2023

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Brahms: Piano Quintet in F minor op. 34, String Quintet in G major op. 111 [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 53

2023

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Evgeny Irshai: Gospodi vozzvach [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 51

2022

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Johannes Brahms : M. Paľa, L. Fanzowitz [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 38

2021

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Beethoven Piano Trios Smetana Trio

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 51

2021

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Beethoven: The Complete String Quartets (Smetana Quartet)

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 4, s. 35 – 36
(Recenzia CD)

2021

LASLAVÍKOVÁ, Jana: Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 38 – 39

2020

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ernö Dohnányi L. Fanzowitz - piano volume 2

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 39

2019

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 12

2018

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Schola Arvenzis v Bratislave

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 23

2018

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvojrecitál vo Dvorane

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 10

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 5

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Koncertný večer Európskej akadémie

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 28

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Schola Arvenzis - niekoľko postrehov

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 2

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 4

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Klavírny „ohňostroj“ Martina Chudadu

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 2

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 7

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 8

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Začiatok v Dolnom Kubíne, záver v Bratislave

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 6

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Európska hudobná akadémia v Bratislave – Schengen

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 14

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Schumannova komorná tvorba vo Dvorane VŠMU

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 7

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 5

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Úspešný večer Mucha Quartet

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 2

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Európska hudobná akadémia v Bratislave – Schengen

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 5

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 3

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 2

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Večer komornej hudby v Primaciálnom paláci

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 2

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 10

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 5

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 12

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Prvá adventná nedeľa v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 16

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Christoph Willibald Gluck - posledný veľký hudobný básnik antickej mytológie

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 28

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Musica aeterna vo sviatočnom období

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 15

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Musica Poetica da Camera

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 14

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 5

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 17

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 3

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 7

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 3

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Vlastimil Horák (17. 6. 1926 – 29. 7. 2011)

Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 1 – 2, s. 27

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dejiny hudby IV. Klasicizmus

Ikar, Naxos, Bratislava
(375 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

2010

KOLÁŘ, Robert – ŠIŠKOVÁ, Ingeborg – BOKES, Vladimír: Ivan Šiller a hostia – cyklus klavírnych koncertov

Štúdio 2, 24. februára – 28. apríla, Slovenský rozhlas

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 4 – 5

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pamiatke Bruna Waltera

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 6
(Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen, Hudobné dni Bruna Waltera 2010, Viktória Verbovská – violončelo, Vasilena Verbovská – klavír)

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Robert Schumann

Skladateľ poet – poet skladateľ?

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 23 – 26

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: FACES piano trio v Slovenskom rozhlase

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 5
(Ivana Pristašová – husle, Boris Bohó – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír)

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva portréty: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart

Biblioscandia, Oslo, Praha
(172 s., 1. vyd.)

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Beethoven: Complete Works for Piano and Cello

Telarc 2009, distribúcia DIVYD

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 51
(recenzia CD)

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3
(Eva Šušková – soprán, Ivan Buffa – klavír, Musica aeterna, Zuzana Zamborská – klavír, Enikő Ginzery – cimbal, Ivan Šiller – klavír, Juraj Bartoš – trúbka, Ladislav Fančovič – klavír)

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 6, s. 3
(Jozef Podhoranský – violončelo, Klavírne duo Ludmila Kojanová – Pavel Novotný, Peter Šaray – husle, Jana Nagy-Juhász – klavír)

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky

(Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa). Hudobné centrum 2008

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 7 – 8, s. 57 – 59
(recenzia knihy)

2008

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 6, s. 3
(Kamil Mihalov – klavír)

2008

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Suchoň v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 12, s. 3
(cyklus koncertov venovaných storočnici narodenia skladateľa, Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska – klavír)

2008

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: J. S. Bach: Goldberg Variations

Telarc 2007, distribúcia DIVYD

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 3 – 4, s. 56
(Simone Dinnerstein - klavír)

2008

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Návštevníkom BHS sa 5. 12. predstavil Symfonický orchester SWR Baden-Baden Freiburg

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 1 – 2, s. 12
(Heinrich Schiff – violončelo, dirigent, Gidon Kremer – husle)

2008

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ôsmy večer s klavírnymi sonátami Ludwiga van Beethovena...

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 1 – 2, s. 6
(Daniela Varínska – klavír)

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg – PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

2. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 10. – 31. mája, Bratislava, Spoločnosť J. N. Hummela

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 7 – 8, s. 14

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Záver Mozartovho týždňa

20. a 22. novembra, Pálffyho palác, Bratislava

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 1 – 2, s. 6 – 7

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Cyklus Hudobná mozaika...

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 3, s. 7
(Daniela Varínska – klavír)

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 11, s. 2
(Marián Lapšanský – klavír)

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Franz Liszt: Via crucis

Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid. Musica vocalis... AP Projekt 2006

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 30 – 31
(recenzia CD)

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Beethoven, Schubert, Bartók

Magdaléna Bajuszová, klavír. Diskant 2006

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 34
(recenzia CD)

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mozart Piano Works

Ladislav Fanzowitz - klavír. Diskant 2006

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 3, s. 37
(recenzia CD)

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Milan Vároš: Záhady nesmrteľnej milenky

Beethoven, ženy, Slovensko. Matica slovenská, Martin 2006

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 11, s. 39
(recenzia knihy)

2006

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Niekoľko poznámok k Mozartovmu týždňu v Bratislave

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 5, s. 9 – 10

2006

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Sedemdesiat minút za klavírom

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 5, s. 4
(Veronika Lacková – klavír)

2006

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Týždeň s Mozartom

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 16
(Mozartov týždeň, Bratislava)

2005

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg – ŠUBA, Andrej – KONWITSCHNY, Peter: Peter Konwitschny: Nemyslím na to, čo sa komu páči

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 32 – 33

2005

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Čítanie génia

Knihy a spoločnosť, 2005, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 12
(Ludwig van Beethoven)

2005

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Marginálie k pojmu novátorstvo v hudbe 18. storočia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 316 – 319

2004

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Poznámky ku sociálnej funkcii hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 79 – 82

2004

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Naďa Hrčková: Dejiny hudby I., Európsky stredovek

Vydavateľstvo Orman, Bratislava

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 12, s. 47
(recenzia knihy)

2003

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Miloslav Blahynka: Exotizmus v opere

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 9, s. 46 – 47
(recenzia knihy)

2003

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Recepcia tvorby Edvarda H. Griega v hudobnom prostredí Bratislavy

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 471 – 477

2002

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Parafráza na tému Jana P. Kučeru: “...je hodně Hitlera ve Wagnerovi”

(ISE, Institut pro stredoevropskou kulturu a politiku 2001, 382 s.)

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 26 – 27

2001

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pressburger Philharmoniker s “klasickým” repertoárom

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 37 – 38
(Rencontres Européennes, 18. júna 2001, Bratislava, Jack Martin Händler – dirigent)

2001

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hudobný objekt a jeho verbalizácia

Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2001, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 63 – 74

2001

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Marginálie k “Dokonalému kapelníkovi” Johanna Matthesona

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 378 – 384

2000

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nórske marginálie

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 7 – 8, s. 43 – 44
(Medzinárodná spoločnosť E. H. Griega, Bergen, 25. – 27. mája 2000, muzikologická konferencia)

2000

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Slovenský rozhlas pozýval 6. apríla na Veľkonočný koncert s príťažlivým programom z tvorby W. A. Mozarta

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 22
(Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislava, Róbert Stankovský – dirigent, Ivan Gajan – klavír, Collegium technicum)

2000

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Matiné s J. S. Bachom

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 22
(Rebeka Rusó – viola da gamba, Daniela Varínska – klavír, Ján Slávik – violončelo)

2000

PEČMAN, Rudolf: Ingeborg Šišková: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka [recenzia knihy]

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 4, s. 58 – 59

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Ingeborg Šišková: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka [recenzia knihy]

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 550 – 551

2000

KREKOVIČ, Slavomír: Neklasický pohľad na minulosť

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, roč. 4, č. 12, s. 80

2000

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ende des Jahrtausends – neuer Anfang?

Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Milleniums. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Bratislava, 8. – 10. novembra, Hrčková, Naďa (ed.), 2000, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 73 – 77

2000

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: The music reception of works by E. H. Grieg with an accent on music environment of Bratislava

Edvard Grieg i kulturbyen, 2000, Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, s. 119 – 121

2000

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hodnotenie diela Johanna Sebastiana Bacha a klasická muzikológia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 413 – 416

1999

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(253 s., 1. vyd.)

1999

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Zmeny v národnostnej a sociálnej štruktúre Bratislavy v 20. rokoch

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 423 – 427

1998

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: V netradičnom poňatí

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 14 – 15, s. 12
(Slovenská filharmónia)

1998

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Die Kategorie des Eigenständigen in der europäischen Kultur

Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), 1998, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 25 – 28

1998

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Týždeň s Mozartom...

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 5, s. 1, 4
(Mozartov týždeň 1998, Bratislava)

1998

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Kolokvium Slovenskí skladatelia

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 22, s. 9
(Katedra Hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila v spolupráci s ISCM Slovenskou sekciou Projekt Slovenskí skladatelia 1918 – 1998)

1998

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Donizetti stále aktuálny?

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 12, s. 6
(Gaetano Donizetti, 200. výročie narodenia skladateľa)

1998

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Užitočná konfrontácia

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 13, s. 5
(Jarný festival komornej hudby 1998, Bratislava)

1997

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: “Putovanie je radosť mlynára...”

Na pamiatku 200. výročia narodenia Franza Petra Schuberta

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 9, s. 1, 3

1997

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Niekoľko poznámok k zborníku Staré v novom

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 13 – 14, s. 14
(medzinárodné sympózium v rámci festivalu súčasnej hudby Melos-Étos 1995)

1997

REININGHAUS, Frieder: “Alfonso a Estrella” F. Schuberta vo Viedni

Ešte jeden pietny akt

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 13 – 14, s. 13
(preložila Ingeborg Šišková)

1997

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Kategória svojbytnosti v súčasnej európskej kultúre

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 4, s. 1, 3

1996

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Analýza, interpretácia alebo hermeneutika?

Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 23/1996, 1996, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 83 – 116

1996

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Bruckner stále aktuálny

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 19, s. 3
(Anton Bruckner, 1824 – 1896, sté výročie úmrtia)

1994

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg – BENEŠ, Juraj – HATRÍK, Juraj – VEREŠOVÁ, Iveta: Hudba ako posolstvo

Učiteľské noviny, 1994, Bratislava, roč. 44, č. 4, s. 12

1994

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Muzikológia a prognostika

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 14, s. 14 – 15

1993

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Premeškaná príležitosť

Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 48, s. 15

1991

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Idomeneo Wolfganga Amadea Mozarta

Tradícia barokovej opery seria a nová hudobná dráma

Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 3 – 17

1991

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Matiné v galérii

Večerník, 18. 7. 1991, Bratislava, roč. 36, č. 138, s. 5

1990

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Verbálna interpretácia hudobného umeleckého diela ako upevňujúci činiteľ jeho spoločensko-sociálnej funkcie

Fenomén verbalizácie

Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, 1990, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 75 – 90

1989

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hudba Veľkej francúzskej revolúcie

K otázke ideológie v hudobnej produkcii

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 45, s. 15

1988

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dejiny hudby IV. Európsky klasicizmus

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
(103 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)

1987

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Die Notation der Leutschauer Lautentabulatur und ihr Prinzip der Übertragung

Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 18/1985, 1987, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 39 – 55

1987

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Štýlová variabilita hudobnej tvorby a socialistický realizmus

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 21, s. 8

1987

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Sociálne funkcie hudby v rozvoji socialistickej spoločnosti

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 8
(pokr. č. 14, s. 8)

1986

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Verbálna interpretácia hudby, jej funkcia, princípy z hľadiska zefektívnenia komunikácie vo vyučovacom procese na vysokých školách

Hudební výchova v procesu formování vědomí mládeže socialistické společnosti. Materiály z konference o aktuálních otázkách hudební výchovy, konané 6. – 8. 11. 1984 v Nitre, Tesař, Stanislav – Vereš, Jozef (ed.), 1986, Česká hudební společnost, Praha, Nitra, s. 319 – 327

1986

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Gramorecenzie

Italian Renaissance and Early Baroque Music, Musica aeterna, umelecký vedúci Ján Albrecht, Opus Stereo...

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 3
(recenzia na gramofónovú platňu)

1985

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Výklad hudobného diela v rámci výuky hudobnej histórie so zreteľom na výchovu k počúvaniu hudby

Musica viva in schola VII. Sborník materiálů z X. mezinárodní hudebně pedagogické konference pořádaná katedrou hudební výchovy v Brně, dne 8. – 10. 11. 1983, 1985, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno, s. 95 – 104

1985

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Stratigraphie und soziale Verhältnisse der Bevölkerung am Ende des 19. und Anfangs des 20. Jh. in den spezifischen Bedingungen der Slowakei

Sborník Colloqium Dvořák, Janáček and their time = (Dvořák, Janáček a jejich doba), Brno 1984, Eds. Vysloužil, Jiří – Pečman, Rudolf, 1985, Česká hudební společnost, Brno, s. 105 – 109
(318 s., 1. vyd., Series: Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, Volume 19)

1985

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Princípy a sociálne podmienky výkladu hudobného diela

Musica viva in schola VII. Sborník materiálů z X. mezinárodní hudebně pedagogické konference pořádaná katedrou hudební výchovy v Brně, dne 8. – 10. 11. 1983, 1985, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno, s. 105 – 110
(361 s., 1. vyd.)

1984

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hrala Musica aeterna

pod umeleckým vedením Jána Albrechta, v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 7, s. 7

1984

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Vzťah k umeleckému dielu, ako predpoklad ku kvalitatívnemu prehlbovaniu a kvantitatívnemu rozširovaniu komplexu estetickej kultúry

Estetická kultúra (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, 1984, Výskumný ústav kultúry, Bratislava, s. 235 – 246

1983

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Muzikologické sympózium “Syntetizujúce a diferencujúce tendencie v slovenskej muzikológii”

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 24, s. 2
(sympózium venované muzikologickému dielu Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa, sa uskutočnilo 27. – 28. októbra 1983 v Bratislave, organizátor: Katedra estetiky a vied o umení FF Univerzity Komenského v Bratislave a Zväz slovenských skladateľov)

1983

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu

Opus, Bratislava 1982

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 6, s. 5
(recenzia knihy)

1983

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: K pojmom hudobné umelecké dielo a kompozícia

Umenie v procese spoločenského pôsobenia (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, 1983, Výskumný ústav kultúry, Bratislava, s. 93 – 101

1982

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Sonáty Františka Pavla Riglera

Edícia: Stará hudba na Slovensku, vedecká redakcia Richard Rybarič, vydavateľstvo Opus

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 14, s. 3
(recenzia notovej edície)

1982

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Eugen Suchoň: Podmanený svet

Mladé letá, Bratislava 1981

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 3, s. 2
(recenzia knihy)

1981

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: K pojmu hudobné umelecké dielo a kompozícia

Estetická kultúra (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, Kučerová, Stanislava (zost.), 1981, Výskumný ústav kultúry, Bratislava, s. 93 – 101

1981

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: K problematike verbálnej interpretácie hudobného umeleckého diela

Estetická kultúra (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, Kučerová, Stanislava (zost.), 1981, Výskumný ústav kultúry, Bratislava, s. 239 – 248

1981

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hlavné zásady prepisovania Levočskej lutnovej tabulatúry

Hudobný archív 3. Pramene a dokumenty. Zost. Muntág, Emanuel, 1981, Matica slovenská, Martin, s. 387 – 404
(462 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum)

1978

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Marginálie k premenám hudobnej štruktúry

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 7, s. 3

1975

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71

Seminár mladých hudobných kritikov a muzikológov, 1975, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 75 – 82

1974

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Slovenská filharmónia

1. – 2. XI. 1973, 8. – 9. XI. 1973, 15. – 16. XI. 1973

Hudobný život, 1974, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 4

1973

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Koncerty v SF

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 5
(Slovenská filharmónia)

1973

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Koncertná kronika

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 4
(abonentné koncerty Slovenskej filharmónie, koncert venovaný 100. výročiu narodenia slovenského skladateľa Mikuláša Moyzesa, 90. výročiu narodenia Zoltána Kodálya)

1973

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mladí v SF

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 4
(abonentné koncerty Slovenskej filharmónie, Miloš Jurkovič – flauta, Stanislav Zamborský – klavír)

1972

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Suchoň na tému Bach

Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 4, 6

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dejiny hudby IV. Klasicizmus

  Ikar, Naxos, Bratislava
  (375 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva portréty: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart

  Biblioscandia, Oslo, Praha
  (172 s., 1. vyd.)

 • 1999

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (253 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Christoph Willibald Gluck - posledný veľký hudobný básnik antickej mytológie

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 28

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2005

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Marginálie k pojmu novátorstvo v hudbe 18. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 316 – 319

 • 2004

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Poznámky ku sociálnej funkcii hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 79 – 82

 • 2003

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Recepcia tvorby Edvarda H. Griega v hudobnom prostredí Bratislavy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 471 – 477

 • 2001

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Marginálie k “Dokonalému kapelníkovi” Johanna Matthesona

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 378 – 384

 • 2001

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hudobný objekt a jeho verbalizácia

  Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2001, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 63 – 74

 • 2000

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hodnotenie diela Johanna Sebastiana Bacha a klasická muzikológia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 413 – 416

 • 2000

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ende des Jahrtausends – neuer Anfang?

  Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Milleniums. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Bratislava, 8. – 10. novembra, Hrčková, Naďa (ed.), 2000, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 73 – 77

 • 2000

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: The music reception of works by E. H. Grieg with an accent on music environment of Bratislava

  Edvard Grieg i kulturbyen, 2000, Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, s. 119 – 121

 • 1999

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Zmeny v národnostnej a sociálnej štruktúre Bratislavy v 20. rokoch

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 423 – 427

 • 1998

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Die Kategorie des Eigenständigen in der europäischen Kultur

  Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), 1998, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 25 – 28

 • 1997

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Kategória svojbytnosti v súčasnej európskej kultúre

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 4, s. 1, 3

 • 1996

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Analýza, interpretácia alebo hermeneutika?

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 23/1996, 1996, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 83 – 116

 • 1994

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Muzikológia a prognostika

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 14, s. 14 – 15

 • 1990

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Verbálna interpretácia hudobného umeleckého diela ako upevňujúci činiteľ jeho spoločensko-sociálnej funkcie

  Fenomén verbalizácie

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, 1990, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 75 – 90

 • 1989

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hudba Veľkej francúzskej revolúcie

  K otázke ideológie v hudobnej produkcii

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 45, s. 15

 • 1987

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Sociálne funkcie hudby v rozvoji socialistickej spoločnosti

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 8
  (pokr. č. 14, s. 8)

 • 1987

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Die Notation der Leutschauer Lautentabulatur und ihr Prinzip der Übertragung

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 18/1985, 1987, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 39 – 55

 • 1986

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Verbálna interpretácia hudby, jej funkcia, princípy z hľadiska zefektívnenia komunikácie vo vyučovacom procese na vysokých školách

  Hudební výchova v procesu formování vědomí mládeže socialistické společnosti. Materiály z konference o aktuálních otázkách hudební výchovy, konané 6. – 8. 11. 1984 v Nitre, Tesař, Stanislav – Vereš, Jozef (ed.), 1986, Česká hudební společnost, Praha, Nitra, s. 319 – 327

 • 1985

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Princípy a sociálne podmienky výkladu hudobného diela

  Musica viva in schola VII. Sborník materiálů z X. mezinárodní hudebně pedagogické konference pořádaná katedrou hudební výchovy v Brně, dne 8. – 10. 11. 1983, 1985, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno, s. 105 – 110
  (361 s., 1. vyd.)

 • 1985

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Stratigraphie und soziale Verhältnisse der Bevölkerung am Ende des 19. und Anfangs des 20. Jh. in den spezifischen Bedingungen der Slowakei

  Sborník Colloqium Dvořák, Janáček and their time = (Dvořák, Janáček a jejich doba), Brno 1984, Eds. Vysloužil, Jiří – Pečman, Rudolf, 1985, Česká hudební společnost, Brno, s. 105 – 109
  (318 s., 1. vyd., Series: Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, Volume 19)

 • 1985

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Výklad hudobného diela v rámci výuky hudobnej histórie so zreteľom na výchovu k počúvaniu hudby

  Musica viva in schola VII. Sborník materiálů z X. mezinárodní hudebně pedagogické konference pořádaná katedrou hudební výchovy v Brně, dne 8. – 10. 11. 1983, 1985, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno, s. 95 – 104

 • 1984

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Vzťah k umeleckému dielu, ako predpoklad ku kvalitatívnemu prehlbovaniu a kvantitatívnemu rozširovaniu komplexu estetickej kultúry

  Estetická kultúra (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, 1984, Výskumný ústav kultúry, Bratislava, s. 235 – 246

 • 1983

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: K pojmom hudobné umelecké dielo a kompozícia

  Umenie v procese spoločenského pôsobenia (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, 1983, Výskumný ústav kultúry, Bratislava, s. 93 – 101

 • 1981

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: K pojmu hudobné umelecké dielo a kompozícia

  Estetická kultúra (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, Kučerová, Stanislava (zost.), 1981, Výskumný ústav kultúry, Bratislava, s. 93 – 101

 • 1981

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: K problematike verbálnej interpretácie hudobného umeleckého diela

  Estetická kultúra (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, Kučerová, Stanislava (zost.), 1981, Výskumný ústav kultúry, Bratislava, s. 239 – 248

 • 1981

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hlavné zásady prepisovania Levočskej lutnovej tabulatúry

  Hudobný archív 3. Pramene a dokumenty. Zost. Muntág, Emanuel, 1981, Matica slovenská, Martin, s. 387 – 404
  (462 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum)

 • 1978

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Marginálie k premenám hudobnej štruktúry

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 7, s. 3

 • 1972

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Suchoň na tému Bach

  Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 4, 6

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1988

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dejiny hudby IV. Európsky klasicizmus

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
  (103 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2023

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Brahms: Piano Quintet in F minor op. 34, String Quintet in G major op. 111 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 53

 • 2023

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Evgeny Irshai: Gospodi vozzvach [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 51

 • 2022

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Johannes Brahms : M. Paľa, L. Fanzowitz [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 38

 • 2021

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Beethoven: The Complete String Quartets (Smetana Quartet)

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 4, s. 35 – 36
  (Recenzia CD)

 • 2021

  LASLAVÍKOVÁ, Jana: Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 38 – 39

 • 2021

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Beethoven Piano Trios Smetana Trio

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 51

 • 2020

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ernö Dohnányi L. Fanzowitz - piano volume 2

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 39

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Beethoven: Complete Works for Piano and Cello

  Telarc 2009, distribúcia DIVYD

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 51
  (recenzia CD)

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky

  (Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa). Hudobné centrum 2008

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 7 – 8, s. 57 – 59
  (recenzia knihy)

 • 2008

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: J. S. Bach: Goldberg Variations

  Telarc 2007, distribúcia DIVYD

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 3 – 4, s. 56
  (Simone Dinnerstein - klavír)

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Franz Liszt: Via crucis

  Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid. Musica vocalis... AP Projekt 2006

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 30 – 31
  (recenzia CD)

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Beethoven, Schubert, Bartók

  Magdaléna Bajuszová, klavír. Diskant 2006

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 34
  (recenzia CD)

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mozart Piano Works

  Ladislav Fanzowitz - klavír. Diskant 2006

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 3, s. 37
  (recenzia CD)

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Milan Vároš: Záhady nesmrteľnej milenky

  Beethoven, ženy, Slovensko. Matica slovenská, Martin 2006

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 11, s. 39
  (recenzia knihy)

 • 2004

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Naďa Hrčková: Dejiny hudby I., Európsky stredovek

  Vydavateľstvo Orman, Bratislava

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 12, s. 47
  (recenzia knihy)

 • 2003

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Miloslav Blahynka: Exotizmus v opere

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 9, s. 46 – 47
  (recenzia knihy)

 • 1986

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Gramorecenzie

  Italian Renaissance and Early Baroque Music, Musica aeterna, umelecký vedúci Ján Albrecht, Opus Stereo...

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 3
  (recenzia na gramofónovú platňu)

 • 1983

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu

  Opus, Bratislava 1982

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 6, s. 5
  (recenzia knihy)

 • 1982

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Eugen Suchoň: Podmanený svet

  Mladé letá, Bratislava 1981

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 3, s. 2
  (recenzia knihy)

 • 1982

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Sonáty Františka Pavla Riglera

  Edícia: Stará hudba na Slovensku, vedecká redakcia Richard Rybarič, vydavateľstvo Opus

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 14, s. 3
  (recenzia notovej edície)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 12

 • 2018

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Schola Arvenzis v Bratislave

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 23

 • 2018

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvojrecitál vo Dvorane

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 10

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Schola Arvenzis - niekoľko postrehov

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 2

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 28

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Koncertný večer Európskej akadémie

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 5

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 4

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Klavírny „ohňostroj“ Martina Chudadu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 2

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 7

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 8

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Začiatok v Dolnom Kubíne, záver v Bratislave

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 6

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Európska hudobná akadémia v Bratislave – Schengen

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 14

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Schumannova komorná tvorba vo Dvorane VŠMU

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 7

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 5

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Európska hudobná akadémia v Bratislave – Schengen

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 5

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Úspešný večer Mucha Quartet

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 2

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 5

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 12

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 3

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 2

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Večer komornej hudby v Primaciálnom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 2

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 10

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 7

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 3

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 3

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 5

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 17

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Prvá adventná nedeľa v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 16

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Musica Poetica da Camera

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 14

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Musica aeterna vo sviatočnom období

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 15

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Vlastimil Horák (17. 6. 1926 – 29. 7. 2011)

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 1 – 2, s. 27

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pamiatke Bruna Waltera

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 6
  (Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen, Hudobné dni Bruna Waltera 2010, Viktória Verbovská – violončelo, Vasilena Verbovská – klavír)

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Robert Schumann

  Skladateľ poet – poet skladateľ?

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 23 – 26

 • 2010

  KOLÁŘ, Robert – ŠIŠKOVÁ, Ingeborg – BOKES, Vladimír: Ivan Šiller a hostia – cyklus klavírnych koncertov

  Štúdio 2, 24. februára – 28. apríla, Slovenský rozhlas

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 4 – 5

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: FACES piano trio v Slovenskom rozhlase

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 5
  (Ivana Pristašová – husle, Boris Bohó – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír)

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3
  (Eva Šušková – soprán, Ivan Buffa – klavír, Musica aeterna, Zuzana Zamborská – klavír, Enikő Ginzery – cimbal, Ivan Šiller – klavír, Juraj Bartoš – trúbka, Ladislav Fančovič – klavír)

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 6, s. 3
  (Jozef Podhoranský – violončelo, Klavírne duo Ludmila Kojanová – Pavel Novotný, Peter Šaray – husle, Jana Nagy-Juhász – klavír)

 • 2008

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 6, s. 3
  (Kamil Mihalov – klavír)

 • 2008

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Suchoň v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 12, s. 3
  (cyklus koncertov venovaných storočnici narodenia skladateľa, Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska – klavír)

 • 2008

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Návštevníkom BHS sa 5. 12. predstavil Symfonický orchester SWR Baden-Baden Freiburg

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 1 – 2, s. 12
  (Heinrich Schiff – violončelo, dirigent, Gidon Kremer – husle)

 • 2008

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ôsmy večer s klavírnymi sonátami Ludwiga van Beethovena...

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 1 – 2, s. 6
  (Daniela Varínska – klavír)

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg – PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  2. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 10. – 31. mája, Bratislava, Spoločnosť J. N. Hummela

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 7 – 8, s. 14

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Cyklus Hudobná mozaika...

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 3, s. 7
  (Daniela Varínska – klavír)

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 11, s. 2
  (Marián Lapšanský – klavír)

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Záver Mozartovho týždňa

  20. a 22. novembra, Pálffyho palác, Bratislava

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 1 – 2, s. 6 – 7

 • 2006

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Niekoľko poznámok k Mozartovmu týždňu v Bratislave

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 5, s. 9 – 10

 • 2006

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Sedemdesiat minút za klavírom

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 5, s. 4
  (Veronika Lacková – klavír)

 • 2006

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Týždeň s Mozartom

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 16
  (Mozartov týždeň, Bratislava)

 • 2005

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg – ŠUBA, Andrej – KONWITSCHNY, Peter: Peter Konwitschny: Nemyslím na to, čo sa komu páči

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 32 – 33

 • 2005

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Čítanie génia

  Knihy a spoločnosť, 2005, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 12
  (Ludwig van Beethoven)

 • 2002

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Parafráza na tému Jana P. Kučeru: “...je hodně Hitlera ve Wagnerovi”

  (ISE, Institut pro stredoevropskou kulturu a politiku 2001, 382 s.)

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 26 – 27

 • 2001

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pressburger Philharmoniker s “klasickým” repertoárom

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 37 – 38
  (Rencontres Européennes, 18. júna 2001, Bratislava, Jack Martin Händler – dirigent)

 • 2000

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nórske marginálie

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 7 – 8, s. 43 – 44
  (Medzinárodná spoločnosť E. H. Griega, Bergen, 25. – 27. mája 2000, muzikologická konferencia)

 • 2000

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Slovenský rozhlas pozýval 6. apríla na Veľkonočný koncert s príťažlivým programom z tvorby W. A. Mozarta

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 22
  (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislava, Róbert Stankovský – dirigent, Ivan Gajan – klavír, Collegium technicum)

 • 2000

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Matiné s J. S. Bachom

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 22
  (Rebeka Rusó – viola da gamba, Daniela Varínska – klavír, Ján Slávik – violončelo)

 • 1998

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Týždeň s Mozartom...

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 5, s. 1, 4
  (Mozartov týždeň 1998, Bratislava)

 • 1998

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Kolokvium Slovenskí skladatelia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 22, s. 9
  (Katedra Hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila v spolupráci s ISCM Slovenskou sekciou Projekt Slovenskí skladatelia 1918 – 1998)

 • 1998

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: V netradičnom poňatí

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 14 – 15, s. 12
  (Slovenská filharmónia)

 • 1998

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Užitočná konfrontácia

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 13, s. 5
  (Jarný festival komornej hudby 1998, Bratislava)

 • 1998

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Donizetti stále aktuálny?

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 12, s. 6
  (Gaetano Donizetti, 200. výročie narodenia skladateľa)

 • 1997

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: “Putovanie je radosť mlynára...”

  Na pamiatku 200. výročia narodenia Franza Petra Schuberta

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 9, s. 1, 3

 • 1997

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Niekoľko poznámok k zborníku Staré v novom

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 13 – 14, s. 14
  (medzinárodné sympózium v rámci festivalu súčasnej hudby Melos-Étos 1995)

 • 1997

  REININGHAUS, Frieder: “Alfonso a Estrella” F. Schuberta vo Viedni

  Ešte jeden pietny akt

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 13 – 14, s. 13
  (preložila Ingeborg Šišková)

 • 1996

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Bruckner stále aktuálny

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 19, s. 3
  (Anton Bruckner, 1824 – 1896, sté výročie úmrtia)

 • 1994

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg – BENEŠ, Juraj – HATRÍK, Juraj – VEREŠOVÁ, Iveta: Hudba ako posolstvo

  Učiteľské noviny, 1994, Bratislava, roč. 44, č. 4, s. 12

 • 1993

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Premeškaná príležitosť

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 48, s. 15

 • 1991

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Matiné v galérii

  Večerník, 18. 7. 1991, Bratislava, roč. 36, č. 138, s. 5

 • 1991

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Idomeneo Wolfganga Amadea Mozarta

  Tradícia barokovej opery seria a nová hudobná dráma

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 3 – 17

 • 1987

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Štýlová variabilita hudobnej tvorby a socialistický realizmus

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 21, s. 8

 • 1984

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hrala Musica aeterna

  pod umeleckým vedením Jána Albrechta, v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 7, s. 7

 • 1983

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Muzikologické sympózium “Syntetizujúce a diferencujúce tendencie v slovenskej muzikológii”

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 24, s. 2
  (sympózium venované muzikologickému dielu Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa, sa uskutočnilo 27. – 28. októbra 1983 v Bratislave, organizátor: Katedra estetiky a vied o umení FF Univerzity Komenského v Bratislave a Zväz slovenských skladateľov)

 • 1975

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71

  Seminár mladých hudobných kritikov a muzikológov, 1975, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 75 – 82

 • 1974

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Slovenská filharmónia

  1. – 2. XI. 1973, 8. – 9. XI. 1973, 15. – 16. XI. 1973

  Hudobný život, 1974, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 4

 • 1973

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Koncerty v SF

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 5
  (Slovenská filharmónia)

 • 1973

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Koncertná kronika

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 4
  (abonentné koncerty Slovenskej filharmónie, koncert venovaný 100. výročiu narodenia slovenského skladateľa Mikuláša Moyzesa, 90. výročiu narodenia Zoltána Kodálya)

 • 1973

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mladí v SF

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 4
  (abonentné koncerty Slovenskej filharmónie, Miloš Jurkovič – flauta, Stanislav Zamborský – klavír)

Bibliografia

 • 2000

  PEČMAN, Rudolf: Ingeborg Šišková: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 4, s. 58 – 59

 • 2000

  KREKOVIČ, Slavomír: Neklasický pohľad na minulosť

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, roč. 4, č. 12, s. 80

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Ingeborg Šišková: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka [recenzia knihy]

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 550 – 551

x