2021

ZVARA, Vladimír: Das Private und das Öffentliche Opferfiguren in den drei ersten Opern Bedřich Smetanas

Opfermythen in Zentraleuropa, 2021, Praesens Verlag, Viedeň, s. 143 – 154

2018

Martin Bendik: Ak je v divadle debata, má to vždy zmysel

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 5, s. 8

2018

ZVARA, Vladimír: "He has lifted the Iron Curtain" reflections on Ján Cikker’s literaturopern and their reception

Studia Musicologica, 2018, roč. 59, č. 3 – 4, s. 345 – 363

2018

BOHLMAN, Andrea F. – MOTYČKA, Peter – ZAGORSKI, Marcus – ZVARA, Vladimír: Music and Cultural Opposition

The handbook of COURAGE: cultural opposition and its heritage in Eastern Europe, 2018, Budapešť, s. 289 – 306

2017

ZVARA, Vladimír: Na okraj Triptychu

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 29

2016

ZVARA, Vladimír: Così fan tutte a čo bolo potom

Ofúkaná, Katarína – Zvara, Vladimír (zost.): Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (K 588), 2016, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 21 – 23
(1. vyd., programový bulletin)

2016

ZVARA, Vladimír: Krútňava zjednotenie ľudového so všeľudským

Epoché 2016 / Nová slovenská hudba, 2016, Hudobné centrum, Bratislava, s. 176 – 178
(1. vyd., programový bulletin)

2016

ZAGORSKI, Marcus – ZVARA, Vladimír (ed.): Musicologica Istropolitana XII

Paths of Musicology in Central Europe = Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa. Cesty hudobnej vedy v strednej Europe. Ročenka Katedry hudobnej vedy

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
(266 s., 1. vyd.)

2016

ZVARA, Vladimír (zost.): Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (K 588)

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(1. vyd., programový bulletin)

2015

ZVARA, Vladimír: Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948)

Zvara, Vladimír (zost.): Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948): Šperky Madony, opera v troch dejstvách v talianskom jazyku, 2015, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 10 – 11, 62 – 63
(pokr. s. 78 – 79)

2015

ZVARA, Vladimír: Fenomén Boris Turza

Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 1 – 2, s. 32 – 33

2015

ZVARA, Vladimír (zost.): Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948): Šperky Madony, opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(96 s., 1. vyd., programový bulletin)

2015

ZVARA, Vladimír (ed.): Musiktheater in Raum und Zeit Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert

Bratislava
(269 s., 1. vyd.)

2015

ZVARA, Vladimír (zost.): Leoš Janáček: Vec Makropulos, opera v troch dejstvách v českom jazyku

Slovenské národné múzeum, Bratislava
(119 s., 1. vyd., programový bulletin)

2015

ZVARA, Vladimír: Profesor Chalupka sedemdesiatročný

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2015, Bratislava, roč. 41, č. 2, s. 105 – 106

2015

ZVARA, Vladimír: Auf der Suche nach dem Sinn der Oper die "untote" Kunstgattung in der Stadt Bratislava

Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert = Hudobné divadlo v priestore a čase. Príspevky k dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí, 2015, Bratislava, s. 219 – 242

2015

ZVARA, Vladimír: Šperky Madony, libreto Ermanno Wolf-Ferrari

Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948): Šperky Madony, opera v troch dejstvách v talianskom jazyku, 2015, Bratislava, s. 26 – 44
(preklad Vladimír Zvara)

2015

ZVARA, Vladimír: Žiť stojí za to

Leoš Janáček: Vec Makropulos, opera v troch dejstvách v českom jazyku, 2015, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 13 – 15

2015

ZVARA, Vladimír: Theater als Ort, an dem die Polis sich austauscht

Peter Konwitschny: “Mensch, Mensch, Mensch!”. Oper als Zentrum der Gegenwart, 2015, Weitra, s. 228 – 229
(Verlag Bibliothek der Provinz)

2015

ZVARA, Vladimír: ’Slovakness’ in music – a (now concluded)

Nationalism in Music in the Totalitarian State (1945 – 1989). Abstracts. Held in January 24 – 25 2015, Budapest, Archives and Research Group for 20th – 21st Century Hungarian Music, Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities, 2015, Budapešť, s. 41
(s. n., Hungarian Academy of Sciences)

2015

ZVARA, Vladimír: Hľadanie zmyslu opery osudy “nemŕtveho” umeleckého druhu v Bratislave

Musicologica [elektronický zdroj]. Kajanová, Yvetta (ed.), 2015, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 2
(nestr., 16 s.)

2015

ZVARA, Vladimír: Muzikológ Jozef Kresánek a slovenská hudobná moderna

Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 183 – 190
(Chalupka, Ľubomír, ed.)

2015

ZVARA, Vladimír: Dostojewski, Janáček und wir – eine Begegnung im “Toten Haus”

Peter Konwitschny: “Mensch, Mensch, Mensch!”. Oper als Zentrum der Gegenwart, 2015, Weitra, s. 464 – 466
(Verlag Bibliothek der Provinz)

2014

ZVARA, Vladimír: Bedingter Universalismus der Musikwissenschaftler Jozef Kresánek und “die slowakische Moderne”

Štefková, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek), 2014, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 223 – 233
(Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Koncepcie hudobného myslenia v európskej hudobnej vede 20. storočia (pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kresánka), Bratislava, 21. – 22. októbra 2013)

2014

ZVARA, Vladimír: Komödie und Rhythmus Wechselbeziehungen zwischen Aufführungspraxis und Werkkonzepten

Blickpunkt Bühne. Musiktheater in Deutschland von 1900 bis 1950, 2014, Kolín, s. 143 – 154
(Verlag Dohr)

2014

ZVARA, Vladimír: Komédia a rytmus aspekty súvislostí medzi kompozičnou a inscenačnou praxou v hudobnom divadle 20. storočia

Hudba – Integrácie – Interpretácie 17. Music – Integration – Interpretation 17. Vereš, Jozef (ed.) a kol., 2014, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 55 – 102

2014

ZVARA, Vladimír: Prečo Bohéma = Warum La Boheme = Why La Boheme

Bohéma = La Boheme, 2014, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 14 – 15
(pokr. s. 58 – 60, 94 – 96)

2014

ZVARA, Vladimír: Konwitschny sa vracia

Portál Slovenského národného divadla, december 2013 – január 2014, 2014, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 20

2014

ZVARA, Vladimír: Realität und Geheimnis

Bemerkungen zu Janáčeks “Jenůfa”

Janáček, Leoš: Jenůfa. Ihre Stieftocher. Opernhaus Graz, 2014, Graz, s. 32 – 36

2014

ZVARA, Vladimír (zost.): Giacomo Puccini (1858 – 1924): Bohéma = La Bohème

Bulletin k inscenácii opery Giacoma Pucciniho Bohéma

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(123 s., 1. vyd., programový bulletin)

2014

ZVARA, Vladimír (zost.): Leoš Janáček: Jenůfa 2013/2014

Opernhaus Graz

Graz
(63 s., 1. vyd.)

2013

ZVARA, Vladimír: Cesty hudobnej vedy v strednej Európe

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2013, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 314 – 316

2012

ZVARA, Vladimír: Za Alexandrou Braxatorisovou

Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 4, s. 5

2012

ZVARA, Vladimír: Sergej Kopčák

Sergej Kopčák: Posledné slová, 2012, Hudobné centrum, Bratislava, s. 4 – 6
(poznámky k CD)

2012

ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček and the “Slavic catharsis”

International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 2012, Záhreb, roč. 43, č. 1, s. 23 – 34
(Muzikološki zavod, Muzička akademija (The University of Zagreb Music Academy)

2012

ZVARA, Vladimír: Cikkerov Mister Scrooge: “Doba a miesto môžu byť aktualizované”

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 13 – 32

2012

ZVARA, Vladimír: Musik und Wirklichkeit: Bohuslav Martinů und sein Doppelkonzert

Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. Wiener Staatsoper, 2012, Viedeň, s. 51 – 55

2012

ZVARA, Vladimír: Musik und Musiktheater in Pressburg/Pozsony/Bratislava vor und nach dem Ersten Weltkrieg

Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti [elektronický zdroj], 2012, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, s. 27 – 42
(CD-ROM)

2011

ZVARA, Vladimír: Opera and nation/Opera és nemzet

Medzinárodná muzikologická konferencia pri príležitosti dvestoročného jubilea Ferenca Erkela. Budapešť, 28. – 30. 10. 2010

Musicologica Slovaca, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 2 (28), č. 1, s. 158 – 159

2011

ZVARA, Vladimír: Der Adler ist tot. Anmerkungen zur Wirkungsgeschichte von Aus einem Totenhaus

Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus. Wiener Staatsoper, 2011, Viedeň, s. 77 – 83

2011

ZVARA, Vladimír: Wien Modern medzi klasikou a punkom

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 1 – 2, s. 37

2011

ZVARA, Vladimír: Ján Cikker: slovenský a svetový

Pravda, 2011, Bratislava, roč. 21, č. 188, s. 34 – 35

2011

ZVARA, Vladimír: Noblesa Krištáľového plesu SND

SME, 2011, Bratislava, č. 48, s. 7

2011

ZVARA, Vladimír: Dostojewski, Janáček und wir – eine Begegnung im “toten Haus”

Aus einem Totenhaus. Opernhaus, 2011, Zürich, s. 6 – 9

2011

ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám “slovenskosti” v slovenskej hudbe

Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 31 – 48

2011

ZVARA, Vladimír (zost.): Leoš Janáček (1854 – 1928): Aus einem Totenhaus

Wiener Staatsoper

Viedeň
(1. vyd., programový bulletin)

2011

ZVARA, Vladimír: Aus einem Totenhaus

Opernhaus

Zürich, s. 57 – 71

2011

ZVARA, Vladimír: Ein Operntext von besonderer Art

Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus. Wiener Staatsoper, 2011, Viedeň, s. 41 – 46

2011

ZVARA, Vladimír: Stravinského Lišiak ako hra modelov

Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník z muzikologického seminára usporiadaného Katedrou hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, 9. – 10. marca 2011, Janka Kubandová (ed.), 2011, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 161 – 178

2011

ZVARA, Vladimír: Konzepte des Nationalen in der Musik und Musikwissenschaft im 20. Jahrhundert

Cesty hudobnej vedy v strednej Európe. Medzinárodné sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 15. – 16. septembra 2011, 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 11 – 12

2010

ZVARA, Vladimír: Uctievaný a zavrhovaný – Richard Wagner

Hrčková, Naďa a kol.: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia, 2010, Ikar, Bratislava, s. 186 – 199
(464 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

2010

ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty

Jaromír Havlík (ed.): Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození, 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 62 – 72

2010

ZVARA, Vladimír: V SND ide o veľa

SME, 2010, Bratislava, č. 63, s. 27

2010

ZVARA, Vladimír: Výboje a návraty – Richard Strauss

Hrčková, Naďa a kol.: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia, 2010, Ikar, Bratislava, s. 246 – 260
(464 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

2009

ZVARA, Vladimír: Pražskí Židia vo viedenskej fabrike

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 7 – 8, s. 42

2009

ZVARA, Vladimír: Polčas rozpadu v SND

Žurnál, 2009, Bratislava, roč. III, č. 36, s. 42 – 43
(Slovenské národné divadlo)

2009

ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty

Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 153 – 165

2009

ZVARA, Vladimír: Návraty k Suchoňovej Krútňave

Studia Academica Slovaca 38. Prednášky XLV. Letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2009, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 335 – 349

2009

ZVARA, Vladimír: Hudba a hudobné divadlo v Bratislave pred prvou svetovou vojnou a po nej

Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 69 – 86
(278 s., 1. vyd.)

2009

ZVARA, Vladimír: Comedy of Models. Comments on Igor Stravinsky´s Music Theatre

Gunhild Oberzaucher-Schüller (ed.): Movimento et Volumina. Vorträge des Salzburger Symposions aus Anlass der 125. Wiederkehr des Geburtstages von Igor Strawinsky, 2009 , Salzburg

2009

ZVARA, Vladimír: “Slawische Katharsis” revisited

Hrčková, Naďa (ed.): “Melos” a “Étos”: včera, dnes,... zajtra? / “Melos” und ”Ethos”: gestern, heute,... morgen?. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, 10. – 12. novembra 2009, 2009, Hudobné centrum, Orman, Bratislava, s. 19 – 22

2009

ZVARA, Vladimír: Komédie modelov – poznámky k hudobnému divadlu Igora Stravinského

Hudební věda, 2009, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 46, č. 1 – 2, s. 149 – 176

2009

ZVARA, Vladimír: Opera ako tvorba a prevádzka / Oper als Kunst und Betrieb

Na príkladoch z dejín Slovenského národného divadla / Anhand von Beispielen aus der Geschichte des Slowakischen Nationaltheaters

Hudobné divadlo v priestore a čase. K dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí / Musiktheater in Raum und Zeit. Zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 24 – 25
(Medzinárodné sympózium, Bratislava, 10. – 11. septembra 2009)

2009

ZVARA, Vladimír: BHS: otvorený svet hudby

Žurnál, 2009, Bratislava, roč. III, č. 47, s. 42
(Bratislavské hudobné slávnosti)

2009

ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 10 – 12
(Príloha Eugen Suchoň storočnica)

2008

ZVARA, Vladimír: Er hat den “Eisernen Vorhang” gelüftet. Nachdenken über Ján Cikkers Opern und ihre Wirkung

Musiktheater der Gegenwart. Text und Komposition, Rezeption und Kanonbildung, 2008, Müller-Speiser, Salzburg, s. 585 – 603

2008

LASLAVÍKOVÁ, Jana – ZVARA, Vladimír: “Naše publikum nerozbíja poháre od šampanského”. Poznámky k dejinám Mestského divadla v Prešporku v rokoch 1886 – 1920

Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie, 16. – 17. mája 2008 v Bratislave, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (ed.), 2008, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 25 – 37

2008

ZVARA, Vladimír: František Hrabal: V kontextu tvorby

Hudební věda, 2008, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 45, č. 3 – 4, s. 381 – 383

2008

ZVARA, Vladimír: V opere SND dnes straší démon rutiny a približnosti

SME. Príloha Kultúra, 2008, Bratislava, č. 90, s. 21 – 22

2008

ZVARA, Vladimír: Suchoň si prívlastky nezaslúži

Pravda. Príloha Kumšt, 2008, Bratislava, roč. 18, č. 114, s. 1

2008

ZVARA, Vladimír: Skrytým okom – fotografka Hiltraud Peterová po stopách režiséra Petra Konwitschného

Scéna Slovenského národného divadla, 2008, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 1 – 11

2008

kol.: Krútňava včera a dnes

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 9 – 10, 13 – 15

2008

ZVARA, Vladimír: Bregenz. Karol V. i James Bond...

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 9, s. 25

2008

ZVARA, Vladimír: Predslov

Fuják, Július: Hudobné korela(k)tivity. Výber štúdií a článkov (nielen) o hudobno-intermediálnej semióze z rokov 2002 – 2008, 2008, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 7 – 8

2007

kol.: Opera ako divadelný druh – operní kritici, teoretici a dramaturgovia

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 11, s. 8 – 11

2007

ZVARA, Vladimír: Trubadúr inak

Scéna Slovenského národného divadla, 2007, Bratislava, roč. 1, č. 5, s. 16 – 17

2007

ZVARA, Vladimír: Jitka Ludvová a kol.: Hudební divadlo v českých zemích

Hudební věda, 2007, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 44, č. 2, s. 185 – 187

2007

ZVARA, Vladimír: Strauss a Hofmannsthal, hĺbka skrytá na povrchu

Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 15 – 18
(Richard Strauss: Ariadna na Naxe)

2007

ZVARA, Vladimír (zost.): Martin Burlas (1955): Kóma

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(1. vyd., programový bulletin)

2007

ZVARA, Vladimír: Sokolské tance

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 23

2007

ZVARA, Vladimír: Burlas v opere (Burlas in the Opera, Burlas in der Oper)

Zvara, Vladimír (zost.): Martin Burlas (1955): Kóma, 2007, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 4 – 5
(pokr. s. 30 – 31, 38 – 39, programový bulletin, 1. vyd.)

2007

ZVARA, Vladimír: Komödie nach Modell von Pétrouchka zu Mavra

Movimento et Volumina, 2007, Universität Salzburg, Salzburg, s. 12

2006

ZVARA, Vladimír: Ján Cikker und Fritz Oeser: zur Geschichte einer verschwiegenen künstlerischen Zusammenarbeit

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 87 – 98

2006

ZVARA, Vladimír: Kurzíva... Vlada Zvaru

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 11 – 12, s. 3

2006

ZVARA, Vladimír: Komu patrí opera

Pravda. Príloha Kumšt, 2006, Bratislava, roč. 16, č. 277, s. 2 – 3

2006

ZVARA, Vladimír: Sokolské cvičenia a tance v A4

SME. Príloha Kultúra, 2006, Bratislava, č. 29, s. 11

2005

ZVARA, Vladimír: Hudobné divadlo Petra Konwitschného

Zvara, Vladimír (zost.): Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin, 2005, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 18 – 21, 19 – 23
(s. 48 – 52)

2005

ZVARA, Vladimír: Schopenhauer ako opera

Knihy a spoločnosť, 2005, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 11

2005

ZVARA, Vladimír: Arnold Schönberg: Styl a idea

Hudební věda, 2005, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 42, č. 1, s. 93 – 95

2005

ZVARA, Vladimír (zost.): Piotr Iľjič Čajkovskij (1840 – 1893): Eugen Onegin

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(1. vyd., programový bulletin)

2004

ZVARA, Vladimír: Paul Hindemiths “Cardillac” zwischen Expressionismus und deutscher Händelrenaissance

Hudební věda, 2004, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 41, č. 1 – 2, s. 95 – 106

2004

ZVARA, Vladimír: Opera na rozhraní. Pohľady na vývoj hudobného divadla v období moderny

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(75 s., 1. vyd.)

2004

ZVARA, Vladimír: Commedia dell´arte a vývin hudobného divadla v prvej tretine 20. storočia

Helena Spurná (ed.): Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty, 2004, Národní divadlo, Praha , s. 194 – 217

2004

ZVARA, Vladimír – BRŠLÍK, Pavol: Pavol Bršlík – tenor

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 5, s. 11, 18

2004

ZVARA, Vladimír (zost.): Gaetano Donizetti (1797 – 1848): Dcéra pluku

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(29 s., 1. vyd., programový bulletin)

2004

ZVARA, Vladimír: Ján Cikker a Fritz Oeser – aspekty tvorivej spolupráce

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 503 – 512

2003

ZVARA, Vladimír: Alexander Moyzes (1906 – 1984)

Zeljenka, Ilja: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom, 2003, Scriptorium Musicum, Bratislava, s. 90 – 95

2003

ZVARA, Vladimír: Realismus und nationale Mythen. Eugen Suchoňs Oper Krútňava im Wandel des nationalen Selbstverständnisses der Slowaken

Csobádi, Peter – Gruber, Gernot – Kühnel, Jürgen – Müller, Ulrich – Panagl, Oswald – Spechtler, Franz Viktor (ed.): Politische Mythen und nationale Identitäten im (Musik-) Theater. Bd. 2. Vorträge und Gespräche des Salzburger Symposions 2001, 2003, Müller-Speiser, Salzburg, s. 766 – 780

2003

ZVARA, Vladimír: Opera pre nový Berlín

V hlavnom meste Nemecka hrajú tri veľké operné domy

Domino fórum, 2003, Bratislava, roč. 12, č. 34, s. 21

2003

ZVARA, Vladimír: Maestro Puccini – posledný veľký operný tvorca?

Domino fórum, 2003, Bratislava, roč. 12, č. 52 – 53, s. 40

2003

ZVARA, Vladimír: Popoluška v opere (Das Aschenbrödel in der Oper, Cinderella goes opera)

Gioacchino Rossini: Popoluška (La Cenerentola. Aschenbrödel), 2003, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 6 – 11
(pokr. s. 34 – 38)

2003

ZVARA, Vladimír: Hans-Peter Bayerdörfer (ed.): Musiktheater als Herausforderung

Hudební věda, 2003, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 40, č. 4, s. 385 – 388

2003

ZVARA, Vladimír: Moderné rozprávky (Moderne Märchen, Modern fairy tales)

Béla Bartók (1881 – 1945): Drevený princ. Hrad kniežaťa Modrofúza, 2003, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 8 – 10
(pokr. s. 54 – 57, 66 – 68)

2002

ZVARA, Vladimír (zost.): Arnold Schönberg (1874 – 1951): Očakávanie

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(36 s., 1. vyd., programový bulletin)

2002

ZVARA, Vladimír (zost.): Terrence McNally (1938): Majstrovská lekcia Marie Callas

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(19 s., 1. vyd., programový bulletin)

2002

ZVARA, Vladimír (zost.): Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov (1844 – 1908): Zlatý kohútik

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(39 s., 1. vyd., programový bulletin)

2002

ZVARA, Vladimír – SMOLÍK, Pavol (zost.): Opera Slovenského národného divadla. Sezóna 2002/2003

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(48 s., 1. vyd.)

2002

ZVARA, Vladimír: Lubomír Spurný: Heinrich Schenker – dávny neznámy

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 142 – 144
(Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2000, 186 s.)

2002

-illa-: Vladimír Zvara: Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 145 – 147

2002

ZVARA, Vladimír: Glassova Satyagraha v Sankt Pöltene

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 26 – 27
(Philipp Glass – americký skladateľ)

2002

ZVARA, Vladimír: Realizmus a národné mýty v Suchoňovej Krútňave

Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 169 – 184

2002

ZVARA, Vladimír: Politická rozprávka medzi romantizmom a modernou

A political fable between romanticism and modernism. Politisches Märchen zwischen Romantik und Moderne

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844 – 1908): Zlatý kohútik, 2002, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 5 – 13, 25 – 29
(pokr. s. 32 – 37)

2002

ZVARA, Vladimír: Commedia dell'arte a vývin hudobného divadla v prvej tretine 20. storočia

Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 147 – 161
(Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy, Bratislava, Stimul, 2001, s. 107 – 130)

2002

ZVARA, Vladimír: Komische Oper nach der Jahrhundertwende

Siegfried Mauser (ed.): Musiktheater im 20. Jahrhundert, 2002, Laaber , s. 111 – 117
(Handbuch der musikalischen Gattungen, zv. 14)

2001

ZVARA, Vladimír: Kresánek, Jozef [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 13, 2001, MacMillan, London, s. 900

2001

ZVARA, Vladimír: Pospíšil, Juraj [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 20, 2001, MacMillan, London, s. 208

2001

ZVARA, Vladimír: Cikkerov skladateľský odkaz

Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava, s. 16 – 24

2001

ZVARA, Vladimír: Hrušovský, Ivan [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 11, 2001, MacMillan, London, s. 780 – 781

2001

ZVARA, Vladimír: Schneider-Trnavský, Mikuláš [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 22, 2001, MacMillan, London, s. 561 – 562

2001

ZVARA, Vladimír: Moyzes, Alexander [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 15, 2001, MacMillan, London, s. 254

2001

ZVARA, Vladimír (zost.): Giuseppe Verdi (1813 – 1901): Luisa Miller

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(48 s., 1. vyd., programový bulletin)

2001

ZVARA, Vladimír: Kardoš, Dezider [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 13, 2001, MacMillan, London, s. 374

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie

Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera

Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava
(44 s., 1. vyd.)

2001

ZVARA, Vladimír: Živá encyklopédia hudobného divadla

Tanec, 2001, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 24 – 25
(Javisko, roč. 32, 2000, č. 11, s. 12 – 13)

2001

ZVARA, Vladimír (ed.): Ján Cikker: Vzkriesenie

Bratislava
(2 CD)

2001

ZVARA, Vladimír: Werk und Kommentar – zur Interpretation eigener Werke bei Strauss und Hofmannsthal

Edelmann, Bernd – Lodes, Birgit – Schlötterer, Reinhold (ed.): Richard Strauss und die Moderne. Bericht über das Internationale Symposium (München, 21. bis 23. Juli 1999, 2001, Henschel Verlag, Berlin, s. 139 – 151
(Veröffentlichungen der Richard-Strauss-Gesellschaft. Zv. 17)

2001

ZVARA, Vladimír: Dibák, Igor [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 7, 2001, MacMillan, London, s. 297

2001

ZVARA, Vladimír: Moyzes, Mikuláš [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 15, 2001, MacMillan, London, s. 254 – 255

2001

ZVARA, Vladimír: Kafenda, Frico [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 13, 2001, MacMillan, London, s. 306

2001

ZVARA, Vladimír: Očenáš, Andrej [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 18, 2001, MacMillan, London, s. 310 – 311

2001

ZVARA, Vladimír: Cikker, Ján [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 5, 2001, MacMillan, London, s. 845 – 847

2001

ZVARA, Vladimír: Ferenczy, Oto [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 8, 2001, MacMillan, London, s. 679

2001

ZVARA, Vladimír: Schnittkeho Faust prvý raz vo Viedni

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 22
(Alfred Schnittke – rusko-nemecký skladateľ)

2001

ZVARA, Vladimír: Košutova Ifigénia

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 10, s. 32
(Michal Košut – český skladateľ)

2001

ZVARA, Vladimír: Holoubek, Ladislav [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 11, 2001, MacMillan, London, s. 646 – 647

2001

ZVARA, Vladimír: Zimmer, Ján [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 27, 2001, MacMillan, London, s. 834 – 835

2001

ZVARA, Vladimír: Figuš-Bystrý, Viliam [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 8, 2001, MacMillan, London, s. 793

2001

ZVARA, Vladimír: Dibák, Igor [Heslo]

MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 5, 2001, Bärenreiter, Kassel, s. 975 – 977

2001

ZVARA, Vladimír: Burlas, Ladislav [Heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 4, 2001, MacMillan, London, s. 631 – 632

2000

ZVARA, Vladimír: Nonov Prometeo na Wien Modern

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 12, s. 28
(Luigi Nono – taliansky skladateľ)

2000

ZVARA, Vladimír: Burlas, Ladislav [Heslo]

MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 3, 2000, Bärenreiter, Kassel, s. 1307 – 1309

2000

ZVARA, Vladimír: Hamlet na opernej scéne (Hamlet on the opera stage, Hamlet auf der Opernbühne)

Ambroise Thomas (1811 – 1896): Hamlet, 2000, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 8 – 16, 22 – 27
(pokr. s. 30 – 36)

2000

ZVARA, Vladimír: Ján Cikker: Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela

Auferstehung. Entstehung, Wirkung und Interpretation der Oper

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(342 s., 1. vyd.)

2000

red: Miesto pre ... Vladimíra Zvaru, dramaturga Opery SND

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 8 – 9

2000

ZVARA, Vladimír: Ton de Leeuw: Die Sprache der Musik im 20. Jahrhundert

Entwicklung, Struckturen, Tendenzen

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 1 – 2, s. 237 – 239
(Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben, 1995)

2000

ZVARA, Vladimír: Ján Cikker (1911 – 1989) – poohliadnutie pri príležitosti desiateho výročia smrti skladateľa

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 4

1999

ZVARA, Vladimír: Richard Strauss (1864 – 1949)

K päťdesiatemu výročiu smrti skladateľa

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 9, s. 30 – 32

1999

ZVARA, Vladimír: Bregenz

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 9, s. 18 – 19

1999

ZVARA, Vladimír: Marco Polo na opernej scéne

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 6, s. 19

1999

ZVARA, Vladimír: Im Strudel des Lebens – Eugen Suchoňs Oper “Katrena” (Krútňava) wurde vor 50 Jahren uraufgeführt

Takte, 1999, č. 2, s. 8 – 9

1999

ZVARA, Vladimír: “In jedem Geschöpf ist ein Funke Gottes”

Gedenken an Ján Cikker an seinem 10. Todestag am 21. Dezember 1999

Takte, 1999, č. 2, s. 9 – 10

1999

ZVARA, Vladimír: Stravinského Osud zhýralca na scéne viedenskej Komornej opery

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 4, s. 24 – 25

1999

as: Miniprofil HŽ: Vladimír Zvara – hudobný historik

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 4 – 5

1999

ZVARA, Vladimír: Zoltán Kodály: Háry János

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 317 – 319

1999

ZVARA, Vladimír: Giacomo Puccini: Tosca

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 511 – 514

1999

ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček: Jenůfa

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 299 – 301

1999

ZVARA, Vladimír: Bedřich Smetana: Dalibor

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 619 – 620

1999

ZVARA, Vladimír: Bedřich Smetana: Zwei Witwen

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 621 – 622

1999

ZVARA, Vladimír: Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 648 – 650

1999

ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček: Die Ausflüge des Herrn Brouček

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 302 – 303

1999

ZVARA, Vladimír: Opery Jána Cikkera v zahraničí

Bárdiová, Marianna (ed.): Mr. Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera. Zborník zo seminára konaného pri príležitosti premiéry inscenácie opery Mr. Scrooge v Štátnej opere v Banskej Bystrici, 1999, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 36 – 39

1999

ZVARA, Vladimír: Bella, Ján Levoslav [Heslo]

MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 10, 1999, Bärenreiter, Kassel, s. 988 – 994

1999

ZVARA, Vladimír: Mozart a jeho Únos zo Serailu – Mozart a dnešok

(Mozart und “Die Entführung aus dem Serail” – Mozart und die Gegenwart)

Wolfgang Amadeus Mozart: Únos zo Serailu, 1999, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 9 – 18, 24 – 33

1999

ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček: Das schlaue Füchslein

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 306 – 308

1999

ZVARA, Vladimír: Krútňava po päťdesiatich rokoch (“Katrena” nach fünfzig Jahren)

Zvara, Vladimír (zost.): Eugen Suchoň: Krútňava, 1999, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 8 – 12, 13 – 18
(31 s., 1. vyd.)

1999

ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček: Katja Kabanova

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 304 – 305

1999

ZVARA, Vladimír: Carl Orff: Der Mond

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 461 – 462

1999

ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček: Aus einem toten Haus

Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 311 – 312

1999

ZVARA, Vladimír (zost.): Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Únos zo Serailu

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(34 s., 1. vyd., programový bulletin)

1999

ZVARA, Vladimír (zost.): Eugen Suchoň (1908 – 1993): Krútňava

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(31 s., 1. vyd., programový bulletin)

1999

ZVARA, Vladimír (zost.): Opera Slovenského národného divadla sezóna 1999/2000

ARM 333, Bratislava
(24 s., 1. vyd.)

1998

ZVARA, Vladimír: Kresánek, Jozef [Heslo]

Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 158 – 162

1998

ZVARA, Vladimír: Ján Cikker: Vzkriesenie

Bratislava
(278 s., s. n.)

1998

ZVARA, Vladimír: Moyzes, Mikuláš [Heslo]

Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 205 – 208

1998

ZVARA, Vladimír: Pospíšil, Juraj [Heslo]

Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 230 – 232

1998

ZVARA, Vladimír: Moyzes, Alexander [Heslo]

Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 198 – 205

1998

ZVARA, Vladimír: The operatic work of Ján Cikker in the light of its European contexts

Slovak Theatre, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, s. 55 – 58

1998

ZVARA, Vladimír: Kardoš, Dezider [Heslo]

Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 140 – 144

1998

ZVARA, Vladimír: Burlas, Ladislav [Heslo]

Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 59 – 62

1998

ZVARA, Vladimír: Drei exemplarische Werke der slowakischen Oper im 20. Jahrhundert

Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, 1998, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 179 – 186

1998

ZVARA, Vladimír: Hrušovský, Ivan [Heslo]

Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 125 – 131

1997

ZVARA, Vladimír: Krásny spev nad priepasťou reality

Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 10 – 14
(Giacomo Puccini: Tosca)

1997

ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia – na príklade troch diel

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, roč. 23, č. 3 – 4, s. 253 – 258

1997

ZVARA, Vladimír: Opery Jána Cikkera v zahraničí (The operas of Jan Cikker abroad)

Zvara, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Mister Scrooge, 1997, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 12 – 14
(1. vyd., programový bulletin)

1997

ZVARA, Vladimír: Štefan Hoza – libretista

Štefan Hoza. Zborník z konferencie v Smižanoch v roku 1996, zost. Oleg Dlouhý, 1997, Národné divadelné centrum, Tália-press, Bratislava , s. 87 – 92

1997

ZVARA, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Mister Scrooge

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(1. vyd., programový bulletin)

1996

ZVARA, Vladimír: K dielu

Zvara, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Vzkriesenie, 1996, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 6 – 10
(1. vyd., programový bulletin)

1996

ZVARA, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Vzkriesenie

Slovenské národné divadlo, Bratislava
(1. vyd., programový bulletin)

1995

ZVARA, Vladimír: K otázke vnútorného deja v Straussovej Ariadne na Naxe

Hudobné žánre európskej hudobnej kultúry v minulosti a súčasnosti (ich vznik, vývoj a hudobné funkcie). Príspevky z XI. Sympózia mladých muzikológov, 9. – 10. mája 1994, Bratislava, 1995, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 46 – 51

1995

ZVARA, Vladimír: Zum Problem der inneren Handlung in den Operntexten Hugo von Hofmannsthals

Richard Strauss-Blätter (Wien), Neue Reihe, 1995, č. 34, s. 121 – 134
(resumé v angličtine)

1994

ZVARA, Vladimír: Fünf Briefe Fritz Oesers zur Entstehung von Cikkers Auferstehung

Miscellanea Musicologica. Sborník Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1994, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, roč. XXXIV, s. 185 – 232

1994

ZVARA, Vladimír: Zur Dramaturgie von Cikkers Auferstehung

Miscellanea Musicologica. Sborník Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1994, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, roč. XXXIV, s. 141 – 184

1994

ZVARA, Vladimír: K záveru Straussovej Ariadny na Naxe

Opus musicum. Hudební revue, 1994, Brno, roč. 26, č. 8 – 9, s. 250 – 256

1994

ZVARA, Vladimír: K dramaturgii Cikkerovej opery Vzkriesenie

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 11 – 32

1993

ZVARA, Vladimír: Správa zo sympózia

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 21, s. 8

1992

ZVARA, Vladimír: Príznačné motívy v Smetanovom Daliborovi

Hudební věda, 1992, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 29, č. 4, s. 316 – 326
(resumé v nemčine)

Personálna bibliografia

 • 2018

  Martin Bendik: Ak je v divadle debata, má to vždy zmysel

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 5, s. 8

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2004

  ZVARA, Vladimír: Opera na rozhraní. Pohľady na vývoj hudobného divadla v období moderny

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (75 s., 1. vyd.)

 • 2000

  ZVARA, Vladimír: Ján Cikker: Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela

  Auferstehung. Entstehung, Wirkung und Interpretation der Oper

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (342 s., 1. vyd.)

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Ján Cikker: Vzkriesenie

  Bratislava
  (278 s., s. n.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2021

  ZVARA, Vladimír: Das Private und das Öffentliche Opferfiguren in den drei ersten Opern Bedřich Smetanas

  Opfermythen in Zentraleuropa, 2021, Praesens Verlag, Viedeň, s. 143 – 154

 • 2018

  ZVARA, Vladimír: "He has lifted the Iron Curtain" reflections on Ján Cikker’s literaturopern and their reception

  Studia Musicologica, 2018, roč. 59, č. 3 – 4, s. 345 – 363

 • 2018

  BOHLMAN, Andrea F. – MOTYČKA, Peter – ZAGORSKI, Marcus – ZVARA, Vladimír: Music and Cultural Opposition

  The handbook of COURAGE: cultural opposition and its heritage in Eastern Europe, 2018, Budapešť, s. 289 – 306

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Hľadanie zmyslu opery osudy “nemŕtveho” umeleckého druhu v Bratislave

  Musicologica [elektronický zdroj]. Kajanová, Yvetta (ed.), 2015, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 2
  (nestr., 16 s.)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Dostojewski, Janáček und wir – eine Begegnung im “Toten Haus”

  Peter Konwitschny: “Mensch, Mensch, Mensch!”. Oper als Zentrum der Gegenwart, 2015, Weitra, s. 464 – 466
  (Verlag Bibliothek der Provinz)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Žiť stojí za to

  Leoš Janáček: Vec Makropulos, opera v troch dejstvách v českom jazyku, 2015, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 13 – 15

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Theater als Ort, an dem die Polis sich austauscht

  Peter Konwitschny: “Mensch, Mensch, Mensch!”. Oper als Zentrum der Gegenwart, 2015, Weitra, s. 228 – 229
  (Verlag Bibliothek der Provinz)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: ’Slovakness’ in music – a (now concluded)

  Nationalism in Music in the Totalitarian State (1945 – 1989). Abstracts. Held in January 24 – 25 2015, Budapest, Archives and Research Group for 20th – 21st Century Hungarian Music, Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities, 2015, Budapešť, s. 41
  (s. n., Hungarian Academy of Sciences)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Muzikológ Jozef Kresánek a slovenská hudobná moderna

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 183 – 190
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Šperky Madony, libreto Ermanno Wolf-Ferrari

  Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948): Šperky Madony, opera v troch dejstvách v talianskom jazyku, 2015, Bratislava, s. 26 – 44
  (preklad Vladimír Zvara)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Auf der Suche nach dem Sinn der Oper die "untote" Kunstgattung in der Stadt Bratislava

  Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert = Hudobné divadlo v priestore a čase. Príspevky k dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí, 2015, Bratislava, s. 219 – 242

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948)

  Zvara, Vladimír (zost.): Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948): Šperky Madony, opera v troch dejstvách v talianskom jazyku, 2015, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 10 – 11, 62 – 63
  (pokr. s. 78 – 79)

 • 2014

  ZVARA, Vladimír: Bedingter Universalismus der Musikwissenschaftler Jozef Kresánek und “die slowakische Moderne”

  Štefková, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek), 2014, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 223 – 233
  (Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Koncepcie hudobného myslenia v európskej hudobnej vede 20. storočia (pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kresánka), Bratislava, 21. – 22. októbra 2013)

 • 2014

  ZVARA, Vladimír: Realität und Geheimnis

  Bemerkungen zu Janáčeks “Jenůfa”

  Janáček, Leoš: Jenůfa. Ihre Stieftocher. Opernhaus Graz, 2014, Graz, s. 32 – 36

 • 2014

  ZVARA, Vladimír: Prečo Bohéma = Warum La Boheme = Why La Boheme

  Bohéma = La Boheme, 2014, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 14 – 15
  (pokr. s. 58 – 60, 94 – 96)

 • 2014

  ZVARA, Vladimír: Komédia a rytmus aspekty súvislostí medzi kompozičnou a inscenačnou praxou v hudobnom divadle 20. storočia

  Hudba – Integrácie – Interpretácie 17. Music – Integration – Interpretation 17. Vereš, Jozef (ed.) a kol., 2014, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 55 – 102

 • 2014

  ZVARA, Vladimír: Komödie und Rhythmus Wechselbeziehungen zwischen Aufführungspraxis und Werkkonzepten

  Blickpunkt Bühne. Musiktheater in Deutschland von 1900 bis 1950, 2014, Kolín, s. 143 – 154
  (Verlag Dohr)

 • 2012

  ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček and the “Slavic catharsis”

  International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 2012, Záhreb, roč. 43, č. 1, s. 23 – 34
  (Muzikološki zavod, Muzička akademija (The University of Zagreb Music Academy)

 • 2012

  ZVARA, Vladimír: Cikkerov Mister Scrooge: “Doba a miesto môžu byť aktualizované”

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 13 – 32

 • 2012

  ZVARA, Vladimír: Musik und Musiktheater in Pressburg/Pozsony/Bratislava vor und nach dem Ersten Weltkrieg

  Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti [elektronický zdroj], 2012, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, s. 27 – 42
  (CD-ROM)

 • 2012

  ZVARA, Vladimír: Musik und Wirklichkeit: Bohuslav Martinů und sein Doppelkonzert

  Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. Wiener Staatsoper, 2012, Viedeň, s. 51 – 55

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám “slovenskosti” v slovenskej hudbe

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 31 – 48

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Dostojewski, Janáček und wir – eine Begegnung im “toten Haus”

  Aus einem Totenhaus. Opernhaus, 2011, Zürich, s. 6 – 9

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Konzepte des Nationalen in der Musik und Musikwissenschaft im 20. Jahrhundert

  Cesty hudobnej vedy v strednej Európe. Medzinárodné sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 15. – 16. septembra 2011, 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 11 – 12

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Stravinského Lišiak ako hra modelov

  Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník z muzikologického seminára usporiadaného Katedrou hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, 9. – 10. marca 2011, Janka Kubandová (ed.), 2011, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 161 – 178

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Ein Operntext von besonderer Art

  Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus. Wiener Staatsoper, 2011, Viedeň, s. 41 – 46

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Aus einem Totenhaus

  Opernhaus

  Zürich, s. 57 – 71

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Der Adler ist tot. Anmerkungen zur Wirkungsgeschichte von Aus einem Totenhaus

  Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus. Wiener Staatsoper, 2011, Viedeň, s. 77 – 83

 • 2010

  ZVARA, Vladimír: Uctievaný a zavrhovaný – Richard Wagner

  Hrčková, Naďa a kol.: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia, 2010, Ikar, Bratislava, s. 186 – 199
  (464 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2010

  ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty

  Jaromír Havlík (ed.): Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození, 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 62 – 72

 • 2010

  ZVARA, Vladimír: Výboje a návraty – Richard Strauss

  Hrčková, Naďa a kol.: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia, 2010, Ikar, Bratislava, s. 246 – 260
  (464 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: Komédie modelov – poznámky k hudobnému divadlu Igora Stravinského

  Hudební věda, 2009, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 46, č. 1 – 2, s. 149 – 176

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 153 – 165

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: Návraty k Suchoňovej Krútňave

  Studia Academica Slovaca 38. Prednášky XLV. Letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2009, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 335 – 349

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: Hudba a hudobné divadlo v Bratislave pred prvou svetovou vojnou a po nej

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 69 – 86
  (278 s., 1. vyd.)

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: Comedy of Models. Comments on Igor Stravinsky´s Music Theatre

  Gunhild Oberzaucher-Schüller (ed.): Movimento et Volumina. Vorträge des Salzburger Symposions aus Anlass der 125. Wiederkehr des Geburtstages von Igor Strawinsky, 2009 , Salzburg

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: “Slawische Katharsis” revisited

  Hrčková, Naďa (ed.): “Melos” a “Étos”: včera, dnes,... zajtra? / “Melos” und ”Ethos”: gestern, heute,... morgen?. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, 10. – 12. novembra 2009, 2009, Hudobné centrum, Orman, Bratislava, s. 19 – 22

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: Opera ako tvorba a prevádzka / Oper als Kunst und Betrieb

  Na príkladoch z dejín Slovenského národného divadla / Anhand von Beispielen aus der Geschichte des Slowakischen Nationaltheaters

  Hudobné divadlo v priestore a čase. K dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí / Musiktheater in Raum und Zeit. Zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 24 – 25
  (Medzinárodné sympózium, Bratislava, 10. – 11. septembra 2009)

 • 2008

  ZVARA, Vladimír: František Hrabal: V kontextu tvorby

  Hudební věda, 2008, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 45, č. 3 – 4, s. 381 – 383

 • 2008

  LASLAVÍKOVÁ, Jana – ZVARA, Vladimír: “Naše publikum nerozbíja poháre od šampanského”. Poznámky k dejinám Mestského divadla v Prešporku v rokoch 1886 – 1920

  Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie, 16. – 17. mája 2008 v Bratislave, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (ed.), 2008, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 25 – 37

 • 2008

  ZVARA, Vladimír: Predslov

  Fuják, Július: Hudobné korela(k)tivity. Výber štúdií a článkov (nielen) o hudobno-intermediálnej semióze z rokov 2002 – 2008, 2008, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 7 – 8

 • 2008

  ZVARA, Vladimír: Er hat den “Eisernen Vorhang” gelüftet. Nachdenken über Ján Cikkers Opern und ihre Wirkung

  Musiktheater der Gegenwart. Text und Komposition, Rezeption und Kanonbildung, 2008, Müller-Speiser, Salzburg, s. 585 – 603

 • 2007

  ZVARA, Vladimír: Burlas v opere (Burlas in the Opera, Burlas in der Oper)

  Zvara, Vladimír (zost.): Martin Burlas (1955): Kóma, 2007, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 4 – 5
  (pokr. s. 30 – 31, 38 – 39, programový bulletin, 1. vyd.)

 • 2007

  ZVARA, Vladimír: Komödie nach Modell von Pétrouchka zu Mavra

  Movimento et Volumina, 2007, Universität Salzburg, Salzburg, s. 12

 • 2006

  ZVARA, Vladimír: Ján Cikker und Fritz Oeser: zur Geschichte einer verschwiegenen künstlerischen Zusammenarbeit

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 87 – 98

 • 2005

  ZVARA, Vladimír: Arnold Schönberg: Styl a idea

  Hudební věda, 2005, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 42, č. 1, s. 93 – 95

 • 2005

  ZVARA, Vladimír: Hudobné divadlo Petra Konwitschného

  Zvara, Vladimír (zost.): Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin, 2005, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 18 – 21, 19 – 23
  (s. 48 – 52)

 • 2004

  ZVARA, Vladimír: Paul Hindemiths “Cardillac” zwischen Expressionismus und deutscher Händelrenaissance

  Hudební věda, 2004, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 41, č. 1 – 2, s. 95 – 106

 • 2004

  ZVARA, Vladimír: Ján Cikker a Fritz Oeser – aspekty tvorivej spolupráce

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 503 – 512

 • 2004

  ZVARA, Vladimír: Commedia dell´arte a vývin hudobného divadla v prvej tretine 20. storočia

  Helena Spurná (ed.): Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty, 2004, Národní divadlo, Praha , s. 194 – 217

 • 2003

  ZVARA, Vladimír: Moderné rozprávky (Moderne Märchen, Modern fairy tales)

  Béla Bartók (1881 – 1945): Drevený princ. Hrad kniežaťa Modrofúza, 2003, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 8 – 10
  (pokr. s. 54 – 57, 66 – 68)

 • 2003

  ZVARA, Vladimír: Alexander Moyzes (1906 – 1984)

  Zeljenka, Ilja: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom, 2003, Scriptorium Musicum, Bratislava, s. 90 – 95

 • 2003

  ZVARA, Vladimír: Realismus und nationale Mythen. Eugen Suchoňs Oper Krútňava im Wandel des nationalen Selbstverständnisses der Slowaken

  Csobádi, Peter – Gruber, Gernot – Kühnel, Jürgen – Müller, Ulrich – Panagl, Oswald – Spechtler, Franz Viktor (ed.): Politische Mythen und nationale Identitäten im (Musik-) Theater. Bd. 2. Vorträge und Gespräche des Salzburger Symposions 2001, 2003, Müller-Speiser, Salzburg, s. 766 – 780

 • 2003

  ZVARA, Vladimír: Popoluška v opere (Das Aschenbrödel in der Oper, Cinderella goes opera)

  Gioacchino Rossini: Popoluška (La Cenerentola. Aschenbrödel), 2003, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 6 – 11
  (pokr. s. 34 – 38)

 • 2002

  ZVARA, Vladimír: Realizmus a národné mýty v Suchoňovej Krútňave

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 169 – 184

 • 2002

  ZVARA, Vladimír: Politická rozprávka medzi romantizmom a modernou

  A political fable between romanticism and modernism. Politisches Märchen zwischen Romantik und Moderne

  Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844 – 1908): Zlatý kohútik, 2002, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 5 – 13, 25 – 29
  (pokr. s. 32 – 37)

 • 2002

  ZVARA, Vladimír: Commedia dell'arte a vývin hudobného divadla v prvej tretine 20. storočia

  Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 147 – 161
  (Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy, Bratislava, Stimul, 2001, s. 107 – 130)

 • 2002

  ZVARA, Vladimír: Komische Oper nach der Jahrhundertwende

  Siegfried Mauser (ed.): Musiktheater im 20. Jahrhundert, 2002, Laaber , s. 111 – 117
  (Handbuch der musikalischen Gattungen, zv. 14)

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Moyzes, Mikuláš [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 15, 2001, MacMillan, London, s. 254 – 255

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Dibák, Igor [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 7, 2001, MacMillan, London, s. 297

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Werk und Kommentar – zur Interpretation eigener Werke bei Strauss und Hofmannsthal

  Edelmann, Bernd – Lodes, Birgit – Schlötterer, Reinhold (ed.): Richard Strauss und die Moderne. Bericht über das Internationale Symposium (München, 21. bis 23. Juli 1999, 2001, Henschel Verlag, Berlin, s. 139 – 151
  (Veröffentlichungen der Richard-Strauss-Gesellschaft. Zv. 17)

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Kardoš, Dezider [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 13, 2001, MacMillan, London, s. 374

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Kresánek, Jozef [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 13, 2001, MacMillan, London, s. 900

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Moyzes, Alexander [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 15, 2001, MacMillan, London, s. 254

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Schneider-Trnavský, Mikuláš [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 22, 2001, MacMillan, London, s. 561 – 562

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Hrušovský, Ivan [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 11, 2001, MacMillan, London, s. 780 – 781

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Cikkerov skladateľský odkaz

  Bárdiová, Marianna – Blahynka, Miloslav – Zvara, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava, s. 16 – 24

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Pospíšil, Juraj [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 20, 2001, MacMillan, London, s. 208

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Kafenda, Frico [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 13, 2001, MacMillan, London, s. 306

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Očenáš, Andrej [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 18, 2001, MacMillan, London, s. 310 – 311

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Cikker, Ján [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 5, 2001, MacMillan, London, s. 845 – 847

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Ferenczy, Oto [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 8, 2001, MacMillan, London, s. 679

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Holoubek, Ladislav [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 11, 2001, MacMillan, London, s. 646 – 647

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Dibák, Igor [Heslo]

  MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 5, 2001, Bärenreiter, Kassel, s. 975 – 977

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Burlas, Ladislav [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 4, 2001, MacMillan, London, s. 631 – 632

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Zimmer, Ján [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 27, 2001, MacMillan, London, s. 834 – 835

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Figuš-Bystrý, Viliam [Heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Bd. 8, 2001, MacMillan, London, s. 793

 • 2000

  ZVARA, Vladimír: Burlas, Ladislav [Heslo]

  MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 3, 2000, Bärenreiter, Kassel, s. 1307 – 1309

 • 2000

  ZVARA, Vladimír: Hamlet na opernej scéne (Hamlet on the opera stage, Hamlet auf der Opernbühne)

  Ambroise Thomas (1811 – 1896): Hamlet, 2000, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 8 – 16, 22 – 27
  (pokr. s. 30 – 36)

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček: Aus einem toten Haus

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 311 – 312

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Carl Orff: Der Mond

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 461 – 462

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček: Katja Kabanova

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 304 – 305

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Krútňava po päťdesiatich rokoch (“Katrena” nach fünfzig Jahren)

  Zvara, Vladimír (zost.): Eugen Suchoň: Krútňava, 1999, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 8 – 12, 13 – 18
  (31 s., 1. vyd.)

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček: Das schlaue Füchslein

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 306 – 308

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Giacomo Puccini: Tosca

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 511 – 514

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Mozart a jeho Únos zo Serailu – Mozart a dnešok

  (Mozart und “Die Entführung aus dem Serail” – Mozart und die Gegenwart)

  Wolfgang Amadeus Mozart: Únos zo Serailu, 1999, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 9 – 18, 24 – 33

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Bella, Ján Levoslav [Heslo]

  MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Bd. 10, 1999, Bärenreiter, Kassel, s. 988 – 994

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Opery Jána Cikkera v zahraničí

  Bárdiová, Marianna (ed.): Mr. Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera. Zborník zo seminára konaného pri príležitosti premiéry inscenácie opery Mr. Scrooge v Štátnej opere v Banskej Bystrici, 1999, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 36 – 39

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček: Die Ausflüge des Herrn Brouček

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 302 – 303

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 648 – 650

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Bedřich Smetana: Zwei Witwen

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 621 – 622

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Bedřich Smetana: Dalibor

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 619 – 620

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Leoš Janáček: Jenůfa

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 299 – 301

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Zoltán Kodály: Háry János

  Knaurs Grosser Opernführer, 1999, Droemer Knaur, München, s. 317 – 319

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Moyzes, Mikuláš [Heslo]

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 205 – 208

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Kresánek, Jozef [Heslo]

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 158 – 162

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Moyzes, Alexander [Heslo]

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 198 – 205

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Pospíšil, Juraj [Heslo]

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 230 – 232

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: The operatic work of Ján Cikker in the light of its European contexts

  Slovak Theatre, 1998, Národné divadelné centrum, Bratislava, s. 55 – 58

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Kardoš, Dezider [Heslo]

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 140 – 144

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Burlas, Ladislav [Heslo]

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 59 – 62

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Drei exemplarische Werke der slowakischen Oper im 20. Jahrhundert

  Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, 1998, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 179 – 186

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Hrušovský, Ivan [Heslo]

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 125 – 131

 • 1997

  ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia – na príklade troch diel

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, roč. 23, č. 3 – 4, s. 253 – 258

 • 1997

  ZVARA, Vladimír: Opery Jána Cikkera v zahraničí (The operas of Jan Cikker abroad)

  Zvara, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Mister Scrooge, 1997, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 12 – 14
  (1. vyd., programový bulletin)

 • 1997

  ZVARA, Vladimír: Štefan Hoza – libretista

  Štefan Hoza. Zborník z konferencie v Smižanoch v roku 1996, zost. Oleg Dlouhý, 1997, Národné divadelné centrum, Tália-press, Bratislava , s. 87 – 92

 • 1996

  ZVARA, Vladimír: K dielu

  Zvara, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Vzkriesenie, 1996, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 6 – 10
  (1. vyd., programový bulletin)

 • 1995

  ZVARA, Vladimír: Zum Problem der inneren Handlung in den Operntexten Hugo von Hofmannsthals

  Richard Strauss-Blätter (Wien), Neue Reihe, 1995, č. 34, s. 121 – 134
  (resumé v angličtine)

 • 1995

  ZVARA, Vladimír: K otázke vnútorného deja v Straussovej Ariadne na Naxe

  Hudobné žánre európskej hudobnej kultúry v minulosti a súčasnosti (ich vznik, vývoj a hudobné funkcie). Príspevky z XI. Sympózia mladých muzikológov, 9. – 10. mája 1994, Bratislava, 1995, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 46 – 51

 • 1994

  ZVARA, Vladimír: Fünf Briefe Fritz Oesers zur Entstehung von Cikkers Auferstehung

  Miscellanea Musicologica. Sborník Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1994, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, roč. XXXIV, s. 185 – 232

 • 1994

  ZVARA, Vladimír: Zur Dramaturgie von Cikkers Auferstehung

  Miscellanea Musicologica. Sborník Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1994, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, roč. XXXIV, s. 141 – 184

 • 1994

  ZVARA, Vladimír: K záveru Straussovej Ariadny na Naxe

  Opus musicum. Hudební revue, 1994, Brno, roč. 26, č. 8 – 9, s. 250 – 256

 • 1994

  ZVARA, Vladimír: K dramaturgii Cikkerovej opery Vzkriesenie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 11 – 32

 • 1992

  ZVARA, Vladimír: Príznačné motívy v Smetanovom Daliborovi

  Hudební věda, 1992, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 29, č. 4, s. 316 – 326
  (resumé v nemčine)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2013

  ZVARA, Vladimír: Cesty hudobnej vedy v strednej Európe

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2013, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 314 – 316

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Opera and nation/Opera és nemzet

  Medzinárodná muzikologická konferencia pri príležitosti dvestoročného jubilea Ferenca Erkela. Budapešť, 28. – 30. 10. 2010

  Musicologica Slovaca, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 2 (28), č. 1, s. 158 – 159

 • 2007

  ZVARA, Vladimír: Jitka Ludvová a kol.: Hudební divadlo v českých zemích

  Hudební věda, 2007, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 44, č. 2, s. 185 – 187

 • 2003

  ZVARA, Vladimír: Hans-Peter Bayerdörfer (ed.): Musiktheater als Herausforderung

  Hudební věda, 2003, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 40, č. 4, s. 385 – 388

 • 2002

  ZVARA, Vladimír: Lubomír Spurný: Heinrich Schenker – dávny neznámy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 142 – 144
  (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2000, 186 s.)

 • 2000

  ZVARA, Vladimír: Ton de Leeuw: Die Sprache der Musik im 20. Jahrhundert

  Entwicklung, Struckturen, Tendenzen

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 1 – 2, s. 237 – 239
  (Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben, 1995)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2016

  ZVARA, Vladimír (zost.): Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (K 588)

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (1. vyd., programový bulletin)

 • 2016

  ZAGORSKI, Marcus – ZVARA, Vladimír (ed.): Musicologica Istropolitana XII

  Paths of Musicology in Central Europe = Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa. Cesty hudobnej vedy v strednej Europe. Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (266 s., 1. vyd.)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír (zost.): Leoš Janáček: Vec Makropulos, opera v troch dejstvách v českom jazyku

  Slovenské národné múzeum, Bratislava
  (119 s., 1. vyd., programový bulletin)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír (ed.): Musiktheater in Raum und Zeit Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert

  Bratislava
  (269 s., 1. vyd.)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír (zost.): Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948): Šperky Madony, opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (96 s., 1. vyd., programový bulletin)

 • 2014

  ZVARA, Vladimír (zost.): Giacomo Puccini (1858 – 1924): Bohéma = La Bohème

  Bulletin k inscenácii opery Giacoma Pucciniho Bohéma

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (123 s., 1. vyd., programový bulletin)

 • 2014

  ZVARA, Vladimír (zost.): Leoš Janáček: Jenůfa 2013/2014

  Opernhaus Graz

  Graz
  (63 s., 1. vyd.)

 • 2011

  ZVARA, Vladimír (zost.): Leoš Janáček (1854 – 1928): Aus einem Totenhaus

  Wiener Staatsoper

  Viedeň
  (1. vyd., programový bulletin)

 • 2007

  ZVARA, Vladimír (zost.): Martin Burlas (1955): Kóma

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (1. vyd., programový bulletin)

 • 2005

  ZVARA, Vladimír (zost.): Piotr Iľjič Čajkovskij (1840 – 1893): Eugen Onegin

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (1. vyd., programový bulletin)

 • 2004

  ZVARA, Vladimír (zost.): Gaetano Donizetti (1797 – 1848): Dcéra pluku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (29 s., 1. vyd., programový bulletin)

 • 2002

  ZVARA, Vladimír – SMOLÍK, Pavol (zost.): Opera Slovenského národného divadla. Sezóna 2002/2003

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (48 s., 1. vyd.)

 • 2002

  ZVARA, Vladimír (zost.): Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov (1844 – 1908): Zlatý kohútik

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (39 s., 1. vyd., programový bulletin)

 • 2002

  ZVARA, Vladimír (zost.): Terrence McNally (1938): Majstrovská lekcia Marie Callas

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (19 s., 1. vyd., programový bulletin)

 • 2002

  ZVARA, Vladimír (zost.): Arnold Schönberg (1874 – 1951): Očakávanie

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (36 s., 1. vyd., programový bulletin)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie

  Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera

  Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava
  (44 s., 1. vyd.)

 • 2001

  ZVARA, Vladimír (zost.): Giuseppe Verdi (1813 – 1901): Luisa Miller

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (48 s., 1. vyd., programový bulletin)

 • 2001

  ZVARA, Vladimír (ed.): Ján Cikker: Vzkriesenie

  Bratislava
  (2 CD)

 • 1999

  ZVARA, Vladimír (zost.): Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Únos zo Serailu

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (34 s., 1. vyd., programový bulletin)

 • 1999

  ZVARA, Vladimír (zost.): Eugen Suchoň (1908 – 1993): Krútňava

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (31 s., 1. vyd., programový bulletin)

 • 1999

  ZVARA, Vladimír (zost.): Opera Slovenského národného divadla sezóna 1999/2000

  ARM 333, Bratislava
  (24 s., 1. vyd.)

 • 1997

  ZVARA, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Mister Scrooge

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (1. vyd., programový bulletin)

 • 1996

  ZVARA, Vladimír (zost.): Ján Cikker: Vzkriesenie

  Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (1. vyd., programový bulletin)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2017

  ZVARA, Vladimír: Na okraj Triptychu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 29

 • 2016

  ZVARA, Vladimír: Krútňava zjednotenie ľudového so všeľudským

  Epoché 2016 / Nová slovenská hudba, 2016, Hudobné centrum, Bratislava, s. 176 – 178
  (1. vyd., programový bulletin)

 • 2016

  ZVARA, Vladimír: Così fan tutte a čo bolo potom

  Ofúkaná, Katarína – Zvara, Vladimír (zost.): Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (K 588), 2016, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 21 – 23
  (1. vyd., programový bulletin)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Fenomén Boris Turza

  Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 1 – 2, s. 32 – 33

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Profesor Chalupka sedemdesiatročný

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2015, Bratislava, roč. 41, č. 2, s. 105 – 106

 • 2014

  ZVARA, Vladimír: Konwitschny sa vracia

  Portál Slovenského národného divadla, december 2013 – január 2014, 2014, Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 20

 • 2012

  ZVARA, Vladimír: Za Alexandrou Braxatorisovou

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 4, s. 5

 • 2012

  ZVARA, Vladimír: Sergej Kopčák

  Sergej Kopčák: Posledné slová, 2012, Hudobné centrum, Bratislava, s. 4 – 6
  (poznámky k CD)

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Wien Modern medzi klasikou a punkom

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 1 – 2, s. 37

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Ján Cikker: slovenský a svetový

  Pravda, 2011, Bratislava, roč. 21, č. 188, s. 34 – 35

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Noblesa Krištáľového plesu SND

  SME, 2011, Bratislava, č. 48, s. 7

 • 2010

  ZVARA, Vladimír: V SND ide o veľa

  SME, 2010, Bratislava, č. 63, s. 27

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: BHS: otvorený svet hudby

  Žurnál, 2009, Bratislava, roč. III, č. 47, s. 42
  (Bratislavské hudobné slávnosti)

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: Polčas rozpadu v SND

  Žurnál, 2009, Bratislava, roč. III, č. 36, s. 42 – 43
  (Slovenské národné divadlo)

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: Pražskí Židia vo viedenskej fabrike

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 7 – 8, s. 42

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 10 – 12
  (Príloha Eugen Suchoň storočnica)

 • 2008

  ZVARA, Vladimír: Bregenz. Karol V. i James Bond...

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 9, s. 25

 • 2008

  kol.: Krútňava včera a dnes

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 9 – 10, 13 – 15

 • 2008

  ZVARA, Vladimír: Skrytým okom – fotografka Hiltraud Peterová po stopách režiséra Petra Konwitschného

  Scéna Slovenského národného divadla, 2008, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 1 – 11

 • 2008

  ZVARA, Vladimír: Suchoň si prívlastky nezaslúži

  Pravda. Príloha Kumšt, 2008, Bratislava, roč. 18, č. 114, s. 1

 • 2008

  ZVARA, Vladimír: V opere SND dnes straší démon rutiny a približnosti

  SME. Príloha Kultúra, 2008, Bratislava, č. 90, s. 21 – 22

 • 2007

  ZVARA, Vladimír: Sokolské tance

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 23

 • 2007

  kol.: Opera ako divadelný druh – operní kritici, teoretici a dramaturgovia

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 11, s. 8 – 11

 • 2007

  ZVARA, Vladimír: Trubadúr inak

  Scéna Slovenského národného divadla, 2007, Bratislava, roč. 1, č. 5, s. 16 – 17

 • 2007

  ZVARA, Vladimír: Strauss a Hofmannsthal, hĺbka skrytá na povrchu

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 15 – 18
  (Richard Strauss: Ariadna na Naxe)

 • 2006

  ZVARA, Vladimír: Kurzíva... Vlada Zvaru

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 11 – 12, s. 3

 • 2006

  ZVARA, Vladimír: Komu patrí opera

  Pravda. Príloha Kumšt, 2006, Bratislava, roč. 16, č. 277, s. 2 – 3

 • 2006

  ZVARA, Vladimír: Sokolské cvičenia a tance v A4

  SME. Príloha Kultúra, 2006, Bratislava, č. 29, s. 11

 • 2005

  ZVARA, Vladimír: Schopenhauer ako opera

  Knihy a spoločnosť, 2005, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 11

 • 2004

  ZVARA, Vladimír – BRŠLÍK, Pavol: Pavol Bršlík – tenor

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 5, s. 11, 18

 • 2003

  ZVARA, Vladimír: Maestro Puccini – posledný veľký operný tvorca?

  Domino fórum, 2003, Bratislava, roč. 12, č. 52 – 53, s. 40

 • 2003

  ZVARA, Vladimír: Opera pre nový Berlín

  V hlavnom meste Nemecka hrajú tri veľké operné domy

  Domino fórum, 2003, Bratislava, roč. 12, č. 34, s. 21

 • 2002

  ZVARA, Vladimír: Glassova Satyagraha v Sankt Pöltene

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 26 – 27
  (Philipp Glass – americký skladateľ)

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Živá encyklopédia hudobného divadla

  Tanec, 2001, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 24 – 25
  (Javisko, roč. 32, 2000, č. 11, s. 12 – 13)

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Schnittkeho Faust prvý raz vo Viedni

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 22
  (Alfred Schnittke – rusko-nemecký skladateľ)

 • 2001

  ZVARA, Vladimír: Košutova Ifigénia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 10, s. 32
  (Michal Košut – český skladateľ)

 • 2000

  ZVARA, Vladimír: Nonov Prometeo na Wien Modern

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 12, s. 28
  (Luigi Nono – taliansky skladateľ)

 • 2000

  ZVARA, Vladimír: Ján Cikker (1911 – 1989) – poohliadnutie pri príležitosti desiateho výročia smrti skladateľa

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 4

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Bregenz

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 9, s. 18 – 19

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Richard Strauss (1864 – 1949)

  K päťdesiatemu výročiu smrti skladateľa

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 9, s. 30 – 32

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Marco Polo na opernej scéne

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 6, s. 19

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Stravinského Osud zhýralca na scéne viedenskej Komornej opery

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 4, s. 24 – 25

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: Im Strudel des Lebens – Eugen Suchoňs Oper “Katrena” (Krútňava) wurde vor 50 Jahren uraufgeführt

  Takte, 1999, č. 2, s. 8 – 9

 • 1999

  ZVARA, Vladimír: “In jedem Geschöpf ist ein Funke Gottes”

  Gedenken an Ján Cikker an seinem 10. Todestag am 21. Dezember 1999

  Takte, 1999, č. 2, s. 9 – 10

 • 1997

  ZVARA, Vladimír: Krásny spev nad priepasťou reality

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, s. 10 – 14
  (Giacomo Puccini: Tosca)

 • 1993

  ZVARA, Vladimír: Správa zo sympózia

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 21, s. 8

Bibliografia

 • 2002

  -illa-: Vladimír Zvara: Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 145 – 147

 • 2000

  red: Miesto pre ... Vladimíra Zvaru, dramaturga Opery SND

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 8 – 9

 • 1999

  as: Miniprofil HŽ: Vladimír Zvara – hudobný historik

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 4 – 5

x