• 1965 – 1971

  Konzervatórium v Košiciach (klavír)

 • 1975 – 1980

  hudobná redaktorka a dramaturgička hudobných relácií v Čs. televízii v Bratislave (relácie Hudobná kronika, Musica viva, Profily slovenských koncertných umelcov, súťažná relácia Hrajú si pre potešenie a ďalšie)

 • 1977

  absolvovala hudobnú teóriu na Hudobnej fakulte VŠMU (diplomová práca Prví absolventi kompozície na VŠMU)

 • 1980 – 1990

  odborná pracovníčka hudobného oddelenia na Ústave pre informácie a riadenie kultúry, neskôr na Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, so zameraním na koncertné a festivalové dianie na Slovensku

 • od 1991

  hudobná redaktorka a dramaturgička v Slovenskom rozhlase

Odborne sa zameriava na rozhlasovú hudobnú publicistiku. Na Rádiu Devín pripravuje koncertné relácie, prenosy a záznamy z hudobných festivalov na Slovensku. Autorsky moderuje priame prenosy z abonentných koncertov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

Od 1995 autorsky a redakčne realizuje umelecko-publicistický cyklus Stretnutie nad partitúrou o najnovšej tvorbe slovenských skladateľov, od 2004 reláciu Ars musica, do ktorej si pozýva na rozhovory slovenských koncertných umelcov, skladateľov, hudobných pedagógov, ako aj organizátorov hudobných podujatí.

Spolupracovala na autorskej príprave hudobno-slovných programov a rozhlasových fíčerov Dialógy s hudbou, Spevom k srdcu, Musica moderna, Hudba XX. storočia a Hudba pre pamätníkov.

Pravidelne prispieva do časopisov Hudobný život a revue Slovenská hudba. Podieľala sa na príprave hesiel pre publikácie 100 slovenských skladateľov a Slovník koncertného umenia. Bola viackrát členkou medzinárodnej poroty na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline.

x