• 1988

    Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

    - 1. cena

  • 1985

    Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

    - 1. cena

x