• 1961

  koniec štúdia Hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 1982

  získala titul PhDr. v odbore Hudobná veda na FiF UK

 • 1961 – 1988

  dramaturgička v Slovenskej filharmónii

 • 1991 – 1995

  riaditeľka Slovenskej filharmónie

 • 1997 – 1999

  šéfredaktorka muzikologického časopisu Slovenská hudba – Revue pre hudobnú kultúru

 • 1999 – 2001

  šéfredaktorka časopisu Hudobný život

 • 2020

  štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti hudby jej udelila prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová

Alžbeta Rajterová vyštudovala Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 1961 – 1988 pôsobila ako dramaturgička v Slovenskej filharmónii a následne sa stala zástupkyňou šéfredaktora časopisu Hudobný život. Na poste riaditeľky Slovenskej filharmónie pôsobila v rokoch 1991 – 1995. V tomto období bola zároveň aj redaktorkou muzikologického časopisu Slovenská hudba – Revue pre hudobnú kultúru. Od roku 1997 prevzala vedenie jeho redakcie. V období 1999 – 2002 bola šéfredaktorkou Hudobného života.

Alžbeta Rajterová bola členkou zakladajúceho tímu pre účasť mladých slovenských hudobníkov v Mládežníckom orchestri Gustava Mahlera, ktorého garantom bola Slovenská filharmónia pod vedením riaditeľa Slovenskej filharmónie Dr. Ladislava Mokrého.

Ako organizátorka hudobných podujatí, dramaturgička či editorka sa spolupodieľala na viacerých festivaloch či koncertných cykloch ako napríklad Melos-Étos, Fórum mladých, Musica sacra Europaea, Dni starej hudby alebo Festival komornej hudby Lockenhaus v Rakúsku.

Je autorkou príspevkov do viacerých publikácií: Orchestre v bývalej ČSFR a na Slovensku po r. 1989 (100 let České filharmonie, zborník medzinárodnej konferencie. Česká filharmónia, Akadémia vied ČR, 1996), 100 slovenských skladateľov – vybrané heslá (Hudobné centrum, 1998), Slovenská filharmónia v kontexte slovenskej hudobnej kultúry (In: Slovenská hudba, 1999/4).

Alžbeta Rajterová sa venuje aj prekladateľskej a odbornej redaktorskej činnosti, z ktorej vzišli viaceré publikácie: Nikolaus Harnoncourt: Hudobný dialóg (prekladateľka, odborná redaktorka), Bratislavské hudobné slávností 40 – publikácia k 40. výročiu BHS (editorka publikácie a autorka úvodného textu: Bratislavské hudobné slávnosti – Stručný pohľad do histórie), Richard H. Hopppin: Hudba stredoveku (editorka slovenského prekladu a odborná redaktorka), Tibor Tallián: Béla Bartók, monografia (editorka, odborná redaktorka prekladu z maďarčiny), Šesťdesiatka „Slovenský hudobný zázrak“ – publikácia k 60. výročiu Slovenskej filharmónie (autorka analýzy dramaturgie SF za 60 rokov jej existencie).

Napísala viaceré autorské texty do bulletinov Slovenskej filharmónie, časopisov Hudobný život či Slovenská hudba, a je autorkou sprievodných textov k CD albumom (o. i. Franz Schmidt: kompletné symfónie, OPUS Bratislava 1987 a iné.)

x