• pôsobí ako lektor estetiky, filozofie hudby a výtvarného umenia na Katedre estetiky FF UK, Ústave hudobnej vedy FF Masarykova univerzita a Fakulte výtvarných umení VUT v Brne

 • 1990

  spolu s Milanom Adamčiakom založil organizáciu SNEH (Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu), s cieľom zdokumentovať intermediálnu scénu na Slovensku, prezentovať a konfrontovať ju v domácom a zahraničnom prostredí

 • 1990

  spolupracoval s umelcami v Českej republike (David Šubík, Zdeněk Plachý, Marian Palla, Miloš Štědroň, atď.) na vytvorení strediska experimentálnej kultúry v Brne s návom Skleněná louka

 • 1995 – 2002

  realizácia alternatívneho hudobného festivalu Sound OFF, založenom Jozefom Cseresom a Michalom Murínom

 • od 1998

  riaditeľ Rosenbergovho múzea vo Violíne (The Rosenberg Museum), kolektívny umelecký projekt, ktorého základy tvorí história, faktografia, fikcia, umelecká svetotvorba, happening, hra a humor

 • od 1999

  člen redakčnej rady prestížneho maďarského magazínu o umení

 • 2000

  spolu s Michalom Murínom založil občianske združenie K2IC v Nových Zámkoch, s cieľom spolupráce neziskovej činnosti v oblasti intermediálnej tvorby

Zameriava sa na súčasné umenie (hudbu, výtvarné umenie, estetiku, filozofiu hudby, literatúru), z hudobných žánrov reflektuje najmä novú opernú tvorbu, experimentálnu hudbu, jazz, multimediálne projekty, zvukové umenie (sound art), filmovú hudbu. Zaoberá sa najmä stredoeurópskou kultúrou krajín Slovenska, Českej republiky a Maďarska.

Vo svojej bádateľskej činnosti skúma problematiku z interdisciplinárneho hľadiska, napr. estetika na pomedzí ako aj nová tvorba kultúry na pomedzí. Skúma intermediálne umenie, rôzne médiá a spôsoby reprezentácie, konvenčné a nekonvenčné (alternatívne), ďalej performančné aktivity, inštalácie, objekty, texty, zvukové umenie.

Vo svojich textoch venuje pozornosť najvplyvnejším novovekým hudobným nástrojom a generátorom zvuku, ako sú husle, klavír, gitara, rádio, gramofón a notebook.

Zaoberá sa tvorbou slovenských a zahraničných skladateľov, zo slovenských skladateľov je to najmä tvorba Milana Adamčiaka, Vladimíra Godára, zo zahraničných skladateľov tvorba Johna Cagea, Jona Rosea, Philla Niblocka, Boba Ostertaga, Alvina Currana, Al Margolisa, z novej opery tvorba Roberta Ashleyho, Johna Zorna, Tim Hodgkinsona, produkcia brnenskej agentúry Střežený Parnass TM. Z oblasti výtvarného umenia sa zaoberal osobnosťou Andyho Warhola ako diagnostika konzumnej spoločnosti. V spolupráci s ďalšími umelcami realizoval hudobný projekt k výstave, z ktorého bol vydaný CD-ROM.

Významná je jeho editorská činnosť, napr. katalógy k výstavám ako aj organizačná činnosť (SNEH, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu, Sound OFF), prevádzkuje vydavateľstvo HEyeRMEarS/Discorbie, zamerané na nekonformnú hudbu. Pod značkou Hermovo ucho organizuje výstavy, vydáva knihy a články v rôznych periodikách.

x