2021

GODÁR, Vladimír - JASLOVSKÝ, Marian: Marián chcel prinavrátiť hudbu k sebe samej

Nový Populár, 2021, roč. 14, č. 5, s. 38 – 41

2020

TICHÝ, Stanislav: Sancta Caecilia IV

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 7

2019

GODÁR, Vladimír: Poznámky k filozofii umenia Jána Albrechta

Spomienky redaktora k 100. výročiu narodenia

Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 18

2019

RUPPELDTOVÁ, Silvia: Konvergencie nás Modrofúzom vrátili domov

Pravda – Kultúra, 2019

2019

OPOLDUSOVÁ, Jena: BHS: Ján Albrecht zaostril na starú hudbu

Pravda – Kultúra, 2019

2019

ZAJÍČEK, Peter: Memoria aeterna 1919 – 2019

Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 21

2019

TASR: Konvergencie oslavujú 20 rokov. Prinášajú retrospektívu, zároveň pozerajú do budúcnosti

Pravda – Kultúra, 12.9.2019

2013

PAPP, Štefan: Ján Albrecht, najlepší priateľ Juraja Fándlyho

Záhorie, 2013, Záhorské múzeum, Skalica, roč. XXII, č. 6, s. 19 – 20

2012

VALENTOVIČ, Igor: Náš primalý svet...

(15 rokov po odchode prof. Jána Albrechta)

Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 1 – 2, s. 10

2011

GODÁR, Vladimír: List Jánovi Albrechtovi

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 12, s. 12

2010

FERKOVÁ, Eva: Ján Albrecht – Thoughts on Musical Style

Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 19 – 22
(66 s., 1. vyd.)

2010

GRÉNER, Ján: Ján Albrecht a vznik súboru na interpretáciu starej hudby Musica aeterna

Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 13 – 18
(66 s., 1. vyd.)

2010

Curriculum vitae of Ján Albrecht * 7. 1. 1919 Bratislava – 20. 11. 1996 Bratislava

Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 12

2010

MARTINÁKOVÁ, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI

Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(66 s., 1. vyd.)

2007

ALBRECHT, Ján: Biografický lexikón Slovenska

Slovenská národná knižnica, Martin, č. 3
(739 s., 1. vyd., autor hesiel)

2006

BAKIČOVÁ, Veronika: Musica aeterna & Ján Albrecht

AEPress, Bratislava
(211 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

2005

ALBRECHT, Ján (ed.): Ivan Parík: Meditácia pre violu a klavír

Hudobný fond, Bratislava
(15 s., 1. vyd., hudobnina, revidoval Ján Albrecht)

2005

FRANCOVÁ, Zuzana: Z najnovších akvizícií Mestského múzea v Bratislave

Pozostalosť rodiny Albrechtovcov

Spisy Mestského múzea v Bratislave. Zv. XVII, 2005, Mestské múzeum, Bratislava, s. 141 – 154

2003

ALBRECHT, Ján: Eseje o umení

Scriptorium Musicum, Bratislava
(239 s., 1. vyd.)

2000

ty: Neumierajú tí, ktorí ostávajú žiť v spomienkach-

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 4

1999

POTÚČEK, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996)

Profily, medailónky, nekrológy domácich i zahraničných hudobných umelcov

Bratislava
(109 s., vl. n.)

1999

BLAHYNKA, Miloslav: Umenie ako faustovské hľadanie

Človek a umenie

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 37, s. 11

1999

BAKOŠ, Oliver: Duchovný svet krásy Jána Albrechta

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 92 – 93

1999

MOKRÝ, Ladislav: Hansiho návrat

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 92

1999

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: K nedožitým osemdesiatinám prof. Jána Albrechta

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 3 – 4

1999

ALBRECHT, Ján: Človek a umenie

Národné hudobné centrum, Bratislava
(570 s., 1. vyd.)

1998

ŠTRASSER, Ján: Škola u Hanziho

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1998, Bratislava, roč. 2, č. 12, s. 106

1998

la: Ján Albrecht: Spomienky bratislavského hudobníka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 585

1998

ALBRECHT, Ján: Spomienky bratislavského hudobníka

PT Verlag, Bratislava
(109 s., 1. vyd.)

1998

POTÚČEK, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996). Problémy hudobnej teórie a praxe

Bratislava
(101 s., vl. n.)

1997

BALLOVÁ, Ľuba: Posledný Prešporák – Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)

Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1997, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 11

1997

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: S vďakou...

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 22, s. 2

1997

ALBRECHT, Ján: Post scriptum Jána Albrechta

Rudolf Brejka: Vybrané kapitoly z dejín hudobnej estetiky 1

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 4

1996

ALBRECHT, Ján: Jeden z protagonistov moderny – L. Feininger v Bratislave

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 25, s. 14

1996

ALBRECHT, Ján: Dopoludnia nie som ženatý

Spomienky starého Bratislavčana z Kapitulskej ulice

Extra, 1996, roč. 5, č. 13, s. 5

1996

ALBRECHT, Ján: Ame enchanté – Spomienka na Zoltána Hrabussaya

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 9 – 10, s. 2

1996

ALBRECHT, Ján: Frank van der Laar

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 8, s. 4

1996

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 22, s. 3

1996

ALBRECHT, Ján: Komorný koncert mladých umelcov

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 16, s. 5

1996

ALBRECHT, Ján: Les gouts réunis

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 16, s. 5

1996

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 15, s. 4

1996

ALBRECHT, Ján: K bratislavskému hudobnému dianiu na rozhraní 20. storočia

Kráľovské katolícke hlavné gymnázium v bývalom klariskom kláštore

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 18, s. 6

1996

ALBRECHT, Ján: Hudba na viedenskom dvore v 17. storočí

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 4

1996

URSÍNYOVÁ, Terézia: Skvelý muzikológ a pamätník dávnych čias

Dnes sa naposledy lúčime s dobrým a múdrym mužom prof. Jánom Albrechtom

Práca, 28. 11. 1996, roč. 51, č. 278, s. 10

1996

ALBRECHT, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Mondscheinsonate

Opus, Bratislava
(1 CD)

1996

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Vo veku 77 rokov navždy odišiel originálny mysliteľ a vzácny človek prof. Ján Albrecht

SME, 22. 11. 1996, Bratislava, roč. 4 (49), č. 272, s. 8

1996

ALBRECHT, Ján: Polychória, jej funkcia a vplyv

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, roč. 22, č. 3 – 4, s. 435 – 438

1996

ALBRECHT, Ján (ed.): The Best of Vivaldi

Opus, Bratislava
(1 CD)

1996

ALBRECHT, Ján: Predslov

Trančík, Martin: Medzi starým a novým. História kníhkupeckej rodiny Steinerovcov v Bratislave, 1996, PT Verlag, Bratislava
(260 s., 1. vyd.)

1996

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen (Duchovný svet krásna)

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 17, s. 8

1996

HOFBAUER, Roman: Duchovný svet krásy Jána Albrechta

Slovenské národné noviny, 1996, Matica slovenská, Martin, roč. 7, č. 50, s. 2

1996

BLAHYNKA, Miloslav: Za Jánom Albrechtom

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 50, s. 14

1995

ALBRECHT, Ján: Die Geisteswelt des Schönen

PT Verlag, Bratislava
(178 s., 1. vyd.)

1995

ALBRECHT, Ján: Štvrtý národný kongres ESTA – Slovensko

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 7, s. 4

1995

ALBRECHT, Ján: Úvahy o hudobnej interpretácii

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 437 – 451

1995

ALBRECHT, Ján: Jubilujúce Moyzesovo kvarteto

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 23 – 24, s. 4

1995

ALBRECHT, Ján: Dvakrát s Aeternou

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 19, s. 3

1995

ALBRECHT, Ján: Dejiny Bratislavy – mesta hudby

Prednášky s hudobnými ukážkami pri príležitosti 120. výročia narodenia Johanna Nepomuka Hummela, v Bratislave, Miestne kultúrne centrum, Zichyho palác, 24. novembra 1994, 8. decembra 1994, 26. januára 1995

Bratislava
(organizátor: Medzinárodná nadácia Johanna Nepomuka Hummela, prednášateľ: Ján Albrecht)

1995

ALBRECHT, Ján: Pohľady do histórie

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 11 – 12, s. 10

1995

ALBRECHT, Ján (ed.): Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Percussion

Peter Toperczer – klavír, Marián Lapšanský – klavír, Václav Mazáček – bicie nástroje, Jiří Svoboda – bicie nástroje, Leonard Slatkin – dirigent

Opus, Bratislava
(1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)

1995

ALBRECHT, Ján (ed.): Sebastiano Bodino: Sonatas I – VI

Slovart, Bratislava
(1 CD)

1995

ALBRECHT, Ján (ed.): Georg Anton Benda: Soirée a Gotha

Kamila Zajíčková, Magdaléna Kožená, Musica Aeterna, Peter Zajíček - dirigent

Slovart, Bratislava
(1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht, Peter Zajíček)

1995

ALBRECHT, Ján (ed.): Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trios No. 6 – 7

Ivan Gajan – klavír, Viktor Šimčisko – husle, Milan Telecký – viola, Juraj Alexander – violončelo

Opus, Bratislava
(1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)

1995

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Mikuláša Jelinka

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 10, s. 2

1995

ALBRECHT, Ján: Nerád nostalgizujem

Új Nő, 1995, roč. 4, č. 8, s. 30 – 31

1994

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Alojza Nemca

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 16, s. 2

1994

ALBRECHT, Ján: Životné jubileum Dr. Ľuby Ballovej

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 22, s. 2

1994

ALBRECHT, Ján: Viedenské sympózium venované Franzovi Schmidtovi

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 10, s. 7

1994

ALBRECHT, Ján: Dvadsiaty prvý kongres ESTA v Salzburgu

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 10, s. 7

1994

ALBRECHT, Ján: Eugen Lehner – slávny bratislavský rodák

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 7

1994

ALBRECHT, Ján: H. I. F. Biber

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 17, s. 11

1994

ALBRECHT, Ján: Gottfried Scholz: Österreichische Musik der Gegenwart

Doblinger, Wien-München 1993

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14, s. 12

1994

HANZELOVÁ, M. – DVORSKÝ, Peter: Blahoželanie Jánovi Albrechtovi

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 3, s. 2

1994

ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Dve sonáty pre tri fagoty a basso continuo

Music Forum, Bratislava
(12 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)

1994

ALBRECHT, Ján: Tretí slovenský kongres ESTA

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 9, s. 2

1993

ALBRECHT, Ján: Monteverdi dnes a u nás

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 3

1993

ALBRECHT, Ján: K nedožitej storočnici prof. Jána Strelca

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 5

1993

ALBRECHT, Ján: Štýlové metamorfózy a dielo Jána Levoslava Bellu

Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 179 – 181

1993

ALBRECHT, Ján: Osemdesiatnik Ladislav Holoubek

Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1993, Bratislava, roč. 2, č. 35, s. 12

1993

ALBRECHT, Ján: Dvadsať rokov Musica Aeterna

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 8

1993

JURÍK, Marián – ALBRECHT, Ján: Chvála husliam...

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7, s. 1 – 2

1993

ALBRECHT, Ján: Ensemble Clément Janequin

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 20, s. 3

1992

ALBRECHT, Ján: Musica aeterna vo Versailles

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 19, s. 7

1992

ALBRECHT, Ján: Súbor London Baroque v Bratislave

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 2, s. 3

1992

ALBRECHT, Ján: O modalite v Dolnej Krupej

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 11, s. 5

1992

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu prof. Jána Skladaného

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 12, s. 7

1992

ALBRECHT, Ján: Prvý národný kongres ESTA, slovenská sekcia pri SHS

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 2

1992

ALBRECHT, Ján: O hudbe baroka

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 10, s. 1 – 2

1992

ALBRECHT, Ján: Problémy interpretácie starej hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 1 – 6

1992

ALBRECHT, Ján: Dni starej hudby v Šamoríne

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 21, s. 4

1992

ALBRECHT, Ján: Stará hudba, dobrá hudba

Új Szó, 1992, roč. 45, č. 209, s. 7

1992

ALBRECHT, Ján: Hommage a Honegger

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 6, s. 5

1992

ALBRECHT, Ján: Pôda na stretávanie

Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 4

1992

ALBRECHT, Ján: Violový kongres vo Viedni

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 21, s. 7

1992

ALBRECHT, Ján: Kultúra baroka

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 23 – 24, s. 5, 7 – 8

1992

ALBRECHT, Ján: Barok a hudba

Výstava v rámci Roka stredoeurópskeho baroka [...], september 1992 – február 1993. Koncepcia výstavy a text katalógu Zuzana Géczová

Slovenská národná galéria, Bratislava
(62 s., 1. vyd., autori textu: Ján Albrecht a Zuzana Géczová)

1992

ALBRECHT, Ján: Musicologica Slovaca

Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 19, s. 5

1992

ALBRECHT, Ján: Baroková hudba vo svete a na Slovensku

Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 19, s. 13

1992

CSERES, Jozef – ALBRECHT, Ján: Kultúra ako dialóg

Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 11, s. 3

1991

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 15, s. 3

1991

VALČEK, Peter – ALBRECHT, Ján: Život v dialógoch

Hovoríme s hudobným pedagógom a spisovateľom Jánom Albrechtom

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 1, 11

1991

PARÍK, Ivan: Rehabilitačné habilitácie na VŠMU

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 12, s. 3

1991

ALBRECHT, Ján: Béla Bartók v bratislavských spomienkach

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 1991, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 107, č. 9, s. 113 – 116

1991

ALBRECHT, Ján: Amadé, človek tisícročia

Úvaha o Mozartovi

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 12, s. 1, 5

1991

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Oskára Elscheka

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 3

1991

ALBRECHT, Ján: Violisti v Drážďanoch

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 22, s. 7

1991

ALBRECHT, Ján: K festivalu starej hudby v Šamoríne

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 17, s. 5

1991

ALBRECHT, Ján: K interpretácii starej hudby (Argumentácia)

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 18, s. 4 – 5

1991

ALBRECHT, Ján: Versailles oslavuje Mozarta

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 22, s. 7

1991

ALBRECHT, Ján: Za Tiborom Gašparkom

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 2

1991

ALBRECHT, Ján: Venované Mozartovi

Klasicizmus a Mozart

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 24, s. 4 – 5

1991

ALBRECHT, Ján: Nekonečná mnohotvárnosť hudby

Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 1, s. 14

1991

ALBRECHT, Ján: Yehoshua Lakner – skladateľ bratislavského pôvodu

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 3, s. 12

1990

ALBRECHT, Ján: Stará hudba v mladých rukách

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 19, s. 5

1990

ALBRECHT, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Castor et Pollux

Musica aeterna, Kamila Vyskočilová-Zajíčková, Jitka Saparová, Peter Oswald, Peter Mikuláš, Viktória Stracenská, Marta Beňačková, Pavol Baxa – dirigent

Opus, Bratislava
(1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995, poznámky Ján Albrecht)

1990

ALBRECHT, Ján: Zvrat k vyššej kvalite

Hudobný archív 11, 1990, Matica slovenská, Martin, s. 93 – 97

1990

ALBRECHT, Ján: Obnovenie činnosti Cirkevného hudobného spolku

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 11, s. 12

1990

ALBRECHT, Ján: Beethoven vo svetle svojej budúcnosti

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 13, s. 10 – 11

1990

ALBRECHT, Ján: Nedokončená dokonalosť

Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1990, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 35 – 38

1990

ALBRECHT, Ján: Paul Hindemith: Sonatas for Viola

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 2, s. 5

1990

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Jozefa Sikoru

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 20, s. 7

1990

ALBRECHT, Ján: Hudba a slovenské výtvarné umenie 20. storočia

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 21, s. 1

1990

ALBRECHT, Ján: Concilium musicum Wien

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 5

1990

ALBRECHT, Ján: Dorozumievacia sústava umeleckého diela

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 5, s. 10 – 11

1990

ALBRECHT, Ján: Milan Telecký

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 7, s. 7

1990

ALBRECHT, Ján: Paradigma a syntagma v umení

Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1990, Bratislava, roč. 35, č. 8, s. 49 – 51

1990

ALBRECHT, Ján: Úvahy o interpretácii slovenskej historickej hudby a jej ohlase v zahraničí

Hudobný archív 11, 1990, Matica slovenská, Martin, s. 193 – 197

1989

PIAČEK, Jozef: Významový svet Jána Albrechta

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 1, s. 6

1989

ALBRECHT, Ján: Pedagogická kavaléria

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 10 – 11
(pokr. č. 14, s. 12)

1989

ALBRECHT, Ján: Daniel Georg Speer

Tristo rokov Hudobného Tureckého Eulenspiegla

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 15

1989

ALBRECHT, Ján: Koncert súboru Musica aeterna

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 1, s. 4

1989

ALBRECHT, Ján: Národný umelec Ľudovít Rajter

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 10, s. 1

1989

ALBRECHT, Ján: Salón umelcov

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 4

1989

ALBRECHT, Ján: Moyzesovo kvarteto

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 4

1989

ALBRECHT, Ján: O hudbe, umení a vede

Hovoríme s Jánom Albrechtom

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 15

1989

ALBRECHT, Ján: Musica antiqua Köln v Prahe

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 3

1989

ALBRECHT, Ján (ed.): Slovenská komorná hudba 6

Opus, Bratislava
(41 s., 1. vyd., hudobnina, Igor Dibák, Ivan Konečný, Július Kowalski, Dušan Martinček, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer)

1989

ALBRECHT, Ján: Ateliér mladých

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 3

1989

ALBRECHT, Ján: Ralph Vaughan Williams: Flos campi

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 7, s. 6

1989

ALBRECHT, Ján: Cecil Forsyth: Concerto for Viola Orchestra in G minor

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 7, s. 6

1989

ALBRECHT, Ján: Kandinskij a Guggenheimovo múzeum

Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1989, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 29 – 30

1989

ALBRECHT, Ján: Senzualizmus, asketizmus a hedonizmus v umení

Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1989, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 49 – 52

1989

ALBRECHT, Ján: Slovo a obraz

Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1989, Bratislava, roč. 34, č. 6, s. 22 – 26

1989

BALLOVÁ, Ľuba – ALBRECHT, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Musica pro comoedia generali (Castor et Pollux)

Opus, Bratislava
(119 s. a 9 hlasov, 1 partitúra, hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 6)

1989

ALBRECHT, Ján: Pedagogická kavatína

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 14, s. 12

1989

ALBRECHT, Ján: In memoriam Anton Dermota

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 15, s. 7

1989

ALBRECHT, Ján: Vítězslav Novák

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 19, s. 5

1989

kol.: Komorné koncerty

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 23, s. 7 – 9

1989

ALBRECHT, Ján: Konzervatórium v Bratislave 1919 – 1989

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 25, s. 1

1989

ALBRECHT, Ján: Gruzínska viachlasná hudba

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 10

1988

ALBRECHT, Ján: Ďalšie úvahy o interpretácii starej hudby

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 8

1988

ALBRECHT, Ján: Meditácie o krásnom

Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1988, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 46

1988

ALBRECHT, Ján: Príspevok k dialektickej analýze dvoch základných otázok umenovedy a teórie zobrazovania

Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 19, 1988, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 137 – 148

1988

ALBRECHT, Ján: Meditácia o viole 1. Môj život s violou

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 24, s. 12

1988

FARKAŠOVÁ, Etela – MISTRÍK, Erich: Konfrontácie myšlienok o umení

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 6
(recenzia knihy Eseje o umení)

1988

URBANCOVÁ, Hana: Eseje o umení

Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1988, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 59 – 61

1988

ALBRECHT, Ján: Musica aeterna v Eisenstadte

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 7

1988

ALBRECHT, Ján: Sympózium o starej hudbe vo Viedni

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 8

1988

ALBRECHT, Ján: Ivan Hrušovský. Noví zaslúžilí umelci

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 10

1988

ALBRECHT, Ján: Hudba zachytená slovom a štetcom

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 12

1988

ALBRECHT, Ján: Návrat k jednoduchosti

Spomienka Jána Albrechta na pedagogickú prácu Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 6

1988

ALBRECHT, Ján: Alexander Albrecht. Osud a pozadie jeho tvorby

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 18, s. 10 – 11

1988

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ernesta Zavarského

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 9

1988

ALBRECHT, Ján: Vydarený koncert z komorných diel Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 21, s. 7

1988

ALBRECHT, Ján: Meditácia o viole 2. K tvorbe o viole

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 25, s. 12

1988

ALBRECHT, Ján: Tradície a súčasnosť hudobnej Bratislavy

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 5, s. 1

1988

ALBRECHT, Ján: Za Václavom Holzknechtom

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 18, s. 7

1987

ALBRECHT, Ján a kol. (ed.): Edmund Pascha: Vianočná omša F dur. Harmonia pastoralis / Weihnachtsmesse F-dur

Opus, Bratislava
(31, 13 s., 1. vyd., Moderné vydanie a faksimile, Mária Jana Terrayová, Ján Albrecht, Egon Sigmund, Jozef Minárik)

1987

ALBRECHT, Ján (ed.): Skladby majstrov pre violu a klavír

Opus, Bratislava
(88 s., 1. vyd., hudobnina, G. Ph. Telemann, J. M. Leffloth, C. H. Graun, C. F. Abel, J. N. Hummel, C. M. von Weber, Winkler)

1987

ALBRECHT, Ján: Zo skúsenostného obzoru súboru Musica aeterna

Ohlas slovenského hudobného umenia v zahraničí. Horváthová, Katarína (zost.), 1987, Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava, s. 43 – 48
(Referát prednesený na muzikologickej konferencii v rámci Bratislavských hudobných slávností 1987)

1987

ALBRECHT, Ján (ed.): Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre mandolínu a orchester G dur. Koncert pre fagot a orchester F dur

Štátny komorný orchester, Cappella Istropolitana, Vinzenz Hladky, Keith Harris, František Machats, Jan Valta, Bystrík Režucha

Opus, Bratislava
(1 gramofónová platňa)

1987

ALBRECHT, Ján: Musica aeterna – zložka Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 18, s. 3

1987

ALBRECHT, Ján: Musica aeterna v Rakúsku

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 19, s. 4

1987

ALBRECHT, Ján: Za Zdenkom Nováčkom

Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 34

1987

ALBRECHT, Ján: Syntax umeleckého diela

Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1987, Bratislava, roč. 32, č. 7, s. 30 – 31

1987

ALBRECHT, Ján: Devätnásťminútový potlesk pre Musicu Aeternu

Svet socializmu, 1987, roč. 37, č. 3, s. 19

1987

ALBRECHT, Ján: K jubileu zaslúžilého umelca Miloša Jurkoviča

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 14, s. 4

1987

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Kristíny Izákovej

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 16, s. 7
(Kristína Izáková – muzikologička)

1987

ALBRECHT, Ján: O štýle v umení

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 10, s. 8

1986

ALBRECHT, Ján: Konfrontácie : IV. O literatúre pre violu a tvorbe pre violu na Slovensku

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 6, s. 3

1986

ALBRECHT, Ján: Koncerty súboru Musica aeterna v ZSSR

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 6

1986

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Gramorecenzie. Ján Albrecht

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 3

1986

ALBRECHT, Ján: O vkuse v umení a v hudbe

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 10, s. 6

1986

ALBRECHT, Ján: Nikolaus Harnoncourt a interpretácia historickej hudby

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 14, s. 6

1986

ALBRECHT, Ján: Franz Liszt a jeho umelecké ideály

K 100. výročiu úmrtia veľkého novoromantika

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 15, s. 1

1986

ALBRECHT, Ján: Eseje o umení

Opus, Bratislava
(168 s., 1. vyd.)

1986

ALBRECHT, Ján: Mikuláš Zmeškal: Sláčikové kvartetá G dur a g-mol

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 9, s. 5

1985

ALBRECHT, Ján: Serenades for Wind Instruments

Osvetová práca. Dvojtýždenník pre teóriu a prax kultúry, výchovy a vzdelávania, 1985, Obzor, Bratislava, roč. 35, č. 14, s. 38

1985

ALBRECHT, Ján: Nadčasovosť Bachovej hudby

Príroda a spoločnosť, 1985, Bratislava, roč. 34, č. 7, s. 50 – 54

1985

ALBRECHT, Ján (ed.): Italian renaissance and early baroque music

Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pechová, Pavol Baxa, Peter Mikuláš, Ján Albrecht – umelecký vedúci

Opus, Bratislava
(1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995)

1985

ALBRECHT, Ján: Pocta J. S. Bachovi v Lipsku

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 6

1985

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Oživovateľ dávnych tónov

Hudba z archívov a múzeí

Nedeľná Pravda, 1985, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 6

1985

ALBRECHT, Ján (ed.): Francesco Landini: Ballata “Amor c’al tuo sugetto.”

Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pecková, Pavol Baxa, Peter Mikuláš

Opus, Bratislava
(LP platňa)

1985

ALBRECHT, Ján: Ján Levoslav Bella a jeho sláčikové kvartetá z aspektu vývoja hudobného štýlu

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 15, s. 8

1985

ALBRECHT, Ján: Život a dielo Alexandra Albrechta očami syna

K storočnici Alexandra Albrechta

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 17, s. 8

1985

ALBRECHT, Ján: Deviate kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 9, s. 4

1984

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Stretnutie mladých v Dolnej Krupej

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 18, s. 7

1984

ČÁRSKA, Etela: Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť [rozhovor]

Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 1, s. 4 – 5

1984

HURAJOVÁ, Eleonóra – ALBRECHT, Ján: V dome plnom hudby

Na návšteve u prof. Jána Albrechta

Smena, 21. 1. 1984, Bratislava, roč. 37, č. 18, s. 6

1984

ALBRECHT, Ján: Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť

Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 4 – 5

1984

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Eugena Šimúnka

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 13, s. 7

1984

ALBRECHT, Ján: Alojz Nemec

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 16, s. 7

1984

ALBRECHT, Ján: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 9, s. 4
(pokr. č. 11, s. 4)

1984

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Komorný cyklus SHF a GMB

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 20, s. 7

1983

ALBRECHT, Ján: O tom, ktorý prísť musel ...

K 150. výročiu narodenia Johannesa Brahmsa

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 9, s. 3

1983

ALBRECHT, Ján: Dialektika umenia a jeho zobrazovacieho prostriedku

Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), 1983, Opus, Bratislava, s. 21 – 32

1983

KAČIC, Ladislav: Podoby barokovej hudby

Pravda, 31. 3. 1983, Bratislava, roč. 64, č. 76, s. 5

1983

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Podoby a premeny barokovej hudby [recenzia knihy]

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 12, s. 3

1983

ALBRECHT, Ján: Gramorecenzia. Alexander Moyzes

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 11, s. 5

1983

ALBRECHT, Ján: Znepokojujúca sila Wagnerovej hudby

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 3, s. 3

1983

ALBRECHT, Ján (ed.): Bratislavskí sólisti, Anna Hölblingová, Quido Hölbling, Jack Martin Händler, Jozef Podhoranský

Opus, Bratislava
(1 gramofónová platňa)

1983

ALBRECHT, Ján (ed.): Slovenská violová tvorba

Slowakische Kompositionen für Viola und Klavier

Opus, Bratislava
(48, 16 s. a 1 hlas, 1983 – 1. vyd., 1991 – 2. vyd., hudobnina, skladby pre violu a klavír, Alexander Albrecht, Ladislav Holoubek, Ivan Konečný, Miloslav Kořínek, Dušan Martinček, Ivan Parík)

1983

ALBRECHT, Ján: K storočnici Zoltána Kodálya

Hold Mladých sŕdc Kodályovi

Rytmus, 1983, roč. 34, č. 3, s. 6

1983

ALBRECHT, Ján: Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 6, s. 3

1983

ALBRECHT, Ján: In memoriam zaslúžilý umelec Aladár Móži

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 4, s. 3

1983

ALBRECHT, Ján: K Suchoňovej estetike

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 18, s. 4

1983

ALBRECHT, Ján: Nezastať pri prvom letnom dojme

K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 15, s. 3

1982

ALBRECHT, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Octet in E flat major, Op. 103

Bratislavská komorná harmónia

Opus, Bratislava
(1 gramofónová platňa)

1982

ALBRECHT, Ján: Meditácia o Stravinskom

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 12, s. 8

1982

ALBRECHT, Ján (ed.): Joseph Haydn, Karl Ditters von Dittersdorf

Bratislavské komorné kvarteto, Jela Špitková

Opus, Bratislava
(1 gramofónová platňa)

1982

ALBRECHT, Ján: Podoby a premeny barokovej hudby

Opus, Bratislava
(202 s., 1. vyd.)

1982

ALBRECHT, Ján: J. S. Kusser – J. Meier: Erindo. Dráma giocoso per musica. J. S. Kusser: Ouvertúra C dur

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 9, s. 3

1982

ALBRECHT, Ján: Štvrťstoročnica Slovenskoho kvarteta

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 22, s. 3

1982

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Jána Skladaného

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 15, s. 7

1982

ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Sonáty z Hudobného štvorlístka

Opus, Bratislava
(26 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)

1981

POLAKOVIČOVÁ-KORECKÁ, Viera – RUSÓ, Daniela – ALBRECHT, Ján (ed.): Franz Paul Rigler: Sonáty pre čembalo alebo klavír

Opus, Bratislava
(141 s., 1. vyd., hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 3)

1981

ALBRECHT, Ján: Béla Bartók v bratislavských spomienkach

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 5, s. 3

1981

ALBRECHT, Ján: Nezabudnuteľná osobnosť

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 4
(k storočnici M. Schneidra-Trnavského)

1981

ALBRECHT, Ján: Hommage a Telemann

300 rokov od narodenia G. Ph. Telemanna si pripomenul celý kultúrny svet

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 7, s. 8

1981

ALBRECHT, Ján: Hudobný zápisník z Kodane

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 8, s. 6

1981

ALBRECHT, Ján: Tatiana Kresáková

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 8, s. 7

1981

ALBRECHT, Ján: K pedagogickej činnosti

K šesťdesiatke Ota Ferenczyho

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 6, s. 3

1980

ALBRECHT, Ján: L. de Caix d’Hervelois, G. Frescobaldi, L. Boccherini, G. Ph. Telemann, G. Sammartini

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 1

1980

ALBRECHT, Ján: Johannes Brahms: Sonatas for viola and piano

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 8

1980

ALBRECHT, Ján: XXV. piešťanský festival

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 17, s. 3

1980

ALBRECHT, Ján: “Goldbergove variácie” v Mirbachu

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 17, s. 7

1980

ALBRECHT, Ján: Jozef Sikora

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 18, s. 7

1980

ALBRECHT, Ján: Dva koncerty v Mirbachu

Komorná a vokálna hudba

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 28, s. 7

1980

ALBRECHT, Ján: Franz Schubert: String quartet in A minor, op. 29. String quartet in E flat major, op. 125

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 1

1980

ALBRECHT, Ján: Klavírne kvarteto v Mirbachu

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 5, s. 4

1980

ALBRECHT, Ján: Jubilant

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 5, s. 7

1980

ALBRECHT, Ján (ed.): Musica aeterna

Opus, Bratislava
(1 gramofónová platňa)

1979

BALLOVÁ, Ľuba: K šesťdesiatke Jána Albrechta

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 2, s. 7

1979

ALBRECHT, Ján (ed.): Päťdesiaty štvrtý Bachov festival

15. Bratislavské hudobné slávnosti

Slovkoncert, Bratislava
(221 s., 1. vyd.)

1979

ČÁRSKA, Etela: Oddanosť hudbe

Jubilujúci Ján Albrecht

Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 21

1979

ČÁRSKA, Etela – ALBRECHT, Ján: Dom plný tónov

S Jánom Albrechtom o hudobnej tradícii Bratislavy

Práca, 13. 1. 1979, roč. 34, č. 11, s. 6

1979

ALBRECHT, Ján: Recenzujeme

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 5

1979

ALBRECHT, Ján: Johannes Brahms: Klavírne triá

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 1, s. 5

1978

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Recenzujeme : Marginálie k premenám hudobnej štruktúry

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 7, s. 3

1978

K úplnému vydaniu Hudobného tureckého Eulenspiegla vo vydavateľstve Opus

Recenzujeme Ján Albrecht, Alexander Móži

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 19, s. 4

1978

URSÍNYOVÁ, Terézia – ALBRECHT, Ján: Musica aeterna [rozhovor]

S Jánom Albrechtom o problémoch a perspektívach súboru

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 19, s. 1

1978

ALBRECHT, Ján: Janáček a zrod hudobnej moderny

(K 50. výročiu úmrtia)

Sloboda, 1978, roč. 33, č. 33, s. 4

1978

ALBRECHT, Ján: Leoš Janáček vo svetle európskej hudby

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 16, s. 8

1978

ALBRECHT, Ján: Recenzujeme : K úplnému vydaniu Hudobného tureckého Eulenspiegla vo vydavateľstve Opus

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 19, s. 5

1978

ONDREJČÍKOVÁ, Ivica: Lásky profesora Albrechta – poznáte súbor Musica aeterna?

Život, 1978, Bratislava, roč. 28, č. 48, s. 22 – 23

1978

ALBRECHT, Ján: Veda ako vyznanie

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 11, s. 5
(recenzia knihy J. Kresánka Základy hudobného myslenia (OPUS, 1977))

1978

ALBRECHT, Ján: ...a k realizácii dychových sonát

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 5, s. 7

1978

ALBRECHT, Ján: Gramorecenzie

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 3, s. 5

1978

ALBRECHT, Ján: Mimoriadny zážitok

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 19, s. 4

1977

ŠIŠKOVÁ, Inge: Recenzujeme: Hudobná estetika

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 5

1977

ALBRECHT, Ján: Hudobná estetika pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
(64 s., 1. vyd.)

1977

Wagner v kritike Thomasa Manna

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 23 – 24, s. 7

1977

K otázkam estetiky

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 16, s. 3
(recenzia dvoch prác Eugena Šimúneka)

1976

ALBRECHT, Ján: Oskar Kokoschka 90-ročný

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 16, s. 6

1976

ALBRECHT, Ján: Jubilant

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 16, s. 7

1976

ALBRECHT, Ján: Stará hudba pre súčasnosť

O hudobnej tradícii Bratislavy a vzniku súboru Musica aeterna hovoríme s Jánom Albrechtom

Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 36, s. 12

1976

Gramorecenzia : Dmitrij Šostakovič - Sonáta pre violu a klavír, op. 147

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 23, s. 5

1976

ALBRECHT, Ján: Košické kvarteto

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 23, s. 5

1976

ALBRECHT, Ján: Tri roky práce

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 17, s. 3

1975

ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca I.

Z príležitosti nedožitých 90. narodenín Alexandra Albrechta

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 17, s. 8

1975

ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca II.

Z príležitosti nedožitých 90. narodenín Alexandra Albrechta

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 18, s. 8

1975

ALBRECHT, Ján a kol.: Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia

Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 2, Tauberová, Alexandra (zost.), 1975, Obzor, Bratislava
(231 s., 1. vyd., Zborník prác z 2. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1973, 5. – 6. októbra 1973)

1974

-R-: Všestranná osobnosť

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 4, s. 7

1973

ALBRECHT, Ján – BALLOVÁ, Ľuba (zost.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina]

Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen

Opus, Bratislava
(1 partitúra, 1973 – 1. vyd., 54 s. a 11 hlasov, 1976 –- 2. vyd., 50 s. a 5 hlasov, 1980 – 3. vyd., 125 s., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 4, Zv. 6)

1973

ALBRECHT, Ján: Jubileum Tibora Gašparka

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 3

1973

ALBRECHT, Ján: Aladár Móži 50-ročný

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 12, s. 7

1973

ALBRECHT, Ján: Juraj Alexander

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 4

1971

ALBRECHT, Ján (zost.): Inštrumentálne štvorhlasy z obdobia renesancie a baroka

Opus, Bratislava
(56 s., 1. vyd., 1 partitúra, hudobnina)

1960

SKLADANÝ, Ján – ALBRECHT, Ján: Stručný prehľad dejín husľovej a violovej literatúry

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
(83 s., 1. vyd.)

1959

ALBRECHT, Ján: Poznámka ku kritike koncertu mladých skladateľov v 7. – 8. čísle Slovenskej hudby

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 541

1959

ALBRECHT, Ján: K estetike dodekafónie a elektronickej hudby

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 11 – 14

1958

ALBRECHT, Ján: Pohostinské vystúpenia prof. Strelca v Budapešti

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 24 – 25

1957

ALBRECHT, Ján: Teoretické základy husľovej hry

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
(144 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2003

  ALBRECHT, Ján: Eseje o umení

  Scriptorium Musicum, Bratislava
  (239 s., 1. vyd.)

 • 1999

  ALBRECHT, Ján: Človek a umenie

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (570 s., 1. vyd.)

 • 1998

  ALBRECHT, Ján: Spomienky bratislavského hudobníka

  PT Verlag, Bratislava
  (109 s., 1. vyd.)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: Die Geisteswelt des Schönen

  PT Verlag, Bratislava
  (178 s., 1. vyd.)

 • 1986

  ALBRECHT, Ján: Eseje o umení

  Opus, Bratislava
  (168 s., 1. vyd.)

 • 1982

  ALBRECHT, Ján: Podoby a premeny barokovej hudby

  Opus, Bratislava
  (202 s., 1. vyd.)

 • 1960

  SKLADANÝ, Ján – ALBRECHT, Ján: Stručný prehľad dejín husľovej a violovej literatúry

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (83 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2007

  ALBRECHT, Ján: Biografický lexikón Slovenska

  Slovenská národná knižnica, Martin, č. 3
  (739 s., 1. vyd., autor hesiel)

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: Polychória, jej funkcia a vplyv

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, roč. 22, č. 3 – 4, s. 435 – 438

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: Predslov

  Trančík, Martin: Medzi starým a novým. História kníhkupeckej rodiny Steinerovcov v Bratislave, 1996, PT Verlag, Bratislava
  (260 s., 1. vyd.)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: Úvahy o hudobnej interpretácii

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 437 – 451

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: Dejiny Bratislavy – mesta hudby

  Prednášky s hudobnými ukážkami pri príležitosti 120. výročia narodenia Johanna Nepomuka Hummela, v Bratislave, Miestne kultúrne centrum, Zichyho palác, 24. novembra 1994, 8. decembra 1994, 26. januára 1995

  Bratislava
  (organizátor: Medzinárodná nadácia Johanna Nepomuka Hummela, prednášateľ: Ján Albrecht)

 • 1993

  ALBRECHT, Ján: Štýlové metamorfózy a dielo Jána Levoslava Bellu

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 179 – 181

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Problémy interpretácie starej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 1 – 6

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Barok a hudba

  Výstava v rámci Roka stredoeurópskeho baroka [...], september 1992 – február 1993. Koncepcia výstavy a text katalógu Zuzana Géczová

  Slovenská národná galéria, Bratislava
  (62 s., 1. vyd., autori textu: Ján Albrecht a Zuzana Géczová)

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Úvahy o interpretácii slovenskej historickej hudby a jej ohlase v zahraničí

  Hudobný archív 11, 1990, Matica slovenská, Martin, s. 193 – 197

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Zvrat k vyššej kvalite

  Hudobný archív 11, 1990, Matica slovenská, Martin, s. 93 – 97

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Príspevok k dialektickej analýze dvoch základných otázok umenovedy a teórie zobrazovania

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 19, 1988, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 137 – 148

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: Zo skúsenostného obzoru súboru Musica aeterna

  Ohlas slovenského hudobného umenia v zahraničí. Horváthová, Katarína (zost.), 1987, Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava, s. 43 – 48
  (Referát prednesený na muzikologickej konferencii v rámci Bratislavských hudobných slávností 1987)

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: O tom, ktorý prísť musel ...

  K 150. výročiu narodenia Johannesa Brahmsa

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 9, s. 3

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: Dialektika umenia a jeho zobrazovacieho prostriedku

  Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), 1983, Opus, Bratislava, s. 21 – 32

 • 1975

  ALBRECHT, Ján a kol.: Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia

  Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 2, Tauberová, Alexandra (zost.), 1975, Obzor, Bratislava
  (231 s., 1. vyd., Zborník prác z 2. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1973, 5. – 6. októbra 1973)

 • 1959

  ALBRECHT, Ján: K estetike dodekafónie a elektronickej hudby

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 11 – 14

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1977

  ALBRECHT, Ján: Hudobná estetika pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
  (64 s., 1. vyd.)

 • 1957

  ALBRECHT, Ján: Teoretické základy husľovej hry

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (144 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: Gottfried Scholz: Österreichische Musik der Gegenwart

  Doblinger, Wien-München 1993

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14, s. 12

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Musicologica Slovaca

  Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 19, s. 5

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2005

  ALBRECHT, Ján (ed.): Ivan Parík: Meditácia pre violu a klavír

  Hudobný fond, Bratislava
  (15 s., 1. vyd., hudobnina, revidoval Ján Albrecht)

 • 1996

  ALBRECHT, Ján (ed.): The Best of Vivaldi

  Opus, Bratislava
  (1 CD)

 • 1996

  ALBRECHT, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Mondscheinsonate

  Opus, Bratislava
  (1 CD)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján (ed.): Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Percussion

  Peter Toperczer – klavír, Marián Lapšanský – klavír, Václav Mazáček – bicie nástroje, Jiří Svoboda – bicie nástroje, Leonard Slatkin – dirigent

  Opus, Bratislava
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján (ed.): Sebastiano Bodino: Sonatas I – VI

  Slovart, Bratislava
  (1 CD)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján (ed.): Georg Anton Benda: Soirée a Gotha

  Kamila Zajíčková, Magdaléna Kožená, Musica Aeterna, Peter Zajíček - dirigent

  Slovart, Bratislava
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht, Peter Zajíček)

 • 1995

  ALBRECHT, Ján (ed.): Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trios No. 6 – 7

  Ivan Gajan – klavír, Viktor Šimčisko – husle, Milan Telecký – viola, Juraj Alexander – violončelo

  Opus, Bratislava
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)

 • 1994

  ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Dve sonáty pre tri fagoty a basso continuo

  Music Forum, Bratislava
  (12 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)

 • 1990

  ALBRECHT, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Castor et Pollux

  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová-Zajíčková, Jitka Saparová, Peter Oswald, Peter Mikuláš, Viktória Stracenská, Marta Beňačková, Pavol Baxa – dirigent

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995, poznámky Ján Albrecht)

 • 1989

  BALLOVÁ, Ľuba – ALBRECHT, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Musica pro comoedia generali (Castor et Pollux)

  Opus, Bratislava
  (119 s. a 9 hlasov, 1 partitúra, hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 6)

 • 1989

  ALBRECHT, Ján (ed.): Slovenská komorná hudba 6

  Opus, Bratislava
  (41 s., 1. vyd., hudobnina, Igor Dibák, Ivan Konečný, Július Kowalski, Dušan Martinček, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer)

 • 1987

  ALBRECHT, Ján a kol. (ed.): Edmund Pascha: Vianočná omša F dur. Harmonia pastoralis / Weihnachtsmesse F-dur

  Opus, Bratislava
  (31, 13 s., 1. vyd., Moderné vydanie a faksimile, Mária Jana Terrayová, Ján Albrecht, Egon Sigmund, Jozef Minárik)

 • 1987

  ALBRECHT, Ján (ed.): Skladby majstrov pre violu a klavír

  Opus, Bratislava
  (88 s., 1. vyd., hudobnina, G. Ph. Telemann, J. M. Leffloth, C. H. Graun, C. F. Abel, J. N. Hummel, C. M. von Weber, Winkler)

 • 1987

  ALBRECHT, Ján (ed.): Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre mandolínu a orchester G dur. Koncert pre fagot a orchester F dur

  Štátny komorný orchester, Cappella Istropolitana, Vinzenz Hladky, Keith Harris, František Machats, Jan Valta, Bystrík Režucha

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa)

 • 1985

  ALBRECHT, Ján (ed.): Francesco Landini: Ballata “Amor c’al tuo sugetto.”

  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pecková, Pavol Baxa, Peter Mikuláš

  Opus, Bratislava
  (LP platňa)

 • 1985

  ALBRECHT, Ján (ed.): Italian renaissance and early baroque music

  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pechová, Pavol Baxa, Peter Mikuláš, Ján Albrecht – umelecký vedúci

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995)

 • 1983

  ALBRECHT, Ján (ed.): Slovenská violová tvorba

  Slowakische Kompositionen für Viola und Klavier

  Opus, Bratislava
  (48, 16 s. a 1 hlas, 1983 – 1. vyd., 1991 – 2. vyd., hudobnina, skladby pre violu a klavír, Alexander Albrecht, Ladislav Holoubek, Ivan Konečný, Miloslav Kořínek, Dušan Martinček, Ivan Parík)

 • 1983

  ALBRECHT, Ján (ed.): Bratislavskí sólisti, Anna Hölblingová, Quido Hölbling, Jack Martin Händler, Jozef Podhoranský

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa)

 • 1982

  ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Sonáty z Hudobného štvorlístka

  Opus, Bratislava
  (26 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)

 • 1982

  ALBRECHT, Ján (ed.): Joseph Haydn, Karl Ditters von Dittersdorf

  Bratislavské komorné kvarteto, Jela Špitková

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa)

 • 1982

  ALBRECHT, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Octet in E flat major, Op. 103

  Bratislavská komorná harmónia

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa)

 • 1981

  POLAKOVIČOVÁ-KORECKÁ, Viera – RUSÓ, Daniela – ALBRECHT, Ján (ed.): Franz Paul Rigler: Sonáty pre čembalo alebo klavír

  Opus, Bratislava
  (141 s., 1. vyd., hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 3)

 • 1980

  ALBRECHT, Ján (ed.): Musica aeterna

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa)

 • 1979

  ALBRECHT, Ján (ed.): Päťdesiaty štvrtý Bachov festival

  15. Bratislavské hudobné slávnosti

  Slovkoncert, Bratislava
  (221 s., 1. vyd.)

 • 1973

  ALBRECHT, Ján – BALLOVÁ, Ľuba (zost.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina]

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen

  Opus, Bratislava
  (1 partitúra, 1973 – 1. vyd., 54 s. a 11 hlasov, 1976 –- 2. vyd., 50 s. a 5 hlasov, 1980 – 3. vyd., 125 s., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 4, Zv. 6)

 • 1971

  ALBRECHT, Ján (zost.): Inštrumentálne štvorhlasy z obdobia renesancie a baroka

  Opus, Bratislava
  (56 s., 1. vyd., 1 partitúra, hudobnina)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: Recenzujeme : K úplnému vydaniu Hudobného tureckého Eulenspiegla vo vydavateľstve Opus

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 19, s. 5

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: Veda ako vyznanie

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 11, s. 5
  (recenzia knihy J. Kresánka Základy hudobného myslenia (OPUS, 1977))

 • 1977

  Wagner v kritike Thomasa Manna

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 23 – 24, s. 7

 • 1977

  K otázkam estetiky

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 16, s. 3
  (recenzia dvoch prác Eugena Šimúneka)

 • 1976

  Gramorecenzia : Dmitrij Šostakovič - Sonáta pre violu a klavír, op. 147

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 23, s. 5

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1997

  ALBRECHT, Ján: Post scriptum Jána Albrechta

  Rudolf Brejka: Vybrané kapitoly z dejín hudobnej estetiky 1

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 4

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: Jeden z protagonistov moderny – L. Feininger v Bratislave

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 25, s. 14

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: Dopoludnia nie som ženatý

  Spomienky starého Bratislavčana z Kapitulskej ulice

  Extra, 1996, roč. 5, č. 13, s. 5

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: Ame enchanté – Spomienka na Zoltána Hrabussaya

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 9 – 10, s. 2

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: Frank van der Laar

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 8, s. 4

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: K bratislavskému hudobnému dianiu na rozhraní 20. storočia

  Kráľovské katolícke hlavné gymnázium v bývalom klariskom kláštore

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 18, s. 6

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: Komorný koncert mladých umelcov

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 16, s. 5

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: Les gouts réunis

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 16, s. 5

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 15, s. 4

 • 1996

  ALBRECHT, Ján: Hudba na viedenskom dvore v 17. storočí

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 4

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: Nerád nostalgizujem

  Új Nő, 1995, roč. 4, č. 8, s. 30 – 31

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: Štvrtý národný kongres ESTA – Slovensko

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 7, s. 4

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: Jubilujúce Moyzesovo kvarteto

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 23 – 24, s. 4

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: Dvakrát s Aeternou

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 19, s. 3

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: Pohľady do histórie

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 11 – 12, s. 10

 • 1995

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Mikuláša Jelinka

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 10, s. 2

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: Tretí slovenský kongres ESTA

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 9, s. 2

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: Eugen Lehner – slávny bratislavský rodák

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 7

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: Životné jubileum Dr. Ľuby Ballovej

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 22, s. 2

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: H. I. F. Biber

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 17, s. 11

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Alojza Nemca

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 16, s. 2

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: Viedenské sympózium venované Franzovi Schmidtovi

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 10, s. 7

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: Dvadsiaty prvý kongres ESTA v Salzburgu

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 10, s. 7

 • 1993

  ALBRECHT, Ján: K nedožitej storočnici prof. Jána Strelca

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 5

 • 1993

  ALBRECHT, Ján: Monteverdi dnes a u nás

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 3

 • 1993

  ALBRECHT, Ján: Ensemble Clément Janequin

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 20, s. 3

 • 1993

  ALBRECHT, Ján: Dvadsať rokov Musica Aeterna

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 8

 • 1993

  ALBRECHT, Ján: Osemdesiatnik Ladislav Holoubek

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1993, Bratislava, roč. 2, č. 35, s. 12

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Kultúra baroka

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 23 – 24, s. 5, 7 – 8

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Violový kongres vo Viedni

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 21, s. 7

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Stará hudba, dobrá hudba

  Új Szó, 1992, roč. 45, č. 209, s. 7

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Pôda na stretávanie

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 7, s. 4

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Baroková hudba vo svete a na Slovensku

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 19, s. 13

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Hommage a Honegger

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 6, s. 5

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Prvý národný kongres ESTA, slovenská sekcia pri SHS

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 2

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Dni starej hudby v Šamoríne

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 21, s. 4

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Súbor London Baroque v Bratislave

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 2, s. 3

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: Musica aeterna vo Versailles

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 19, s. 7

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu prof. Jána Skladaného

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 12, s. 7

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: O modalite v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 11, s. 5

 • 1992

  ALBRECHT, Ján: O hudbe baroka

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 10, s. 1 – 2

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: Yehoshua Lakner – skladateľ bratislavského pôvodu

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 3, s. 12

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: Nekonečná mnohotvárnosť hudby

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 1, s. 14

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: Venované Mozartovi

  Klasicizmus a Mozart

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 24, s. 4 – 5

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: Za Tiborom Gašparkom

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 2

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: Versailles oslavuje Mozarta

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 22, s. 7

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: Violisti v Drážďanoch

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 22, s. 7

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: K interpretácii starej hudby (Argumentácia)

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 18, s. 4 – 5

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: K festivalu starej hudby v Šamoríne

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 17, s. 5

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 15, s. 3

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Oskára Elscheka

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 3

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: Amadé, človek tisícročia

  Úvaha o Mozartovi

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 12, s. 1, 5

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: Béla Bartók v bratislavských spomienkach

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 1991, Slovenský spisovateľ, Bratislava, roč. 107, č. 9, s. 113 – 116

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Paradigma a syntagma v umení

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1990, Bratislava, roč. 35, č. 8, s. 49 – 51

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Nedokončená dokonalosť

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1990, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 35 – 38

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Milan Telecký

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 7, s. 7

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Dorozumievacia sústava umeleckého diela

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 5, s. 10 – 11

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Concilium musicum Wien

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 5

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Hudba a slovenské výtvarné umenie 20. storočia

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 21, s. 1

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Jozefa Sikoru

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 20, s. 7

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Paul Hindemith: Sonatas for Viola

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 2, s. 5

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Stará hudba v mladých rukách

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 19, s. 5

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Beethoven vo svetle svojej budúcnosti

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 13, s. 10 – 11

 • 1990

  ALBRECHT, Ján: Obnovenie činnosti Cirkevného hudobného spolku

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 11, s. 12

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Slovo a obraz

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1989, Bratislava, roč. 34, č. 6, s. 22 – 26

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Senzualizmus, asketizmus a hedonizmus v umení

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1989, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 49 – 52

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Kandinskij a Guggenheimovo múzeum

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1989, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 29 – 30

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Cecil Forsyth: Concerto for Viola Orchestra in G minor

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 7, s. 6

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Ralph Vaughan Williams: Flos campi

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 7, s. 6

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Ateliér mladých

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 3

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Gruzínska viachlasná hudba

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 10

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Konzervatórium v Bratislave 1919 – 1989

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 25, s. 1

 • 1989

  kol.: Komorné koncerty

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 23, s. 7 – 9

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Vítězslav Novák

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 19, s. 5

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: In memoriam Anton Dermota

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 15, s. 7

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Pedagogická kavatína

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 14, s. 12

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Musica antiqua Köln v Prahe

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 3

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Pedagogická kavaléria

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 10 – 11
  (pokr. č. 14, s. 12)

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Moyzesovo kvarteto

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 4

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Salón umelcov

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 13, s. 4

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Národný umelec Ľudovít Rajter

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 10, s. 1

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Koncert súboru Musica aeterna

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 1, s. 4

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: Daniel Georg Speer

  Tristo rokov Hudobného Tureckého Eulenspiegla

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 15

 • 1989

  ALBRECHT, Ján: O hudbe, umení a vede

  Hovoríme s Jánom Albrechtom

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 15

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Meditácia o viole 1. Môj život s violou

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 24, s. 12

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Meditácie o krásnom

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1988, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 46

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Musica aeterna v Eisenstadte

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 7

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Ďalšie úvahy o interpretácii starej hudby

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 8

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Sympózium o starej hudbe vo Viedni

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 8

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Tradície a súčasnosť hudobnej Bratislavy

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 5, s. 1

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Meditácia o viole 2. K tvorbe o viole

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 25, s. 12

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Vydarený koncert z komorných diel Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 21, s. 7

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ernesta Zavarského

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 9

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Alexander Albrecht. Osud a pozadie jeho tvorby

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 18, s. 10 – 11

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Za Václavom Holzknechtom

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 18, s. 7

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Návrat k jednoduchosti

  Spomienka Jána Albrechta na pedagogickú prácu Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 6

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Hudba zachytená slovom a štetcom

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 12

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Ivan Hrušovský. Noví zaslúžilí umelci

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 10

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: Devätnásťminútový potlesk pre Musicu Aeternu

  Svet socializmu, 1987, roč. 37, č. 3, s. 19

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: Syntax umeleckého diela

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1987, Bratislava, roč. 32, č. 7, s. 30 – 31

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: Za Zdenkom Nováčkom

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 34

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: Musica aeterna v Rakúsku

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 19, s. 4

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: Musica aeterna – zložka Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 18, s. 3

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Kristíny Izákovej

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 16, s. 7
  (Kristína Izáková – muzikologička)

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: K jubileu zaslúžilého umelca Miloša Jurkoviča

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 14, s. 4

 • 1987

  ALBRECHT, Ján: O štýle v umení

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 10, s. 8

 • 1986

  ALBRECHT, Ján: Franz Liszt a jeho umelecké ideály

  K 100. výročiu úmrtia veľkého novoromantika

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 15, s. 1

 • 1986

  ALBRECHT, Ján: Nikolaus Harnoncourt a interpretácia historickej hudby

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 14, s. 6

 • 1986

  ALBRECHT, Ján: Konfrontácie : IV. O literatúre pre violu a tvorbe pre violu na Slovensku

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 6, s. 3

 • 1986

  ALBRECHT, Ján: Mikuláš Zmeškal: Sláčikové kvartetá G dur a g-mol

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 9, s. 5

 • 1986

  ALBRECHT, Ján: Koncerty súboru Musica aeterna v ZSSR

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 6

 • 1986

  ALBRECHT, Ján: O vkuse v umení a v hudbe

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 10, s. 6

 • 1985

  ALBRECHT, Ján: Pocta J. S. Bachovi v Lipsku

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 6

 • 1985

  ALBRECHT, Ján: Serenades for Wind Instruments

  Osvetová práca. Dvojtýždenník pre teóriu a prax kultúry, výchovy a vzdelávania, 1985, Obzor, Bratislava, roč. 35, č. 14, s. 38

 • 1985

  ALBRECHT, Ján: Nadčasovosť Bachovej hudby

  Príroda a spoločnosť, 1985, Bratislava, roč. 34, č. 7, s. 50 – 54

 • 1985

  ALBRECHT, Ján: Deviate kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 9, s. 4

 • 1985

  ALBRECHT, Ján: Život a dielo Alexandra Albrechta očami syna

  K storočnici Alexandra Albrechta

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 17, s. 8

 • 1985

  ALBRECHT, Ján: Ján Levoslav Bella a jeho sláčikové kvartetá z aspektu vývoja hudobného štýlu

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 15, s. 8

 • 1984

  ALBRECHT, Ján: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 9, s. 4
  (pokr. č. 11, s. 4)

 • 1984

  ALBRECHT, Ján: Alojz Nemec

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 16, s. 7

 • 1984

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Eugena Šimúnka

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 13, s. 7

 • 1984

  ALBRECHT, Ján: Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť

  Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 4 – 5

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: Znepokojujúca sila Wagnerovej hudby

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 3, s. 3

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: K storočnici Zoltána Kodálya

  Hold Mladých sŕdc Kodályovi

  Rytmus, 1983, roč. 34, č. 3, s. 6

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 6, s. 3

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: In memoriam zaslúžilý umelec Aladár Móži

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 4, s. 3

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: K Suchoňovej estetike

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 18, s. 4

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: Nezastať pri prvom letnom dojme

  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 15, s. 3

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: Gramorecenzia. Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 11, s. 5

 • 1982

  ALBRECHT, Ján: Meditácia o Stravinskom

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 12, s. 8

 • 1982

  ALBRECHT, Ján: J. S. Kusser – J. Meier: Erindo. Dráma giocoso per musica. J. S. Kusser: Ouvertúra C dur

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 9, s. 3

 • 1982

  ALBRECHT, Ján: Štvrťstoročnica Slovenskoho kvarteta

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 22, s. 3

 • 1982

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Jána Skladaného

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 15, s. 7

 • 1981

  ALBRECHT, Ján: Nezabudnuteľná osobnosť

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 4
  (k storočnici M. Schneidra-Trnavského)

 • 1981

  ALBRECHT, Ján: Hommage a Telemann

  300 rokov od narodenia G. Ph. Telemanna si pripomenul celý kultúrny svet

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 7, s. 8

 • 1981

  ALBRECHT, Ján: Béla Bartók v bratislavských spomienkach

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 5, s. 3

 • 1981

  ALBRECHT, Ján: Hudobný zápisník z Kodane

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 8, s. 6

 • 1981

  ALBRECHT, Ján: Tatiana Kresáková

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 8, s. 7

 • 1981

  ALBRECHT, Ján: K pedagogickej činnosti

  K šesťdesiatke Ota Ferenczyho

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 6, s. 3

 • 1980

  ALBRECHT, Ján: Klavírne kvarteto v Mirbachu

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 5, s. 4

 • 1980

  ALBRECHT, Ján: Jubilant

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 5, s. 7

 • 1980

  ALBRECHT, Ján: Johannes Brahms: Sonatas for viola and piano

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 8

 • 1980

  ALBRECHT, Ján: L. de Caix d’Hervelois, G. Frescobaldi, L. Boccherini, G. Ph. Telemann, G. Sammartini

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 1

 • 1980

  ALBRECHT, Ján: Franz Schubert: String quartet in A minor, op. 29. String quartet in E flat major, op. 125

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 1

 • 1980

  ALBRECHT, Ján: Dva koncerty v Mirbachu

  Komorná a vokálna hudba

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 28, s. 7

 • 1980

  ALBRECHT, Ján: Jozef Sikora

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 18, s. 7

 • 1980

  ALBRECHT, Ján: “Goldbergove variácie” v Mirbachu

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 17, s. 7

 • 1980

  ALBRECHT, Ján: XXV. piešťanský festival

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 17, s. 3

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela – ALBRECHT, Ján: Dom plný tónov

  S Jánom Albrechtom o hudobnej tradícii Bratislavy

  Práca, 13. 1. 1979, roč. 34, č. 11, s. 6

 • 1979

  ALBRECHT, Ján: Recenzujeme

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 5

 • 1979

  ALBRECHT, Ján: Johannes Brahms: Klavírne triá

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 1, s. 5

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: Janáček a zrod hudobnej moderny

  (K 50. výročiu úmrtia)

  Sloboda, 1978, roč. 33, č. 33, s. 4

 • 1978

  ONDREJČÍKOVÁ, Ivica: Lásky profesora Albrechta – poznáte súbor Musica aeterna?

  Život, 1978, Bratislava, roč. 28, č. 48, s. 22 – 23

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: ...a k realizácii dychových sonát

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 5, s. 7

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: Gramorecenzie

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 3, s. 5

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: Mimoriadny zážitok

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 19, s. 4

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: Leoš Janáček vo svetle európskej hudby

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 16, s. 8

 • 1976

  ALBRECHT, Ján: Košické kvarteto

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 23, s. 5

 • 1976

  ALBRECHT, Ján: Tri roky práce

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 17, s. 3

 • 1976

  ALBRECHT, Ján: Oskar Kokoschka 90-ročný

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 16, s. 6

 • 1976

  ALBRECHT, Ján: Jubilant

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 16, s. 7

 • 1976

  ALBRECHT, Ján: Stará hudba pre súčasnosť

  O hudobnej tradícii Bratislavy a vzniku súboru Musica aeterna hovoríme s Jánom Albrechtom

  Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 36, s. 12

 • 1975

  ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca II.

  Z príležitosti nedožitých 90. narodenín Alexandra Albrechta

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 18, s. 8

 • 1975

  ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca I.

  Z príležitosti nedožitých 90. narodenín Alexandra Albrechta

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 17, s. 8

 • 1973

  ALBRECHT, Ján: Juraj Alexander

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 4

 • 1973

  ALBRECHT, Ján: Jubileum Tibora Gašparka

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 3

 • 1973

  ALBRECHT, Ján: Aladár Móži 50-ročný

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 12, s. 7

 • 1959

  ALBRECHT, Ján: Poznámka ku kritike koncertu mladých skladateľov v 7. – 8. čísle Slovenskej hudby

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 541

 • 1958

  ALBRECHT, Ján: Pohostinské vystúpenia prof. Strelca v Budapešti

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 24 – 25

Bibliografia

 • 2013

  PAPP, Štefan: Ján Albrecht, najlepší priateľ Juraja Fándlyho

  Záhorie, 2013, Záhorské múzeum, Skalica, roč. XXII, č. 6, s. 19 – 20

 • 2012

  VALENTOVIČ, Igor: Náš primalý svet...

  (15 rokov po odchode prof. Jána Albrechta)

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 1 – 2, s. 10

 • 2011

  GODÁR, Vladimír: List Jánovi Albrechtovi

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 12, s. 12

 • 2010

  FERKOVÁ, Eva: Ján Albrecht – Thoughts on Musical Style

  Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 19 – 22
  (66 s., 1. vyd.)

 • 2010

  GRÉNER, Ján: Ján Albrecht a vznik súboru na interpretáciu starej hudby Musica aeterna

  Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 13 – 18
  (66 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Curriculum vitae of Ján Albrecht * 7. 1. 1919 Bratislava – 20. 11. 1996 Bratislava

  Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 12

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI

  Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (66 s., 1. vyd.)

 • 2006

  BAKIČOVÁ, Veronika: Musica aeterna & Ján Albrecht

  AEPress, Bratislava
  (211 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2005

  FRANCOVÁ, Zuzana: Z najnovších akvizícií Mestského múzea v Bratislave

  Pozostalosť rodiny Albrechtovcov

  Spisy Mestského múzea v Bratislave. Zv. XVII, 2005, Mestské múzeum, Bratislava, s. 141 – 154

 • 2000

  ty: Neumierajú tí, ktorí ostávajú žiť v spomienkach-

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 4

 • 1999

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: K nedožitým osemdesiatinám prof. Jána Albrechta

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 3 – 4

 • 1999

  MOKRÝ, Ladislav: Hansiho návrat

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 92

 • 1999

  BAKOŠ, Oliver: Duchovný svet krásy Jána Albrechta

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 92 – 93

 • 1999

  BLAHYNKA, Miloslav: Umenie ako faustovské hľadanie

  Človek a umenie

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 37, s. 11

 • 1999

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996)

  Profily, medailónky, nekrológy domácich i zahraničných hudobných umelcov

  Bratislava
  (109 s., vl. n.)

 • 1998

  la: Ján Albrecht: Spomienky bratislavského hudobníka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 585

 • 1998

  ŠTRASSER, Ján: Škola u Hanziho

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1998, Bratislava, roč. 2, č. 12, s. 106

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996). Problémy hudobnej teórie a praxe

  Bratislava
  (101 s., vl. n.)

 • 1997

  BALLOVÁ, Ľuba: Posledný Prešporák – Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1997, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 11

 • 1997

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: S vďakou...

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 22, s. 2

 • 1996

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 22, s. 3

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Skvelý muzikológ a pamätník dávnych čias

  Dnes sa naposledy lúčime s dobrým a múdrym mužom prof. Jánom Albrechtom

  Práca, 28. 11. 1996, roč. 51, č. 278, s. 10

 • 1996

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Vo veku 77 rokov navždy odišiel originálny mysliteľ a vzácny človek prof. Ján Albrecht

  SME, 22. 11. 1996, Bratislava, roč. 4 (49), č. 272, s. 8

 • 1996

  BLAHYNKA, Miloslav: Za Jánom Albrechtom

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 50, s. 14

 • 1996

  HOFBAUER, Roman: Duchovný svet krásy Jána Albrechta

  Slovenské národné noviny, 1996, Matica slovenská, Martin, roč. 7, č. 50, s. 2

 • 1996

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen (Duchovný svet krásna)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 17, s. 8

 • 1994

  HANZELOVÁ, M. – DVORSKÝ, Peter: Blahoželanie Jánovi Albrechtovi

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 3, s. 2

 • 1993

  JURÍK, Marián – ALBRECHT, Ján: Chvála husliam...

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7, s. 1 – 2

 • 1992

  CSERES, Jozef – ALBRECHT, Ján: Kultúra ako dialóg

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 11, s. 3

 • 1991

  PARÍK, Ivan: Rehabilitačné habilitácie na VŠMU

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 12, s. 3

 • 1991

  VALČEK, Peter – ALBRECHT, Ján: Život v dialógoch

  Hovoríme s hudobným pedagógom a spisovateľom Jánom Albrechtom

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 1, 11

 • 1989

  PIAČEK, Jozef: Významový svet Jána Albrechta

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 1, s. 6

 • 1988

  URBANCOVÁ, Hana: Eseje o umení

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1988, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 59 – 61

 • 1988

  FARKAŠOVÁ, Etela – MISTRÍK, Erich: Konfrontácie myšlienok o umení

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 6
  (recenzia knihy Eseje o umení)

 • 1986

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Gramorecenzie. Ján Albrecht

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 3

 • 1985

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Oživovateľ dávnych tónov

  Hudba z archívov a múzeí

  Nedeľná Pravda, 1985, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 6

 • 1984

  HURAJOVÁ, Eleonóra – ALBRECHT, Ján: V dome plnom hudby

  Na návšteve u prof. Jána Albrechta

  Smena, 21. 1. 1984, Bratislava, roč. 37, č. 18, s. 6

 • 1983

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Podoby a premeny barokovej hudby [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 12, s. 3

 • 1983

  KAČIC, Ladislav: Podoby barokovej hudby

  Pravda, 31. 3. 1983, Bratislava, roč. 64, č. 76, s. 5

 • 1979

  BALLOVÁ, Ľuba: K šesťdesiatke Jána Albrechta

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 2, s. 7

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Oddanosť hudbe

  Jubilujúci Ján Albrecht

  Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 21

 • 1978

  K úplnému vydaniu Hudobného tureckého Eulenspiegla vo vydavateľstve Opus

  Recenzujeme Ján Albrecht, Alexander Móži

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 19, s. 4

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  GODÁR, Vladimír - JASLOVSKÝ, Marian: Marián chcel prinavrátiť hudbu k sebe samej

  Nový Populár, 2021, roč. 14, č. 5, s. 38 – 41

 • 2020

  TICHÝ, Stanislav: Sancta Caecilia IV

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 7

 • 2019

  TASR: Konvergencie oslavujú 20 rokov. Prinášajú retrospektívu, zároveň pozerajú do budúcnosti

  Pravda – Kultúra, 12.9.2019

 • 2019

  GODÁR, Vladimír: Poznámky k filozofii umenia Jána Albrechta

  Spomienky redaktora k 100. výročiu narodenia

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 18

 • 2019

  ZAJÍČEK, Peter: Memoria aeterna 1919 – 2019

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 21

 • 2019

  OPOLDUSOVÁ, Jena: BHS: Ján Albrecht zaostril na starú hudbu

  Pravda – Kultúra, 2019

 • 2019

  RUPPELDTOVÁ, Silvia: Konvergencie nás Modrofúzom vrátili domov

  Pravda – Kultúra, 2019

 • 1984

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Komorný cyklus SHF a GMB

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 20, s. 7

 • 1984

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Stretnutie mladých v Dolnej Krupej

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 18, s. 7

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť [rozhovor]

  Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 1, s. 4 – 5

 • 1978

  URSÍNYOVÁ, Terézia – ALBRECHT, Ján: Musica aeterna [rozhovor]

  S Jánom Albrechtom o problémoch a perspektívach súboru

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 19, s. 1

 • 1978

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Recenzujeme : Marginálie k premenám hudobnej štruktúry

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 7, s. 3

 • 1977

  ŠIŠKOVÁ, Inge: Recenzujeme: Hudobná estetika

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 5

 • 1974

  -R-: Všestranná osobnosť

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 4, s. 7

x