2019

VISKUP, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 20 – 24

2018

GODÁR, Vladimír (ed.): Wenzel Kallusch: Variácie na vlastnú tému pre klarinet a orchester [hudobnina]

Hudobné centrum, Bratislava
(76 s., 1. vyd., 1 partitúra, translation: Katarína Godárová, Übersetzung Alžbeta Rajterová)

2018

GODÁR, Vladimír (ed.): Wenzel Kallusch: Variácie pre kontrabas a orchester [hudobnina]

Hudobné centrum, Bratislava
(27 s., 1. vyd., 1 partitúra, translation: Katarína Godárová, Übersetzung: Alžbeta Rajterová, inštrumentálna hudba, hudba pre kontrabas orchester)

2018

GODÁR, Vladimír (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]. F:I, 2, Christus hat geliebt die Gemeine

Hudobné centrum, Bratislava
(47 s., 1. vyd., 1 partitúra, translation: John Minahane, Übersetzung: Alžbeta Rajterová)

2018

GODÁR, Vladimír (ed.): Wenzel Kallusch: Symfónia č. 1 D dur pre orchester [hudobnina]

Hudobné centrum, Bratislava
(76 s., 1. vyd., 1 partitúra, translation: Katarína Godárová, Übersetzung Alžbeta Rajterová)

2018

GODÁR, Vladimír (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]. F:I, 1, Uns ist zum Heil ein Kind geboren

Vianočná kantáta pre miešaný zbor a orchester

Hudobné centrum, Bratislava
(25 s., 1. vyd., 1 partitúra, translation: John Minahane, Übersetzung: Alžbeta Rajterová)

2012

TALLIÁN, Tibor: Béla Bartók

úprava maďarského textu: Csilla Mária Pintér, preklad: Peter Macsovszky

Hudobné centrum, Bratislava
(415 s., 1. vyd., faks., fotogr., ilustr., portr., odborná spolupráca: Alžbeta Rajterová, Béla Bartók, 1881 – 1945, hudobný skladateľ, Maďarsko, biografia)

2009

RAJTEROVÁ, Alžbeta – PARROTT, Andrew: Haydn bol iný génius ako Mozart

So svetoznámym hudobníkom o dnešnej premiére... (rozhovor)

SME. Príloha Kultúra, 2009, roč. 17, č. 122 (29. 5.), s. 17
(Andrew Parrott, nar. 1947, dirigent, Veľká Británia, Joseph Haydn, 1732 – 1809, rakúsky hudobný skladateľ, hosťovanie, Slovensko, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

2009

MAYER, Johannes Leopold: Ohraničenie ako estetický koncept?

Poznámky k Haydnovej opere Opustený ostrov

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 20 – 21
(preložila Alžbeta Rajterová)

2009

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Šesť desaťročí Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia, Bratislava
(151 s., 1. vyd., fotogr., autori textov: Juraj Hradský, Ema Kurajdová, Alžbeta Rajterová, Vladimír Godár, orchester, hudobný život, dejiny, Slovenská filharmónia, Bratislava, jubilejná publikácia)

2008

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Výnimočný klavírny recitál

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 5
(Veronika Lacková, slovenská klaviristka, nar. 1971, koncert, Bratislava)

2008

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Innsbruck v znamení starej hudby

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 10, s. 25 – 27
(Festival starej hudby, 32., 2008, Innsbruck, Rakúsko)

2007

BILSON, Malcolm: Mýtus autentického klavíra

Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 24 – 28
(klavír, hudobné dielo, predvedenie, preložila Alžbeta Rajterová)

2007

HOPPIN, Richard H.: Hudba stredoveku

Hudobné centrum, Bratislava
(510 s., 1. vyd., ilustr., fotogr., noty, preložila: Oľga Kralovičová, odborná redakcia: Alžbeta Rajterová, monografia, stredoveká hudba, dejiny hudby)

2007

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Rok slovenskej hudby

Záverečné vyvrcholenie

Hudba, 2007, roč. II, č. I. Q, s. 54 – 55
(Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, 1., 2006, Bratislava)

2005

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Carmen – známa neznáma

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 9 – 10, s. 38 – 40
(Georges Bizet, 1838 – 1875, hudobný skladateľ, opera, Carmen, Styriarte, 20. : 2005, Graz, Rakúsko)

2005

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Bratislavské hudobné slávnosti, 41. ročník, 23. 9. – 7. 10. 2005

Slovenská filharmónia, Bratislava
(10 s., 1. vyd., hudobný festival, program, brožúra, autorka textu: Alžbeta Rajterová, zostavila: Alena Čierna)

2005

HOCHRADNER, Thomas: Colloredo kontra Mozart: tradícia omylov v dejinách bádania

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, roč. 31, č. 3 – 4
(preklad Alžbeta Rajterová, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, Hieronymus Colloredo, 1732 – 1812, Salzburg, Rakúsko)

2005

RAJTEROVÁ, Alžbeta – ŠUBA, Andrej: Nový pohľad na starú hudbu

Týždeň, 2005, roč. II, č. 24, s. 62 – 63
(Dni starej hudby, 1996 – 2005, Bratislava, stará hudba, hudobné festivaly)

2004

POLÁK, Pavol: Úvaha nad knihou Nikolausa Harnoncourta: Hudobný dialóg

Myšlienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozartovi (Hudobné centrum, Bratislava 2003, preklad Alžbeta Rajterová, 163 s.)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, roč. 30, č. 3, s. 409 – 416

2004

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Wiener Festwochen 2004

Bez Wiener Festwochen by bolo tak pekne

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 9, s. 28 – 31
(Wiener Festwochen, 2004, Viedeň, Rakúsko)

2004

RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Bratislavské hudobné slávnosti: 40

Hudobné centrum, Bratislava
(77 s., 1. vyd., fotografie, ilustrácie, portréty, translation: Gareth Christopher Norman, Bratislavské hudobné slávnosti, 40., 2004, Bratislava, jubilejná publikácia)

2003

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Luzernský zázrak

Hudobný život, 2003, roč. 35, s. 32 – 34
(Letný festival 2003, Luzern, Švajčiarsko)

2003

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ernest Krenek: Jonny spielt auf

Hudobný život, 2003, roč. 35, s. 26
(Ernst Krenek, 1900 – 1991, rakúsky hudobný skladateľ, Wiener Staatsoper)

2003

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Giuseppe Verdi (1813 – 1901). Macbeth (1847)

Oper in vier Akten, premiere am 19. und 20. Dezember 2003

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(69 s., 1. vyd., ilustr., editor: Pavol Smolík, übersetzung: Alžbeta Rajterová, translation: Paul McCullough, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera, divadelné programy)

2003

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]

Sláčikové kvarteto B dur. A:IV, 4

Hudobné centrum, Bratislava
(1 partitúra, 57 s., 31 cm 4 hlasy, 1. vyd., editor a texty: Vladimír Godár, preložila: Alžbeta Rajterová, Martin Ward, sadzba nôt: Stanislav Bartovič, Ján Levoslav Bella, 1843 – 1936, sláčikové kvartetá, komorná hudba, komentované vydanie)

2003

HARNONCOURT, Nikolaus: Hudobný dialóg

Myšlienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozartovi

Hudobné centrum, Bratislava
(2005 – 162 s., 1. dotl. vyd., 2003 – 1. vyd., noty, štúdie, preklad Alžbeta Rajterová, Claudio Monteverdi, 1567 – 1643, taliansky skladateľ, Johann Sebastian Bach, 1685 – 1750, nemecký skladateľ, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ)

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Slovník slovenského koncertného umenia. I.

Klavír, organ, čembalo, akordeón

Hudobné centrum, Bratislava
(167 s., 1. vyd., obr., redakčná spolupráca: Alžbeta Rajterová, úvodné state lektorovali: Alena Kručayová, Ferdinand Klinda, Peter Guľas, Boris Lenko, Rajmund Kákoni)

2002

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]

Nokturno pre sláčikové kvarteto. A:IV, 5

Hudobné centrum, Bratislava
(1 partitúra, 32 s., + 4 hlasy, 30 cm, texty: Vladimír Godár, preklady: Alžbeta Rajterová, Martin Ward, editori: Vladimír Godár, Lucia Koňakovská, súborné dielo, komentované vydanie)

2002

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]

Sláčikové kvarteto. A: 4, 1

Hudobné centrum, Bratislava
(1 partitúra, 47 s., 30 cm, 4 hlasy, 1. vyd., editor: Vladimír Godár, preložila: Alžbeta Rajterová, Martin Ward, sadzba nôt: Stanislav Bartovič, Ján Levoslav Bella, 1843 – 1936, sláčikové kvartetá, inštrumentálna hudba, kvartetá, sláčikové komorná hudba)

2002

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Rakúske letné festivaly...

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 27 – 29

2002

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Odpočet Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 2 – 3
(Slovenská filharmónia, Bratislava, výsledky umelecké a hospodárske, 2001, Bratislava)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Náš hosť : Libor Pešek

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 11 – 14

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Veľkonočný festival v Salzburgu

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 20 – 21
(Veľkonočný festival, 35., 2001, Salzburg, Rakúsko)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Wiener Festwochen : Čínska opera

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 33 – 34

2001

COHEN, Robert – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Robert Cohen

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 13 – 15
(Robert Cohen, nar. 1959, violončelo, Veľká Británia)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta – BEDNÁRIK, Jozef: Jozef Bednárik – režisér

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 12 – 15
(Jozef Bednárik, 1947 – 2013, operná réžia, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, opera Don Giovanni)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Konvergencie

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 23 – 25
(Konvergencie, 2., 2001, Bratislava, komorná hudba)

2001

MAURER, Wolfdieter – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Wolfdieter Maurer – dirigent

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 15 – 16
(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, opera Don Giovanni, Wolfdieter Maurer, nar. 1941, rakúsky dirigent)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta – BREJKA, Rudolf: Jubilujúci rovesníci

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 6 – 7
(Ladislav Kupkovič, 1936 – 2016, slovenský skladateľ, Dušan Martinček, 1936 – 2006, slovenský skladateľ, Ivan Parík, 1936 – 2005, slovenský skladateľ)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta – ANGYAN, Thomas – BIBA, Otto: Spoločnosť priateľov hudby Viedeň

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 6 – 11
(Spoločnosť priateľov hudby, Viedeň, Rakúsko, Konzerthaus, Musikverein, Viedeň, Rakúsko)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Miniprofil HŽ: Anton Popovič: dirigent, skladateľ, aranžér, producent

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 3, s. 11 – 12
(Anton Popovič, nar. 1965)

2001

MÓRYOVÁ, Magda – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Magda Móryová

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 2, s. 7 – 9
(Magda Szakmáry Móryová, 1905 – 2001, slovenská operná speváčka, klaviristka)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Peter Feranec

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 9
(Peter Feranec, nar. 1964, slovenský dirigent)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta – KEUSCHNIG, Peter: Peter Keuschnig

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 1, s. 8 – 11
(Peter Keuschnig, nar. 1940, rakúsky dirigent)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Za Bohdanom Warchalom

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 1, s. 2
(Bohdan Warchal, 1930 – 2000, slovenský huslista, dirigent, zakladateľ Slovenského komorného orchestra)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hans Landesmann – človek dvoch duší

Hudobný život , 2001, roč. 33, s. 40 – 41
(Hans Landesmann, 1932 – 2013, generálny sekretár Wiener Konzerthauses, hudobný riaditeľ Wiener Festwochen)

2001

GÁFFOROVÁ, Helena – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Helena Gáfforová

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 12 – 14
(Helena Gáfforová, 1914 – 2013, slovenská klaviristka)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Miesto pre: Mgr. Oľgu Smetanovú, riaditeľku Hudobného centra

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 3, s. 8 – 10
(Oľga Smetanová, Hudobné centrum, Bratislava)

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]

Sláčikové kvinteto d mol. A:V

Hudobné centrum, Bratislava
(1 partitúra, 85 s., 30 cm, 5 hlasov, texty: Vladimír Godár, preložila: Alžbeta Rajterová, preložil: Martin Ward, komorná tvorba, sláčikové kvintetá, partitúry)

2000

RAJTEROVÁ, Alžbeta – SÁNDOR, György: György Sándor

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 9, s. 10 – 13
(György Sándor, 1912 – 2005, maďarský klavirista, spisovateľ)

2000

RAJTEROVÁ, Alžbeta – LOGUIN, Anders – HOLDAR, Anders: Kroumata súbor bicích nástrojov

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 11 – 13
(Kroumata, Štokholm, Švédsko)

2000

ZAJÍČEK, Peter – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Peter Zajíček

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 10 – 14
(Peter Zajíček, 1954, slovenský huslista, umelecký vedúci súboru Musica aeterna)

2000

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Dalia Atlas

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 11, s. 7 – 9
(hudba izraelská)

2000

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Dánsko: neznáma hudobná krajina

Hudobný život, 2000, roč. 32, s. 11 – 17
(Finn Hansen, Steen Frederiksen, hudobná kultúra, Dánsko)

1999

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Slovenská filharmónia v kontexte slovenskej hudobnej kultúry

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru , 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 544 – 546
(kultúra, Slovensko, decentralizácia)

1999

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]. I. zväzok

Skladby pre klavír

Národné hudobné centrum, Bratislava
(166 s., 1. vyd., texty: Vladimír Godár, preklad / translation: Alžbeta Rajterová, Martin Ward, klavír, inštrumentálna tvorba)

1999

RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Melos-Ethos '99

5th International Festival of Contemporary Music, 7 – 17 november 1999, Bratislava

Hudobné centrum, Bratislava
(167 s., 1. vyd., Melos-Étos, 5., 1999, Bratislava, programy podujatí, translation, Peter Zagar, Andrea Serečinová, Astrid Šebestová)

1999

RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Melos-Étos '99

V. medzinárodný festival súčasnej hudby, 7. – 17. november 1999, Bratislava

Hudobné centrum, Bratislava
(175 s., 1. vyd., Melos-Étos, 5., 1999, programy podujatí, texty, preklady Alžbeta Rajterová, Peter Zagar, Andrea Serečinová, Astrid Šebestová)

1999

SNOPKO, Ladislav – PORUBJAK, Martin – RAJTEROVÁ, Alžbeta – MRVOVÁ, Zuzana – KOPASOVÁ, Eva – TAZBERÍK, Ján – WOLEKOVÁ, Helena: Čo urobíme s decentralizáciou v kultúre?

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, roč. 3, č. 4, s. 70 – 73

1999

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Bratislavské hudobné slávnosti, 35. ročník, 24. 9. – 8. 10. 1999

Národné hudobné centrum, Bratislava
(108 s., 1. vyd., fotogr., autor predlohy Rudolf Fila, preklad Alžbeta Rajterová, programy podujatí)

1998

KYSELOVÁ, Elena – OKAPCOVÁ, Tatiana (zost.): Bratislavské hudobné slávnosti: 25. 9. – 9. 10. 1998

Národné hudobné centrum, Bratislava
(108 s., 1. vyd., prevažne čiernobiele fotogr., autor predlohy: Ján Ilavský, preklad: Alžbeta Rajterová, Bratislavské hudobné slávnosti, 34., 1998, Bratislava, programy podujatí)

1998

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]

Skladby pre husle, violončelo (fagot, harmónium) s klavírnym sprievodom. A:III

Národné hudobné centrum, Bratislava
(1 partitúra (113 s.), 30 x 22 cm, 2 party (19, 4 s.), text a editor zväzku: Vladimír Godár, preklad: Alžbeta Rajterová, Martin Ward, komorná tvorba)

1997

RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Melos-Ethos '97

International Festival of Contemporary Music. Member of the European Conference of Promoters of New Music

Národné hudobné centrum, Bratislava
(171 s., 1. vyd., Melos-Ethos, 4., 1997, 7 – 16 November 1997, Bratislava, programy podujatí, preklad / transl. by Peter Zagar, Michaela Holanová)

1997

RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Melos-Étos '97

IV. medzinárodný festival súčasnej hudby, Bratislava, 7. – 16. november 1997

Národné hudobné centrum, Bratislava
(182 s., 1. vyd., ilustr., redakcia programu, preklady, texty: Alžbeta Rajterová, Peter Zagar)

1997

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo: komorná tvorba pre sláčikové nástroje A:VI [hudobnina]

Národné hudobné centrum, Bratislava
(83 s., 1. vyd., 13 príl., preložila: Alžbeta Rajterová, preložil: Martin Ward)

1996

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Aj festivaly môžu zostarnúť

Bratislavské hudobné slávnosti 1996

Mosty , 1996, roč. 5, č. 43, s. 12
(Bratislavské hudobné slávnosti, 32., 1996, Bratislava)

1996

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Vo veku 77 rokov navždy odišiel originálny mysliteľ a vzácny človek prof. Ján Albrecht

SME, 1996, roč. 4 (49), č. 272 (22. 11.)
(Ján Albrecht, 1919 – 1996, slovenský estetik, muzikológ, violista, organizátor hudobného života)

1995

HOLLOWAY, John – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Pochybnosti a istoty interpretácie starej hudby

Rozhovor s Johnom Hollowayom

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru , 1995, roč. 21, č. 4, s. 552 – 560

1995

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Odkiaľ prichádzame?

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 2, s. 5
(Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bratislava)

1995

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hnutie starej hudby na Slovensku

Východiská a náčrt situácie

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 561 – 578

1995

RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Melos-Étos '95

III. medzinárodný festival súčasnej hudby

Slovenská hudobná únia, Bratislava
(229 s., 1. vyd., Melos-Étos, 4., 1995, 7. – 17. november 1995, Bratislava, redakcia programu, preklady, texty: Alžbeta Rajterová, Katarína Lakotová, Peter Zagar, programy podujatí)

1995

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Tohtoročný festival Melos Étos bol slávnosťou novej hudby

Národná obroda, 1995, roč. 6, č. 275 (28. 11. 1995), s. 8
(Melos Étos 1995, Bratislava, súčasná hudba)

1994

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Daniel Speer (1687 / 1697) (1636 – 1707)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, roč. 20, č. 3 – 4, s. 543 – 550
(Daniel Speer, 1636 – 1707, tvorba hudobnovedná, r. 1687 – 1697, spisy, texty)

1994

BERG, Alban: Praktické pokyny na naštudovanie Wozzecka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 146 – 149
(Alban Berg, 1885 – 1935, rakúsky hudobný skladateľ, opera Wozzeck, hudobné a režijné naštudovanie, autorské pokyny, preklad Alžbeta Rajterová)

1993

RAJTEROVÁ, Alžbeta (zost.): Slovenská filharmónia: 45. koncertná sezóna 1993/1994

Slovenská filharmónia, Bratislava
(56 s., 1. vyd., programy koncertov)

1993

RAJTEROVÁ, Alžbeta – MOCKOVČIAKOVÁ, Oľga: V krajine zázrakov

Neohlásená návšteva u Alžbety Rajterovej

Slobodný piatok, 1993, roč. 4, č. 14, s. 8
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1993

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Po zájazde Slovenskej filharmónie: Japonsko – krajina zasľúbená

Hudobný život, 1993, roč. 25, s. 11
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1992

RAJTEROVÁ, Alžbeta – DVOŘÁKOVÁ, Helena: Šance našej hudby

Zhovárame sa s riaditeľkou Slovenskej filharmónie PhDr. Alžbetou Rajterovou

Nové Slovo, 1992, roč. 2, č. 31, s. 14 – 15

1992

RAJTEROVÁ, Alžbeta – FELLEGI, Pavol: Množstvo jemných odtieňov

Hovoríme s riaditeľkou Slovenskej filharmónie Alžbetou Rajterovou

Literárny týždenník , 1992, roč. 5, č. 40, s. 1, 10
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1991

RAJTEROVÁ, Alžbeta – TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Veľa zdaru, Slovenská filharmónia!

Večerník, 1991, roč. 36, č. 28 (8. 2.), s. 6 – 7

1991

RAJTEROVÁ, Alžbeta – GREGOROVÁ, Anna: Vážna hudba má šance

S PhDr. Alžbetou Rajterovou o súčasnosti a budúcnosti Slovenskej filharmónie

Čas, 1991, roč. 6, č. 85 (11. 4.), s. 3

1991

RAJTEROVÁ, Alžbeta – MARTON, Ivan: Hudba a obchod

Symbióza možná i potrebná

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 6, s. 1, 3

1991

RAJTEROVÁ, Alžbeta – MOCKOVČIAKOVÁ, Oľga: Ako z magického kruhu?

Slobodný piatok, 1991, roč. 2, č. 28, s. 12
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1991

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hudobný romantizmus na dlani

Slovenské pohľady , 1991, roč. 107, č. 9, s. 132 – 133
(recenzia na: Einstein, Alfred: Hudba v období romantizmu, Bratislava, Opus, 1989)

1990

RAJTEROVÁ, Alžbeta – LEAPER, Adrian: Byť hrdý na svoju prácu

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 22
(Adrian Leaper, nar. 1953, dirigent, Veľká Británia, Slovenský rozhlas, Bratislava, Symfonický orchester)

1990

DANEL, Ewald – LUPTÁČIK, Jozef – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ide nám v zásade o kvalitu

Hudobný život , 1990, roč. 22, č. 24, s. 12
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1990

RAJTEROVÁ, Alžbeta – BREINER, Peter: Hudba pre radosť

Rozhovor s hudobníkom Petrom Breinerom

Hudobný život, 1990, roč. 22, s. 9, 12
(Peter Breiner, nar. 1957, klavírny virtuóz, skladateľ, aranžér, dirigent a spisovateľ slovenského pôvodu žijúci v USA)

1990

MENUHIN, Yehudi – KREMER, Gidon – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Umelci za oslobodenie

Rozhovory s účastníkmi koncertu Amnesty International v Bratislave

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 15, s. 10
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1990

RAJTEROVÁ, Alžbeta – WEISSENBERG, Alexis: Umelci za oslobodenie

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 17, s. 12
(umelecká činnosť, postoje, občianske, rozhovory)

1990

RAJTEROVÁ, Alžbeta – HEYMANN, Klaus: Môj návrh: neváhať a kúpiť

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 18, s. 10
(HNH International, Honkong, firma hudobná, Opus, hudobné vydavateľstvo, Bratislava)

1990

RAJTEROVÁ, Alžbeta – WILDNER, Johannes: Láska na prvý pohľad

Rozhovor s Johannesom Wildnerom, novým šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 20, s. 9

1990

RAJTEROVÁ, Alžbeta – VARÍNSKA, Daniela – RUSÓ, Vladimír: Navzdor všetkým prekážkam

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 5, s. 9
(Vladimír Rusó, nar. 1946, slovenský organista, zakladateľ súborov starej hudby, Daniela Varínska, nar. 1946, slovenská klaviristka)

1990

RAJTEROVÁ, Alžbeta – CECCATO, Aldo: Slovenská filharmónia po novom?

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 24, s. 9
(Aldo Ceccato, nar. 1934, taliansky dirigent)

1990

JURÍK, Marián – BLAHOVÁ, Eva, Holička, Ján – RAJTEROVÁ, Alžbeta – DANIŠ, Jaroslav – MICHALICOVÁ, Elena: Perspektívy koncertného života

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 6, s. 1, 10 12
(Slovkoncert, Bratislava)

1990

ELSCHEK, Oskár – BREJKA, Rudolf – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ako ďalej v hudobnom škostve

Perspektívy hudobnej fakulty VŠMU

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 8, s. 1, 4
(Vysoká škola múzických umení, Bratislava, muzikológia, hudobné školstvo)

1989

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Nie iba syn: k 200. výročiu úmrtia C. Ph. E. Bacha (1714 – 1788)

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 3, s. 10
(Carl Philipp Emanuel Bach, 1714 – 1788, nemecký skladateľ)

1989

MOKRÝ, Ladislav – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Slovenská filharmónia: Tvorivý kolektív

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 21, s. 1, 4, 12

1989

ELSCHEK, Oskár – Rajterová Alžbeta: Niet zázrakov

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 6, s. 11
(Oskár Elschek, nar. 1931, etnomuzikológia)

1989

RAJTEROVÁ, Alžbeta – EŐTVÖS, Péter: Som na kvalitu mimoriadne citlivý

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 4, s. 9
(Peter Eőtvős, nar. 1944, maďarský skladateľ, dirigent)

1989

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Franz Schmidt: k 50. výročiu úmrtia skladateľa (1874 – 1939)

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 4, s. 10
(Franz Schmidt, 1874 – 1939, rakúsky skladateľ, klavirista, violončelista)

1988

RAJTEROVÁ, Alžbeta – PARÍK, Ivan: Zážitky a reminiscencie

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 26, s. 9
(Dni nordickej hudby 1988, Štokholm, Drážďanské dni súčasnej hudby 1988, Festival súčasnej estónskej hudby 1988, Tallin)

1988

JEGOROVA, Valentina – RAJTEROVÁ, Alžbeta: S Valentinou Jegorovovou o slovenskej hudbe

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 25, s. 11

1988

RAJTEROVÁ, Alžbeta: O jednom skladateľskom seminári a o inom

Hudobný život , 1988, roč. 20, č. 17
(Gija Kančeli, nar. 1935, gruzínsky skladateľ vážnej hudby)

1987

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Slovenská filharmónia a jej zložky v zahraničí

Ohlas slovenského hudobného umenia v zahraničí, 1987, SOU polygrafie, Bratislava
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1987

RAJTEROVÁ, Alžbeta – MUDROCH, Marián (zost.): Slovenská filharmónia: 39. koncertná sezóna 1987/1988

Slovenská filharmónia, Bratislava
(1. vyd., programy koncertov)

1986

RAJTEROVÁ, Alžbeta – MUDROCH, Marián (zost.): Slovenská filharmónia: 38. koncertná sezóna 1986/1987

Slovenská filharmónia, Bratislava
(63 s., 1. vyd., programy koncertov)

1986

RAJTEROVÁ, Alžbeta – GREGOROVÁ, Hana: Od návštevy koncertov k výchove publika

Hovoríme s dramaturgičkou Slovenskej filharmónie dr. A. Rajterovou

Ľud, 1986, roč. 39, č. 256 (30. 10.), s. 5
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1985

RAJTEROVÁ, Alžbeta (zost.): Slovenská filharmónia: 37. koncertná sezóna 1985/1986

Slovenská filharmónia, Bratislava
(48 s., 1. vyd., programy koncertné)

1984

RAJTEROVÁ, Alžbeta (zost.): Slovenská filharmónia: 36. koncertná sezóna 1984/1985

Slovenská filharmónia, Bratislava
(42 s., 1. vyd., programy koncertov)

1984

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Za Jánosom Ferencsikom

Hudobný život, 1984, roč. 16, s. 6
(János Ferencsik, 1907 – 1984, maďarský dirigent)

1983

RAJTEROVÁ, Alžbeta (zost.): Slovenská filharmónia, 35. koncertná sezóna [abonentné koncerty v sezóne 1983/1984]

Slovenská filharmónia, Bratislava
(56 s., 1. vyd., hudobné programy, filharmonické koncerty)

1983

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Na prahu 35. sezóny Slovenskej filharmónie

Večerník , 1983, roč. 28, č. 209 (24. 10.), s. 5

1979

RAJTEROVÁ, Alžbeta – GROŠ, Martin: Sviatky hudby

Zhovárame sa s dramaturgičkou Alžbetou Rajterovou

Smena, 1979, roč. 32, č. 167 (18. 7.)
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1979

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Úspechy SFZ v zahraničí

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 12, s. 6
(Slovenský filharmonický zbor)

1978

RAJTEROVÁ, Alžbeta – SÁRAI, Tibor: O výmene hodnôt

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 3 (13. 2.), s. 6
(hudobní umelci, Zväz maďarských hudobníkov, Zväz slovenských skladateľov, Slovensko)

1975

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hommage à Bach

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 22, s. 6

1974

HORVÁTH, Vladimír (zost.): Slovenská filharmónia 1949 – 1974

Slovenská filharmónia, Bratislava
(147 s., 1. vyd., Vydavateľstvo Pallas, autori textov: Vladimír Horváth a Ivan Marton, text do nem. prel. Alžbeta Rajterová)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2012

  TALLIÁN, Tibor: Béla Bartók

  úprava maďarského textu: Csilla Mária Pintér, preklad: Peter Macsovszky

  Hudobné centrum, Bratislava
  (415 s., 1. vyd., faks., fotogr., ilustr., portr., odborná spolupráca: Alžbeta Rajterová, Béla Bartók, 1881 – 1945, hudobný skladateľ, Maďarsko, biografia)

 • 2009

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Šesť desaťročí Slovenskej filharmónie

  Slovenská filharmónia, Bratislava
  (151 s., 1. vyd., fotogr., autori textov: Juraj Hradský, Ema Kurajdová, Alžbeta Rajterová, Vladimír Godár, orchester, hudobný život, dejiny, Slovenská filharmónia, Bratislava, jubilejná publikácia)

 • 2007

  HOPPIN, Richard H.: Hudba stredoveku

  Hudobné centrum, Bratislava
  (510 s., 1. vyd., ilustr., fotogr., noty, preložila: Oľga Kralovičová, odborná redakcia: Alžbeta Rajterová, monografia, stredoveká hudba, dejiny hudby)

 • 2003

  HARNONCOURT, Nikolaus: Hudobný dialóg

  Myšlienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozartovi

  Hudobné centrum, Bratislava
  (2005 – 162 s., 1. dotl. vyd., 2003 – 1. vyd., noty, štúdie, preklad Alžbeta Rajterová, Claudio Monteverdi, 1567 – 1643, taliansky skladateľ, Johann Sebastian Bach, 1685 – 1750, nemecký skladateľ, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovník slovenského koncertného umenia. I.

  Klavír, organ, čembalo, akordeón

  Hudobné centrum, Bratislava
  (167 s., 1. vyd., obr., redakčná spolupráca: Alžbeta Rajterová, úvodné state lektorovali: Alena Kručayová, Ferdinand Klinda, Peter Guľas, Boris Lenko, Rajmund Kákoni)

 • 1974

  HORVÁTH, Vladimír (zost.): Slovenská filharmónia 1949 – 1974

  Slovenská filharmónia, Bratislava
  (147 s., 1. vyd., Vydavateľstvo Pallas, autori textov: Vladimír Horváth a Ivan Marton, text do nem. prel. Alžbeta Rajterová)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2018

  GODÁR, Vladimír (ed.): Wenzel Kallusch: Variácie na vlastnú tému pre klarinet a orchester [hudobnina]

  Hudobné centrum, Bratislava
  (76 s., 1. vyd., 1 partitúra, translation: Katarína Godárová, Übersetzung Alžbeta Rajterová)

 • 2018

  GODÁR, Vladimír (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]. F:I, 1, Uns ist zum Heil ein Kind geboren

  Vianočná kantáta pre miešaný zbor a orchester

  Hudobné centrum, Bratislava
  (25 s., 1. vyd., 1 partitúra, translation: John Minahane, Übersetzung: Alžbeta Rajterová)

 • 2018

  GODÁR, Vladimír (ed.): Wenzel Kallusch: Symfónia č. 1 D dur pre orchester [hudobnina]

  Hudobné centrum, Bratislava
  (76 s., 1. vyd., 1 partitúra, translation: Katarína Godárová, Übersetzung Alžbeta Rajterová)

 • 2018

  GODÁR, Vladimír (ed.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]. F:I, 2, Christus hat geliebt die Gemeine

  Hudobné centrum, Bratislava
  (47 s., 1. vyd., 1 partitúra, translation: John Minahane, Übersetzung: Alžbeta Rajterová)

 • 2018

  GODÁR, Vladimír (ed.): Wenzel Kallusch: Variácie pre kontrabas a orchester [hudobnina]

  Hudobné centrum, Bratislava
  (27 s., 1. vyd., 1 partitúra, translation: Katarína Godárová, Übersetzung: Alžbeta Rajterová, inštrumentálna hudba, hudba pre kontrabas orchester)

 • 2009

  MAYER, Johannes Leopold: Ohraničenie ako estetický koncept?

  Poznámky k Haydnovej opere Opustený ostrov

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 20 – 21
  (preložila Alžbeta Rajterová)

 • 2003

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]

  Sláčikové kvarteto B dur. A:IV, 4

  Hudobné centrum, Bratislava
  (1 partitúra, 57 s., 31 cm 4 hlasy, 1. vyd., editor a texty: Vladimír Godár, preložila: Alžbeta Rajterová, Martin Ward, sadzba nôt: Stanislav Bartovič, Ján Levoslav Bella, 1843 – 1936, sláčikové kvartetá, komorná hudba, komentované vydanie)

 • 2003

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Giuseppe Verdi (1813 – 1901). Macbeth (1847)

  Oper in vier Akten, premiere am 19. und 20. Dezember 2003

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (69 s., 1. vyd., ilustr., editor: Pavol Smolík, übersetzung: Alžbeta Rajterová, translation: Paul McCullough, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera, divadelné programy)

 • 2002

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]

  Sláčikové kvarteto. A: 4, 1

  Hudobné centrum, Bratislava
  (1 partitúra, 47 s., 30 cm, 4 hlasy, 1. vyd., editor: Vladimír Godár, preložila: Alžbeta Rajterová, Martin Ward, sadzba nôt: Stanislav Bartovič, Ján Levoslav Bella, 1843 – 1936, sláčikové kvartetá, inštrumentálna hudba, kvartetá, sláčikové komorná hudba)

 • 2002

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]

  Nokturno pre sláčikové kvarteto. A:IV, 5

  Hudobné centrum, Bratislava
  (1 partitúra, 32 s., + 4 hlasy, 30 cm, texty: Vladimír Godár, preklady: Alžbeta Rajterová, Martin Ward, editori: Vladimír Godár, Lucia Koňakovská, súborné dielo, komentované vydanie)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]

  Sláčikové kvinteto d mol. A:V

  Hudobné centrum, Bratislava
  (1 partitúra, 85 s., 30 cm, 5 hlasov, texty: Vladimír Godár, preložila: Alžbeta Rajterová, preložil: Martin Ward, komorná tvorba, sláčikové kvintetá, partitúry)

 • 1999

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Slovenská filharmónia v kontexte slovenskej hudobnej kultúry

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru , 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 544 – 546
  (kultúra, Slovensko, decentralizácia)

 • 1999

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]. I. zväzok

  Skladby pre klavír

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (166 s., 1. vyd., texty: Vladimír Godár, preklad / translation: Alžbeta Rajterová, Martin Ward, klavír, inštrumentálna tvorba)

 • 1998

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo [hudobnina]

  Skladby pre husle, violončelo (fagot, harmónium) s klavírnym sprievodom. A:III

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (1 partitúra (113 s.), 30 x 22 cm, 2 party (19, 4 s.), text a editor zväzku: Vladimír Godár, preklad: Alžbeta Rajterová, Martin Ward, komorná tvorba)

 • 1997

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo: komorná tvorba pre sláčikové nástroje A:VI [hudobnina]

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (83 s., 1. vyd., 13 príl., preložila: Alžbeta Rajterová, preložil: Martin Ward)

 • 1995

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hnutie starej hudby na Slovensku

  Východiská a náčrt situácie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 561 – 578

 • 1994

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Daniel Speer (1687 / 1697) (1636 – 1707)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, roč. 20, č. 3 – 4, s. 543 – 550
  (Daniel Speer, 1636 – 1707, tvorba hudobnovedná, r. 1687 – 1697, spisy, texty)

 • 1994

  BERG, Alban: Praktické pokyny na naštudovanie Wozzecka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 146 – 149
  (Alban Berg, 1885 – 1935, rakúsky hudobný skladateľ, opera Wozzeck, hudobné a režijné naštudovanie, autorské pokyny, preklad Alžbeta Rajterová)

 • 1987

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Slovenská filharmónia a jej zložky v zahraničí

  Ohlas slovenského hudobného umenia v zahraničí, 1987, SOU polygrafie, Bratislava
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2004

  RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Bratislavské hudobné slávnosti: 40

  Hudobné centrum, Bratislava
  (77 s., 1. vyd., fotografie, ilustrácie, portréty, translation: Gareth Christopher Norman, Bratislavské hudobné slávnosti, 40., 2004, Bratislava, jubilejná publikácia)

 • 1999

  RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Melos-Ethos '99

  5th International Festival of Contemporary Music, 7 – 17 november 1999, Bratislava

  Hudobné centrum, Bratislava
  (167 s., 1. vyd., Melos-Étos, 5., 1999, Bratislava, programy podujatí, translation, Peter Zagar, Andrea Serečinová, Astrid Šebestová)

 • 1999

  RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Melos-Étos '99

  V. medzinárodný festival súčasnej hudby, 7. – 17. november 1999, Bratislava

  Hudobné centrum, Bratislava
  (175 s., 1. vyd., Melos-Étos, 5., 1999, programy podujatí, texty, preklady Alžbeta Rajterová, Peter Zagar, Andrea Serečinová, Astrid Šebestová)

 • 1997

  RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Melos-Ethos '97

  International Festival of Contemporary Music. Member of the European Conference of Promoters of New Music

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (171 s., 1. vyd., Melos-Ethos, 4., 1997, 7 – 16 November 1997, Bratislava, programy podujatí, preklad / transl. by Peter Zagar, Michaela Holanová)

 • 1997

  RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Melos-Étos '97

  IV. medzinárodný festival súčasnej hudby, Bratislava, 7. – 16. november 1997

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (182 s., 1. vyd., ilustr., redakcia programu, preklady, texty: Alžbeta Rajterová, Peter Zagar)

 • 1995

  RAJTEROVÁ, Alžbeta (ed.): Melos-Étos '95

  III. medzinárodný festival súčasnej hudby

  Slovenská hudobná únia, Bratislava
  (229 s., 1. vyd., Melos-Étos, 4., 1995, 7. – 17. november 1995, Bratislava, redakcia programu, preklady, texty: Alžbeta Rajterová, Katarína Lakotová, Peter Zagar, programy podujatí)

 • 1993

  RAJTEROVÁ, Alžbeta (zost.): Slovenská filharmónia: 45. koncertná sezóna 1993/1994

  Slovenská filharmónia, Bratislava
  (56 s., 1. vyd., programy koncertov)

 • 1987

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – MUDROCH, Marián (zost.): Slovenská filharmónia: 39. koncertná sezóna 1987/1988

  Slovenská filharmónia, Bratislava
  (1. vyd., programy koncertov)

 • 1986

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – MUDROCH, Marián (zost.): Slovenská filharmónia: 38. koncertná sezóna 1986/1987

  Slovenská filharmónia, Bratislava
  (63 s., 1. vyd., programy koncertov)

 • 1985

  RAJTEROVÁ, Alžbeta (zost.): Slovenská filharmónia: 37. koncertná sezóna 1985/1986

  Slovenská filharmónia, Bratislava
  (48 s., 1. vyd., programy koncertné)

 • 1984

  RAJTEROVÁ, Alžbeta (zost.): Slovenská filharmónia: 36. koncertná sezóna 1984/1985

  Slovenská filharmónia, Bratislava
  (42 s., 1. vyd., programy koncertov)

 • 1983

  RAJTEROVÁ, Alžbeta (zost.): Slovenská filharmónia, 35. koncertná sezóna [abonentné koncerty v sezóne 1983/1984]

  Slovenská filharmónia, Bratislava
  (56 s., 1. vyd., hudobné programy, filharmonické koncerty)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2009

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – PARROTT, Andrew: Haydn bol iný génius ako Mozart

  So svetoznámym hudobníkom o dnešnej premiére... (rozhovor)

  SME. Príloha Kultúra, 2009, roč. 17, č. 122 (29. 5.), s. 17
  (Andrew Parrott, nar. 1947, dirigent, Veľká Británia, Joseph Haydn, 1732 – 1809, rakúsky hudobný skladateľ, hosťovanie, Slovensko, Slovenské národné divadlo, Bratislava)

 • 2008

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Výnimočný klavírny recitál

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 5
  (Veronika Lacková, slovenská klaviristka, nar. 1971, koncert, Bratislava)

 • 2008

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Innsbruck v znamení starej hudby

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 10, s. 25 – 27
  (Festival starej hudby, 32., 2008, Innsbruck, Rakúsko)

 • 2007

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Rok slovenskej hudby

  Záverečné vyvrcholenie

  Hudba, 2007, roč. II, č. I. Q, s. 54 – 55
  (Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, 1., 2006, Bratislava)

 • 2007

  BILSON, Malcolm: Mýtus autentického klavíra

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 24 – 28
  (klavír, hudobné dielo, predvedenie, preložila Alžbeta Rajterová)

 • 2005

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – ŠUBA, Andrej: Nový pohľad na starú hudbu

  Týždeň, 2005, roč. II, č. 24, s. 62 – 63
  (Dni starej hudby, 1996 – 2005, Bratislava, stará hudba, hudobné festivaly)

 • 2005

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Carmen – známa neznáma

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 9 – 10, s. 38 – 40
  (Georges Bizet, 1838 – 1875, hudobný skladateľ, opera, Carmen, Styriarte, 20. : 2005, Graz, Rakúsko)

 • 2005

  HOCHRADNER, Thomas: Colloredo kontra Mozart: tradícia omylov v dejinách bádania

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, roč. 31, č. 3 – 4
  (preklad Alžbeta Rajterová, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, Hieronymus Colloredo, 1732 – 1812, Salzburg, Rakúsko)

 • 2005

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Bratislavské hudobné slávnosti, 41. ročník, 23. 9. – 7. 10. 2005

  Slovenská filharmónia, Bratislava
  (10 s., 1. vyd., hudobný festival, program, brožúra, autorka textu: Alžbeta Rajterová, zostavila: Alena Čierna)

 • 2004

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Wiener Festwochen 2004

  Bez Wiener Festwochen by bolo tak pekne

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 9, s. 28 – 31
  (Wiener Festwochen, 2004, Viedeň, Rakúsko)

 • 2003

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ernest Krenek: Jonny spielt auf

  Hudobný život, 2003, roč. 35, s. 26
  (Ernst Krenek, 1900 – 1991, rakúsky hudobný skladateľ, Wiener Staatsoper)

 • 2003

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Luzernský zázrak

  Hudobný život, 2003, roč. 35, s. 32 – 34
  (Letný festival 2003, Luzern, Švajčiarsko)

 • 2002

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Rakúske letné festivaly...

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 27 – 29

 • 2002

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Odpočet Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 2 – 3
  (Slovenská filharmónia, Bratislava, výsledky umelecké a hospodárske, 2001, Bratislava)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Náš hosť : Libor Pešek

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 11 – 14

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Wiener Festwochen : Čínska opera

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 33 – 34

 • 2001

  COHEN, Robert – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Robert Cohen

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 13 – 15
  (Robert Cohen, nar. 1959, violončelo, Veľká Británia)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – BEDNÁRIK, Jozef: Jozef Bednárik – režisér

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 12 – 15
  (Jozef Bednárik, 1947 – 2013, operná réžia, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, opera Don Giovanni)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Konvergencie

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 23 – 25
  (Konvergencie, 2., 2001, Bratislava, komorná hudba)

 • 2001

  MAURER, Wolfdieter – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Wolfdieter Maurer – dirigent

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 15 – 16
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, opera Don Giovanni, Wolfdieter Maurer, nar. 1941, rakúsky dirigent)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – BREJKA, Rudolf: Jubilujúci rovesníci

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 6, s. 6 – 7
  (Ladislav Kupkovič, 1936 – 2016, slovenský skladateľ, Dušan Martinček, 1936 – 2006, slovenský skladateľ, Ivan Parík, 1936 – 2005, slovenský skladateľ)

 • 2001

  GÁFFOROVÁ, Helena – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Helena Gáfforová

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 12 – 14
  (Helena Gáfforová, 1914 – 2013, slovenská klaviristka)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Veľkonočný festival v Salzburgu

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 20 – 21
  (Veľkonočný festival, 35., 2001, Salzburg, Rakúsko)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – ANGYAN, Thomas – BIBA, Otto: Spoločnosť priateľov hudby Viedeň

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 6 – 11
  (Spoločnosť priateľov hudby, Viedeň, Rakúsko, Konzerthaus, Musikverein, Viedeň, Rakúsko)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Miniprofil HŽ: Anton Popovič: dirigent, skladateľ, aranžér, producent

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 3, s. 11 – 12
  (Anton Popovič, nar. 1965)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Miesto pre: Mgr. Oľgu Smetanovú, riaditeľku Hudobného centra

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 3, s. 8 – 10
  (Oľga Smetanová, Hudobné centrum, Bratislava)

 • 2001

  MÓRYOVÁ, Magda – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Magda Móryová

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 2, s. 7 – 9
  (Magda Szakmáry Móryová, 1905 – 2001, slovenská operná speváčka, klaviristka)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Peter Feranec

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 9
  (Peter Feranec, nar. 1964, slovenský dirigent)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – KEUSCHNIG, Peter: Peter Keuschnig

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 1, s. 8 – 11
  (Peter Keuschnig, nar. 1940, rakúsky dirigent)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Za Bohdanom Warchalom

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 1, s. 2
  (Bohdan Warchal, 1930 – 2000, slovenský huslista, dirigent, zakladateľ Slovenského komorného orchestra)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hans Landesmann – človek dvoch duší

  Hudobný život , 2001, roč. 33, s. 40 – 41
  (Hans Landesmann, 1932 – 2013, generálny sekretár Wiener Konzerthauses, hudobný riaditeľ Wiener Festwochen)

 • 2000

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – SÁNDOR, György: György Sándor

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 9, s. 10 – 13
  (György Sándor, 1912 – 2005, maďarský klavirista, spisovateľ)

 • 2000

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – LOGUIN, Anders – HOLDAR, Anders: Kroumata súbor bicích nástrojov

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 11 – 13
  (Kroumata, Štokholm, Švédsko)

 • 2000

  ZAJÍČEK, Peter – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Peter Zajíček

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 10 – 14
  (Peter Zajíček, 1954, slovenský huslista, umelecký vedúci súboru Musica aeterna)

 • 2000

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Dalia Atlas

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 11, s. 7 – 9
  (hudba izraelská)

 • 2000

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Dánsko: neznáma hudobná krajina

  Hudobný život, 2000, roč. 32, s. 11 – 17
  (Finn Hansen, Steen Frederiksen, hudobná kultúra, Dánsko)

 • 1999

  SNOPKO, Ladislav – PORUBJAK, Martin – RAJTEROVÁ, Alžbeta – MRVOVÁ, Zuzana – KOPASOVÁ, Eva – TAZBERÍK, Ján – WOLEKOVÁ, Helena: Čo urobíme s decentralizáciou v kultúre?

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, roč. 3, č. 4, s. 70 – 73

 • 1999

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Bratislavské hudobné slávnosti, 35. ročník, 24. 9. – 8. 10. 1999

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (108 s., 1. vyd., fotogr., autor predlohy Rudolf Fila, preklad Alžbeta Rajterová, programy podujatí)

 • 1998

  KYSELOVÁ, Elena – OKAPCOVÁ, Tatiana (zost.): Bratislavské hudobné slávnosti: 25. 9. – 9. 10. 1998

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (108 s., 1. vyd., prevažne čiernobiele fotogr., autor predlohy: Ján Ilavský, preklad: Alžbeta Rajterová, Bratislavské hudobné slávnosti, 34., 1998, Bratislava, programy podujatí)

 • 1996

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Aj festivaly môžu zostarnúť

  Bratislavské hudobné slávnosti 1996

  Mosty , 1996, roč. 5, č. 43, s. 12
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 32., 1996, Bratislava)

 • 1996

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Vo veku 77 rokov navždy odišiel originálny mysliteľ a vzácny človek prof. Ján Albrecht

  SME, 1996, roč. 4 (49), č. 272 (22. 11.)
  (Ján Albrecht, 1919 – 1996, slovenský estetik, muzikológ, violista, organizátor hudobného života)

 • 1995

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Tohtoročný festival Melos Étos bol slávnosťou novej hudby

  Národná obroda, 1995, roč. 6, č. 275 (28. 11. 1995), s. 8
  (Melos Étos 1995, Bratislava, súčasná hudba)

 • 1995

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Odkiaľ prichádzame?

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 2, s. 5
  (Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bratislava)

 • 1995

  HOLLOWAY, John – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Pochybnosti a istoty interpretácie starej hudby

  Rozhovor s Johnom Hollowayom

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru , 1995, roč. 21, č. 4, s. 552 – 560

 • 1993

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – MOCKOVČIAKOVÁ, Oľga: V krajine zázrakov

  Neohlásená návšteva u Alžbety Rajterovej

  Slobodný piatok, 1993, roč. 4, č. 14, s. 8
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1993

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Po zájazde Slovenskej filharmónie: Japonsko – krajina zasľúbená

  Hudobný život, 1993, roč. 25, s. 11
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1992

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – FELLEGI, Pavol: Množstvo jemných odtieňov

  Hovoríme s riaditeľkou Slovenskej filharmónie Alžbetou Rajterovou

  Literárny týždenník , 1992, roč. 5, č. 40, s. 1, 10
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1992

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – DVOŘÁKOVÁ, Helena: Šance našej hudby

  Zhovárame sa s riaditeľkou Slovenskej filharmónie PhDr. Alžbetou Rajterovou

  Nové Slovo, 1992, roč. 2, č. 31, s. 14 – 15

 • 1991

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – GREGOROVÁ, Anna: Vážna hudba má šance

  S PhDr. Alžbetou Rajterovou o súčasnosti a budúcnosti Slovenskej filharmónie

  Čas, 1991, roč. 6, č. 85 (11. 4.), s. 3

 • 1991

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Veľa zdaru, Slovenská filharmónia!

  Večerník, 1991, roč. 36, č. 28 (8. 2.), s. 6 – 7

 • 1991

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – MARTON, Ivan: Hudba a obchod

  Symbióza možná i potrebná

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 6, s. 1, 3

 • 1991

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – MOCKOVČIAKOVÁ, Oľga: Ako z magického kruhu?

  Slobodný piatok, 1991, roč. 2, č. 28, s. 12
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1991

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hudobný romantizmus na dlani

  Slovenské pohľady , 1991, roč. 107, č. 9, s. 132 – 133
  (recenzia na: Einstein, Alfred: Hudba v období romantizmu, Bratislava, Opus, 1989)

 • 1990

  ELSCHEK, Oskár – BREJKA, Rudolf – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ako ďalej v hudobnom škostve

  Perspektívy hudobnej fakulty VŠMU

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 8, s. 1, 4
  (Vysoká škola múzických umení, Bratislava, muzikológia, hudobné školstvo)

 • 1990

  JURÍK, Marián – BLAHOVÁ, Eva, Holička, Ján – RAJTEROVÁ, Alžbeta – DANIŠ, Jaroslav – MICHALICOVÁ, Elena: Perspektívy koncertného života

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 6, s. 1, 10 12
  (Slovkoncert, Bratislava)

 • 1990

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – VARÍNSKA, Daniela – RUSÓ, Vladimír: Navzdor všetkým prekážkam

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 5, s. 9
  (Vladimír Rusó, nar. 1946, slovenský organista, zakladateľ súborov starej hudby, Daniela Varínska, nar. 1946, slovenská klaviristka)

 • 1990

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – CECCATO, Aldo: Slovenská filharmónia po novom?

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 24, s. 9
  (Aldo Ceccato, nar. 1934, taliansky dirigent)

 • 1990

  DANEL, Ewald – LUPTÁČIK, Jozef – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ide nám v zásade o kvalitu

  Hudobný život , 1990, roč. 22, č. 24, s. 12
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1990

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – LEAPER, Adrian: Byť hrdý na svoju prácu

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 22
  (Adrian Leaper, nar. 1953, dirigent, Veľká Británia, Slovenský rozhlas, Bratislava, Symfonický orchester)

 • 1990

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – WILDNER, Johannes: Láska na prvý pohľad

  Rozhovor s Johannesom Wildnerom, novým šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 20, s. 9

 • 1990

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – HEYMANN, Klaus: Môj návrh: neváhať a kúpiť

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 18, s. 10
  (HNH International, Honkong, firma hudobná, Opus, hudobné vydavateľstvo, Bratislava)

 • 1990

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – WEISSENBERG, Alexis: Umelci za oslobodenie

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 17, s. 12
  (umelecká činnosť, postoje, občianske, rozhovory)

 • 1990

  MENUHIN, Yehudi – KREMER, Gidon – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Umelci za oslobodenie

  Rozhovory s účastníkmi koncertu Amnesty International v Bratislave

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 15, s. 10
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1990

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – BREINER, Peter: Hudba pre radosť

  Rozhovor s hudobníkom Petrom Breinerom

  Hudobný život, 1990, roč. 22, s. 9, 12
  (Peter Breiner, nar. 1957, klavírny virtuóz, skladateľ, aranžér, dirigent a spisovateľ slovenského pôvodu žijúci v USA)

 • 1989

  ELSCHEK, Oskár – Rajterová Alžbeta: Niet zázrakov

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 6, s. 11
  (Oskár Elschek, nar. 1931, etnomuzikológia)

 • 1989

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – EŐTVÖS, Péter: Som na kvalitu mimoriadne citlivý

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 4, s. 9
  (Peter Eőtvős, nar. 1944, maďarský skladateľ, dirigent)

 • 1989

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Franz Schmidt: k 50. výročiu úmrtia skladateľa (1874 – 1939)

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 4, s. 10
  (Franz Schmidt, 1874 – 1939, rakúsky skladateľ, klavirista, violončelista)

 • 1989

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Nie iba syn: k 200. výročiu úmrtia C. Ph. E. Bacha (1714 – 1788)

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 3, s. 10
  (Carl Philipp Emanuel Bach, 1714 – 1788, nemecký skladateľ)

 • 1989

  MOKRÝ, Ladislav – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Slovenská filharmónia: Tvorivý kolektív

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 21, s. 1, 4, 12

 • 1988

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – PARÍK, Ivan: Zážitky a reminiscencie

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 26, s. 9
  (Dni nordickej hudby 1988, Štokholm, Drážďanské dni súčasnej hudby 1988, Festival súčasnej estónskej hudby 1988, Tallin)

 • 1988

  JEGOROVA, Valentina – RAJTEROVÁ, Alžbeta: S Valentinou Jegorovovou o slovenskej hudbe

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 25, s. 11

 • 1988

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: O jednom skladateľskom seminári a o inom

  Hudobný život , 1988, roč. 20, č. 17
  (Gija Kančeli, nar. 1935, gruzínsky skladateľ vážnej hudby)

 • 1986

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – GREGOROVÁ, Hana: Od návštevy koncertov k výchove publika

  Hovoríme s dramaturgičkou Slovenskej filharmónie dr. A. Rajterovou

  Ľud, 1986, roč. 39, č. 256 (30. 10.), s. 5
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1984

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Za Jánosom Ferencsikom

  Hudobný život, 1984, roč. 16, s. 6
  (János Ferencsik, 1907 – 1984, maďarský dirigent)

 • 1983

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Na prahu 35. sezóny Slovenskej filharmónie

  Večerník , 1983, roč. 28, č. 209 (24. 10.), s. 5

 • 1979

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – GROŠ, Martin: Sviatky hudby

  Zhovárame sa s dramaturgičkou Alžbetou Rajterovou

  Smena, 1979, roč. 32, č. 167 (18. 7.)
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1979

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Úspechy SFZ v zahraničí

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 12, s. 6
  (Slovenský filharmonický zbor)

 • 1978

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – SÁRAI, Tibor: O výmene hodnôt

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 3 (13. 2.), s. 6
  (hudobní umelci, Zväz maďarských hudobníkov, Zväz slovenských skladateľov, Slovensko)

 • 1975

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hommage à Bach

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 22, s. 6

Bibliografia

 • 2004

  POLÁK, Pavol: Úvaha nad knihou Nikolausa Harnoncourta: Hudobný dialóg

  Myšlienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozartovi (Hudobné centrum, Bratislava 2003, preklad Alžbeta Rajterová, 163 s.)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, roč. 30, č. 3, s. 409 – 416

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  VISKUP, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 20 – 24

x