2016

Piesne na Biblické citáty

pre nižší (vyšší) hlas a klavír

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: v, pf

2015

Pieseň o Božej pravde

verzia pre barytón, zbor, husle (ad lib.) a organ

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: br, CM, vn, org

2015

Mária Royová: Štyri čiastky roka

oratórium, rekonštrukcia a dokomponovanie diela podľa rukopisných fragmentov z konca 19. storočia

Rok vzniku: 2015

Trvanie: 00:24:00

2015

Pieseň o Božej pravde

pre tenor a klavír

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: t, pf

2014

Piesne viery

na verše M. Slavku pre nižší (vyšší) hlas a klavír

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: v, pf

Text: Michal Slavka

Trvanie: 00:55:00

2013

Podjavorinské haiku

Cyklus piesní na poéziu G. Rumánka pre soprán (tenor) a klavír

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: s/t, pf

Text: Gustáv Rumánek

Trvanie: 00:31:00

2013

V kraľovanskom chráme

Dve piesne pre barytón a organ na slová poézie Jozefa Trtola

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: br, org

Text: Jozef Trtol

Trvanie: 00:09:00

2012–2013

Malé chorálové prelúdiá

Rok vzniku: medzi 2012–2013

Obsadenie: org

2010

Dvojspevy

64 duchovných piesní pre cirkevné amatérske zostavy pre dvojhlas bez sprievodu

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: VV

Trvanie: 02:10:00

2009

Miro Bázlik: Canticum Jeremiae

slovenská verzia, pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle sólo a sláčikový orchester

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: s, bbr, CM, vn, archi

Trvanie: 00:21:00

2009

K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), IV. diel (č. 297-360)

klavírna úprava

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: pf

Trvanie: 02:00:00

2009

K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), III. diel

klavírna úprava

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: pf

Trvanie: 03:00:00

2009

K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), II. diel

klavírna úprava

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: pf

Trvanie: 02:15:00

2009

K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), I. diel (č. 1-97)

klavírna úprava

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: pf

Trvanie: 02:30:00

2009

Cantata da chiesa

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: CM, orch

Trvanie: 00:16:30

2008

Nedeľná hudba

pre sláčikový orchester a čembalo

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: archi, cmb

Trvanie: 00:16:20

2008

Suita pre Igora

pre klavír štvorručne

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 00:10:20

2008

Nedeľná hudba

pre klavír štvorručne

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 00:15:40

2008

Nedeľná hudba

pre husle, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: vn, vc, pf

Trvanie: 00:15:40

2008

Hommage à Igor

pre dychové kvinteto

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

Trvanie: 00:11:40

2008

Suita pre Igora

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: vn/fl/ob/cl, pf

Trvanie: 00:10:20

2008

Nedeľná hudba

chorálové prelúdiá a variácie (verzia pre organ)

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: org

Trvanie: 00:16:10

2008

Suita pre Igora

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: ac/2ac

Trvanie: 00:10:20

2006

Violenie I., II.

pre violu

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: vl

Trvanie: 00:18:20

1997

Piesne kvapôčiek

Rok vzniku: 1997

Obsadenie: s, pf

1997

Pieseň o Božej pravde

Rok vzniku: 1997

Obsadenie: CM

Text: Majster Ján Hus

1997

J. Cikker: Sadaj, slnko, sadaj

Rok vzniku: 1997

Obsadenie: CM

1997

H. Kudzin: Golgota

Rok vzniku: 1997

Obsadenie: CM, org

1996

Pekná je táto zem

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: t/s, CM

Text: M. Royová

1995

Oj, Betlehem ty maličký

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: CB/CF/CM, pf (CB/CF/CM, org; CB/CF/CM, archi)

1995

Zrunek-Matejovič: Benedictus a Allegro

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: pf

1995

Vianoce sa priblížili

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: s, pf (CB/CM/CF, pf; CB/CF/CM, org)

1993

M. Haydn: Missa Sti Cyrilli et Methodii

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: CM

1990, rev. 1995

Gitarové kadencie

Rok vzniku: 1990, rev. 1995

Obsadenie: ac

1988

Akordeónové miniatúry

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: ac

1988

?. Hayford: Chvála, česť!

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: CM

1987

Mesiačiky

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: CB, pf/3fl

Text: E. Komárik

1986

Variácie na pieseň Márie Royovej

pre flautu

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: fl

1985

Apoštol Jan [Sv. Ján, M. Slavka)

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: br, CM/CMa, org, bat

1985

Hľadanie pravdy

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: CM, archi

1985

Abraham

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: CF

Text: M. Slavka

1985

Sarabanda s variáciami

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: pf

1974

Kratochvíle pre klavír

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: pf

1974

Bratské melódie

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: ac

1969

M. Vulpius: Pašie

Rok vzniku: 1969

Obsadenie: ?

1965

Prstové cvičenie pre akordeonistov

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: ac

1962

E. Suchoň: Danca slovaca

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: ac

1959

Variácie na starú pieseň

pre malý akordeón

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: ac

Vydavateľ: Hudobný fond

1955

Áronovské požehnanie

(inštr. M. Betko)

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: b, fl, cr, ar, org, vn, vl, vc

Text: bibl.

?

Nové duchovné piesne

Obsadenie: CM

?

Ľahké duchovné piesne

Obsadenie: CB/CF

1940

orchester

sláčikový orchester

vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom

 • 2009

  Miro Bázlik: Canticum Jeremiae

  slovenská verzia, pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle sólo a sláčikový orchester

  Rok vzniku: 2009

  Obsadenie: s, bbr, CM, vn, archi

  Trvanie: 00:21:00

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

 • 2009

  Cantata da chiesa

  Rok vzniku: 2009

  Obsadenie: CM, orch

  Trvanie: 00:16:30

 • 1985

  Hľadanie pravdy

  Rok vzniku: 1985

  Obsadenie: CM, archi

jeden sólový nástroj a orchester

 • 2008

  Nedeľná hudba

  pre sláčikový orchester a čembalo

  Rok vzniku: 2008

  Obsadenie: archi, cmb

  Trvanie: 00:16:20

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

 • 2012–2013

  Malé chorálové prelúdiá

  Rok vzniku: medzi 2012–2013

  Obsadenie: org

 • 2008

  Nedeľná hudba

  chorálové prelúdiá a variácie (verzia pre organ)

  Rok vzniku: 2008

  Obsadenie: org

  Trvanie: 00:16:10

dva nástroje

klavírne trio

sláčikové kvarteto

dychové kvinteto

 • 2008

  Hommage à Igor

  pre dychové kvinteto

  Rok vzniku: 2008

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

  Trvanie: 00:11:40

osem nástrojov

 • 1955

  Áronovské požehnanie

  (inštr. M. Betko)

  Rok vzniku: 1955

  Obsadenie: b, fl, cr, ar, org, vn, vl, vc

  Text: bibl.

vokálno-inštrumentálne komorné diela

 • 2013

  V kraľovanskom chráme

  Dve piesne pre barytón a organ na slová poézie Jozefa Trtola

  Rok vzniku: 2013

  Obsadenie: br, org

  Text: Jozef Trtol

  Trvanie: 00:09:00

sólový hlas (hlasy) s klavírom

hlas (hlasy) sólo

 • 2010

  Dvojspevy

  64 duchovných piesní pre cirkevné amatérske zostavy pre dvojhlas bez sprievodu

  Rok vzniku: 2010

  Obsadenie: VV

  Trvanie: 02:10:00

inštruktívne

 • 1990, rev. 1995

  Gitarové kadencie

  Rok vzniku: 1990, rev. 1995

  Obsadenie: ac

 • 1988

  Akordeónové miniatúry

  Rok vzniku: 1988

  Obsadenie: ac

 • 1986

  Variácie na pieseň Márie Royovej

  pre flautu

  Rok vzniku: 1986

  Obsadenie: fl

 • 1985

  Sarabanda s variáciami

  Rok vzniku: 1985

  Obsadenie: pf

 • 1974

  Kratochvíle pre klavír

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: pf

 • 1974

  Bratské melódie

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: ac

 • 1965

  Prstové cvičenie pre akordeonistov

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: ac

 • 1959

  Variácie na starú pieseň

  pre malý akordeón

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: ac

  Vydavateľ: Hudobný fond

 • 1959

  Prelúdium a fúga „SOS“

  Rok vzniku: 1959

  Rok revízie: pred 1997

  Obsadenie: ac/org/pf

inštruktívne – vokálno-inštrumentálne

 • 1987

  Mesiačiky

  Rok vzniku: 1987

  Obsadenie: CB, pf/3fl

  Text: E. Komárik

úpravy

 • 2009

  K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), IV. diel (č. 297-360)

  klavírna úprava

  Rok vzniku: 2009

  Obsadenie: pf

  Trvanie: 02:00:00

 • 2009

  K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), III. diel

  klavírna úprava

  Rok vzniku: 2009

  Obsadenie: pf

  Trvanie: 03:00:00

 • 2009

  K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), II. diel

  klavírna úprava

  Rok vzniku: 2009

  Obsadenie: pf

  Trvanie: 02:15:00

 • 2009

  K trónu slávy (Evanjelický spevník pre deti a mládež), I. diel (č. 1-97)

  klavírna úprava

  Rok vzniku: 2009

  Obsadenie: pf

  Trvanie: 02:30:00

 • 1997

  J. Cikker: Sadaj, slnko, sadaj

  Rok vzniku: 1997

  Obsadenie: CM

 • 1997

  H. Kudzin: Golgota

  Rok vzniku: 1997

  Obsadenie: CM, org

 • 1995

  Zrunek-Matejovič: Benedictus a Allegro

  Rok vzniku: 1995

  Obsadenie: pf

 • 1993

  J. Cikker: Koledy

  Rok vzniku: 1993

  Obsadenie: CM, org/CM, 2vn, vl, vc

  Vydavateľ: Hudobný fond

 • 1993

  M. Haydn: Missa Sti Cyrilli et Methodii

  Rok vzniku: 1993

  Obsadenie: CM

 • 1988

  ?. Hayford: Chvála, česť!

  Rok vzniku: 1988

  Obsadenie: CM

 • 1969

  M. Vulpius: Pašie

  Rok vzniku: 1969

  Obsadenie: ?

 • 1962

  E. Suchoň: Danca slovaca

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: ac

zborové

 • 1996

  Pekná je táto zem

  Rok vzniku: 1996

  Obsadenie: t/s, CM

  Text: M. Royová

 • Ľahké duchovné piesne

  Obsadenie: CB/CF

zbor a nástroje

 • 1995

  Oj, Betlehem ty maličký

  Rok vzniku: 1995

  Obsadenie: CB/CF/CM, pf (CB/CF/CM, org; CB/CF/CM, archi)

sóla, zbor a nástroje

 • 2015

  Pieseň o Božej pravde

  verzia pre barytón, zbor, husle (ad lib.) a organ

  Rok vzniku: 2015

  Obsadenie: br, CM, vn, org

 • 1985

  Apoštol Jan [Sv. Ján, M. Slavka)

  Rok vzniku: 1985

  Obsadenie: br, CM/CMa, org, bat

rekonštrukcie

miešaný zbor

 • 1997

  Pieseň o Božej pravde

  Rok vzniku: 1997

  Obsadenie: CM

  Text: Majster Ján Hus

 • Nové duchovné piesne

  Obsadenie: CM

ženský zbor

 • 1985

  Abraham

  Rok vzniku: 1985

  Obsadenie: CF

  Text: M. Slavka

x