• 1947

    absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave (slovenčina, francúzština, hudobná veda). Začínala ako členka Speváckeho zboru Čs. rozhlasu v Bratislave, neskôr dlhoročná pracovníčka Národopisného ústavu SAV (od 1994 Ústav etnológie SAV)

  • 70. a 80. roky

    externá pedagogička na Katedre etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave (úvod do etnomuzikológie)

Systematickým štúdiom slovenských ľudových piesní sa zaraďuje medzi popredné osobnosti v oblasti slovenskej etnomuzikológie.

V oblasti výskumu sa zameriavala na slovenskú ľudovú pieseň v niekoľkých rovinách: na terénny výskum piesňovej tradície a novovznikajúcej tvorby, s dôrazom na regionálny výskum piesní predovšetkým z oblasti Horehronia a Hontu, problematiku piesňových žánrov (slovenské ľudové balady, naratívne piesne, pohrebné nariekania, svadobné, vojenské a regrútske piesne, zbojnícke piesne a pod.).

Výsledkom celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je viaczväzkový Katalóg slovenských naratívnych piesní I. – XI. K jej priekopníckym publikáciám sa zaraďujú aj diela Ľudové balady na Horehroní (1969), Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe (1974), V šírom poli rokyta I., II. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne (1982, 1984), Ľudová pieseň na Horehroní (1987), Vojenské a regrútske piesne (1991), Slovenské ľudové balady (2002).

x