Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Mimoriadny adventný koncert so Slávkou Zámečníkovou v bratislavskej Redute

  Hudobný život, 15. 12. 2020

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Canto Amoroso : Slovak Music for Harp [recenzia 2CD s DVD]

  Katarína Turnerová plays Milan Novák

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 37

 • 2020

  ČERVENKA, Jozef: Canto Amoroso Kataríny Turnerovej

  Opera Slovakia, 27. 8. 2020
  (recenzia 2CD s DVD)

 • 2019

  GRAUS, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 14

 • 2018

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Kráľovská harfa

  Opera Slovakia, 13. 2. 2018
  (recenzia CD)

 • 2018

  ČERVENKA, Jozef: Katarína Turnerová Royal Harp

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 52
  (recenzia CD)

 • 2016

  TORKOŠOVÁ, Petra: Slovenský filharmonický zbor oslavoval

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 3, s. 7

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Reduta trikrát inak

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 10

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Figura in memoriam

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 15

 • 2014

  TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 11

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 5

 • 2013

  ŠUŠKA, Pavol: Dôstojné narodeniny 65-ročnej Lúčnice

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 11

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 3

 • 2000

  Koncert na Slanickom ostrove

  SME, 1. 7. 2000, s. 4

 • 1999

  MEDŇANSKÁ, Irena: Trenčianske Teplice po festivale

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 26

 • 1999

  BERGER, Igor: Z nedeľných matiné

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 27

x