2022

MOJŽÍŠ, Vojtěch: Postrehy z FORFEST-u

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 9

2017

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 26 – 27

2007

ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

2002

MRÁZEK, Miroslav: Katedrálu rozezněli varhany a flétna

Plzeňský denník, 26. 7. 2002, roč. 11, č. 172, s. 21
(rec. vystúpenia s Marekom Vrábelom)

2002

ŠUŠKA, Pavol: Bokesovský koncert v Mirbachu

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 19
(S harfistkou Adrianou Antalovou uviedli Sonátu pre flautu a harfu od Milana Halušku)

2001

DOHNALOVÁ, Lýdia: Brána naděje

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 49
(Recenzia CD s organistom Marekom Vrábelom)

2000

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Nová slovenská hudba

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 18
(v rámci prehliadky 12. 11. predniesla skladbu Jany Kmiťovej Flauta sólo)

2000

MACHÁČEK, Jiří: Koncert uvedl díla silné duchovní výpovědi

Mladá fronta dnes, 11. 10. 2000, s. 4
(rec. vystúpenia s organistom Marekom Vrábelom)

2000

DOHNALOVÁ, Lýdia: Monika Štreitová-Popelářová: Miniprofil HŽ

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 10, s. 4, 5

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad druhý na festival Melos-Étos

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 12, s. 17
(účinkovala s Enikö Ginzeryovou na koncerte z tvorby Györgya Kurtága)

1999

--: Kaleidoskop

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 10, s. 51
(o účinkovaní v rámci festivalu Melos-Étos so skladbou Vladimíra Bokesa Capriccio pre sólovú flautu)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  MOJŽÍŠ, Vojtěch: Postrehy z FORFEST-u

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 9

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 26 – 27

 • 2007

  ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

 • 2002

  MRÁZEK, Miroslav: Katedrálu rozezněli varhany a flétna

  Plzeňský denník, 26. 7. 2002, roč. 11, č. 172, s. 21
  (rec. vystúpenia s Marekom Vrábelom)

 • 2002

  ŠUŠKA, Pavol: Bokesovský koncert v Mirbachu

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 19
  (S harfistkou Adrianou Antalovou uviedli Sonátu pre flautu a harfu od Milana Halušku)

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Brána naděje

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 49
  (Recenzia CD s organistom Marekom Vrábelom)

 • 2000

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 18
  (v rámci prehliadky 12. 11. predniesla skladbu Jany Kmiťovej Flauta sólo)

 • 2000

  MACHÁČEK, Jiří: Koncert uvedl díla silné duchovní výpovědi

  Mladá fronta dnes, 11. 10. 2000, s. 4
  (rec. vystúpenia s organistom Marekom Vrábelom)

 • 2000

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Monika Štreitová-Popelářová: Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 10, s. 4, 5

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad druhý na festival Melos-Étos

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 12, s. 17
  (účinkovala s Enikö Ginzeryovou na koncerte z tvorby Györgya Kurtága)

 • 1999

  --: Kaleidoskop

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 10, s. 51
  (o účinkovaní v rámci festivalu Melos-Étos so skladbou Vladimíra Bokesa Capriccio pre sólovú flautu)

x