2022

FUJAK, Július: Spektakulárna takosť performancií Milana Adamčiaka

Slovenské divadlo, 2022, roč. 70, č. 4, s. 390 – 403

2022

CSERES, Jozef: Šachové intermédiá Marcela Duchampa a Johna Cagea v interdisciplinárnom kontexte umenia, filozofie a estetiky...

Interdisciplinárne dialógy (2009 – 2020), 2022, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(2. značne rozšírené vydanie, FF UKF Nitra)

2019

CSERES, Jozef: Hermovo ucho

Decentralizace Gesamtkunstwerku a inventura v evropské opeře

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 6
(s. nestránkovano)

2019

CSERES, Jozef: (Mezi)čas obrazu a (mezi)prostor zvuku

Milan Grygar, 2019
(Prednáška o filozofickej podstate intermediálnej tvorby Milana Grygara v rámci jeho výstavy v Národní galerii v Prahe)

2019

CSERES, Jozef: Hermovo ucho – Café Purgatorio

His Voice. Časopis pro súčasnú hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 10
(s. nestránkovano)

2019

CSERES, Jozef: Hermovo ucho – Glassův Einstein bez Wilsona

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 10
(s. nestránkovano)

2019

CSERES, Jozef: Hermovo ucho anebo O aktuálnosti hermovských metafor v humanitních vědách, hudbě a umění

Hermes Ear or On Actuality of the Hermesian Metaphors in Humanities, Music, and Arts

Speaker, 2019, Hudební informační středisko, roč. 19, č. 12
(Prednáška o aktuálnosti starých hermovských metafor v postmodernom veku)

2019

CSERES, Jozef: Hermovo ucho – Hudba a svoboda

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 11
(s. nestránkovano)

2019

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Dopisy Johna Cage česky

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 7
(s. nestránkovano)

2019

CSERES, Jozef: Hermovo ucho

Věčná hudba ve věčném městě

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 7
(s. nestránkovano)

2019

CSERES, Jozef: Gladwellove imerzívne výlety za vznešeným

Profil, 2019, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 116 – 137
(Slovenská výtvarná únia)

2018

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis I

(Hermes Ear: Universal Genius George Lewis I)

His Voice, 2018, Hudební informační středisko, Praha
(The 1st part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)

2018

CSERES, Jozef: Making Art With Hermes On Mind

Keith Rowe: The urge to see everything leads to the frustration of not seeing anything, of always being driven on to the next thing without absorbing the last, 2018
(Invited lecture on the audio-visual installation by Keith Rowe created for Tonspur in MuseumsQuartier, Vienna)

2018

CSERES, Jozef: Annea Lockwood: Tiger Balm / Amazonia Dreaming / Immersion

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha, č. 1

2018

CSERES, Jozef: Jan Steklík in memoriam

Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo [elektronický zdroj], 2018, Brno, č. 1
(Príloha Off/Format, Kurátorský dvojmesačník, vychádza v spolupráci s Galériou Off/Format)

2018

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Trnitá cesta Zdenka Plachého II

(Hermes Ear: The Thorny Road of Zdenek Plachý II)

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha
(2nd part of the portrait of Brnonian composer and director Zdenek Plachý, written at the occassion of his sudden death)

2018

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Ze Sumatry podruhé a podruhé neplánovaně

(Hermes Ear: From Sumatra For the Second Time)

His Voice, 2018, Hudební informační středisko, Praha
(Report from the visit of Indonesian island Samosir in Sumatra. Archaic music and rituals)

2018

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis II

(Hermes Ear: Universal Genius George Lewis II)

His Voice, 2018, Hudební informační středisko, Praha
(The 2nd part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)

2018

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Trnitá cesta Zdenka Plachého I

(Hermes Ear: The Thorny Road of Zdenek Plachý I)

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha
(The 1st part of the portrait of Brnonian composer and director Zdenek Plachý, written at the occassion of his sudden death)

2018

PANTÚČEK, Viktor – CSERES, Viktor: Expozice nové hudby 2018 – Loos Ends

(Expozition of New Music 2018 – Loos Ends)

Filharmonie Brno, 2018, 31. ročník, 2018, Brno
(Dramaturgy of the 31st International Music Festival Exposition of New Music, with compositions and projects by Ch. Palestine, Ch. Cubisch, L. Lixemberg, G. Scelsi, F. Romittelli, F. Filidei, Plural Ensemble, Vasulka Kitchen Brno ad.)

2018

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis III

(Hermes Ear: Universal Genius George Lewis III)

His Voice, 2018, Hudební informační středisko, Praha
(The 3rd part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)

2018

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Rozjímání nad magnetofonem Ladislava Nováka

(Hermes Ear: Contemplation Upon the Tape Recorder of Ladislav Novák)

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha
(Essay on experimental poetry of Ladislav Novák. Critical edition of the literary work of Novák)

2018

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Zpívající dům na Kossuthově ulici

(Hermes Ear : Singing House at Kossuth Street)

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha
(Essay on negative effects of loud sounds. Torture by noise in Slovakian city Štúrovo)

2018

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Co jsem objevil na Scelsiho a pod Curranovým klavírem

(Hermes Ear: What I Found On the Scelsis And Under the Currans Piano)

HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha, č. 11

2018

CSERES, Jozef: Hledání krásy mezi digitálním kódem a imanencí netečného obrazu

(Seeking Beauty within the Digital Code and ithin the Immanence of an Indifferent Image)

Bernartová, Jana: Nula jedna, 2018, Liberec, s. 4 – 10
(Oblastní galerie Liberec, Study on the digital visual art ov Czech visual artist Jana Bernartová, written for her retrospective monograph)

2018

CSERES, Jozef: Praha: Orchestrálny Feldman

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 5, s. 34

2017

CSERES, Jozef: Marcel Duchamp a John Cage v interdisciplinárnych súvislostiach

Interdisciplinárne dialógy 2017. Cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaných Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(vyžiadaná prednáška na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, venovaná téme Život a dílo Marcela Duchampa a Johna Cage v interdisciplinárních souvislostech)

2017

CSERES, Jozef: Programoviny – Expozice nové hudby 2017 – Nová ®evoluce

Programy ke koncertom Expozice nové hudby 2017 (30. 9., 11., 13., 19., 20., 22., 25. 10.)

Brno
(25 s., Filharmonie Brno, Mezinárodní hudební festival Brno, Expozice nové hudby, 2017, nestránkované)

2017

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Ladění a nálady

HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
(esej o dlhoročnom projekte anglických hudobníkov Jona Rose a Weryana Westona v oblasti nekonvenčných ladení v inštrumentálnej hudbe, husle, klavír, organ)

2017

CSERES, Jozef: Jana z Arku Novej hudby v Salzburgu

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2017, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 116 – 125
(Slovenská výtvarná únia, esej inšpirovaná retrospektívnou výstavou americkej intermediálnej umelkyne Charlotte Moormanové v Múzeu Moderny v Salzburgu, dekonštruktívny prístup v hudbe a umenia performancie)

2017

CSERES, Jozef: Milan Grygar, Phill Niblock, Milan Adamčiak – tri príbehy z dejín umeleckých intermédií

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2017, Bratislava, roč. 24, č. 2, s. 104 – 123
(profily troch významných intermediálnych umelcov – Milana Adamčiaka, Milana Grygara a Philla Niblocka – pri príležitosti ich retrospektívnych výstav v Brne a Bratislave)

2017

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Staré dobré zvuky v Tate Modern I

HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
(esej o intermediálnych prácach amerického vizuálneho umelca Roberta Rauschenberga, inšpirovaná návštevou jeho retrospektívnej výstavy v londýnské galérii Tate Modern)

2017

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Colin McPhee – kronikář a pokračovatel balijské hudební tradice

HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
(esej o živote a diele amerického skladateľa Colina Mc Pheeho, balijská gamelanová hudba ako inšpiračný zdroj a štruktúrny model pre západnú hudobnú kompozíciu)

2017

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Musica speculativa vs. musica corporalis?

HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
(štúdia o intermediálnych projektoch americkej hudobníčky Miye Masaoky, využívanie biologických signálov pre komponovanie hudby)

2017

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Staré dobré zvuky v Tate Modern II

HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
(esej o intermediálnych dielach amerického hudobníka a filmára Philla Niblocka, inšpirovaná návštevou jeho koncertu a inštaláciou v londýnskej galérii Tate Modern)

2017

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Nicolas Collins končí coby šéfredaktor Leonardo Music Journal

HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
(zamyslenie nad prínosom Nicolasa Collinse pre vedecký časopis Leonardo Music Journal. Historie, narace a paměť)

2017

CSERES, Jozef: Brno: Pôsobivé intermédium o koncepte lásky

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 32

2017

CSERES, Jozef: Gesamtkunstwerk v epoche digitálných reprezentácií

Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 5, s. 33 – 34
(recenzia inscenácie opery Siegfried Richarda Wagnera v Maďarskej štátnej opere v Budapešti)

2017

CSERES, Jozef: Brno: Nové cageovské impulzy z Talianska

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 36

2017

CSERES, Jozef: Mimoriadny človek Milan Adamčiak

Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 1 – 2, s. 3
(úvaha o živote, diele a vlyve významného slovenského intermediálneho tvorcu Milana Adamčiaka)

2017

CSERES, Jozef: Adamčiak: Umelecké a existenciálne gestá, na aké sa nezabúda

Pravda. Príloha Kultúra, 2017, Bratislava, č. (27. 1. 2017)
(portrét slovenského hudobníka a muzikológa Milana Adamčiaka, priekopníka intermediálneho umenia na Slovensku)

2017

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Gamelan z klece ven!

HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
(esej inšpirovaná taliansko-indonézskym projektom Gamelan Cage, transkripcia klavírnych kompozícií Johna Cage pre balijský gamelanový orchester)

2017

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Kam dospěla meta-hudba a dospěla vůbec?

HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
(esej o koncepte meta-hudby, ako ho rozvíja vo svojich textoch anglický hudobník a estetik Edwin Prévost)

2017

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Smutek bílé partitury

HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
(zamyslenie nad hudobnými inšpiráciami a motívmi v tvorbe výtvarníka Jana Steklíka)

2016

CSERES, Jozef: Brno: Neobvyklé spojenie dekadencie s nostalgiou

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 26

2016

CSERES, Jozef: Bizarne dekadentný Vivaldi

Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 1 – 2, s. 46 – 47

2016

CSERES, Jozef – PANTŮČEK, Viktor: Intervence? Mluvme radši o intencích

A2 – kulturní týdeník, 2016, Praha, roč. 12

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Harmonie a poezie podle Michaela Pisara

HIS Voice [elektronický zdroj], 20. 4. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Písek jako metafora

HIS Voice [elektronický zdroj], 27. 1. 2016, Hudobné informačné stredisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Fluxovská verze hudby 1.

Od prvního kontrabasu k radikální dekonstrukci hudby

HIS Voice [elektronický zdroj], 20. 7. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Onement anebo Když se jedinost zaměňuje za jedinečnost

HIS Voice [elektronický zdroj], 23. 6. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Není kanál jako kanál

HIS Voice [elektronický zdroj], 17. 5. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Dopis od Merapi

HIS Voice [elektronický zdroj], 30. 9. 2016, Hudobné informačné stredisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Film se pořád stříhá, zatímco varhany ještě stále znějí

HIS Voice [elektronický zdroj], 15. 3. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Uměl(eck)á inteligence Marvina Minského

HIS Voice [elektronický zdroj], 19. 2. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Ende der Zeit oder Zeitlosigkeit? / The End of Time or Timelessness?

Studiohefte 28. Sabine Groschup (JC{639}) 1/2 Edition etc., 2016, Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft, Innsbruck, s. 14 – 19, 133 – 139
(144 s., 1. vyd.)

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Dopis od Krakatoa

HIS Voice [elektronický zdroj], 17. 8. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Audiomimesis à la Zappa

Papoušek, Vladimír – Skalický, David (ed.): Fenomén Zappa, 2016, Nakladatelství Akropolis, Praha, s. 73 – 77

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Baryton Buckner

HIS Voice [elektronický zdroj], 27. 10. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Milanu Grygarovi k devadesátinám

Na co jsem postupně přišel za oválným stolem v jeho ateliéru Jozef Cseres

HIS Voice [elektronický zdroj], 22. 11. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Liptovské impulsy mého života

HIS Voice [elektronický zdroj], 20. 12. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2016

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Fluxovská verze hudby 2.

Opera Fluxa

HIS Voice [elektronický zdroj], 29. 7. 2016, Hudební informační středisko, Praha

2015

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Niblockova retrospektiva v Brně

HIS Voice [elektronický zdroj], 18. 11. 2015, Hudební informační středisko, Praha, s. 1 – 2

2015

CSERES, Jozef: Sound Exchange

Enter, 2015, Dive Buki, Košice, s. 36 – 37

2015

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Tacet à la francaise

HIS Voice [elektronický zdroj], 20. 3. 2015, Hudební informační středisko, Praha

2015

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Hudba mocnější než sama moc

HIS Voice [elektronický zdroj], 24. 4. 2015, Hudební informační středisko, Praha

2015

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Postmoderní experiment v Budapešťské opeře

HIS Voice [elektronický zdroj], 17. 12. 2015, Hudební informační středisko, Praha

2015

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Odkládané čtení aneb Jen tak si (o hudbě) číst…

HIS Voice [elektronický zdroj], 22. 9. 2015, Hudební informační středisko, Praha

2015

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: S rozkoší naslouchám rozmanitostem indonéského venkova

HIS Voice [elektronický zdroj], 18. 8. 2015, Hudební informační středisko, Praha

2015

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Ornette Coleman free jazzem proti ebonics

HIS Voice [elektronický zdroj], 28. 7. 2015, Hudební informační středisko, Praha

2015

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: If, Bwana opět v Čechách

HIS Voice [elektronický zdroj], 17. 6. 2015, Hudební informační středisko, Praha

2015

CSERES, Jozef: Immersing in Phill Niblock's Multimedia

Musica Nova XI. Brno, 29. 11. – 2. 12. 2015, 2015, Praha

2015

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Mimochodem, poslouchám

HIS Voice [elektronický zdroj], 20. 5. 2015, Hudební informační středisko, Praha

2015

CSERES, Jozef: Az arckép, mint írásmód / Portaiture as écriture

A tükörkép tükre / A mirror image of a mirror image Pilisvörösvár, 2015, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Budapešť, s. 126 – 129

2015

CSERES, Jozef: From virtual monstrosity to possible immortality

Od virtuálnej monštruóznosti k možnej nesmrtelnosti

Miloš Boďa: Immortality, 2015, Juraj Németh, a4 agency, Bratislava, s. 81, 148

2015

CSERES, Jozef: Musik Fabrik

Enter, 2015, Dive Buki, Košice, s. 34 – 35

2015

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Hudba z karet

HIS Voice [elektronický zdroj], 21. 1. 2015, Hudební informační středisko, Praha

2014

CSERES, Josef – BOURRIAUD, Nicolas: Paradoxy antropocénu / The Paradoxes of Anthropocené

Rozhovor s Nicolasom Bourriaudom, kurátorom 11. tchajpejského bienále / Interview with Nicolas Bourriaud, Curator of the 11th Taipei Biennial

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2014, Bratislava, roč. 21, s. 56 – 73

2014

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Operní fikce Pabla Helguery

HIS Voice [elektronický zdroj], 16. 9. 2014, Hudební informační středisko, Praha

2014

CSERES, Jozef: Grafické partitury Milana Adamčiaka

Weles. Literární revue, 2014, Brno, č. 55 – 56, s. 188 – 190

2014

CSERES, Jozef: Konceptuálne stratégie v umení zvuku

Vadelová, Lucia (ed.): Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie, 2014, Nitrianska galéria, Nitra, s. 72 – 88
(prednáškový cyklus, ktorý sa v Nitrianskej galérii realizoval v rokoch 2011 a 2012)

2014

CSERES, Jozef: Niekoľko poznámok k prenikaniu nových kategórií do oblasti estetiky

Few Notes on Invading of New Categories into the Realm of Aesthetic

Bakoš, Oliver (ed.): Klasické estetické kategórie v kontexte postmodernej filozofie [elektronický zdroj], 2014, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 35 – 42
(1 CD-ROM)

2014

CSERES, Jozef: Robert Ashley (1930 – 2014)

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 30

2014

CSERES, Jozef: Méně známý David Tudor

UNI – kulturní magazín, 2014, Praha, roč. 24, č. 5, s. 12
(Unijazz)

2013

CSERES, Jozef: Ticho pořád prudí

Výstava k šedesátému výročí 4´33´´

A2 – kulturní týdeník, 2013, Praha, roč. 9, č. 2, s. 16 – 17

2013

CSERES, Jozef: Hlas a gesto v operách Harryho Partcha a Johna Zorna

Voice and Gesture in the Operas by Harry Partch and John Zorn

Musicologica Brunensia, 2013, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, roč. 48, č. 2, s. 33 – 38

2013

CSERES, Jozef: Operné multimédiá Střeženého Parnassu

Musicologica Brunensia, 2013, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, roč. 48, č. 1, s. 23 – 29

2013

CSERES, Jozef: John Cage in US

On John Cage’s Influence among Czecho-Slovakian Artists

Székely, Katalin: The Freedom of Sound. John Cage Behind the Iron Curtain, 2013, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Magyarország, Budapešť, s. 76 – 83

2013

CSERES, Jozef: Harry Partch: Delusion of the Fury

Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 10, s. 28

2013

CSERES, Jozef: Zappa po letech, tentokrát akademicky

UNI – kulturní magazín, 2013, Praha, roč. 23, č. 9, s. 18 – 19
(Unijazz)

2012

CSERES, Jozef – MURIN, Michal: Visible music that anybody can listen to Jozef Cseres, Michal Murin

Seiffarth, Carsten (ed.): Sound Exchange. Experimentelle Musikkulturen in Mitteleuropa, 2012, PFAU Verlag, Saarbrücken, s. 50 – 53

2012

CSERES, Jozef: John Cage 1912 – 1992 – 2012

Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 10, s. 13 – 15

2012

CSERES, Jozef: Umění nedodržet slib

John Cage – výtvarník

His Voice – časopis pro současnou hudbu, 2012, Hudební informační středisko, Praha, č. 2, s. 5 – 10

2012

CSERES, Josef (zost.): Karawitan Aneh [zvukový záznam]: nekonvenční hudba z Jávy

Hudební informační středisko, Praha
(1 CD, alternatívna hudba, hudobná improvizácia, produkcia Josef Cseres, His Voice)

2012

CSERES, Jozef: Audio ergo sum

Rataj, Michal (ed.): Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, 2012, Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 27 – 29

2012

CSERES, Jozef: NODO

První ročník ostravského festivalu nové opery

A2 – kulturní týdeník, 2012, Praha, roč. 8, č. 15, s. 16 – 17

2012

CSERES, Jozef: Sto a padesát: John Cage a Fluxus slaví

UNI – kulturní magazín, 2012, Praha, roč. 22, s. 22 – 25
(Unijazz)

2012

CSERES, Jozef: The attraction of hesitating between tje virtual and the possible ephemeral art in contemporary aesthetics and thoughts on art with the example of selected artworks by contemporary Slovakian artists

Guzek, Lukasz (ed.): Ephemeral Fixed: Ephemeral Art – History Documented, 2012, Art and Documentation Association, Lodž, s. 46 – 55

2011

CSERES, Jozef: John Zorn: Enigmata Jozef Cseres

UNI – kulturní magazín, 2011, Praha, roč. 21, č. 10, s. 8
(Unijazz)

2011

CSERES, Jozef: Christian Marclay: Graffiti Composition (CD)

HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, s. 58

2011

CSERES, Jozef: Robert Ashley nostalgií proti komodifikaci hudby?

HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 14 – 16

2011

CSERES, Jozef: Hirose Junji: The Elements. Tenor Saxophone Solos

HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 62

2011

CSERES, Jozef: S Robertem Ashleym o nové opeře, paměti, improvizaci, nostalgii

HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 17 – 19

2011

CSERES, Jozef: Az ideák nagy bazárjában a Block csoport

Új művészet, 2011, roč. 22, č. 12, s. 28 – 29

2011

CSERES, Jozef: Mýtus ticha pořád straší

HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 5 – 6, s. 58 – 59

2011

CSERES, Jozef: Philip Corner: Pieces from the past

HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 5 – 6, s. 66

2011

CSERES, Jozef: Hudba, jejíž gesta není vidět, a přesto ji chtejí všichni poslouchat

Umělec, 2011, roč. 15, č. 1, s. 45 – 51

2011

CSERES, Jozef: Další z Hermových epifanií

UNI – kulturní magazín, 2011, Praha, roč. 21, č. 1, s. 32 – 33
(Unijazz)

2011

CSERES, Jozef: Zvukové nebe nad letní Vídní dvě soundartové instalace

A2 – kulturní týdeník, 2011, Praha, roč. 7, č. 15, s. 17

2011

CSERES, Jozef: John Cage: Silence

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 7 – 8, s. 58 – 59

2011

CSERES, Jozef: Alvin Curran: Solo works – the ’70s

Under the fig tree. Live in Roma

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 4, s. 35 – 36

2011

CSERES, Jozef: Pražské národné divadlo uviedlo Philipa Glasa

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 10, s. 14 – 15

2011

CSERES, Jozef: Vladimír Godár: Querela Pacis

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 10, s. 36 – 37

2011

CSERES, Jozef: Arnold Dreyblatt: Who’s who in Central & East Europe 1933

HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 55

2011

CSERES, Jozef: Anne LeBaron: 1, 2, 4, 3

HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 4, s. 54

2010

CSERES, Jozef – IRŠAI, Jevgenij: Každý má svou pravdu

HIS Voice [elektronický zdroj], 2010, Hudební informační středisko, Praha, č. 4, s. 22 – 27

2010

CSERES, Jozef: Na Bobu Ostertagovi mne odjakživa fascinovaly...

HIS Voice [elektronický zdroj], 2010, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 47

2010

CSERES, Jozef: Hudba, etnológ, ekonóm, semiológ a pojmotvorci

Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 107 – 118
(176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)

2010

CSERES, Jozef: Hudba jako fetiš

HIS Voice [elektronický zdroj], 2010, Hudební informační středisko, Praha, č. 3, s. 8 – 9

2010

CSERES, Jozef: Sonic Catering band z gurmánské kuchyně Petera Stricklanda Jozef Cseres

A2 – kulturní týdeník, 2010, Praha, roč. 6, č. 8, s. 17

2010

CSERES, Jozef: Nečekám na revoluci aktuální indonéské umění v Brně

A2 – kulturní týdeník, 2010, Praha, roč. 6, č. 1, s. 13

2010

CSERES, Jozef: Netechnokratický humanismus Boba Ostertága

UNI – kulturní magazín, 2010, Praha, roč. 20, č. 7, s. 36 – 38
(Unijazz)

2010

CSERES, Jozef: Nehierarchické environmenty Davida Rosenbooma

UNI – kulturní magazín, 2010, Praha, roč. 20, č. 1, s. 37 – 38
(Unijazz)

2010

CSERES, Jozef – MURIN, Michal (zost.): Lengow & Heyermears: Gambling with Arts

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(77 s., 1. vyd., Lengow & Heyermears, umelecká skupina)

2010

CSERES, Jozef – MURIN, Michal (zost.): Od analógového k digitálnemu...

Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálnom veku

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(217 s., 1. vyd., Fakulta výtvarných umení)

2010

CSERES, Jozef: Jody Diamond: In that bright world

HIS Voice [elektronický zdroj], 2010, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 57

2009

CSERES, Jozef: Různí: Source records 1 – 6 music of the avant garde, 1968 – 1971

HIS Voice [elektronický zdroj], 2009, Hudební informační středisko, Bratislava, č. 6, s. 53

2009

CSERES, Jozef: Není gam(b)elan jako gam(b)elan

UNI – kulturní magazín, 2009, Praha, roč. 19, s. 37 – 38
(Unijazz)

2009

CSERES, Jozef: Nebojme sa Braxtona!

UNI – kulturní magazín, 2009, Praha, roč. 19, s. 37 – 38
(Unijazz)

2009

CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Rosenbergovo muzeum

Hermes’ ear: The Rosenbergovo museum

Brno
(80 s., 1. vyd., Dům umění města Brna)

2009

CSERES, Jozef: In between as a permanent status Milan Adamčiak´s version of intermedia

Leonardo Music Journal, 2009, roč. 19, s. 31 – 34

2009

CSERES, Jozef: V jakých světech umění to dnes vlastně žijeme?

Bakoš, Oliver (ed.): Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí, 2009, Katedra estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 40 – 53
(138 s., 1. vyd.)

2008

CSERES, Jozef: Zneužitie krásy alebo Estetika a pojem umenia

Kalligram, Bratislava
(208 s., 1. vyd., Arthur C. Danto, z anglického originálu preložil Jozef Cseres, filozofia umenia)

2008

CSERES, Jozef: Estetická dilemata Philla Niblocka

UNI – kulturní magazín, 2008, Praha, roč. 18, č. 12, s. 41 – 42
(Unijazz)

2008

CSERES, Jozef: Szövegre és zenére várva

Szőrös kő: irodalom, művészet, kritika, 2008, roč. 13, č. 1, s. 59 – 61

2008

CSERES, Jozef: Kassak intermedium

A Kassák-kód, 2008, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Bratislava, s. 187 – 193

2008

CSERES, Jozef: Encyklopedie umění, kterým lze důvěřovat

UNI – kulturní magazín, 2008, Praha, roč. 18, č. 4, s. 3 – 4
(Unijazz)

2008

CSERES, Jozef: If sound..., Bwana

UNI – kulturní magazín, 2008, Praha, roč. 18, č. 4, s. 36 – 38
(Unijazz)

2008

CSERES, Jozef: Sonické kontinuum Text of light

UNI – kulturní magazín, 2008, Praha, roč. 18, č. 6, s. 37 – 38
(Unijazz)

2008

CSERES, Jozef: Co že se to dnes děje se zvuky v prostoru?

HIS Voice [elektronický zdroj], 2008, Hudební informační středisko, Praha, č. 2, s. 8 – 11

2008

CSERES, Jozef: Mistr (meta)dýdžej Christian Marclay

HIS Voice [elektronický zdroj], 2008, Hudební informační středisko, Praha, č. 3, s. 8 – 11

2007

CSERES, Jozef: Back to the Jazz Kissa

HIS Voice [elektronický zdroj], 2007, Hudební informační středisko, Praha, č. 3, s. 46 – 47

2007

CSERES, Jozef: A lehetséges múltak egyikéről

Juhász R. József, performans művész, költő

Atelier, 2007, roč. X, č. 1, s. 26 – 27
(József R. Juhász, nar. 1963)

2007

CSERES, Jozef: Juhász R. József virtuális jövőiről és lehetséges múltjairól

Szőrös kő: irodalom, művészet, kritika, 2007, roč. 12, č. 6, s. 27 – 29
(Orsolya Hegedűs, nar. 1974, Máté Csanda, nar. 1986, József R. Juhász, nar. 1963, monografie úryvky Performance)

2007

CSERES, Jozef: Reinhold Friedl: Xanakis (A)Live!

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 12, s. 36 – 37
(Reinhold Friedl, nahrávka CD a DVD)

2007

CSERES, Jozef: Vladimír Godár: Mater

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 5, s. 38 – 39
(Vladimír Godár, nar. 1956, nahrávka CD)

2007

CSERES, Jozef: Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 35

2007

CSERES, Jozef: Všetci sme pacienti!

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 309 – 311
(Martin Burlas, nar. 1955, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

2007

CSERES, Jozef: Postmoderní rapsodie

HIS Voice [elektronický zdroj], 2007, Hudební informační středisko, Praha, č. 4, s. 14 – 15

2007

CSERES, Jozef: Performance jako oslava beznaděje extremní výstupy Józsefa R. Juhásze

A2 – kulturní týdeník, 2007, Praha, roč. 3, č. 39, s. 13

2007

CSERES, Jozef: Skladanie diferencií alebo Kam sa podela hudobná postmoderna?

UNI – kulturní magazín, 2007, Praha, roč. 17, č. 2, s. 36 – 38

2007

CSERES, Jozef: Zvukový kód v interakcii medzi senzuálnym a konceptuálnym svetom

UNI – kulturní magazín, 2007, Praha, roč. 17, č. 4, s. 36 – 37
(Unijazz)

2007

CSERES, Jozef: Písanie o hudbe, ktorá už dávno nie je 'iná'

UNI – kulturní magazín, 2007, Praha, roč. 17, č. 6, s. 37 – 38

2007

CSERES, Jozef: Art ensemble of Chicago: Non-cognitive aspects of the city

Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. 2, č. 1, s. 102

2007

CSERES, Jozef: Úskalí radioartu

A2 – kulturní týdeník, 2007, Praha, roč. 3, č. 21, s. 18

2007

CSERES, Jozef: His master’s letters o propojení slova a zvuku s Józsefem R. Juhászem

A2 – kulturní týdeník, 2007, Praha, roč. 3, č. 39, s. 14 – 15

2006

CSERES, Jozef: Klavír alebo How the piano came to be destroyd and deconstructed 2

UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 8, s. 36 – 38

2006

CSERES, Jozef: Samuel Beckett: Čakanie na text a hudbu

UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 5, s. 30 – 31
(Unijazz)

2006

CSERES, Jozef: Gitaristi 6

UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 4, s. 28 – 30
(Unijazz)

2006

CSERES, Jozef: Gitaristi 5

UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 3, s. 23 – 25
(Unijazz)

2006

CSERES, Jozef: Gitaristi 4

UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 2, s. 29 – 31
(Unijazz)

2006

CSERES, Jozef: O smrti a zmrtvýchstání opery 2

UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 12, s. 36 – 38
(Unijazz)

2006

CSERES, Jozef: O smrti a zmrtvýchstání opery 1

UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 10, s. 36 – 38
(Unijazz)

2006

CSERES, Jozef: Klavír alebo How the piano came to be destroyd and deconstructed 1

UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 6, s. 35 – 37
(Unijazz)

2006

CSERES, Jozef: John Cage: Early Piano Music

Herbert Henck – klavír

Hudba, 2006, Hevhetia, Košice, roč. I, č. 1 Q, s. 93
(John Cage, 1912 – 1992, nahrávka CD)

2006

CSERES, Jozef: Hermes’ ear collected and commented HEyeRMEarS

Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, Nové Zámky
(176 s., 1. vyd.)

2006

CSERES, Jozef: John Cage: Sonatas and Interludes for Prepared Piano

Nora Skuta – preparovaný klavír

Hudba, 2006, Hevhetia, Košice, roč. I, č. 1 Q, s. 92
(John Cage, 1912 – 1992, Eleonóra Škutová, nahrávka CD)

2005

CSERES, Jozef: Kant podľa Duchampa

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2005, Bratislava, roč. 12, č. 1, s. 94 – 105
(Thiery de Duve, preložil Jozef Cseres)

2005

CSERES, Jozef: Kade vedú hranice extrémnosti?

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2005, Bratislava, roč. 12, č. 2, s. 88 – 95

2005

CSERES, Jozef: Gitaristi (1)

UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 10, s. 32 – 33
(Unijazz)

2005

CSERES, Jozef: Gitaristi (2)

UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 11, s. 27 – 29
(Unijazz)

2005

CSERES, Jozef: Gitaristi (3)

UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 12, s. 31 – 33
(Unijazz)

2005

CSERES, Jozef: Hudobné omyly pána D. alebo Wanting to hear something by Marcel. 1. časť

UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 8, s. 32 – 35
(Unijazz)

2005

CSERES, Jozef – ABBEY, Jon: Všechno co dělám je kolaborativní rozhovor se zakladatelem Erstwhile records Jonem Abbeyem

UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 8, s. 30 – 31
(Unijazz)

2005

CSERES, Jozef: Hudobné omyly pána D. alebo Wanting to hear something by Marcel. 2. časť

UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 9, s. 32 – 33
(Unijazz)

2005

CSERES, Jozef: Operné multimédiá Střeženého Parnassu

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 38 – 39

2005

CSERES, Jozef: Skladanie diferencií alebo Znamená v umení začiatok moderny koniec tradície?

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 238 – 242

2004

CSERES, Jozef: (Post)duchampovské reflexie 1

Antológia textov

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2004, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 86
(preklad Jozef Cseres)

2004

CSERES, Jozef: (Post)duchampovské reflexie 2

Antológia textov Amelia Jones

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2004, Bratislava, roč. 11, č. 4, s. 108 – 133
(preklad Jozef Cseres)

2004

CSERES, Jozef: Doktor MD

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2004, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 111 – 113
(Marcel Duchamp, 1887 – 1968, Allan Kaprov, preložil Jozef Cseres)

2004

CSERES, Jozef: Robert Smithson o Duchampovi

(Z rozhovoru s Moirou Rothovou)

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2004, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 113 – 114

2004

CSERES, Jozef: Duchamp a umenie bez estetiky

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2004, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 109 – 110
(Arthur C. Danto, preložil Jozef Cseres)

2003

CSERES, Jozef: Text ako hudba, hudba ako text

Filozofické koncepcie v hudbe a umení II, 2003, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 23 – 29

2003

CSERES, Jozef: Nastala snáď už éra Attalliho skladateľa?

Has the era of Attalli´s composer already started?

Musica Nova VI, 2003, Janáčkova akademie múzických umění, Brno, s. 100 – 109

2002

CSERES, Jozef: Súčasné podoby interaktívnej hudby

Musica Nova IV – V, 2002, Janáčkova akademie múzických umění, Brno, s. 82 – 92

2002

CSERES, Jozef: Jozef Cseres: Hudobné simulakrá

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 144 – 145

2002

CSERES, Jozef: Franz Hautzinger: Gomberg

Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, Nové Zámky
(204 s., 1. vyd., Franz Hautzinger, nar. 1963, Rakúsko, text a kompilácia Jozef Cseres, Kassák Centre for Intermedia Creativity)

2001

CSERES, Jozef – SÖRÉS, Zsolt: Prehovoríme teda o preklepe

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2001, Bratislava, č. 1, s. 59 – 60
(Zsolt Sörés, Festival preklepov 2000, Budapešť, Maďarsko)

2001

CSERES, Josef (zost.): Violín IMM

Katalóg k výstave

Rosenbergovo múzeum, Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, Nové Zámky

2001

CSERES, Jozef: Pôvodnosť avantgardy Postmodernistická repetícia

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2001, Bratislava, roč. 8, č. 1 – 2, s. 80 – 90
(Rosalind E. Kraussová, preklad Jozef Cseres)

2001

CSERES, Jozef: Smeruje súčasná opera k mýtu? (2.)

3/4 revue, 2001, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 48 – 51
(Orfeus, opera mytológia)

2001

CSERES, Jozef: Gitaristi 2

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2001, Bratislava, č. 11, s. 54 – 56
(Elliot Zorn Sharp, John Branca, Rhys Glenn Chatham, Phill Niblock)

2001

CSERES, Jozef: Gitaristi

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2001, Bratislava, č. 10, s. 60 – 62
(Derek Bailey, Keith Rowe)

2001

CSERES, Jozef: Ontologická zvláštnosť umeleckých diel

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2001, Bratislava, roč. 8, č. 1 – 2, s. 91 – 99
(Joseph Margolis, preklad Jozef Cseres)

2001

CSERES, Jozef: Od diela k rámu alebo Existuje život po Smrti autora?

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2001, Bratislava, roč. 8, č. 1 – 2, s. 62 – 79
(Craig Owens, preklad Jozef Cseres)

2001

CSERES, Jozef: Hudobné simulakrá

Hudobné centrum, Bratislava
(192 s., 1. vyd.)

2000

CSERES, Jozef: Svet umenia

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 111 – 113
(Arthur Dant, preložil Jozef Cseres)

2000

CSERES, Jozef: Nemá poézia a slepá maľba

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 120 – 131
(J. W. T. Mitchell, preložil Jozef Cseres)

2000

CSERES, Jozef: Kultúrne väzenie

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 108 – 110
(Robert Smithson, preložil Jozef Cseres)

2000

CSERES, Jozef: Čo to je antiumenie?

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 114 – 118
(George Dickie, preložil Jozef Cseres)

2000

CSERES, Jozef: Scherzo à la Suisse (mapa švajčiarskej progresívnej hudobnej scény)

3/4 revue, 2000, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 32 – 34

2000

CSERES, Jozef: Blázni sú tí, ktorí v hudbe vnímajú len zvuk

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 8, s. 69 – 71
(Transmusic Comp., hudobná skupina)

2000

CSERES, Jozef: Čaro vinylových drážiek

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 7, s. 69 – 70
(Christian Marclay)

2000

CSERES, Jozef: Nie je deejay ako deejay

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 6, s. 69 – 71
(Yoshihide Shea Otomo, David Marclay, Christian Sampling dj-izmus)

2000

CSERES, Jozef: Bez bodiek, len s čiarkami

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 4, s. 68 – 69
(Jozef Cseres, nar. 1961, John Butcher, Phil Durrant, hudobné experimenty)

2000

CSERES, Jozef: Improvizujúci šaman Tim Hodgkinson

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 2, s. 68 – 69
(Tim Hodgkinson)

2000

CSERES, Jozef: Eliane Radigue: život v (analógovom) kruhu

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 11, s. 69 – 70
(Eliane Radigue, vplyvy budhizmus, minimal art)

2000

CSERES, Jozef: Giordano Bruno On My Mind

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 10, s. 67 – 69
(Robert Ashley)

2000

CSERES, Jozef: Vojnové hry Boba Ostertaga

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 1, s. 72 – 73
(Bob Ostertag, nar. 1957)

2000

CSERES, Jozef: Neinteraktívne umenie je mŕtve, tvrdí vyznávač fyzickej estetiky Don Ritter

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 52 – 55

2000

CSERES, Jozef: Malá antológia z textov súčasnej americkej filozofie a estetiky výtvarného umenia

Úvodné slovo zostavovateľa a prekladateľa

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 98 – 100

2000

CSERES, Jozef: Ako múzeá definujú iné kultúry

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 119 – 124
(Ivan Karp, preložil Jozef Cseres)

2000

CSERES, Jozef: Počítačový animizmus v podaní Georga Lewisa

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 5, s. 68 – 69
(George Lewis, Voyager, nahrávka CD)

2000

CSERES, Jozef: Ilúzia ako štruktúra

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 101 – 107
(Richard Lippold, preložil Jozef Cseres)

2000

CSERES, Jozef: Smeruje súčasná opera k mýtu? (časť prvá)

3/4 revue, 2000, Bratislava, roč. 2, č. 5 – 6, s. 51 – 55

2000

CSERES, Jozef: Dokonalosť a koherencia v umení

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 125 – 128
(Meyer Schapiro, preložil Jozef Cseres)

1999

CSERES, Jozef: Špil, klezmer, biz di strunes plotsn dir!

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 2, s. 82 – 84

1999

CSERES, Jozef: Godár rozprávajúci a načúvajúci

Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, 1999, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava, s. 161 – 164

1999

CSERES, Jozef: Wanting to hear something by Marcel

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 1, s. 84 – 86
(Marcel Duchamp, 1887 – 1968, hudobná kompozícia, temporalita)

1999

CSERES, Jozef: Nedostatky priekopníckej práce

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 1, s. 94

1999

CSERES, Jozef: Zvuk a tón, hlas a hláska, jazyk a prehovor, text a dielo... skrátka hudba

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 11, s. 87 – 89

1999

CSERES, Jozef: Improvizácia s veľkým C

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 12, s. 87 – 88
(Tom Cora, 1953 – 1998)

1999

CSERES, Jozef: Na Skleněné louce

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 3, s. 76
(Skleněná louka, Brno, Česko)

1999

CSERES, Jozef: Na krásnom modrom Dunaji

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 3, s. 84 – 87

1999

CSERES, Jozef: Vysoké samplované c

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 4, s. 86 – 88
(Yoshihide Otomo, sampling, právne aspekty, Grand-Zero, hudobná skupina)

1999

CSERES, Jozef: Rosenbergovo múzeum na prahu nového tisícročia

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 4, s. 77 – 79
(Rosenbergovo múzeum, Komárno)

1999

CSERES, Jozef: Bob Ostertag – samplovaný hlas amerického svedomia

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 6, s. 87 – 88

1999

CSERES, Jozef: Paul D. Miller – myslenie v záhyboch

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 7, s. 86 – 87
(Bob Ostertag, nar. 1957, sampling)

1999

CSERES, Jozef: Phill Niblock: Štrukturalista? Fenomenológ? Nie, skladateľ diferencií

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 9, s. 87 – 88
(Phill Niblock, temporálne umenie)

1999

CSERES, Jozef: Neúplný symbolizmus umeleckých výtvorov a jeho vplyv na proces umeleckej komunikácie

O interpretácii umeleckého textu 20. Pragmatika umeleckej kompozície, 1999, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 101 – 104

1999

CSERES, Jozef: Ľudské telo? Ktoré? – o rekonštrukcii ľudskej figúry (nielen) v umení

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 12, s. 82 – 84

1998

CSERES, Jozef: O významovosti v hudbe

Genéza umeleckého zmyslu

Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava
(108 s., 1. vyd., filozofia hudby)

1998

CSERES, Jozef: Rosenbergovo múzeum na prahu nového tisícročia

Galéria K-49, 1998, Nové Zámky, s. 2 – 3
(október)

1998

kol.: 100 slovenských skladateľov

Národné hudobné centrum, Bratislava
(302 s., 1. vyd.)

1998

CSERES, Jozef: Das Rosenberg-Museum an der Schwelle des neuen Jahrtausends

String 'Em Up, 1998, Rosenberg Museum, Berlín, s. 34 – 35

1998

CSERES, Jozef: “Pörlekedés” a posztmodern művészettel

Kalligram, 1998, Bratislava, č. 6, s. 37 – 43

1998

CSERES, Jozef: Franz Hautzinger (a nielen on) v Nových Zámkoch

Galéria K-49, 1998, Nové Zámky, s. 4 – 6
(november)

1998

CSERES, Jozef: Netransparentný exhibicionizmus Milana Adamčiaka

Galéria K-49, 1998, Nové Zámky, s. 3
(november)

1997

CSERES, Jozef: Happening ako show

O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp. Zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, 1997, Fakulta humanitných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 87 – 100

1997

CSERES, Jozef: Balansovanie na hranách možných svetov / Balansing on Edges of Possible Worlds

Interiér versus exteriér alebo Na hranici (možných) svetov. Katalóg k výstave, 1997, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava, s. 78 – 81
(COSMOS v Bratislave, COSMOS, Inc. in Bratislava, 27. septembra – 31. októbra 1996, kurátorka výstavy: Mária Hlavajová)

1997

CSERES, Jozef – HIZSNYAI, Zoltán: Egyensúlyozás a lehetséges világok határain

Kalligram, 1997, Bratislava, č. 3, s. 10 – 14

1997

CSERES, Jozef: Anti či ante-umenie?

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1997, Bratislava, č. 4, s. 68 – 71

1997

CSERES, Jozef (zost.): The discourse on shape. Jozef Tihanyi

The shape of discourse. Morgan O'Hara. Katalóg k výstave. Výstava v Szent-endre, Maďarsko, júl 1997

Nové Zámky
(2 brož., 12, 10 s., text k výstave, koncepcia výstavy a katalógu Jozef Cseres)

1996

CSERES, Jozef – MURIN, Michal (zost.): Sound OFF

Gallery at Home Šamorín, október – december '96, Bratislava. Katalóg k výstave

Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava
(12 s., 1. vyd., koncepcia a produkcia projektu a katalógu: Jozef Cseres, Michal Murin, texty katalógu: Jozef Cseres)

1996

CSERES, Jozef: Ha 2+2=5

Kalligram, 1996, Bratislava, č. 9, s. 28 – 31
(Miloš Boďa, nar. 1953)

1996

CSERES, Jozef: Budúcnosť gramotnosti

Dotyky, 1996, Bratislava, roč. 8, č. 7, s. 44 – 47
(autor: Umberto Eco, preklad: Jozef Cseres)

1996

CSERES, Jozef: Tihanyi József ontológikus rajzai

Kalligram, 1996, Bratislava, č. 6, s. 66 – 67
(József Tihanyi, nar. 1950)

1996

CSERES, Jozef: A szlovák posztavantgárd mítosza és valósága

Kalligram, 1996, Bratislava, č. 3, s. 62 – 69
(postavantgardné umenie)

1996

CSERES, Jozef a kol.: Eskalácia citu (Študentské variácie na Waltera Benjamina a Wolfganga Welscha)

Zborník textov a vizuálnych realizácií z pracovného študentského seminára Vzájomný vzťah estetického a anestetického v súčasnom umení (Strata aury)

Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava
(32 s., 1. vyd.)

1996

CAGE, John – FELDMAN, Morton: Rozhlasové happeningy I – V

Zaznamenané v New York City v júli 1966 až januári 1967

Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Vydavateľstvo IRIS, Bratislava
(136 s., 1. vyd., z anglicko-nemeckého originálu preložil a doslov napísal Jozef Cseres)

1995

CSERES, Jozef (zost.): Miloš Štofko. Sieť, Absurdopletizmy 1993, Dizajn-Dasein 1994, Rovnaké a iné 1995

Katalóg k výstave

Považská galéria umenia, Žilina
(3 skladačky v prebale, 8 s., 8 s., 8 s., koncepcia výstavy: Jozef Czeres)

1995

CSERES, Jozef: Daniel Brunovský

Kalligram, 1995, Bratislava, č. 4, s. 43 – 44
(Daniel Brunovský, nar. 1959)

1995

CSERES, Jozef – MURIN, Michal (zost.): Sound Off: október – november 1995

Katalóg k výstave (multimediálne umenie)

Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava
(1 list zlož. do 18 s., autori koncepcie výstavy a katalógu Jozef Cseres, Michal Murín, text: Jozef Cseres)

1995

CSERES, Jozef: Stano Černý Bestiariumai

Kalligram, 1995, Bratislava, č. 12, s. 90 – 91
(Stanislav Černý, nar. 1956)

1995

CSERES, Jozef: Miloš Štofko

Kalligram, 1995, Bratislava, č. 2, s. 44 – 47
(Miloš Štofko, nar. 1958)

1995

CSERES, Jozef: Svetozár Ilavský

Kalligram, 1995, Bratislava, č. 2, s. 81 – 82
(Svetozár Ilavský, 1958)

1995

CSERES, Jozef: Filozofonika priestoru Zvuk, budúcnosť a koniec sveta Frances Dyson

Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, 1995, Nadácia Komunikácia, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava, s. 142 – 150
(216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)

1995

CSERES, Jozef: O SNEH-ových prehánkach i prestávkach, skrátka kalamitách

Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, 1995, Nadácia Komunikácia, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava, s. 12 – 32
(216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)

1995

CSERES, Jozef: Experimentálna hudba John Cage

Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, 1995, Nadácia Komunikácia, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava, s. 138 – 141
(216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)

1995

CSERES, Jozef: Výpoveď o človeku v čase a priestore

Hovoríme o Portrétoch pre 21. storočie Morgan O'Harovej

Pravda, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 109 (12. 5.), s. 9

1995

CSERES, Jozef: Juraj Meliš szobrairól

Kalligram, 1995, Bratislava, č. 7 – 8, s. 155
(Juraj Meliš, 1942 – 2016)

1994

CSERES, Jozef: Konceptuálna rekonštrukcia ľudskej figúry

(Drastické a brutálne v súčasnom výtvarnom zobrazení)

O interpretácii umeleckého textu 16. Zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Fakulty humanitných vied, 1994, Vysoká škola pedagogická, Nitra, s. 233 – 240

1994

CSERES, Jozef: Zastretá realita

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1994, Bratislava, roč. 4, č. 8 – 10, s. 50 – 51

1993

CSERES, Jozef: Morgan O'Hara

Budúcnosť portrétu alebo Empirická fenomenológia Morgan O'Harovej

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 16 – 18

1993

CSERES, Jozef – GODÁR, Vladimír: Mlčanie sa skončilo

Hovorí hudobný skladateľ Vladimír Godár

Kultúrny život, 1993, Bratislava, roč. 27, č. 9, s. 1, 3

1993

CSERES, Jozef: O maliarstve

Z výstavnej činnosti viedenských umeleckých akadémií

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 26 – 27
(Akadémia výtvarných umení, Viedeň)

1993

CSERES, Jozef: Claes Oldenburg – Multiples 1964 – 1990

Z výstavnej činnosti viedenských umeleckých akadémií

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 20

1993

CSERES, Jozef: Absurdné čakanie na mikrofón

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 24
(Miloš Štofko, nar. 1958, výstavy, Galéria Palisády, Bratislava, 1993)

1993

CSERES, Jozef: Štofko, Miloš

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 18
(Miloš Štofko, nar. 1958)

1993

CSERES, Jozef: Ilavský, Svetozár

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 17 – 18
(Svetozár Ilavský, 1958)

1992

CSERES, Jozef: Jubilujúca alternatíva

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1992, Bratislava, roč. 2, č. 20 – 21, s. 27
(Medzinárodný festival alternatívneho umenia 1992, Nové Zámky, Slovensko)

1992

CSERES, Jozef: Od zvuku obrazu k obrazu zvuku

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1992, Bratislava, roč. 2, č. 20 – 21, s. 24
(Milan Grygar, nar. 1926)

1992

CSERES, Jozef: Postmoderný kopanec

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1992, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 19
(Vitebsk Broken, slovenská hudobná skupina)

1992

CSERES, Jozef: Kultúra ako dialóg

Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 11, s. 3
(Ján Albrecht, 1919 – 1996, husle, viola, stará hudba)

1992

CSERES, Jozef: Bazén Plus

Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 23, s. 8
(Festival intermediálnej tvorby 1992, Bratislava)

1992

CSERES, Jozef: Čo je a čo nie je jazz?

Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 46, s. 12
(Bratislavské jazzové dni 1992)

1992

CSERES, Jozef: Zappa – Varése, Stravinskij, Boulez a tí ďalší

Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 12

1991

CSERES, Jozef: Nealternatívna alternatíva

Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 44, s. 12
(Festival alternatívneho umenia 1991, Nové Zámky)

1991

CSERES, Jozef, – MACCAFFERY, Larry: Biely hluk, biela žiara

Postmoderný obrat k punk rocku

Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 37, s. 12 – 13
(pokr. Kultúrny život, roč. 25, č. 38, 1991, s. 12 – 13)

1991

CSERES, Jozef: Nekonvenčné myslenie nekompromisného Satieho

Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 25, s. 12

1991

CSERES, Jozef: Sólo pre bicie v Slovenskej filharmónii

Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 22, s. 15
(Amalinda, Maďarsko, koncerty, Bratislava)

1991

CSERES, Jozef: Nové priestory umenia

Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 12, s. 3
(Festival intermediálnej tvorby 1991, Bratislava)

1991

CSERES, Jozef – MURÍN, Michal: Art duo

Profil súčasného výtvarného umenia / Contemporary Art Magazine, 1991, Bratislava, roč. 1, č. 20 – 21, s. 20 – 21
(Galéria Art Deco, Nové Zámky)

1991

CSERES, Jozef: Údery kladiva

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1991, Bratislava, roč. 1, č. 20 – 21, s. 13

1991

CSERES, Jozef: Inventúra za železnou oponou

Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 47, s. 13
(Melos Étos 1991, Bratislava)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2006

  CSERES, Jozef: Hermes’ ear collected and commented HEyeRMEarS

  Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, Nové Zámky
  (176 s., 1. vyd.)

 • 2002

  CSERES, Jozef: Franz Hautzinger: Gomberg

  Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, Nové Zámky
  (204 s., 1. vyd., Franz Hautzinger, nar. 1963, Rakúsko, text a kompilácia Jozef Cseres, Kassák Centre for Intermedia Creativity)

 • 2001

  CSERES, Jozef: Hudobné simulakrá

  Hudobné centrum, Bratislava
  (192 s., 1. vyd.)

 • 1998

  CSERES, Jozef: O významovosti v hudbe

  Genéza umeleckého zmyslu

  Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava
  (108 s., 1. vyd., filozofia hudby)

 • 1996

  CAGE, John – FELDMAN, Morton: Rozhlasové happeningy I – V

  Zaznamenané v New York City v júli 1966 až januári 1967

  Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Vydavateľstvo IRIS, Bratislava
  (136 s., 1. vyd., z anglicko-nemeckého originálu preložil a doslov napísal Jozef Cseres)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2022

  CSERES, Jozef: Šachové intermédiá Marcela Duchampa a Johna Cagea v interdisciplinárnom kontexte umenia, filozofie a estetiky...

  Interdisciplinárne dialógy (2009 – 2020), 2022, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (2. značne rozšírené vydanie, FF UKF Nitra)

 • 2019

  CSERES, Jozef: Gladwellove imerzívne výlety za vznešeným

  Profil, 2019, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 116 – 137
  (Slovenská výtvarná únia)

 • 2019

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho

  Věčná hudba ve věčném městě

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 7
  (s. nestránkovano)

 • 2019

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Dopisy Johna Cage česky

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 7
  (s. nestránkovano)

 • 2019

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho

  Decentralizace Gesamtkunstwerku a inventura v evropské opeře

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 6
  (s. nestránkovano)

 • 2019

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho anebo O aktuálnosti hermovských metafor v humanitních vědách, hudbě a umění

  Hermes Ear or On Actuality of the Hermesian Metaphors in Humanities, Music, and Arts

  Speaker, 2019, Hudební informační středisko, roč. 19, č. 12
  (Prednáška o aktuálnosti starých hermovských metafor v postmodernom veku)

 • 2019

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho – Hudba a svoboda

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 11
  (s. nestránkovano)

 • 2019

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho – Glassův Einstein bez Wilsona

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 10
  (s. nestránkovano)

 • 2019

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho – Café Purgatorio

  His Voice. Časopis pro súčasnú hudbu, 2019, Hudební informační středisko, Praha, roč. 19, č. 10
  (s. nestránkovano)

 • 2019

  CSERES, Jozef: (Mezi)čas obrazu a (mezi)prostor zvuku

  Milan Grygar, 2019
  (Prednáška o filozofickej podstate intermediálnej tvorby Milana Grygara v rámci jeho výstavy v Národní galerii v Prahe)

 • 2018

  CSERES, Jozef: Hledání krásy mezi digitálním kódem a imanencí netečného obrazu

  (Seeking Beauty within the Digital Code and ithin the Immanence of an Indifferent Image)

  Bernartová, Jana: Nula jedna, 2018, Liberec, s. 4 – 10
  (Oblastní galerie Liberec, Study on the digital visual art ov Czech visual artist Jana Bernartová, written for her retrospective monograph)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Jana z Arku Novej hudby v Salzburgu

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2017, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 116 – 125
  (Slovenská výtvarná únia, esej inšpirovaná retrospektívnou výstavou americkej intermediálnej umelkyne Charlotte Moormanové v Múzeu Moderny v Salzburgu, dekonštruktívny prístup v hudbe a umenia performancie)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Milan Grygar, Phill Niblock, Milan Adamčiak – tri príbehy z dejín umeleckých intermédií

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2017, Bratislava, roč. 24, č. 2, s. 104 – 123
  (profily troch významných intermediálnych umelcov – Milana Adamčiaka, Milana Grygara a Philla Niblocka – pri príležitosti ich retrospektívnych výstav v Brne a Bratislave)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Staré dobré zvuky v Tate Modern I

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
  (esej o intermediálnych prácach amerického vizuálneho umelca Roberta Rauschenberga, inšpirovaná návštevou jeho retrospektívnej výstavy v londýnské galérii Tate Modern)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Colin McPhee – kronikář a pokračovatel balijské hudební tradice

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
  (esej o živote a diele amerického skladateľa Colina Mc Pheeho, balijská gamelanová hudba ako inšpiračný zdroj a štruktúrny model pre západnú hudobnú kompozíciu)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Musica speculativa vs. musica corporalis?

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
  (štúdia o intermediálnych projektoch americkej hudobníčky Miye Masaoky, využívanie biologických signálov pre komponovanie hudby)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Staré dobré zvuky v Tate Modern II

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
  (esej o intermediálnych dielach amerického hudobníka a filmára Philla Niblocka, inšpirovaná návštevou jeho koncertu a inštaláciou v londýnskej galérii Tate Modern)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Nicolas Collins končí coby šéfredaktor Leonardo Music Journal

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
  (zamyslenie nad prínosom Nicolasa Collinse pre vedecký časopis Leonardo Music Journal. Historie, narace a paměť)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Smutek bílé partitury

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
  (zamyslenie nad hudobnými inšpiráciami a motívmi v tvorbe výtvarníka Jana Steklíka)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Marcel Duchamp a John Cage v interdisciplinárnych súvislostiach

  Interdisciplinárne dialógy 2017. Cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaných Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (vyžiadaná prednáška na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, venovaná téme Život a dílo Marcela Duchampa a Johna Cage v interdisciplinárních souvislostech)

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Liptovské impulsy mého života

  HIS Voice [elektronický zdroj], 20. 12. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Milanu Grygarovi k devadesátinám

  Na co jsem postupně přišel za oválným stolem v jeho ateliéru Jozef Cseres

  HIS Voice [elektronický zdroj], 22. 11. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Baryton Buckner

  HIS Voice [elektronický zdroj], 27. 10. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Dopis od Merapi

  HIS Voice [elektronický zdroj], 30. 9. 2016, Hudobné informačné stredisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Dopis od Krakatoa

  HIS Voice [elektronický zdroj], 17. 8. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Fluxovská verze hudby 2.

  Opera Fluxa

  HIS Voice [elektronický zdroj], 29. 7. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Fluxovská verze hudby 1.

  Od prvního kontrabasu k radikální dekonstrukci hudby

  HIS Voice [elektronický zdroj], 20. 7. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Onement anebo Když se jedinost zaměňuje za jedinečnost

  HIS Voice [elektronický zdroj], 23. 6. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Není kanál jako kanál

  HIS Voice [elektronický zdroj], 17. 5. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Harmonie a poezie podle Michaela Pisara

  HIS Voice [elektronický zdroj], 20. 4. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Film se pořád stříhá, zatímco varhany ještě stále znějí

  HIS Voice [elektronický zdroj], 15. 3. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Uměl(eck)á inteligence Marvina Minského

  HIS Voice [elektronický zdroj], 19. 2. 2016, Hudební informační středisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Písek jako metafora

  HIS Voice [elektronický zdroj], 27. 1. 2016, Hudobné informačné stredisko, Praha

 • 2016

  CSERES, Jozef: Ende der Zeit oder Zeitlosigkeit? / The End of Time or Timelessness?

  Studiohefte 28. Sabine Groschup (JC{639}) 1/2 Edition etc., 2016, Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft, Innsbruck, s. 14 – 19, 133 – 139
  (144 s., 1. vyd.)

 • 2016

  CSERES, Jozef: Audiomimesis à la Zappa

  Papoušek, Vladimír – Skalický, David (ed.): Fenomén Zappa, 2016, Nakladatelství Akropolis, Praha, s. 73 – 77

 • 2015

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Postmoderní experiment v Budapešťské opeře

  HIS Voice [elektronický zdroj], 17. 12. 2015, Hudební informační středisko, Praha

 • 2015

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Odkládané čtení aneb Jen tak si (o hudbě) číst…

  HIS Voice [elektronický zdroj], 22. 9. 2015, Hudební informační středisko, Praha

 • 2015

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: S rozkoší naslouchám rozmanitostem indonéského venkova

  HIS Voice [elektronický zdroj], 18. 8. 2015, Hudební informační středisko, Praha

 • 2015

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Ornette Coleman free jazzem proti ebonics

  HIS Voice [elektronický zdroj], 28. 7. 2015, Hudební informační středisko, Praha

 • 2015

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: If, Bwana opět v Čechách

  HIS Voice [elektronický zdroj], 17. 6. 2015, Hudební informační středisko, Praha

 • 2015

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Mimochodem, poslouchám

  HIS Voice [elektronický zdroj], 20. 5. 2015, Hudební informační středisko, Praha

 • 2015

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Hudba mocnější než sama moc

  HIS Voice [elektronický zdroj], 24. 4. 2015, Hudební informační středisko, Praha

 • 2015

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Tacet à la francaise

  HIS Voice [elektronický zdroj], 20. 3. 2015, Hudební informační středisko, Praha

 • 2015

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Hudba z karet

  HIS Voice [elektronický zdroj], 21. 1. 2015, Hudební informační středisko, Praha

 • 2015

  CSERES, Jozef: Az arckép, mint írásmód / Portaiture as écriture

  A tükörkép tükre / A mirror image of a mirror image Pilisvörösvár, 2015, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Budapešť, s. 126 – 129

 • 2015

  CSERES, Jozef: From virtual monstrosity to possible immortality

  Od virtuálnej monštruóznosti k možnej nesmrtelnosti

  Miloš Boďa: Immortality, 2015, Juraj Németh, a4 agency, Bratislava, s. 81, 148

 • 2015

  CSERES, Jozef: Musik Fabrik

  Enter, 2015, Dive Buki, Košice, s. 34 – 35

 • 2014

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Operní fikce Pabla Helguery

  HIS Voice [elektronický zdroj], 16. 9. 2014, Hudební informační středisko, Praha

 • 2014

  CSERES, Jozef: Grafické partitury Milana Adamčiaka

  Weles. Literární revue, 2014, Brno, č. 55 – 56, s. 188 – 190

 • 2014

  CSERES, Jozef: Konceptuálne stratégie v umení zvuku

  Vadelová, Lucia (ed.): Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie, 2014, Nitrianska galéria, Nitra, s. 72 – 88
  (prednáškový cyklus, ktorý sa v Nitrianskej galérii realizoval v rokoch 2011 a 2012)

 • 2014

  CSERES, Jozef: Niekoľko poznámok k prenikaniu nových kategórií do oblasti estetiky

  Few Notes on Invading of New Categories into the Realm of Aesthetic

  Bakoš, Oliver (ed.): Klasické estetické kategórie v kontexte postmodernej filozofie [elektronický zdroj], 2014, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 35 – 42
  (1 CD-ROM)

 • 2013

  CSERES, Jozef: Hlas a gesto v operách Harryho Partcha a Johna Zorna

  Voice and Gesture in the Operas by Harry Partch and John Zorn

  Musicologica Brunensia, 2013, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, roč. 48, č. 2, s. 33 – 38

 • 2013

  CSERES, Jozef: Operné multimédiá Střeženého Parnassu

  Musicologica Brunensia, 2013, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, roč. 48, č. 1, s. 23 – 29

 • 2013

  CSERES, Jozef: John Cage in US

  On John Cage’s Influence among Czecho-Slovakian Artists

  Székely, Katalin: The Freedom of Sound. John Cage Behind the Iron Curtain, 2013, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Magyarország, Budapešť, s. 76 – 83

 • 2012

  CSERES, Jozef: John Cage 1912 – 1992 – 2012

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 10, s. 13 – 15

 • 2012

  CSERES, Jozef – MURIN, Michal: Visible music that anybody can listen to Jozef Cseres, Michal Murin

  Seiffarth, Carsten (ed.): Sound Exchange. Experimentelle Musikkulturen in Mitteleuropa, 2012, PFAU Verlag, Saarbrücken, s. 50 – 53

 • 2012

  CSERES, Jozef: The attraction of hesitating between tje virtual and the possible ephemeral art in contemporary aesthetics and thoughts on art with the example of selected artworks by contemporary Slovakian artists

  Guzek, Lukasz (ed.): Ephemeral Fixed: Ephemeral Art – History Documented, 2012, Art and Documentation Association, Lodž, s. 46 – 55

 • 2012

  CSERES, Jozef: Audio ergo sum

  Rataj, Michal (ed.): Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, 2012, Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 27 – 29

 • 2010

  CSERES, Jozef: Hudba jako fetiš

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2010, Hudební informační středisko, Praha, č. 3, s. 8 – 9

 • 2010

  CSERES, Jozef: Hudba, etnológ, ekonóm, semiológ a pojmotvorci

  Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 107 – 118
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)

 • 2009

  CSERES, Jozef: In between as a permanent status Milan Adamčiak´s version of intermedia

  Leonardo Music Journal, 2009, roč. 19, s. 31 – 34

 • 2009

  CSERES, Jozef: V jakých světech umění to dnes vlastně žijeme?

  Bakoš, Oliver (ed.): Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí, 2009, Katedra estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 40 – 53
  (138 s., 1. vyd.)

 • 2008

  CSERES, Jozef: Kassak intermedium

  A Kassák-kód, 2008, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Bratislava, s. 187 – 193

 • 2008

  CSERES, Jozef: Zneužitie krásy alebo Estetika a pojem umenia

  Kalligram, Bratislava
  (208 s., 1. vyd., Arthur C. Danto, z anglického originálu preložil Jozef Cseres, filozofia umenia)

 • 2005

  CSERES, Jozef: Skladanie diferencií alebo Znamená v umení začiatok moderny koniec tradície?

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 238 – 242

 • 2004

  CSERES, Jozef: (Post)duchampovské reflexie 2

  Antológia textov Amelia Jones

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2004, Bratislava, roč. 11, č. 4, s. 108 – 133
  (preklad Jozef Cseres)

 • 2004

  CSERES, Jozef: (Post)duchampovské reflexie 1

  Antológia textov

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2004, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 86
  (preklad Jozef Cseres)

 • 2003

  CSERES, Jozef: Nastala snáď už éra Attalliho skladateľa?

  Has the era of Attalli´s composer already started?

  Musica Nova VI, 2003, Janáčkova akademie múzických umění, Brno, s. 100 – 109

 • 2003

  CSERES, Jozef: Text ako hudba, hudba ako text

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení II, 2003, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 23 – 29

 • 2002

  CSERES, Jozef: Jozef Cseres: Hudobné simulakrá

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 144 – 145

 • 2002

  CSERES, Jozef: Súčasné podoby interaktívnej hudby

  Musica Nova IV – V, 2002, Janáčkova akademie múzických umění, Brno, s. 82 – 92

 • 2001

  CSERES, Jozef: Ontologická zvláštnosť umeleckých diel

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2001, Bratislava, roč. 8, č. 1 – 2, s. 91 – 99
  (Joseph Margolis, preklad Jozef Cseres)

 • 2001

  CSERES, Jozef: Od diela k rámu alebo Existuje život po Smrti autora?

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2001, Bratislava, roč. 8, č. 1 – 2, s. 62 – 79
  (Craig Owens, preklad Jozef Cseres)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Ako múzeá definujú iné kultúry

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 119 – 124
  (Ivan Karp, preložil Jozef Cseres)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Ilúzia ako štruktúra

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 101 – 107
  (Richard Lippold, preložil Jozef Cseres)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Dokonalosť a koherencia v umení

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 125 – 128
  (Meyer Schapiro, preložil Jozef Cseres)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Malá antológia z textov súčasnej americkej filozofie a estetiky výtvarného umenia

  Úvodné slovo zostavovateľa a prekladateľa

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 98 – 100

 • 1999

  CSERES, Jozef: Godár rozprávajúci a načúvajúci

  Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, 1999, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava, s. 161 – 164

 • 1999

  CSERES, Jozef: Neúplný symbolizmus umeleckých výtvorov a jeho vplyv na proces umeleckej komunikácie

  O interpretácii umeleckého textu 20. Pragmatika umeleckej kompozície, 1999, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 101 – 104

 • 1998

  CSERES, Jozef: “Pörlekedés” a posztmodern művészettel

  Kalligram, 1998, Bratislava, č. 6, s. 37 – 43

 • 1998

  CSERES, Jozef: Das Rosenberg-Museum an der Schwelle des neuen Jahrtausends

  String 'Em Up, 1998, Rosenberg Museum, Berlín, s. 34 – 35

 • 1998

  kol.: 100 slovenských skladateľov

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (302 s., 1. vyd.)

 • 1998

  CSERES, Jozef: Rosenbergovo múzeum na prahu nového tisícročia

  Galéria K-49, 1998, Nové Zámky, s. 2 – 3
  (október)

 • 1997

  CSERES, Jozef – HIZSNYAI, Zoltán: Egyensúlyozás a lehetséges világok határain

  Kalligram, 1997, Bratislava, č. 3, s. 10 – 14

 • 1997

  CSERES, Jozef: Balansovanie na hranách možných svetov / Balansing on Edges of Possible Worlds

  Interiér versus exteriér alebo Na hranici (možných) svetov. Katalóg k výstave, 1997, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava, s. 78 – 81
  (COSMOS v Bratislave, COSMOS, Inc. in Bratislava, 27. septembra – 31. októbra 1996, kurátorka výstavy: Mária Hlavajová)

 • 1997

  CSERES, Jozef: Happening ako show

  O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp. Zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, 1997, Fakulta humanitných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 87 – 100

 • 1996

  CSERES, Jozef: Ha 2+2=5

  Kalligram, 1996, Bratislava, č. 9, s. 28 – 31
  (Miloš Boďa, nar. 1953)

 • 1996

  CSERES, Jozef: A szlovák posztavantgárd mítosza és valósága

  Kalligram, 1996, Bratislava, č. 3, s. 62 – 69
  (postavantgardné umenie)

 • 1996

  CSERES, Jozef a kol.: Eskalácia citu (Študentské variácie na Waltera Benjamina a Wolfganga Welscha)

  Zborník textov a vizuálnych realizácií z pracovného študentského seminára Vzájomný vzťah estetického a anestetického v súčasnom umení (Strata aury)

  Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava
  (32 s., 1. vyd.)

 • 1995

  CSERES, Jozef: Experimentálna hudba John Cage

  Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, 1995, Nadácia Komunikácia, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava, s. 138 – 141
  (216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)

 • 1995

  CSERES, Jozef: O SNEH-ových prehánkach i prestávkach, skrátka kalamitách

  Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, 1995, Nadácia Komunikácia, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava, s. 12 – 32
  (216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)

 • 1995

  CSERES, Jozef: Filozofonika priestoru Zvuk, budúcnosť a koniec sveta Frances Dyson

  Avalanches 1990-95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, 1995, Nadácia Komunikácia, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava, s. 142 – 150
  (216 s., 1. vyd., Murin, Michal, zost.)

 • 1994

  CSERES, Jozef: Zastretá realita

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1994, Bratislava, roč. 4, č. 8 – 10, s. 50 – 51

 • 1994

  CSERES, Jozef: Konceptuálna rekonštrukcia ľudskej figúry

  (Drastické a brutálne v súčasnom výtvarnom zobrazení)

  O interpretácii umeleckého textu 16. Zborník prác Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Fakulty humanitných vied, 1994, Vysoká škola pedagogická, Nitra, s. 233 – 240

 • 1993

  CSERES, Jozef: Ilavský, Svetozár

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 17 – 18
  (Svetozár Ilavský, 1958)

 • 1993

  CSERES, Jozef: O maliarstve

  Z výstavnej činnosti viedenských umeleckých akadémií

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 26 – 27
  (Akadémia výtvarných umení, Viedeň)

 • 1993

  CSERES, Jozef: Morgan O'Hara

  Budúcnosť portrétu alebo Empirická fenomenológia Morgan O'Harovej

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 16 – 18

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2007

  CSERES, Jozef: Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 35

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2012

  CSERES, Josef (zost.): Karawitan Aneh [zvukový záznam]: nekonvenční hudba z Jávy

  Hudební informační středisko, Praha
  (1 CD, alternatívna hudba, hudobná improvizácia, produkcia Josef Cseres, His Voice)

 • 2010

  CSERES, Jozef – MURIN, Michal (zost.): Od analógového k digitálnemu...

  Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálnom veku

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (217 s., 1. vyd., Fakulta výtvarných umení)

 • 2010

  CSERES, Jozef – MURIN, Michal (zost.): Lengow & Heyermears: Gambling with Arts

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (77 s., 1. vyd., Lengow & Heyermears, umelecká skupina)

 • 2009

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Rosenbergovo muzeum

  Hermes’ ear: The Rosenbergovo museum

  Brno
  (80 s., 1. vyd., Dům umění města Brna)

 • 2001

  CSERES, Josef (zost.): Violín IMM

  Katalóg k výstave

  Rosenbergovo múzeum, Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, Nové Zámky

 • 1997

  CSERES, Jozef (zost.): The discourse on shape. Jozef Tihanyi

  The shape of discourse. Morgan O'Hara. Katalóg k výstave. Výstava v Szent-endre, Maďarsko, júl 1997

  Nové Zámky
  (2 brož., 12, 10 s., text k výstave, koncepcia výstavy a katalógu Jozef Cseres)

 • 1996

  CSERES, Jozef – MURIN, Michal (zost.): Sound OFF

  Gallery at Home Šamorín, október – december '96, Bratislava. Katalóg k výstave

  Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava
  (12 s., 1. vyd., koncepcia a produkcia projektu a katalógu: Jozef Cseres, Michal Murin, texty katalógu: Jozef Cseres)

 • 1995

  CSERES, Jozef (zost.): Miloš Štofko. Sieť, Absurdopletizmy 1993, Dizajn-Dasein 1994, Rovnaké a iné 1995

  Katalóg k výstave

  Považská galéria umenia, Žilina
  (3 skladačky v prebale, 8 s., 8 s., 8 s., koncepcia výstavy: Jozef Czeres)

 • 1995

  CSERES, Jozef – MURIN, Michal (zost.): Sound Off: október – november 1995

  Katalóg k výstave (multimediálne umenie)

  Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava
  (1 list zlož. do 18 s., autori koncepcie výstavy a katalógu Jozef Cseres, Michal Murín, text: Jozef Cseres)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2007

  CSERES, Jozef: Vladimír Godár: Mater

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 5, s. 38 – 39
  (Vladimír Godár, nar. 1956, nahrávka CD)

 • 2007

  CSERES, Jozef: Reinhold Friedl: Xanakis (A)Live!

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 12, s. 36 – 37
  (Reinhold Friedl, nahrávka CD a DVD)

 • 2006

  CSERES, Jozef: John Cage: Sonatas and Interludes for Prepared Piano

  Nora Skuta – preparovaný klavír

  Hudba, 2006, Hevhetia, Košice, roč. I, č. 1 Q, s. 92
  (John Cage, 1912 – 1992, Eleonóra Škutová, nahrávka CD)

 • 2006

  CSERES, Jozef: John Cage: Early Piano Music

  Herbert Henck – klavír

  Hudba, 2006, Hevhetia, Košice, roč. I, č. 1 Q, s. 93
  (John Cage, 1912 – 1992, nahrávka CD)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Počítačový animizmus v podaní Georga Lewisa

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 5, s. 68 – 69
  (George Lewis, Voyager, nahrávka CD)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2018

  CSERES, Jozef: Praha: Orchestrálny Feldman

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 5, s. 34

 • 2018

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Co jsem objevil na Scelsiho a pod Curranovým klavírem

  (Hermes Ear: What I Found On the Scelsis And Under the Currans Piano)

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha, č. 11

 • 2018

  CSERES, Jozef: Jan Steklík in memoriam

  Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo [elektronický zdroj], 2018, Brno, č. 1
  (Príloha Off/Format, Kurátorský dvojmesačník, vychádza v spolupráci s Galériou Off/Format)

 • 2018

  CSERES, Jozef: Annea Lockwood: Tiger Balm / Amazonia Dreaming / Immersion

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha, č. 1

 • 2018

  CSERES, Jozef: Making Art With Hermes On Mind

  Keith Rowe: The urge to see everything leads to the frustration of not seeing anything, of always being driven on to the next thing without absorbing the last, 2018
  (Invited lecture on the audio-visual installation by Keith Rowe created for Tonspur in MuseumsQuartier, Vienna)

 • 2018

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Trnitá cesta Zdenka Plachého II

  (Hermes Ear: The Thorny Road of Zdenek Plachý II)

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha
  (2nd part of the portrait of Brnonian composer and director Zdenek Plachý, written at the occassion of his sudden death)

 • 2018

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Ze Sumatry podruhé a podruhé neplánovaně

  (Hermes Ear: From Sumatra For the Second Time)

  His Voice, 2018, Hudební informační středisko, Praha
  (Report from the visit of Indonesian island Samosir in Sumatra. Archaic music and rituals)

 • 2018

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis II

  (Hermes Ear: Universal Genius George Lewis II)

  His Voice, 2018, Hudební informační středisko, Praha
  (The 2nd part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)

 • 2018

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Trnitá cesta Zdenka Plachého I

  (Hermes Ear: The Thorny Road of Zdenek Plachý I)

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha
  (The 1st part of the portrait of Brnonian composer and director Zdenek Plachý, written at the occassion of his sudden death)

 • 2018

  PANTÚČEK, Viktor – CSERES, Viktor: Expozice nové hudby 2018 – Loos Ends

  (Expozition of New Music 2018 – Loos Ends)

  Filharmonie Brno, 2018, 31. ročník, 2018, Brno
  (Dramaturgy of the 31st International Music Festival Exposition of New Music, with compositions and projects by Ch. Palestine, Ch. Cubisch, L. Lixemberg, G. Scelsi, F. Romittelli, F. Filidei, Plural Ensemble, Vasulka Kitchen Brno ad.)

 • 2018

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis III

  (Hermes Ear: Universal Genius George Lewis III)

  His Voice, 2018, Hudební informační středisko, Praha
  (The 3rd part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)

 • 2018

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Rozjímání nad magnetofonem Ladislava Nováka

  (Hermes Ear: Contemplation Upon the Tape Recorder of Ladislav Novák)

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha
  (Essay on experimental poetry of Ladislav Novák. Critical edition of the literary work of Novák)

 • 2018

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Zpívající dům na Kossuthově ulici

  (Hermes Ear : Singing House at Kossuth Street)

  HIS Voice. Časopis pro současnou hudbu, 2018, Hudební informační středisko, Praha
  (Essay on negative effects of loud sounds. Torture by noise in Slovakian city Štúrovo)

 • 2018

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Všestranný génius George Lewis I

  (Hermes Ear: Universal Genius George Lewis I)

  His Voice, 2018, Hudební informační středisko, Praha
  (The 1st part of portrait of American musician George Lewis, prominent personality of contemporary music)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Brno: Pôsobivé intermédium o koncepte lásky

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 32

 • 2017

  CSERES, Jozef: Gesamtkunstwerk v epoche digitálných reprezentácií

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 5, s. 33 – 34
  (recenzia inscenácie opery Siegfried Richarda Wagnera v Maďarskej štátnej opere v Budapešti)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Brno: Nové cageovské impulzy z Talianska

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 36

 • 2017

  CSERES, Jozef: Mimoriadny človek Milan Adamčiak

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 1 – 2, s. 3
  (úvaha o živote, diele a vlyve významného slovenského intermediálneho tvorcu Milana Adamčiaka)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Adamčiak: Umelecké a existenciálne gestá, na aké sa nezabúda

  Pravda. Príloha Kultúra, 2017, Bratislava, č. (27. 1. 2017)
  (portrét slovenského hudobníka a muzikológa Milana Adamčiaka, priekopníka intermediálneho umenia na Slovensku)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Gamelan z klece ven!

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
  (esej inšpirovaná taliansko-indonézskym projektom Gamelan Cage, transkripcia klavírnych kompozícií Johna Cage pre balijský gamelanový orchester)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Kam dospěla meta-hudba a dospěla vůbec?

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
  (esej o koncepte meta-hudby, ako ho rozvíja vo svojich textoch anglický hudobník a estetik Edwin Prévost)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Programoviny – Expozice nové hudby 2017 – Nová ®evoluce

  Programy ke koncertom Expozice nové hudby 2017 (30. 9., 11., 13., 19., 20., 22., 25. 10.)

  Brno
  (25 s., Filharmonie Brno, Mezinárodní hudební festival Brno, Expozice nové hudby, 2017, nestránkované)

 • 2017

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Ladění a nálady

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2017, Hudební informační středisko, Praha
  (esej o dlhoročnom projekte anglických hudobníkov Jona Rose a Weryana Westona v oblasti nekonvenčných ladení v inštrumentálnej hudbe, husle, klavír, organ)

 • 2016

  CSERES, Jozef: Brno: Neobvyklé spojenie dekadencie s nostalgiou

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 26

 • 2016

  CSERES, Jozef: Bizarne dekadentný Vivaldi

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 1 – 2, s. 46 – 47

 • 2016

  CSERES, Jozef – PANTŮČEK, Viktor: Intervence? Mluvme radši o intencích

  A2 – kulturní týdeník, 2016, Praha, roč. 12

 • 2015

  CSERES, Jozef: Hermovo ucho: Niblockova retrospektiva v Brně

  HIS Voice [elektronický zdroj], 18. 11. 2015, Hudební informační středisko, Praha, s. 1 – 2

 • 2015

  CSERES, Jozef: Sound Exchange

  Enter, 2015, Dive Buki, Košice, s. 36 – 37

 • 2015

  CSERES, Jozef: Immersing in Phill Niblock's Multimedia

  Musica Nova XI. Brno, 29. 11. – 2. 12. 2015, 2015, Praha

 • 2014

  CSERES, Jozef: Robert Ashley (1930 – 2014)

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 30

 • 2014

  CSERES, Jozef: Méně známý David Tudor

  UNI – kulturní magazín, 2014, Praha, roč. 24, č. 5, s. 12
  (Unijazz)

 • 2014

  CSERES, Josef – BOURRIAUD, Nicolas: Paradoxy antropocénu / The Paradoxes of Anthropocené

  Rozhovor s Nicolasom Bourriaudom, kurátorom 11. tchajpejského bienále / Interview with Nicolas Bourriaud, Curator of the 11th Taipei Biennial

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2014, Bratislava, roč. 21, s. 56 – 73

 • 2013

  CSERES, Jozef: Ticho pořád prudí

  Výstava k šedesátému výročí 4´33´´

  A2 – kulturní týdeník, 2013, Praha, roč. 9, č. 2, s. 16 – 17

 • 2013

  CSERES, Jozef: Harry Partch: Delusion of the Fury

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 10, s. 28

 • 2013

  CSERES, Jozef: Zappa po letech, tentokrát akademicky

  UNI – kulturní magazín, 2013, Praha, roč. 23, č. 9, s. 18 – 19
  (Unijazz)

 • 2012

  CSERES, Jozef: NODO

  První ročník ostravského festivalu nové opery

  A2 – kulturní týdeník, 2012, Praha, roč. 8, č. 15, s. 16 – 17

 • 2012

  CSERES, Jozef: Sto a padesát: John Cage a Fluxus slaví

  UNI – kulturní magazín, 2012, Praha, roč. 22, s. 22 – 25
  (Unijazz)

 • 2012

  CSERES, Jozef: Umění nedodržet slib

  John Cage – výtvarník

  His Voice – časopis pro současnou hudbu, 2012, Hudební informační středisko, Praha, č. 2, s. 5 – 10

 • 2011

  CSERES, Jozef: Zvukové nebe nad letní Vídní dvě soundartové instalace

  A2 – kulturní týdeník, 2011, Praha, roč. 7, č. 15, s. 17

 • 2011

  CSERES, Jozef: John Cage: Silence

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 7 – 8, s. 58 – 59

 • 2011

  CSERES, Jozef: Alvin Curran: Solo works – the ’70s

  Under the fig tree. Live in Roma

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 4, s. 35 – 36

 • 2011

  CSERES, Jozef: Pražské národné divadlo uviedlo Philipa Glasa

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 10, s. 14 – 15

 • 2011

  CSERES, Jozef: Vladimír Godár: Querela Pacis

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 10, s. 36 – 37

 • 2011

  CSERES, Jozef: Az ideák nagy bazárjában a Block csoport

  Új művészet, 2011, roč. 22, č. 12, s. 28 – 29

 • 2011

  CSERES, Jozef: John Zorn: Enigmata Jozef Cseres

  UNI – kulturní magazín, 2011, Praha, roč. 21, č. 10, s. 8
  (Unijazz)

 • 2011

  CSERES, Jozef: Další z Hermových epifanií

  UNI – kulturní magazín, 2011, Praha, roč. 21, č. 1, s. 32 – 33
  (Unijazz)

 • 2011

  CSERES, Jozef: Hudba, jejíž gesta není vidět, a přesto ji chtejí všichni poslouchat

  Umělec, 2011, roč. 15, č. 1, s. 45 – 51

 • 2011

  CSERES, Jozef: Philip Corner: Pieces from the past

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 5 – 6, s. 66

 • 2011

  CSERES, Jozef: Mýtus ticha pořád straší

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 5 – 6, s. 58 – 59

 • 2011

  CSERES, Jozef: Anne LeBaron: 1, 2, 4, 3

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 4, s. 54

 • 2011

  CSERES, Jozef: Arnold Dreyblatt: Who’s who in Central & East Europe 1933

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 55

 • 2011

  CSERES, Jozef: S Robertem Ashleym o nové opeře, paměti, improvizaci, nostalgii

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 17 – 19

 • 2011

  CSERES, Jozef: Hirose Junji: The Elements. Tenor Saxophone Solos

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 62

 • 2011

  CSERES, Jozef: Robert Ashley nostalgií proti komodifikaci hudby?

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 14 – 16

 • 2011

  CSERES, Jozef: Christian Marclay: Graffiti Composition (CD)

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2011, Hudební informační středisko, Praha, s. 58

 • 2010

  CSERES, Jozef: Sonic Catering band z gurmánské kuchyně Petera Stricklanda Jozef Cseres

  A2 – kulturní týdeník, 2010, Praha, roč. 6, č. 8, s. 17

 • 2010

  CSERES, Jozef: Nečekám na revoluci aktuální indonéské umění v Brně

  A2 – kulturní týdeník, 2010, Praha, roč. 6, č. 1, s. 13

 • 2010

  CSERES, Jozef: Netechnokratický humanismus Boba Ostertága

  UNI – kulturní magazín, 2010, Praha, roč. 20, č. 7, s. 36 – 38
  (Unijazz)

 • 2010

  CSERES, Jozef: Nehierarchické environmenty Davida Rosenbooma

  UNI – kulturní magazín, 2010, Praha, roč. 20, č. 1, s. 37 – 38
  (Unijazz)

 • 2010

  CSERES, Jozef – IRŠAI, Jevgenij: Každý má svou pravdu

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2010, Hudební informační středisko, Praha, č. 4, s. 22 – 27

 • 2010

  CSERES, Jozef: Na Bobu Ostertagovi mne odjakživa fascinovaly...

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2010, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 47

 • 2010

  CSERES, Jozef: Jody Diamond: In that bright world

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2010, Hudební informační středisko, Praha, č. 1, s. 57

 • 2009

  CSERES, Jozef: Nebojme sa Braxtona!

  UNI – kulturní magazín, 2009, Praha, roč. 19, s. 37 – 38
  (Unijazz)

 • 2009

  CSERES, Jozef: Není gam(b)elan jako gam(b)elan

  UNI – kulturní magazín, 2009, Praha, roč. 19, s. 37 – 38
  (Unijazz)

 • 2009

  CSERES, Jozef: Různí: Source records 1 – 6 music of the avant garde, 1968 – 1971

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2009, Hudební informační středisko, Bratislava, č. 6, s. 53

 • 2008

  CSERES, Jozef: Sonické kontinuum Text of light

  UNI – kulturní magazín, 2008, Praha, roč. 18, č. 6, s. 37 – 38
  (Unijazz)

 • 2008

  CSERES, Jozef: If sound..., Bwana

  UNI – kulturní magazín, 2008, Praha, roč. 18, č. 4, s. 36 – 38
  (Unijazz)

 • 2008

  CSERES, Jozef: Encyklopedie umění, kterým lze důvěřovat

  UNI – kulturní magazín, 2008, Praha, roč. 18, č. 4, s. 3 – 4
  (Unijazz)

 • 2008

  CSERES, Jozef: Estetická dilemata Philla Niblocka

  UNI – kulturní magazín, 2008, Praha, roč. 18, č. 12, s. 41 – 42
  (Unijazz)

 • 2008

  CSERES, Jozef: Szövegre és zenére várva

  Szőrös kő: irodalom, művészet, kritika, 2008, roč. 13, č. 1, s. 59 – 61

 • 2008

  CSERES, Jozef: Mistr (meta)dýdžej Christian Marclay

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2008, Hudební informační středisko, Praha, č. 3, s. 8 – 11

 • 2008

  CSERES, Jozef: Co že se to dnes děje se zvuky v prostoru?

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2008, Hudební informační středisko, Praha, č. 2, s. 8 – 11

 • 2007

  CSERES, Jozef: A lehetséges múltak egyikéről

  Juhász R. József, performans művész, költő

  Atelier, 2007, roč. X, č. 1, s. 26 – 27
  (József R. Juhász, nar. 1963)

 • 2007

  CSERES, Jozef: Všetci sme pacienti!

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 309 – 311
  (Martin Burlas, nar. 1955, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)

 • 2007

  CSERES, Jozef: Performance jako oslava beznaděje extremní výstupy Józsefa R. Juhásze

  A2 – kulturní týdeník, 2007, Praha, roč. 3, č. 39, s. 13

 • 2007

  CSERES, Jozef: His master’s letters o propojení slova a zvuku s Józsefem R. Juhászem

  A2 – kulturní týdeník, 2007, Praha, roč. 3, č. 39, s. 14 – 15

 • 2007

  CSERES, Jozef: Úskalí radioartu

  A2 – kulturní týdeník, 2007, Praha, roč. 3, č. 21, s. 18

 • 2007

  CSERES, Jozef: Art ensemble of Chicago: Non-cognitive aspects of the city

  Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. 2, č. 1, s. 102

 • 2007

  CSERES, Jozef: Písanie o hudbe, ktorá už dávno nie je 'iná'

  UNI – kulturní magazín, 2007, Praha, roč. 17, č. 6, s. 37 – 38

 • 2007

  CSERES, Jozef: Zvukový kód v interakcii medzi senzuálnym a konceptuálnym svetom

  UNI – kulturní magazín, 2007, Praha, roč. 17, č. 4, s. 36 – 37
  (Unijazz)

 • 2007

  CSERES, Jozef: Skladanie diferencií alebo Kam sa podela hudobná postmoderna?

  UNI – kulturní magazín, 2007, Praha, roč. 17, č. 2, s. 36 – 38

 • 2007

  CSERES, Jozef: Juhász R. József virtuális jövőiről és lehetséges múltjairól

  Szőrös kő: irodalom, művészet, kritika, 2007, roč. 12, č. 6, s. 27 – 29
  (Orsolya Hegedűs, nar. 1974, Máté Csanda, nar. 1986, József R. Juhász, nar. 1963, monografie úryvky Performance)

 • 2007

  CSERES, Jozef: Postmoderní rapsodie

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2007, Hudební informační středisko, Praha, č. 4, s. 14 – 15

 • 2007

  CSERES, Jozef: Back to the Jazz Kissa

  HIS Voice [elektronický zdroj], 2007, Hudební informační středisko, Praha, č. 3, s. 46 – 47

 • 2006

  CSERES, Jozef: Klavír alebo How the piano came to be destroyd and deconstructed 2

  UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 8, s. 36 – 38

 • 2006

  CSERES, Jozef: Klavír alebo How the piano came to be destroyd and deconstructed 1

  UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 6, s. 35 – 37
  (Unijazz)

 • 2006

  CSERES, Jozef: Samuel Beckett: Čakanie na text a hudbu

  UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 5, s. 30 – 31
  (Unijazz)

 • 2006

  CSERES, Jozef: Gitaristi 6

  UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 4, s. 28 – 30
  (Unijazz)

 • 2006

  CSERES, Jozef: Gitaristi 5

  UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 3, s. 23 – 25
  (Unijazz)

 • 2006

  CSERES, Jozef: Gitaristi 4

  UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 2, s. 29 – 31
  (Unijazz)

 • 2006

  CSERES, Jozef: O smrti a zmrtvýchstání opery 2

  UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 12, s. 36 – 38
  (Unijazz)

 • 2006

  CSERES, Jozef: O smrti a zmrtvýchstání opery 1

  UNI – kulturní magazín, 2006, Praha, roč. 16, č. 10, s. 36 – 38
  (Unijazz)

 • 2005

  CSERES, Jozef: Operné multimédiá Střeženého Parnassu

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 38 – 39

 • 2005

  CSERES, Jozef: Hudobné omyly pána D. alebo Wanting to hear something by Marcel. 2. časť

  UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 9, s. 32 – 33
  (Unijazz)

 • 2005

  CSERES, Jozef – ABBEY, Jon: Všechno co dělám je kolaborativní rozhovor se zakladatelem Erstwhile records Jonem Abbeyem

  UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 8, s. 30 – 31
  (Unijazz)

 • 2005

  CSERES, Jozef: Hudobné omyly pána D. alebo Wanting to hear something by Marcel. 1. časť

  UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 8, s. 32 – 35
  (Unijazz)

 • 2005

  CSERES, Jozef: Gitaristi (3)

  UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 12, s. 31 – 33
  (Unijazz)

 • 2005

  CSERES, Jozef: Gitaristi (2)

  UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 11, s. 27 – 29
  (Unijazz)

 • 2005

  CSERES, Jozef: Gitaristi (1)

  UNI – kulturní magazín, 2005, Praha, roč. 15, č. 10, s. 32 – 33
  (Unijazz)

 • 2005

  CSERES, Jozef: Kade vedú hranice extrémnosti?

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2005, Bratislava, roč. 12, č. 2, s. 88 – 95

 • 2005

  CSERES, Jozef: Kant podľa Duchampa

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2005, Bratislava, roč. 12, č. 1, s. 94 – 105
  (Thiery de Duve, preložil Jozef Cseres)

 • 2004

  CSERES, Jozef: Doktor MD

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2004, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 111 – 113
  (Marcel Duchamp, 1887 – 1968, Allan Kaprov, preložil Jozef Cseres)

 • 2004

  CSERES, Jozef: Robert Smithson o Duchampovi

  (Z rozhovoru s Moirou Rothovou)

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2004, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 113 – 114

 • 2004

  CSERES, Jozef: Duchamp a umenie bez estetiky

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2004, Bratislava, roč. 11, č. 3, s. 109 – 110
  (Arthur C. Danto, preložil Jozef Cseres)

 • 2001

  CSERES, Jozef: Pôvodnosť avantgardy Postmodernistická repetícia

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2001, Bratislava, roč. 8, č. 1 – 2, s. 80 – 90
  (Rosalind E. Kraussová, preklad Jozef Cseres)

 • 2001

  CSERES, Jozef: Smeruje súčasná opera k mýtu? (2.)

  3/4 revue, 2001, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 48 – 51
  (Orfeus, opera mytológia)

 • 2001

  CSERES, Jozef: Gitaristi 2

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2001, Bratislava, č. 11, s. 54 – 56
  (Elliot Zorn Sharp, John Branca, Rhys Glenn Chatham, Phill Niblock)

 • 2001

  CSERES, Jozef: Gitaristi

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2001, Bratislava, č. 10, s. 60 – 62
  (Derek Bailey, Keith Rowe)

 • 2001

  CSERES, Jozef – SÖRÉS, Zsolt: Prehovoríme teda o preklepe

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2001, Bratislava, č. 1, s. 59 – 60
  (Zsolt Sörés, Festival preklepov 2000, Budapešť, Maďarsko)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Svet umenia

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 111 – 113
  (Arthur Dant, preložil Jozef Cseres)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Neinteraktívne umenie je mŕtve, tvrdí vyznávač fyzickej estetiky Don Ritter

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 52 – 55

 • 2000

  CSERES, Jozef: Nemá poézia a slepá maľba

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 120 – 131
  (J. W. T. Mitchell, preložil Jozef Cseres)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Kultúrne väzenie

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 108 – 110
  (Robert Smithson, preložil Jozef Cseres)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Čo to je antiumenie?

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 2000, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 114 – 118
  (George Dickie, preložil Jozef Cseres)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Smeruje súčasná opera k mýtu? (časť prvá)

  3/4 revue, 2000, Bratislava, roč. 2, č. 5 – 6, s. 51 – 55

 • 2000

  CSERES, Jozef: Scherzo à la Suisse (mapa švajčiarskej progresívnej hudobnej scény)

  3/4 revue, 2000, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 32 – 34

 • 2000

  CSERES, Jozef: Blázni sú tí, ktorí v hudbe vnímajú len zvuk

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 8, s. 69 – 71
  (Transmusic Comp., hudobná skupina)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Čaro vinylových drážiek

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 7, s. 69 – 70
  (Christian Marclay)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Nie je deejay ako deejay

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 6, s. 69 – 71
  (Yoshihide Shea Otomo, David Marclay, Christian Sampling dj-izmus)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Bez bodiek, len s čiarkami

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 4, s. 68 – 69
  (Jozef Cseres, nar. 1961, John Butcher, Phil Durrant, hudobné experimenty)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Improvizujúci šaman Tim Hodgkinson

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 2, s. 68 – 69
  (Tim Hodgkinson)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Eliane Radigue: život v (analógovom) kruhu

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 11, s. 69 – 70
  (Eliane Radigue, vplyvy budhizmus, minimal art)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Giordano Bruno On My Mind

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 10, s. 67 – 69
  (Robert Ashley)

 • 2000

  CSERES, Jozef: Vojnové hry Boba Ostertaga

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, č. 1, s. 72 – 73
  (Bob Ostertag, nar. 1957)

 • 1999

  CSERES, Jozef: Phill Niblock: Štrukturalista? Fenomenológ? Nie, skladateľ diferencií

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 9, s. 87 – 88
  (Phill Niblock, temporálne umenie)

 • 1999

  CSERES, Jozef: Paul D. Miller – myslenie v záhyboch

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 7, s. 86 – 87
  (Bob Ostertag, nar. 1957, sampling)

 • 1999

  CSERES, Jozef: Bob Ostertag – samplovaný hlas amerického svedomia

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 6, s. 87 – 88

 • 1999

  CSERES, Jozef: Rosenbergovo múzeum na prahu nového tisícročia

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 4, s. 77 – 79
  (Rosenbergovo múzeum, Komárno)

 • 1999

  CSERES, Jozef: Vysoké samplované c

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 4, s. 86 – 88
  (Yoshihide Otomo, sampling, právne aspekty, Grand-Zero, hudobná skupina)

 • 1999

  CSERES, Jozef: Na krásnom modrom Dunaji

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 3, s. 84 – 87

 • 1999

  CSERES, Jozef: Na Skleněné louce

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 3, s. 76
  (Skleněná louka, Brno, Česko)

 • 1999

  CSERES, Jozef: Špil, klezmer, biz di strunes plotsn dir!

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 2, s. 82 – 84

 • 1999

  CSERES, Jozef: Improvizácia s veľkým C

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 12, s. 87 – 88
  (Tom Cora, 1953 – 1998)

 • 1999

  CSERES, Jozef: Ľudské telo? Ktoré? – o rekonštrukcii ľudskej figúry (nielen) v umení

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 12, s. 82 – 84

 • 1999

  CSERES, Jozef: Zvuk a tón, hlas a hláska, jazyk a prehovor, text a dielo... skrátka hudba

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 11, s. 87 – 89

 • 1999

  CSERES, Jozef: Nedostatky priekopníckej práce

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 1, s. 94

 • 1999

  CSERES, Jozef: Wanting to hear something by Marcel

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, č. 1, s. 84 – 86
  (Marcel Duchamp, 1887 – 1968, hudobná kompozícia, temporalita)

 • 1998

  CSERES, Jozef: Netransparentný exhibicionizmus Milana Adamčiaka

  Galéria K-49, 1998, Nové Zámky, s. 3
  (november)

 • 1998

  CSERES, Jozef: Franz Hautzinger (a nielen on) v Nových Zámkoch

  Galéria K-49, 1998, Nové Zámky, s. 4 – 6
  (november)

 • 1997

  CSERES, Jozef: Anti či ante-umenie?

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1997, Bratislava, č. 4, s. 68 – 71

 • 1996

  CSERES, Jozef: Budúcnosť gramotnosti

  Dotyky, 1996, Bratislava, roč. 8, č. 7, s. 44 – 47
  (autor: Umberto Eco, preklad: Jozef Cseres)

 • 1996

  CSERES, Jozef: Tihanyi József ontológikus rajzai

  Kalligram, 1996, Bratislava, č. 6, s. 66 – 67
  (József Tihanyi, nar. 1950)

 • 1995

  CSERES, Jozef: Výpoveď o človeku v čase a priestore

  Hovoríme o Portrétoch pre 21. storočie Morgan O'Harovej

  Pravda, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 109 (12. 5.), s. 9

 • 1995

  CSERES, Jozef: Juraj Meliš szobrairól

  Kalligram, 1995, Bratislava, č. 7 – 8, s. 155
  (Juraj Meliš, 1942 – 2016)

 • 1995

  CSERES, Jozef: Daniel Brunovský

  Kalligram, 1995, Bratislava, č. 4, s. 43 – 44
  (Daniel Brunovský, nar. 1959)

 • 1995

  CSERES, Jozef: Svetozár Ilavský

  Kalligram, 1995, Bratislava, č. 2, s. 81 – 82
  (Svetozár Ilavský, 1958)

 • 1995

  CSERES, Jozef: Miloš Štofko

  Kalligram, 1995, Bratislava, č. 2, s. 44 – 47
  (Miloš Štofko, nar. 1958)

 • 1995

  CSERES, Jozef: Stano Černý Bestiariumai

  Kalligram, 1995, Bratislava, č. 12, s. 90 – 91
  (Stanislav Černý, nar. 1956)

 • 1993

  CSERES, Jozef: Štofko, Miloš

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 18
  (Miloš Štofko, nar. 1958)

 • 1993

  CSERES, Jozef: Claes Oldenburg – Multiples 1964 – 1990

  Z výstavnej činnosti viedenských umeleckých akadémií

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 20

 • 1993

  CSERES, Jozef: Absurdné čakanie na mikrofón

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1993, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 24
  (Miloš Štofko, nar. 1958, výstavy, Galéria Palisády, Bratislava, 1993)

 • 1993

  CSERES, Jozef – GODÁR, Vladimír: Mlčanie sa skončilo

  Hovorí hudobný skladateľ Vladimír Godár

  Kultúrny život, 1993, Bratislava, roč. 27, č. 9, s. 1, 3

 • 1992

  CSERES, Jozef: Zappa – Varése, Stravinskij, Boulez a tí ďalší

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 12

 • 1992

  CSERES, Jozef: Čo je a čo nie je jazz?

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 46, s. 12
  (Bratislavské jazzové dni 1992)

 • 1992

  CSERES, Jozef: Bazén Plus

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 23, s. 8
  (Festival intermediálnej tvorby 1992, Bratislava)

 • 1992

  CSERES, Jozef: Kultúra ako dialóg

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 11, s. 3
  (Ján Albrecht, 1919 – 1996, husle, viola, stará hudba)

 • 1992

  CSERES, Jozef: Postmoderný kopanec

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1992, Bratislava, roč. 2, č. 4, s. 19
  (Vitebsk Broken, slovenská hudobná skupina)

 • 1992

  CSERES, Jozef: Od zvuku obrazu k obrazu zvuku

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1992, Bratislava, roč. 2, č. 20 – 21, s. 24
  (Milan Grygar, nar. 1926)

 • 1992

  CSERES, Jozef: Jubilujúca alternatíva

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1992, Bratislava, roč. 2, č. 20 – 21, s. 27
  (Medzinárodný festival alternatívneho umenia 1992, Nové Zámky, Slovensko)

 • 1991

  CSERES, Jozef: Inventúra za železnou oponou

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 47, s. 13
  (Melos Étos 1991, Bratislava)

 • 1991

  CSERES, Jozef: Nealternatívna alternatíva

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 44, s. 12
  (Festival alternatívneho umenia 1991, Nové Zámky)

 • 1991

  CSERES, Jozef, – MACCAFFERY, Larry: Biely hluk, biela žiara

  Postmoderný obrat k punk rocku

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 37, s. 12 – 13
  (pokr. Kultúrny život, roč. 25, č. 38, 1991, s. 12 – 13)

 • 1991

  CSERES, Jozef: Nekonvenčné myslenie nekompromisného Satieho

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 25, s. 12

 • 1991

  CSERES, Jozef: Sólo pre bicie v Slovenskej filharmónii

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 22, s. 15
  (Amalinda, Maďarsko, koncerty, Bratislava)

 • 1991

  CSERES, Jozef: Nové priestory umenia

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 12, s. 3
  (Festival intermediálnej tvorby 1991, Bratislava)

 • 1991

  CSERES, Jozef – MURÍN, Michal: Art duo

  Profil súčasného výtvarného umenia / Contemporary Art Magazine, 1991, Bratislava, roč. 1, č. 20 – 21, s. 20 – 21
  (Galéria Art Deco, Nové Zámky)

 • 1991

  CSERES, Jozef: Údery kladiva

  Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 1991, Bratislava, roč. 1, č. 20 – 21, s. 13

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2022

  FUJAK, Július: Spektakulárna takosť performancií Milana Adamčiaka

  Slovenské divadlo, 2022, roč. 70, č. 4, s. 390 – 403

x