• 1981 – 1986

  Konzervatórium v Bratislave (trúbka a bicie nástroje)

 • 1985 – 1990

   člen sekcie bicích nástrojov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

 • 1987 – 1993

  VŠMU (dirigovanie – Ladislav Slovák, Bystrík Režucha)

 • 1993 – 1994

  Kráľovské konzervatórium den Haag (dirigovanie – Jac van Steen, Ed Spanjaard, Jan Boogarts, kompozícia – Louis Andriessen, interpretácia starej hudby – Jan Kleinbussink)

 • 1993 - 1995

  súkromné štúdium u prof. dr. Ľudovíta Rajtera

 •  

Anton Popovič ako dirigent spolupracoval s orchestrami: Komorní sólisti Bratislava, Musica Aeterna, VENI Ensemble, Štátna filharmónia Košice, Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenské národné divadlo, Štátna opera Banská Bystrica, Štátna filharmónia Brno, Janáčkova filharmónia Ostrava, Štátny akademický symfonický orchester Bieloruskej republiky, Group 180, Camerata Instrumentale Berlin, Symfonický orchester VŠMU, Teatr Nowy Lodz, Bratislavský komorný orchester, Bratislavský symfonický orchester, Slovenský symfonický orchester. Zaslúžil o premiérové uvedenia veľkého počtu diel slovenských skladateľov (ako sú Vladimír Godár, Peter Zagar, Miro Bázlik, Vladimír Bokes, Daniel Matej, Martin Burlas, Marek Piaček, Miloš Betko, Ľubica Malachovská - Čekovská, Vladislav Šarišský a ďalší), ako aj o premiérové  uvedenia diel svetových skladateľov na Slovensku (Eric Satie, Louis Andriessen, Pierre Michaud, Arvo Pärt a iní). 

Predstavil sa na festivaloch: Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-étos, Večery novej hudby Bratislava, Dni starej hudby Bratislava, Dni Európy Bratislava, Bažant Pohoda, Wilsonic, Radio_Head Awards, Viva musica!, Festival Divné veci, Stredoerópsky festival koncertného umenia Žilina, Mezinárodní slavnosti staré hudby Praha, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Concentus Moraviae Brno, Chorin Music Summer.

Ako dirigent spolupracoval na realizácii medzinárodných projektov: Akkoord (koncert na počesť predsedníctva Holandska v EÚ), Slovensko-Maďarsko, umenie kultúrnej komunikácie, Biely pozdrav pre Bielorusko (Minsk), Slovensko – Európa v malom (Brusel – Palais des Beaux-Arts, Paríž, Berlín - Konzerthaus). Dirigentsky sa podieľal na nahrávke hudby k viacerým filmom a scénickým dielam a má za sebou aj skúdenosti z oblasti divadelnej, televíznej a filmovej réžie. 

Anton Popovič sa podieľal ako hudobný producent, režisér, dirigent i výkonný umelec na realizácii viacerých programov v rozhlase a televízii (Koncerty komornej hudby, Superhrdinovia, Svätenie jari, Hudba Európy na Devíne ...) i na umeleckých programoch spojených s odovzdávaním rôznych ocenení (napr. Radio Head Awards, Ceny SOZA, Krištáľové krídlo, OTO, Hodina deťom a ďalšie).

Je autorom hudby k divadelným predstaveniam, televíznym inscenáciám, filmom a dokumentom a skomponoval aj hudbu k celovečerným tanečným dielam (Popolvár, tanečný muzikál pre Balet SND a 2 tituly pre Štúdio tanca v Banskej Bystrici – Tak dávno som Ti nenapísala, O trpaslíkovi Nosáľkovi). 

Anton Popovič sa od študentských čias angažoval vo verejnom a kultúrno-spoločenskom dianí, keď pôsobil istý čas napr. aj ako poslanec Slovenskej národnej rady, poradca podpredsedu vlády, člen komisie Ministerstva kultúry SR pre dostavbu nového SND, člen grantovej komisie Ministerstva kultúry SR, člen rozhodcovskej a kontrolnej komisie SOZA (2002 – 2012) a neskôr ako riaditeľ SOZA (2013 – 2017).

 

 

 

x