• 1975 – 1985

  súkromné štúdium u matky (husle, zobcová, priečna flauta)

 • 1985 – 1991

  Janáčkova konservatoř v Ostrave (Jiří Bystroň)

 • 1991 – 1996

  VŠMU (Miloš Jurkovič)

 • 1996 – 2005

  VŠMU, doktorandské štúdium so špecializáciou na interpretáciu súčasnej hudby (Miloš Jurkovič)

 • 1990, 1992

  Medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch (Miloš Jurkovič)

 • 1994

  Medzinárodné interpretačné kurzy v Debrecíne (István Matuz)

 • 1996

  Medzinárodné interpretačné kurzy v Darmstadte (Carin Levine)

 • od 2003

  pedagogička na Konzervatóriu v Tepliciach (Česká republika)

 • 2004

  interpretačné kurzy na Konzervatóriu v Tepliciach

 • 2005

  lektorka interpretačných kurzov na Univerzite v Aveiro (Portugalsko)

„V rámci svojej špecializácie si osvojila a úspešne zvládla aj netradičné spôsoby vyludzovania tónov na flaute. Dokáže bohato obmieňať intenzitu tónu s podmaňujúcimi pianissimami, so širokým registrom stredných odtienkov až po vyhrotené dynamické vrcholy. Upútava ponorom do meditatívnych nálad, či živou hravosťou techniky pohyblivejších úsekov.“

(kol.: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 159)

x