• 1987 – 1990

  Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Jozef Podprocký, klavír – Ivan Miller)

 • 1990 – 1994

  VŠMU(kompozícia – Juraj Hatrík, Ivan Hrušovský, klavír – Ida Černecká, Daniel Buranovský)

 • 1997 – 2000

  Conservatorium van Amsterdam v Holandsku (čembalo – Bob van Asperen, klavichord – Menno van Delft)

 • 2002 – 2003

  stáž na Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (čembalo – Ives Rechsteiner)

 • 2000 – 2002 a 2009

  VŠMU (doktorandské štúdium teórie hudby)

 • 1994 – 1996

  korepetítor v SĽUK-u

 • 1996

  korepetítor na ZUŠ Hálkova v Bratislave

 • 1999 – 2000

  korepetítor na Konzervatóriu v Bratislave

 • 2000 – 2002

  pedagóg hudobnej teórie a improvizácie na VŠMU a súčasne korepetítor a pedagóg komornej hry na ZUŠ Panenská v Bratislave (čestné uznania za klavírny sprievod na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina Iuventus Canti vo Vrábľoch)

 • 2004 – 2005

  pedagóg skladby a hudobnej teórie na ZUŠ Exnárova v Bratislave (1. miesto jeho žiaka na súťaži mladých skladateľov Talent Revúca)

 • 2004 – 2007

  pedagóg hry na čembale a bassa continua na VŠMU v Bratislave

„Interpretácia Petra Guľasa – v sóle i continuu – prezrádza zdatné muzikantské zázemie s poeticko-meditatívnym podtónom, iskrivým rytmickým pulzom, živým spádom. Jeho odborná kvalifikácia v oblasti historicky poučenej interpretácie ho radí na popredné miesto v neveľkej skupine špecialistov starej hudby na Slovensku. Vyvíja úsilie založiť a vybudovať na akademickej pôde na Slovensku oddelenie barokovej hudby. Ako skladateľ píše hudbu pre čembalo, detské piesne, aranžuje v oblasti ľahkej múzy. Najznámejšie skladby skupiny Elán zaranžoval a sám nahral pre sólový klavír."

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 53-55.)

x