• 1988 – 1994

  Konzervatórium v Bratislave (Marián Banda)

 • 1992 – 1995

  Konzervatórium Josepha Haydna Eisenstadt, Rakúsko (Yossi Gutmann)

 • 1992 – 1997

  VŠMU (viola – Jozef Hošek)

 • 1992

  člen Medzinárodného mládežníckeho orchestra Gustava Mahlera pod vedením Claudia Abbada a Ricarda Chaillyho

 • 1997, 1998

  majstrovský kurz (Michael Kugel, Ognian Stančev)

Ťažiskom hudobných aktivít Petra Šestáka je interpretácia komornej hudby, hoci je aktívny i sólisticky. Je členom početných komorných ansámblov. V roku 1992 bol členom Medzinárodného mládežníckeho orchestra Gustava Mahlera, kde hral pod vedením Claudia Abbada a Ricarda Chaillyho. V súčasnosti je členom komorných telies Opera Aperta (v roku 1995 bol jedným z jeho zakladateľov) a Komorní sólisti Bratislava, spolupracuje so súborom pre súčasnú hudbu VENI ensemble a Malomestským komorným orchestrom Požoň sentimentál. Ako sólista spolupracoval s Cappellou Istropolitanou a Komornými sólistami Bratislava pod vedením Antona Popoviča a JanaTalicha. Oblasťou jeho záujmu je tiež tzv. autentická interpretácia starej hudby. Je členom ansámblu Solamente naturali a pravidelne spolupracuje s ďalšími súbormi zameranými na starú hudbu na Slovensku i v zahraničí (Musica aeterna, Musica Florea, Collegium Marianum, Česko, Orkiestra I. Rzeczpospolitej, Tragicomedia, Nenecko, Boston Early Music Festival Orchestra, USA). Je pozývaný ako lektor majstrovských kurzov autentickej interpretácie na barokovej viole v Čechách (2004) a v Poľsku (2005).

x