• 1962 – 1968

  Konzervatórium v Bratislave (flauta – Vladislav Brunner st.), Najlepší absolvent dychového odboru

 • 1968 – 1972

  VŠMU (Miloš Jurkovič)

 • 1965 – 1972

  člen Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave (dnešný SOSRo)

 • 1972 – 2006

  prvý flautista Slovenskej filharmónie

 • 1965 – 1995

  člen Bratislavského dychového kvinteta

 • 1972 – 1980

  pedagóg hry na flaute, ansámblovej hry, orchestrálnych sól na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1980 – 1994

  pedagóg na VŠMU

 • 1979, 1982 a 1988

  vedúci lektor interpretačných kurzov pre dychové kvinteto vo švédskych mestách Štokholm, Jönköping a Hjó

Vojtech Samec sa popri práci v Slovenskej filharmónii objavoval na koncertných pódiách aj ako sólista (najmä so SF v jej abonentných cykloch), ale najčastejšie v rozličných komorných zoskupeniach. Bol členom Bratislavského dychového kvinteta, ktoré v plnom rozsahu naštudovalo existujúcu slovenskú tvorbu pre toto obsadenie a svojou vysokou interpretačnou úrovňou podnietilo vznik novej, ktorú potom uvádzalo v premiérach.

„Vojtech Samec bol popredným reprezentantom flautového umenia na Slovensku s bohatou koncertnou činnosťou. Jeho interpretačný prejav mal vysoké profesionálne parametre. Bol komorným hráčom par excellence, svoje umelecké skúsenosti odovzdával aj svojim zverencom v plodnej pedagogickej praxi.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 141-145.)

x