• 1954 – 1959

  štúdium hry na akordeóne na Vyššej hudobnej škole pre vzdelanie učiteľov hudobných škôl v Bratislave (neskôr pedagogická vetva Konzervatória)

 • 1957 – 1963

  aktívny koncertný akordeonista, umelecký vedúci a člen Bratislavského akordeónového tria, asistent dirigenta, korepetítor a sólista Železničiarskeho umeleckého súboru, okresný metodik amatérskych zborov a kantor

 • 1959 – 1969

  pedagóg hudby na rôznych školách v Bratislave, v Žiari nad Hronom, v Novom Meste nad Váhom a v Starej Turej (aj kantor a zbormajster amatérskych spevokolov)

 • 1967 – 1969

  externé nadstavbové štúdium akordeónovej hry na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1969 – 1974

  štúdium teórie hudby na VŠMU

 • od 1979

  redaktor Vydavateľstva Hudobného fondu

 • 1990 – 1995

  externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (teoretické predmety) a VŠMU (teoretické predmety, sakrálna hudba)

"Valentova tvorba je zameraná predovšetkým na široký spoločenský dosah. Svojou sakrálnou tvorbou, ktorú píše v niekoľkých verziách, a často v českom i slovenskom jazyku, chce osloviť poslucháča posolstvom o potrebe duchovnej viery. Druhou črtou jeho tvorby sú skladby pedagogicko-inštruktívneho zamerania pre potreby ZUŠ."

(JURÍK, Marián: Ivan Valenta. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 282.)

x