó (fg), Quasars Ensemble

  10. Ivan Parík: Sonáta pre violu

   Peter Zwiebel (vl), Quasars Ensemble

 • 2015

  EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1

  LP - Vysoká škola múzických umení 4MGLP07

  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!

   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording

  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  3. Jozef Malovec: Theorema

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi

   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo

  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  6. Ivan Parík: Vežová hudba

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  8. Tadeáš Salva: Vrchárska

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

 • 2012

  OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY

  CD - Opus 910147-2

  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jozef Grešák: Améby

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico

   Jozef Luptáčik st. (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Jozef Sikora (vc)

  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 2012

  VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records PA 0108-2-132

  1. Tadeáš Salva: Burleska

   Milan Paľa (vn)

  2. Juraj Tandler: Suita

   Milan Paľa (vn)

  3. Jozef Sixta: Recitatív

   Milan Paľa (vn)

  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo

   Milan Paľa (vn)

  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času

   Milan Paľa (vn)

  6. Pavol Šimai: Pyramída

   Milan Paľa (vn)

  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení

   Milan Paľa (vn)

  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35

   Milan Paľa (vn)

  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance

   Milan Paľa (vn)

  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle

   Milan Paľa (vn)

  11. Peter Machajdík: Peroket

   Milan Paľa (vn)

  12. Juraj Beneš: Sonata

   Milan Paľa (vn)

  13. Juraj Beneš: Lamento

   Milan Paľa (vn)

 • 2006

  LUMINISCENCE

  CD - Slovart Records SR-0063

  1. Claude Debussy: Syrinx

   Monika Štreitová (fl)

  2. Pierre André Bovéy: Lors Surei de la nuit grise

   Monika Štreitová (fl)

  3. Martin Smolka: Adelheid

   Monika Štreitová (fl)

  4. Martin Marek: Borin

   Monika Štreitová (fl)

  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži

   Monika Štreitová (fl)

  6. Jan Dušek: Scherzo sonáta

   Monika Štreitová (fl)

  7. Giacinto Scelsi: Sonáta

   Monika Štreitová (fl)

  8. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Monika Štreitová (fl)

  9. Vladimír Bokes: Variácie na tému Haydnovej Londýnskej symfónie, op. 57

   Monika Štreitová (fl)

  10. Giacinto Scelsi: PWYLL

   Monika Štreitová (fl)

  11. Edgard Varèse: Density 21,5

   Monika Štreitová (fl)

  12. Petra Bachratá: Luminiscencia

   Monika Štreitová (fl)

 • 2002

  IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA

  CD - Hudobný fond SF 00342131

  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa

   Ivan Sokol (org)

  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Ján Slávik (vc)

  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí

   Stanislav Zamborský (pf)

  4. Ivan Parík: Hudba pre troch

   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl)

  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži

   Miloš Jurkovič (fl)

  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  7. Ivan Parík: Čas odchodov

   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)

  8. Ivan Parík: Listy

   Ida Černecká (pf)

  9. Ivan Parík: Pastorale

   Ivan Sokol (org)

 • 2001

  FLAUTA V KOMORNEJ TVORBE L. KUPKOVIČA & I. PARÍKA

  CD - Radio Bratislava RB 0265-2131

  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Ivan Parík: Epitaf II

   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

  3. Ivan Parík: Pospevovanie

   Miloš Jurkovič (fl)

  4. Ivan Parík: Meditácia

   Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)

  5. Ladislav Kupkovič: Sonáta G dur

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

 • 2001

  SEVEN THROUGH FIVE - SOCIETA RIGATA

  CD - Slovart Records SR-0044

  1. Marián Lejava: Seven bagatelles

   Societa Rigata

  2. Ľubica Čekovská: Brownov pohyb op. 3

   Societa Rigata

  3. Ivan Parík: Hudba pre troch

   Societa Rigata

  4. Juraj Vajó: Bez názvu

   Societa Rigata

  5. Vladimír Bokes: Kadencia II, op. 40

   Societa Rigata

  6. Petra Bachratá: Choral e canon

   Societa Rigata

  7. Iris Szeghy: Afforismi

   Societa Rigata

 • 2000

  BRÁNA NADĚJE / THE GATE OF HOPE

  CD - Arcibiskupství Olomouc

  1. Ivan Parík: Meditácia nad textami Jacopone da Todiho

   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)

  2. John B. Weaver: Rhapsody

   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)

  3. Frank Martin: Sonata da chiesa

   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)

  4. Kazuo Fukushima: Requiem

   Monika Štreitová (fl)

  5. Petra Bachratá: Ontogenesis

   Monika Štreitová (fl)

  6. Karl Dietrich: Vision

   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)

 • 1996

  IVAN PARÍK, ALEXANDER MOYZES

  CD - Hudobný fond SF 00202131

  1. Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester

   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1993

  DE PROFUNDIS I

  CD - Hudobný fond SF 0012 2131

  1. Roman Berger: De profundis

   Sergej Kopčák (b), Ján Salay (pf), Jozef Podhoranský (vc)

  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater

   Jozef Kundlák (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)

 • 1993

  CHAMBER MUSIC 2

  CD - Hudobný fond SF 0010 2111

  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska

   Moyzesovo kvarteto

  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne

   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)

  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo

   Eugen Prochác (vc)

  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa

   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)

  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2

   Košické kvarteto

 • 1992

  ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA

  CD - Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002

  1. Jozef Malovec: Orthogenesis

  2. Peter Kolman: E 15

  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony

  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II

   Miloš Jurkovič (fl)

  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika

  6. Magdalena Długosz: U źródła

  7. Jozef Malovec: Theorema

  8. Juraj Ďuriš: Sny

  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps

  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25

  11. Martin Burlas: Kríž a kruh

   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)

  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19

 • 1992

  MUSICA SYMPHONICA SLOVACA

  CD - Slovak Radio Records RB 0022-2031

  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  2. Tadeáš Salva: Etuda

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Ivan Parík: Fragmenty

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

 • 1986

  SLOVAK CHAMBER MUSIC : DUŠAN MARTINČEK, IVAN PARÍK

  LP - Opus 9111 1770

  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto

   Kvarteto mesta Brno, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)

  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  3. Ivan Parík: Dve piesne na texty starých japonských básnikov

   Daniela Kubrická (s), Štefan Reiter (vn), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Zsapka (gui), František Rek (bat), Ivan Marek (bat)

  4. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska

   Slovenské kvarteto, Ewald Danel (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Podhoranský (vc)

  5. Ivan Parík: Nocturno

   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)

 • 1980

  IVAN PARÍK

  LP - Opus 9110 0706

  1. Ivan Parík: Epitaf II

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Ivan Parík: Hudba k baletu

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  3. Ivan Parík: Medzi horami

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí

   Stanislav Zamborský (pf)

  5. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Jozef Sikora (vc)

  6. Ivan Parík: Čas odchodov

   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)

 • 1975

  ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA

  LP - Opus 9111 0421-26

  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 1970

  FLAUTOVÝ RECITÁL MILOŠA JURKOVIČA

  LP - Supraphon 111 0836

  1. Carl Philipp Emanuel Bach: Sonáta G dur pre flautu a číslovaný bas

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

  2. Ivan Parík: Hudba k vernisáži

   Miloš Jurkovič (fl)

  3. Johann Nepomuk Hummel: Sonáta D dur, op. 50

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

  4. Jacques Ibert: Entr'acte pre flautu a gitaru

   Miloš Jurkovič (fl), Milan Zelenka (gui)

  5. Jacques Ibert: Piece pre sólovú flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  6. Francis Poulenc: Sonáta pre flautu a klavír

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

 • 1967

  MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA

  LP - Supraphon SUA 18854

  1. Ladislav Kupkovič: Ozveny

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  2. Jozef Malovec: Kryptogram I

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  3. Ivan Parík: Hudba pre troch

   Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Eduard Bombara (cl)

  4. Peter Kolman: Panegyrikos

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  5. Peter Kolman: Molizácia

   Ladislav Šoka (fl), František Rek (vbf)

  6. Ilja Zeljenka: Metamorphoses XV

   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

 • 1967

  TÝDEN NOVÉ TVORBY ČS. SKLADATELÚ 1967

  EP - Panton 041 9999

  1. Michal Vilec: Babie leto op. 37

   Gustáv Papp (vm)

  2. Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  3. Juraj Hatrík: Čakanie

   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška

  4. Ivan Parík: Hudba pre troch

   Ladislav Šoka (fl), M. Ježo (ob), E. Bombara (cl)

 • 1966

  I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN

  LP - Supraphon DV 6173

  1. Miro Bázlik: Tri kusy

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  2. Ladislav Kupkovič: Skica

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí

   Josef Bulva (pf)

  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2

   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)

 • 1965

  NEW SLOVAK COMPOSITIONS

  LP - Supraphon SUA 18655

  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)

  3. Jozef Malovec: Dve časti

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2

   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)

  6. Pavol Šimai: Hovorí matka

   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

x