2012

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

21. ročník medzinárodného festivalu, 27. augusta – 1. septembra, Spolok koncertných umelcov

Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 10, s. 8

2009

ČÁRSKA, Etela: Organové festivaly 2008

Slovenské historické organy 2008

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 8

2008

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

16. ročník, 27. júla – 1. septembra 2007, Spolok koncertných umelcov

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 1 – 2, s. 16

2007

ČÁRSKA, Etela: Organové koncerty pod Pyramídou

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 7 – 8, s. 11
(Organové koncerty pod Pyramídou, 2007, Bratislava)

2006

ČÁRSKA, Etela: Organ ako symbol európskej misie

Pätnásť ročníkov Medzinárodného festivalu Slovenské historické organy

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 2, s. 245 – 250

2006

ČÁRSKA, Etela: Bydgoszcz – križovatka východnej a západnej muzikológie

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 2, s. 256 – 258
(Musica Antiqua Europae Orientalis, 2006, Bydgoszcz, Poľsko)

2006

ČÁRSKA, Etela: Chopinova hudba ovládla Ďaleký východ

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 28
(Medzinárodná klavírna súťaž Fryderyka Chopina, 2005, Varšava, Poľsko)

2006

ČÁRSKA, Etela: Hudba na Hrade

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 20
(Emília Dzemjanová, nar. 1959, slovenská organistka)

2006

ČÁRSKA, Etela: 15. ročníkov medzinárodného festivalu Slovenské historické organy

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 10, s. 3

2006

ČÁRSKA, Etela: Slovak Historic Organs: Ján Vladimír Michalko

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 37
(Ján Vladimír Michalko, nar. 1951, Slovak Historic Organs, nahrávka CD)

2006

URSÍNYOVÁ, Terézia: Etela Čárska (28. februára 1941)

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 2, s. 31

2005

ČÁRSKA, Etela: Historické organy inšpirujúce

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 12 – 13
(Slovenské historické organy 2005)

2005

ČÁRSKA, Etela: Franz Liszt: Organ Works

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 50
(Imrich Szabó, nar. 1956, organista, Franz Liszt, 1811 – 1886, nahrávka CD)

2005

ČÁRSKA, Etela: Hudobník s otvoreným srdcom: za organistom Ivanom Sokolom (15. 6. 1937 – 2. 8. 2005)

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 9 – 10, s. 3
(Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista, nekrológ)

2005

ČÁRSKA, Etela: Irma Skuhrová (16. 3. 1925 – 29. 7. 2005)

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 9 – 10, s. 5
(Irma Skuhrová, 1925 – 2005, slovenská organistka, nekrológ)

2004

ČÁRSKA, Etela: Historické organy... bez rozhlasu

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 10, s. 19
(Slovenské historické organy 2004)

2002

ČÁRSKA, Etela: Chvíľa na zamyslenie

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 5, s. 2
(Terézia Ursínyová, nar. 1942, muzikológia)

2002

ČÁRSKA, Etela: Opäť organy

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 18
(Peter Reiffers, slovenský organista, Organové koncerty pod Pyramídou 2002, Bratislava)

2002

ČÁRSKA, Etela: Duchovná rezonancia

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 20
(Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista, Bratislavské hudobné slávnosti 2002)

2002

ČÁRSKA, Etela: Tichá radosť z hudby

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 2
(Eva Kamrlová, nar. 1942, slovenská organistka)

2002

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 27
(Slovenské historické organy 2002)

2002

ČÁRSKA, Etela: Iné časy

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 46 – 47
(Eva Kamrlová, nar. 1942, slovenská organistka, Iné časy, nahrávka CD)

2001

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Život s umením

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 3, s. 3

2000

ČÁRSKA, Etela: Organové koncerty pod pyramídou...

(november 1999 – apríl 2000)

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 6, s. 23 – 24

2000

ČÁRSKA, Etela: Slovenský komorný orchester

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 11, s. 19
(Slovenský komorný orchester, Bratislava, koncert, 1. októbra 2000, Bratislavské hudobné slávnosti 2000)

2000

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 10, s. 18
(Slovenské historické organy 2000)

2000

ČÁRSKA, Etela: Organ v premenách času

IX. medzinárodný festival Slovenské historické organy

Katolícke noviny, 2000, Bratislava, roč. 115, č. 40, s. 18

1999

ČÁRSKA, Etela: Hudba svetla

Slovenský rozhlas bodoval na Prix Italia

Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 1, s. 15

1998

ČÁRSKA, Etela: Hudba pre Jozefa Malovca

Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 43, s. 14
(Jozef Malovec, 1933 – 1998, slovenský skladateľ)

1998

ČÁRSKA, Etela: Festival s vizitkou kvality

Stredoeurópske koncertné umenie v Žiline

Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 20, s. 14

1997

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 18, s. 8
(Slovenské historické organy 1997)

1997

ČÁRSKA, Etela: Ivan Sokol

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 11, s. 5
(Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista)

1997

ČÁRSKA, Etela: Slobodná suverenita mladosti

Po 7. Stredoeurópskom festivale koncertného umenia

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 20, s. 15

1997

ČÁRSKA, Etela: Prečo mĺknu organy?

Z Medzinárodného festivalu Slovenské historické organy

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 38, s. 14
(Slovenské historické organy 1997)

1997

ČÁRSKA, Etela: Duchovno a humanizmus

V diele Ivana Hrušovského

Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 9, s. 15
(Ivan Hrušovský, 1927 – 2001, slovenský skladateľ)

1997

ČÁRSKA, Etela – EBEN, Petr: Osobnosť skladateľa približujeme aj rozhovorom, ktorý nám poskytla Etela Čárska

Verbum, 1997, roč. 8, č. 5, s. 283 – 286
(Petr Eben, 1929 – 2007, český skladateľ)

1997

ČÁRSKA, Etela: Rozhlas a hudba v Ravenne

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 19, s. 8
(Prix Italia 1997, Ravenna, Ravenna festival 1997, rozhlasové hudobné programy)

1996

URSÍNYOVÁ, Terézia: V zajatí rozhlasu

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 5, s. 6

1996

ČÁRSKA, Etela: Najviac prekvapila Cappella Istropolitana

Národná obroda, 7. 5. 1996, Bratislava, roč. 7, č. 105, s. 10
(Stredoeurópsky festival koncertného umenia 1996, Žilina)

1996

ČÁRSKA, Etela: Chopin ako ho nepoznáme

Nový pohľad na klavírneho génia

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 6, s. 15
(Fryderyk Chopin, 1810 – 1849, poľský skladateľ)

1996

ČÁRSKA, Etela: Perspektíva v talentoch

6. Stredoeurópsky festival koncertného umenia Žilina 1996

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 22, s. 15

1996

ČÁRSKA, Etela: Ôsma Medzinárodná klavírna súťaž Fryderyka Chopina Varšava 1995

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 6

1995

ČÁRSKA, Etela: Peter Michalica

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3
(Peter Michalica – husle)

1995

ČÁRSKA, Etela: Missa pro iuventute Ivana Hrušovského

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 18, s. 4
(Ivan Hrušovský, 1927 – 2001, Collegium technicum, Košice, spevácky zbor, Universitas Cantat 1995, Bratislava)

1995

ČÁRSKA, Etela: Klenoty našich chrámov

Na margo 4. medzinárodného festivalu Slovenské historické organy

Katolícke noviny, 1995, Bratislava, roč. 110, č. 40, s. 10

1995

ČÁRSKA, Etela: Štvrtý Medzinárodný festival Slovenské historické organy

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 22, s. 8
(Slovenské historické organy 1995)

1995

ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 19, s. 3
(Dni organovej hudby 1995, Bratislava)

1994

ČÁRSKA, Etela: Tretí medzinárodný festival Slovenské historické organy

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 18, s. 3
(Slovenské historické organy 1994)

1994

ČÁRSKA, Etela: Historical Organs

Slovakia, 1994, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 54 – 56

1994

ČÁRSKA, Etela – STRAUSS, Pavol: Hudba

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 2
(Pavol Strauss, 1912 – 1994, slovenský lekár, filozof, prozaik, esejista, prekladateľ)

1994

ČÁRSKA, Etela: Festivalový solitér

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 21, s. 3
(Stanislav Šurin, nar. 1971, organ, Edgar Krapp, nemecký organista, Bratislavské hudobné slávnosti 1994)

1994

ČÁRSKA, Etela: Kolínčania s barokom

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 21, s. 3
(Musica antiqa, Kolín nad Rýnom, Nemecko, Bratislavské hudobné slávnosti 1994)

1994

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých organistov

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 6, s. 4
(Prehliadka mladých organistov 1993, Košice)

1994

ČÁRSKA, Etela: Festival v srdci Európy

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 21, s. 14 – 15
(Stredoeurópsky festival koncertného umenia 1994, Žilina)

1993

ČÁRSKA, Etela: Oživené historické organy: 2. medzinárodný festival

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 19, s. 4

1993

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

Medzinárodný festival

Rozhlas a televízia, 1993, Bratislava, č. 34, s. 17
(Slovenské historické organy 1993)

1993

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

2. medzinárodný festival

Katolícke noviny, 1993, Bratislava, roč. 108, č. 43, s. 10
(Slovenské historické organy 1993)

1993

MESSIAEN, Olivier – POLAKOVIČOVÁ, Viera – ADAMČIAK, Milan – ČÁRSKA, Etela – BÁZLIK, Miroslav: Záznam besedy s Olivierom Messiaenom...

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1993, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 6 – 9
(Olivier Messiaen, 1908 – 1992, návšteva Česko-Slovenska, 1987, besedy, záznamy)

1993

ČÁRSKA, Etela: Organový koncert: Nová slovenská hudba

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 1, s. 5
(Nová slovenská hudba 1992, Bratislava)

1993

kol.: Žilina '93 v spektre názorov

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 12, s. 4 – 5
(Stredoeurópsky festival koncertného umenia 1993, Žilina)

1993

ČÁRSKA, Etela: Rozhlas a hudobný kritik

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 13 – 14, s. 4 – 5

1993

ČÁRSKA, Etela – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993). Komorné koncerty

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 19, s. 5

1993

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých organistov

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 4

1993

ČÁRSKA, Etela: Ján Vladimír Michalko

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 20, s. 4
(Bratislavské hudobné slávnosti 1993)

1993

ČÁRSKA, Etela: Capella Istropolitana a J. S. Bach

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 20, s. 3
(Cappella Istropolitana, komorný orchester, Bratislavské hudobné slávnosti 1993)

1993

ČÁRSKA, Etela: Bratislavské hudobné slávnosti, 1. – 15. 10. 1993

Ensemble Archi della Scala a Katia Ricciarelli

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 20, s. 1
(Katia Ricciarelli, Ensemble Archi della Scala, Miláno, Taliansko, Bratislavské hudobné slávnosti 1993)

1993

ČÁRSKA, Etela: Krédo jubilanta MUDr. Karola Wurma

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 8, s. 7
(Karol Wurm, 1913 – 1993, organológ, dirigent, hudobný publicista)

1992

ČÁRSKA, Etela: Stará hudba – súbory: Slovenský liturgický barok a súčasnosť

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 20, s. 4 – 5

1992

ČÁRSKA, Etela: Matúšove pašie Johanna Sebastiana Bacha

Katolícke noviny, 1992, Bratislava, roč. 107, č. 46, s. 11

1992

ČÁRSKA, Etela: Hodnoty, čo prekročili čas

Slovenské historické organy

Katolícke noviny, 1992, Bratislava, roč. 107, č. 43, s. 10

1992

ČÁRSKA, Etela: Koncerty v Mirbachu

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 10, s. 4
(Ivan Hrušovský, 1927 – 2001, slovenský skladateľ, Július Kowalski, 1912 – 2003, slovenský skladateľ, Moyzesovo kvarteto, Bratislava)

1992

ČÁRSKA, Etela: Jánove pašie J. S. Bacha

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 11, s. 4
(Johann Sebastian Bach, 1685 – 1750, Helmuth Rilling, nemecký dirigent, Komorný orchester Franza Liszta)

1992

ČÁRSKA, Etela: Interpretačná kreatívnosť

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 11, s. 12
(Festival mladých koncertných umelcov Hexagonály 1992, Žilina)

1992

ČÁRSKA, Etela: Sila oslovenia

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 16, s. 5
(Johann Sebastian Bach, 1685 – 1750, Süddeutsche Vokalensemble, koncert, Bratislava, 1992)

1992

ČÁRSKA, Etela: Medzinárodný festival Slovenské historické organy

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 18, s. 1 – 5

1992

ČÁRSKA, Etela – BERGER, Igor: Dni organovej hudby

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 17, s. 5
(Dni organovej hudby 1992, Bratislava)

1992

ČÁRSKA, Etela: Neustále tvorivé hľadanie

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 22, s. 5
(Imrich Szabó, nar. 1956, slovenský organista, koncert, Bratislava, október, 1992)

1992

ČÁRSKA, Etela: Predvianočné benefičné koncerty

Warchalovci. Slovenskí organisti

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 4
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1992

ČÁRSKA, Etela: Oslovený osudom: umelecké a životné pravdy Petra Ebena

Rozhlas a televízia, 1992, Bratislava, roč. 53, č. 15, s. 1
(Petr Eben, 1929 – 2007, český skladateľ)

1992

ČÁRSKA, Etela: Bratislavské hudobné slávnosti '92

Ako ďalej?

Rozhlas a televízia, 1992, Bratislava, roč. 53, č. 44, s. 23

1992

ČÁRSKA, Etela: Oslovenie k premýšľaniu

Abonentné koncerty Slovenskej filharmónie

Národná obroda, 18. 2. 1992, Bratislava, roč. 3, č. 41, s. 7
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1992

ČÁRSKA, Etela: Ich emblémom je kvalita

Na abonentných koncertoch SF slovenské telesá

Národná obroda, 25. 3. 1992, Bratislava, roč. 3, č. 72, s. 7
(Slovenská filharmónia, Bratislava, Slovenský komorný orchester, Musica aeterna, Bratislava, Cappella Istropolitana)

1992

ČÁRSKA, Etela: Nielen Prehliadka mladých slovenských organistov...

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 3
(Prehliadka mladých slovenských organistov 1992, Bratislava)

1991

ČÁRSKA, Etela: Mozartov rok vo Varšave

Svet a my

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 35, s. 15
(W. A. Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ)

1991

ČÁRSKA, Etela: Mladí organisti

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 1, s. 4
(Prehliadka mladých slovenských organistov 1990, Bratislava)

1991

ČÁRSKA, Etela – CHODKOWSKI, Andrzej: Postavenie hudby v súčasnej spoločnosti

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 20, s. 7

1991

ČÁRSKA, Etela: Macrophon ’91 vo Wroclawi

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 7
(Macrophon 1991, Wroclaw, medzinárodný rozhlasový festival)

1991

ČÁRSKA, Etela – MICHALKO, Ján Vladimír: Pohľad do seba a za ľudský horizont

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 4, s. 3

1991

SOKOL, Ivan – ČÁRSKA, Etela: O hudbe pre kráľovský nástroj

Hovoríme s organistom Ivanom Sokolom

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 18, s. 15
(Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista)

1991

ČÁRSKA, Etela: Učíme sa rozumieť organovej hudbe

Dni organovej hudby v Bratislave

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 39, s. 15
(Dni organovej hudby 1991, Bratislava)

1991

ČÁRSKA, Etela: Hudba zakliata do dreva

Umelecké konfrontácie

Rozhlas a televízia, 1991, Bratislava, roč. 52, č. 5, s. 2
(Ladislav Kacvinský, nar. 1931, slovenský sochár, Slovenský rozhlas)

1991

ČÁRSKA, Etela: Händlovo oratórium v Slovenskej filharmónii

Mesiáš podľa Ceccata

Národná obroda, 13. 4. 1991, Bratislava, roč. 2, č. 87, s. 12
(Georg Friedrich Händel, 1685 – 1759, nemeecký skladateľ, Slovenská filharmónia, Bratislava, Aldo Ceccato, taliansky dirigent)

1991

ČÁRSKA, Etela: Druhé medzinárodné fórum rozhlasového umenia

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 47, s. 15
(Macrophon 1991, Wroclaw, medzinárodný rozhlasový festival)

1990

ČÁRSKA, Etela: Návrat k jednej súťaži

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 3, s. 3
(Interpretačná súťaž inštrumentalistov SSR 1989, Banská Bystrica)

1990

ČÁRSKA, Etela: Hudba sa rodí s človekom

Nové Slovo, 1990, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 17
(Bohdan Warchal, 1930 – 2000, huslista, umelecký vedúci, Slovenský komorný orchester)

1990

ČÁRSKA, Etela: Človek – čas – hudba

Stretnutie s Petrom Ebenom a jeho skladbou Job pre organ

Rozhlas, 1990, č. 10, s. 2
(Petr Eben, 1929 – 2007, český skladateľ, Slovenský rozhlas, pokr. č. 21, s. 3)

1990

ČÁRSKA, Etela: Metamorfózy nielen o hudbe

O rozhlasovej tvorivosti

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 21, s. 15

1990

ČÁRSKA, Etela: Musicu Bohemicu sme už dávno prijali... (inc.)

MDKO – január

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 6, s. 3
(Musica Bohemica, Praha, Česká republika, komorný súbor)

1990

ČÁRSKA, Etela: Yang-Hee Yun

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1990)

1990

ČÁRSKA, Etela: Chopinovské reflexie z Varšavy

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 8
(Medzinárodná klavírna súťaž Fryderyka Chopina 1990, Varšava, Poľsko)

1990

ČÁRSKA, Etela: Wolfgang Rübsam

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 4
(Wolfgang Rübsam, nemecko-americký organista, klavirista, skladateľ, Bratislavské hudobné slávnosti 1990)

1990

ČÁRSKA, Etela: Musica aeterna – Marc Ecochard

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 5
(Marc Ecochard, stará hudba, Musica aeterna, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti 1990)

1990

ČÁRSKA, Etela: Prix Musical de Radio Brno

Rozhlas a televízia, 1990, Bratislava, roč. 51, č. 45, s. 2

1990

ČÁRSKA, Etela: Na recitáli laureáta... (inc.)

MDKO – máj

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 13, s. 3
(Michael Schönheit, nemecký organista, dirigent, koncert, máj 1990, Bratislava)

1990

ČÁRSKA, Etela: J. V. Michalko hrá Césara Francka

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 16, s. 4

1990

ČÁRSKA, Etela – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Posolstvom hudby osloviť človeka

Hovoríme so skladateľom Ivanom Hrušovským

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 32, č. 9, s. 9

1990

ČÁRSKA, Etela: Inšpiratívna atmosféra v chrámoch

J. V. Michalko a organový odkaz Césara Francka

Národná obroda, 11. 7. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 49, s. 11

1990

ČÁRSKA, Etela: Spoza pracovného stola

Rozhlas, 1990, Bratislava, roč. 8, č. 2
(Richard Rybarič, 1930 – 1989, slovenský muzikológ, Jana Lengová, nar. 1952, slovenská muzikologička, Československý rozhlas, Bratislava)

1990

ČÁRSKA, Etela: Zaujala aj chrámová hudba

Umelecké návraty na 26. ročníku BHS

Národná obroda, 20. 10. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 136, s. 10
(Bratislavské hudobné slávnosti 1990)

1990

ČÁRSKA, Etela: Renesancia nástroja a témy

Z prehliadky mladých slovenských organistov

Národná obroda, 23. 11. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 164, s. 10
(Prehliadka mladých organistov 1990, Košice)

1990

ČÁRSKA, Etela: Na prahu novej sezóny

Slovenská filharmónia v piatom decéniu

Národná obroda, 21. 11. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 162, s. 10

1990

ČÁRSKA, Etela: Ovládnu Japonci Chopina?

K Medzinárodnej súťaži klaviristov vo Varšave

Národná obroda, 8. 11. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 151, s. 10
(Medzinárodná klavírna súťaž Fryderyka Chopina 1990, Varšava, Poľsko)

1990

ČÁRSKA, Etela: Návraty k hodnotám

Národná obroda, 30. 5. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 14, s. 11

1990

ČÁRSKA, Etela: Kritériá sú nezameniteľné

Komorná hudba na BHS

Národná obroda, 2. 10. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 120, s. 3
(Bratislavské hudobné slávnosti 1990)

1990

ČÁRSKA, Etela: Hradom znie organ

Národná obroda, 5. 9. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 97, s. 10
(Dni organovej hudby 1990, Bratislava)

1990

ČÁRSKA, Etela: S menším záujmom ale peknými výsledkami

Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Slovenský denník, 8. 8. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 96 , s. 5
(Prehliadka mladých koncertných umelcov 1990, Trenčianske Teplice)

1990

ČÁRSKA, Etela: Metamorfózy prvého letného dňa

Vydarený vstup Bratislavského kultúrneho leta

Národná obroda, 3. 7. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 43, s. 11
(Kultúrne leto 1990, Bratislava)

1989

ČÁRSKA, Etela: Imrich Szabó

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 8, s. 4
(Imrich Szabó – organ, recitál, február 1989, Bratislava)

1989

ČÁRSKA, Etela: Nový organ v Klariskách

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 12, s. 4
(Ján Vladimír Michalko, nar. 1951, koncert, apríl 1989, Bratislava)

1989

ČÁRSKA, Etela: Drážďanské semináre kritiky

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 14, s. 3
(Seminár hudobných kritikov 1989, Drážďany)

1989

ČÁRSKA, Etela: 23. Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 18, s. 4

1989

kol.: Komorné koncerty

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 23, s. 7 – 9
(Bratislavské hudobné slávnosti 1989)

1989

CZAGÁNYOVÁ, Zuzana – ČÁRSKA, Etela: Stará hudba v popredí

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 23, s. 5 – 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1989)

1989

ČÁRSKA, Etela: Budapeštianske hudobné týždne

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 26, s. 8

1989

ČÁRSKA, Etela: Poznámka k Prehliadke mladých slovenských organistov

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 4
(Prehliadka mladých slovenských organistov 1988, Košice)

1989

ČÁRSKA, Etela: Na prvom mieste je zodpovednosť

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 7
(Ferdinand Klinda, nar. 1929, organ)

1989

ČÁRSKA, Etela: Kompletné organové dielo Oliviera Messiaena

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 7, s. 4
(Olivier Messiaen, 1908 – 1992, francúzsky, skladateľ, koncert, december 1988, Bratislava)

1989

ČÁRSKA, Etela – KLINDA, Ferdinand: Tá pravá domovina

Nové Slovo, 1989, Bratislava, roč. 31, č. 11, s. 13
(Klinda, Ferdinand, nar. 1929, organ)

1989

ČÁRSKA, Etela: Štyridsať rokov Slovenskej filharmónie

Nedeľná Pravda, 1989, Bratislava, roč. 22, č. 46, s. 5

1989

ČÁRSKA, Etela: Kontakt s publikom – konfrontácia so svetom

Nedeľná Pravda, 1989, Bratislava, roč. 22, č. 48, s. 5
(Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bratislava)

1989

ČÁRSKA, Etela: Hudba – fotografia – obraz

Nové Slovo, 1989, Bratislava, roč. 31, č. 51, s. 16
(Budapeštianske hudobné týždne 1989)

1989

ČÁRSKA, Etela: Pri prameni očistenia

Úspechy a perspektívy slovenského organového interpretačného umenia

Nové Slovo, 1989, Bratislava, roč. 31, č. 8, s. 14 – 15
(Interpretačná súťaž inštrumentalistov SSR 1989, Žilina)

1989

ČÁRSKA, Etela: Tvorivosť, schopnosť, konfrontácia

Prehliadka slovenského koncertného umenia

Pravda, 20. 4. 1989, Bratislava, roč. 70, č. 93, s. 5
(Prehliadka slovenského koncertného umenia 1989, Žilina)

1989

ČÁRSKA, Etela: Dni gitarovej hudby

Pravda, 28. 7. 1989, Bratislava, roč. 70, č. 176, s. 5
(Dni gitarovej hudby 1989, Bratislava)

1989

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Pravda, 18. 8. 1989, Bratislava, roč. 70, č. 194, s. 5

1988

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých organistov (23. – 27. 11. 1987)

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 3, s. 4
(Prehliadka mladých organistov 1987, Košice)

1988

ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 10, s. 3

1988

ČÁRSKA, Etela: Viacrozmernosť rozhlasového diela

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 10, s. 11

1988

ČÁRSKA, Etela: Drážďanské semináre o kritike

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 8

1988

ČÁRSKA, Etela – MICHALKO, Ján Vladimír: Ján Vladimír Michalko

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 10

1988

ČÁRSKA, Etela – WARCHAL, Bohdan: S Bohdanom Warchalom o starej hudbe a nielen o nej

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 16, s. 9
(Bohdan Warchal, 1930 – 2000, husle, umelecký vedúci, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1988

ČÁRSKA, Etela: Ôsma medzinárodná súťaž J. S. Bacha v Lipsku

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 2

1988

ČÁRSKA, Etela: Michel Corrette: Šesť koncertov pre organ a komorný orchester op. 26

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 24, s. 6
(Michel Corrette, 1707 – 1795, francúzsky skladateľ, organista, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1988

ČÁRSKA, Etela: Joseph Haydn: Koncert C dur pre violončelo a orchester

Koncert D dur pre violončelo a orchester op. 101

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 26, s. 6

1988

ČÁRSKA, Etela: Leningrad a hudba

Pravda, 9. 8. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 186, s. 5
(Medzinárodný hudobný festival 1988, Leningrad)

1988

ČÁRSKA, Etela: Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 6
(Ladislav Burlas – slovenský skladateľ)

1988

ČÁRSKA, Etela: Novinky na koncertných pódiách

Pravda, 26. 2. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 47, s. 5
(Nová slovenská hudba 1988, Bratislava)

1988

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka koncertného umenia

Pravda, 29. 4. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 100, s. 5
(Prehliadka slovenského koncertného umenia 1988, Žilina)

1988

ČÁRSKA, Etela: Hudba spoza oceánu

Pravda, 8. 7. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 159, s. 5
(Bemidji Choir, Minnesota, USA, hosťovanie, Bratislava, 1988)

1988

ČÁRSKA, Etela: Je čo zvažovať...

Prehliadka mladých koncertných umelcov

Pravda, 30. 8. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 204, s. 5
(Prehliadka mladých koncertných umelcov 1988, Trenčianske Teplice)

1988

ČÁRSKA, Etela: Čím začíname...

Z Bratislavských hudobných slávností

Pravda, 5. 10. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 235, s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1988)

1988

ČÁRSKA, Etela: Symbióza autora a interpretov

Pravda, 13. 1. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 9, s. 5
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1987

ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 4

1987

ČÁRSKA, Etela: Dominovala slovenská tvorba

Záverečné koncerty bratislavského festivalu hudby

Práca, 1987, Bratislava, roč. 42, č. 241 (14. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

1987

ČÁRSKA, Etela: Ponuka so širokým záberom

Prvé koncerty Bratislavských hudobných slávností

Práca, 1987, Bratislava, roč. 42, č. 229 (30. 9.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

1987

RÚFUS, Milan – ADAMČIAK, Milan – ČÁRSKA, Etela: Hudba poézie

Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 45
(rozhlasová relácia, Slovenský rozhlas)

1987

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých slovenských organistov

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 2
(Prehliadka mladých organistov 1986, Bratislava)

1987

ČÁRSKA, Etela: Organový koncert. 12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 6, s. 4
(Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1987)

1987

ČÁRSKA, Etela: Prvé dotyky SKO s austrálskou kultúrou

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 4
(Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1987

ČÁRSKA, Etela: Jubilant Alfréd Gabauer

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 4, s. 7

1987

ČÁRSKA, Etela: Konfrontácie

8. Reflexie o slovenskom koncertnom umení

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 3, s. 3

1987

KOVÁŘOVÁ, Anna – ČÁRSKA, Etela – BLAHYNKA, Miloslav – LAKOTOVÁ, Katarína – URSÍNYOVÁ, Terézia: Koncertné orchestre. Bratislavské hudobné slávnosti 1987

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 20, s. 3 – 4

1987

ČÁRSKA, Etela: Abonentné koncerty A. a B.

Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 21, s. 4

1987

kol.: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti 1987

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 20, s. 1 – 2

1987

ČÁRSKA, Etela: Organové matiné

Bratislavské hudobné slávnosti 1987

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 20, s. 4 – 5

1987

ČÁRSKA, Etela: Aktivizujúca súčasnosť hudobnej publicistiky

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 18, s. 1, 7

1987

ČÁRSKA, Etela: František Xaver Brixi: Šesť koncertov pre organ a komorný orchester

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 5
(František Xaver Brixi, 1732 – 1771, Ivan Sokol – organ, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1987

RÚFUS, Milan – ADAMČIAK, Milan – ČÁRSKA, Etela: Na hudbu sa spýtaj básnika

Rozhlas, 1987, Bratislava, č. 40, s. 20
(rozhlasová relácia, Slovenský rozhlas)

1987

ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 7

1987

ČÁRSKA, Etela: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 7
(Ferdinand Klinda, nar. 1929, organ)

1987

ČÁRSKA, Etela: Zaslúžilý umelec Ivan Sokol laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 11, s. 1
(Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista)

1987

ČÁRSKA, Etela: Skončila sa sezóna Slovenskej filharmónie

Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 135 (12. 6.), s. 5

1987

ČÁRSKA, Etela: Mládežnícky orchester Gustava Mahlera v Bratislave

Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 104 (6. 5.), s. 5

1987

ČÁRSKA, Etela: Dobrá interpretačná úroveň

Po Bratislavských hudobných slávnostiach

Práca, 22. 10. 1987, Bratislava, roč. 42, č. 248, s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

1987

ČÁRSKA, Etela: Dni gitarovej hudby

Pravda, 16. 7. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 164, s. 5
(Dni gitarovej hudby 1987, Bratislava)

1987

ČÁRSKA, Etela: Warchalovci po novom

Z koncertného života

Pravda, 27. 3. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 72, s. 5
(Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1987

ČÁRSKA, Etela: Mladí hrali mladým

Po košickej prehliadke začínajúcich umelcov

Pravda, 8. 12. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 288, s. 5
(Prehliadka mladých slovenských organistov 1987, Košice)

1987

ČÁRSKA, Etela: Slovenská hudba udáva tón BHS

Pravda, 7. 10. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 235, s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

1987

ČÁRSKA, Etela: Umelecká a spoločenská zodpovednosť tvorcu

Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 187 (12. 8.), s. 5
(Milan Novák, nar. 1927, slovenský skladateľ)

1987

ČÁRSKA, Etela: Mladé talenty v Klariskách

Z koncertného života

Pravda, 31. 7. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 177, s. 5
(Marián Pivka – klavír)

1987

KAMRLOVÁ, Eva – ČÁRSKA, Etela: Výchova hudbou k hudbe

Pravda, 24. 7. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 171, s. 5

1987

ČÁRSKA, Etela: Renesancia štvorručného klavíra

Pravda, 22. 7. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 169, s. 5
(Marián Lapšanský – klavír, Zuzana Paulechová – klavír)

1987

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka koncertného umenia

Pravda, 24. 4. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 95, s. 5
(Prehliadka slovenského koncertného umenia 1987, Žilina)

1987

ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby v Bratislave

Pravda, 8. 9. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 210, s. 5
(Dni organovej hudby 1987, Bratislava)

1987

ČÁRSKA, Etela: Z pódia Slovenskej filharmónie

Pravda, 10. 3. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 57, s. 5
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1987

ČÁRSKA, Etela: Hodnoty tvorby Ivana Hrušovského

Práca, 25. 2. 1987, Bratislava, roč. 42, č. 46, s. 6
(Ivan Hrušovský, 1927 – 2001, slovenský skladateľ)

1987

ČÁRSKA, Etela: Organ zaujíma poslucháčov

Prehliadka mladých slovenských organistov

Pravda, 27. 1. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 21, s. 5
(Prehliadka mladých organistov 1987, Bratislava)

1987

ČÁRSKA, Etela: Olivier Messiaen v Bratislave

Pravda, 23. 12. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 301, s. 5

1987

ČÁRSKA, Etela: Dôstojný príspevok k oslavám

Symfonický orchester Československého rozhlasu k výročiu Októbra

Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 273 (20. 11.), s. 5

1987

ČÁRSKA, Etela: Dobrá kvalita vzbudzuje záujem

Pravda, 13. 10. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 240, s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

1987

ČÁRSKA, Etela: Komorná hudba na festivale

Pravda, 1. 10. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 230, s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

1987

KLINDA, Ferdinand – ČÁRSKA, Etela: Organové umenie u nás a vo svete

Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 218 (17. 9.), s. 5
(Ferdinand Klinda, nar. 1929, organ)

1987

WARCHAL, Bohdan – ČÁRSKA, Etela: Reprezentanti slovenskej kultúry

Po turné warchalovcov v USA a v Austrálii

Práca, 28. 2. 1987, Bratislava, roč. 42, č. 48, s. 6
(Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1986

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka slovenského koncertného umenia v Žiline

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 9, s. 1, 3

1986

ČÁRSKA, Etela: Festival vrcholí organom

Z koncertov na Bratislavských hudobných slávnostiach

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 236 (7. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1986)

1986

ČÁRSKA, Etela: Ako osloviť hudbou

So zaslúžilým umelcom Petrom Michalicom

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 204 (30. 8.), s. 6
(Peter Michalica – husle)

1986

ČÁRSKA, Etela: Kvalitné zázemie

Prehliadka koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 195 (20. 8.), s. 6
(Prehliadka mladých koncertných umelcov 1986, Trenčianske Teplice)

1986

ČÁRSKA, Etela: Mesto dýchalo hudbou

Niekoľko postrehov z festivalu Pražská jar

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 128 (3. 6.), s. 6

1986

ČÁRSKA, Etela: Huslista Peter Michalica

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 10, s. 3

1986

ČÁRSKA, Etela: Organový koncert

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 5, s. 5
(Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1986)

1986

ČÁRSKA, Etela: Dvadsaťpäť rokov úspechov Slovenského komorného orchestra

Poslovia umenia svojej zeme

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 2, s. 1

1986

ČÁRSKA, Etela: Händlove slávnosti 1986

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 14, s. 6
(Händelfertspiele 1986, Halle)

1986

ČÁRSKA, Etela: Pražská jar 1986

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 3

1986

ČÁRSKA, Etela: Trinásta prehliadka mladých organistov

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 2
(Prehliadka mladých organistov, 1985, Košice)

1986

ČÁRSKA, Etela: No nedaj zabudnúť...

Umelecká kompozícia venovaná SNP

Rozhlas, 1986, Bratislava, č. 35, s. 2
(Československý rozhlas, Bratislava)

1986

ČÁRSKA, Etela: Perspektívou je mladosť

Po Bratislavských hudobných slávnostiach

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 242 (14. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1986)

1986

ČÁRSKA, Etela: Mierové posolstvo umenia

Po Bratislavských hudobných slávnostiach II

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 243 (15. 10.), s. 6

1986

ČÁRSKA, Etela: Komorné koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 42 (19. 2.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1986)

1986

ČÁRSKA, Etela: Profesionalizmus súboru Musica aeterna

Z koncertného života

Pravda, 5. 2. 1986, Bratislava, roč. 67, č. 30, s. 5

1986

ČÁRSKA, Etela: Naše umenie presvedčilo

Úspech slovenskej filharmónie v Japonsku

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 42 (19. 2.), s. 6

1986

ČÁRSKA, Etela: Finále kultúrneho leta

Dni organovej hudby v Bratislave

Práca, 26. 8. 1986, Bratislava, roč. 41, č. 200, s. 6

1986

ČÁRSKA, Etela: Komorné koncerty v Klariskách

Pravda, 22. 7. 1986, Bratislava, roč. 67, č. 170, s. 5

1986

ČÁRSKA, Etela: Johann Sebastian Bach: Suity pre orchester

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 23, s. 5
(1 gramofónová platňa, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1986

ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia otvorila novú sezónu

Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 266 (11. 11.), s. 5

1986

ČÁRSKA, Etela: Popularitou komorných koncertov

Bratislavské hudobné slávnosti v pozornosti kultúrnej verejnosti

Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 232 (2. 10.), s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1986)

1986

ČÁRSKA, Etela: Podmaňujúca sila hudby

Svetový mládežnícky orchester účinkoval v Bratislave

Pravda, 7. 8. 1986, Bratislava, roč. 67, č. 184, s. 5
(Mládežnícky orchester Európskeho spoločenstva (ECYO)

1986

ČÁRSKA, Etela: Reprezentatívne zázemie

Prehliadka slovenského koncertného umenia

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 94 (22. 4.), s. 6
(Prehliadka slovenského koncertného umenia 1986, Žilina)

1986

ČÁRSKA, Etela: Život oddaný hudbe

Slovenský komorný orchester jubiluje

Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 63 (15. 3.), s. 6

1985

ČÁRSKA, Etela: V znamení mladosti

Po Bratislavských hudobných slávnostiach

Práca, 1985, Bratislava, roč. 40, č. 247 (19. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1985)

1985

ČÁRSKA, Etela: Zaslúžilý umelec Miloš Jurkovič

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 10, s. 7
(Miloš Jurkovič – flauta)

1985

ČÁRSKA, Etela: Rozhlas – šíriteľ hudobných hodnôt

Cesty za Kruhmi priateľov hudby na Slovensku

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 12, s. 4
(Československý rozhlas, Bratislava)

1985

ČÁRSKA, Etela: Zborové koncerty

Bratislavské hudobné slávnosti 1985

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 21, s. 8

1985

KRÁK, Egon – BERGER, Igor – URSÍNYOVÁ, Terézia – ČÁRSKA, Etela – KOVÁŘOVÁ, Anna – KYSELOVÁ, Eleonóra – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Komorné koncerty

Bratislavské hudobné slávnosti 1985

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 21, s. 3 – 5, 8

1985

ČÁRSKA, Etela: Jedenásta medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 23, s. 6
(Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, 1985, Varšava, Poľsko)

1985

ČÁRSKA, Etela: Antonio Vivaldi: Šesť inštrumentálnych koncertov, op. 10

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 3, s. 5
(Antonio Vivaldi, 1678 – 1741, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1985

ČÁRSKA, Etela: António Vivaldi: Koncerty pre violončelo a sláčikový orchester

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 4, s. 5
(Antonio Vivaldi, 1678 – 1741, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1985

ČÁRSKA, Etela: Dvanásta prehliadka mladých organistov

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 5, s. 2
(Prehliadka mladých organistov 1985, Bratislava)

1985

ČÁRSKA, Etela: Jubilantka Irma Skuhrová

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 7
(Irma Skuhrová, 1925 – 2005, slovenská organistka)

1985

ČÁRSKA, Etela – KAMRLOVÁ, Eva: Dni organovej hudby

Bratislavské kultúrne leto 1985

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 19, s. 5

1985

ČÁRSKA, Etela: Skvelá ukážka zborového umenia

Hostia Dní kultúry ZSSR v ČSSR

Práca, 1985, Bratislava, roč. 40, č. 275 (21. 11.), s. 6
(Akademický veľký zbor ústrednej televízie a všezväzového rozhlasu, Moskva)

1985

ČÁRSKA, Etela: Operný dirigent a skladateľ

Pravda, 13. 7. 1985, Bratislava, roč. 66, č. 163, s. 3
(Tibor Frešo, 1918 – 1987, slovenský skladateľ)

1985

ČÁRSKA, Etela: Diela rezonujúce s dneškom

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1985

Práca, 1985, Bratislava, roč. 40, č. 43 (30. 2.), s. 6

1985

ČÁRSKA, Etela: Dynamický pulz hudby

V Trenčianskych Tepliciach sa predstavili mladé talenty

Práca, 10. 8. 1985, Bratislava, roč. 40, č. 187, s. 6

1985

ČÁRSKA, Etela: Dni gitarovej hudby obohatili Kultúrne leto

Pravda, 16. 7. 1985, Bratislava, roč. 66, č. 165, s. 5
(Dni gitarovej hudby 1985, Bratislava)

1985

ČÁRSKA, Etela: Vianoce majstrov

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 23, s. 6
(1 gramofónová platňa)

1985

ČÁRSKA, Etela: Mladí v popredí

Prehliadka slovenského koncertného umenia v Žiline

Práca, 16. 4. 1985, Bratislava, roč. 40, č. 89, s. 6
(Prehliadka slovenského koncertného umenia 1985, Žilina)

1985

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka symfonických telies

Bratislavské hudobné slávnosti v druhej polovici

Pravda, 1985, Bratislava, roč. 66, č. 238 (9. 10.), s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1985)

1985

ČÁRSKA, Etela: Inšpirujúce umenie tvorcov

Bratislavské hudobné slávnosti v pozornosti publika

Pravda, 1985, Bratislava, roč. 66, č. 232 (2. 10.), s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1985)

1985

ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

Pravda, 1985, Bratislava, roč. 66, č. 209 (5. 9.), s. 5
(Dni organovej hudby 1985, Bratislava)

1984

ČÁRSKA, Etela: Jiří Pilka: Zaostrené na hudbu [recenzia knihy]

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 16, s. 4
(Jiří Pilka, nar. 1930, český muzikológ)

1984

ČÁRSKA, Etela: Odkrývanie zakliatych krás

Predstavujeme nových zaslúžilých umelcov

Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 111 (12. 5.), s. 6
(Ilja Zeljenka – slovenský skladateľ)

1984

ALBRECHT, Ján – ČÁRSKA, Etela: Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť

Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 4 – 5

1984

ČÁRSKA, Etela: Siedma medzinárodná súťaž J. S. Bacha v Lipsku

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 16, s. 6
(Medzinárodná interpretačná súťaž J. S. Bacha 1984)

1984

ČÁRSKA, Etela: Varnianske leto 1984

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 18, s. 6

1984

ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 19, s. 7
(Dni organovej hudby 1984, Bratislava)

1984

BERGER, Igor – ČÁRSKA, Etela – KOVÁŘOVÁ, Anna – ČÍŽIK, Vladimír – FŐLDEŠOVÁ, Marta – POLAKOVIČOVÁ, Viera – VAJDA, Igor: Komorné súbory a recitály

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 21, s. 4 – 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1984)

1984

BERGER, Igor – ČÁRSKA, Etela – POLAKOVIČOVÁ, Viera: Komorné koncerty. Komorné orchestre

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 21, s. 4
(Bratislavské hudobné slávnosti 1984)

1984

ČÁRSKA, Etela: Jedenásta organová prehliadka mladých v Košiciach

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 3, s. 2
(Prehliadka mladých slovenských organistov, 1983, Košice)

1984

ČÁRSKA, Etela: Úspechy v širokom spektre

Na záver 35. sezóny v Slovenskej filharmónii

Nové Slovo, 1984, Bratislava, roč. 26, č. 28

1984

ČÁRSKA, Etela: Za leskom veľkých telies

Nové Slovo, 1984, Bratislava, roč. 26, č. 43
(Bratislavské hudobné slávnosti, 1984)

1984

ČÁRSKA, Etela: Pódium ožilo mladosťou

Z koncertov Bratislavských hudobných slávností

Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 242 (12. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti, 1984)

1984

ČÁRSKA, Etela: Fantazijný rozlet a umelecká zdieľnosť

Na margo prehliadky mladých slovenských organistov

Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 14 (17. 1.), s. 6
(Prehliadka mladých slovenských organistov, 1983, Košice)

1984

ČÁRSKA, Etela: Dirigent, skladateľ, pedagóg

Rad práce národnému umelcovi Ladislavovi Holoubkovi

Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 141 (16. 6.), s. 6

1984

ČÁRSKA, Etela: Za národným umelcom Alexandrom Moyzesom

Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 278 (23. 11.), s. 6
(Alexander Moyzes – slovenský skladateľ)

1984

ČÁRSKA, Etela: Nespokojnosť je motorom myslenia

Všestrannosť umelca – organistu F. Klindu

Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 62 (13. 3.), s. 6

1984

ČÁRSKA, Etela – KLINDA, Ferdinand: O prednese organovej hudby

Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 115 (17. 5.), s. 5

1984

ČÁRSKA, Etela: Dni gitarovej hudby neuspokojili

Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 180 (1. 8.), s. 5
(Dni gitarovej hudby 1984, Bratislava)

1984

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka slovenského koncertného umenia

Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 88 (12. 4.), s. 5
(Prehliadka slovenského koncertného umenia 1984, Žilina)

1984

ČÁRSKA, Etela: Najnavštevovanejšie podujatie

Dni organovej hudby na Bratislavskom hrade

Práca, 4. 9. 1984, Bratislava, roč. 39, č. 209, s. 6
(Dni organovej hudby, 1984, Bratislava)

1984

ČÁRSKA, Etela: Konfrontácia domácej i svetovej tvorby

Po Bratislavských hudobných slávnostiach

Práca, 20. 10. 1984, Bratislava, roč. 39, č. 249, s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti, 1984)

1984

ČÁRSKA, Etela: Folklór – nevysychajúci zdroj inšpirácie

Jubileum národného umelca Dezidera Kardoša

Práca, 22. 12. 1984, Bratislava, roč. 39, č. 303, s. 6
(Dezider Kardoš, 1914 – 1991, slovenský skladateľ)

1984

ČÁRSKA, Etela: Gramorecenzie

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 11, s. 5
(Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty 3, gramofónová nahrávka)

1983

ONDRUŠOVÁ-VICTORÍNOVÁ, Herta – ČÁRSKA, Etela: Hudba v ateliéri

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 3
(Herta Ondrušová-Victorinová, 1912 – 1999, akademická maliarka)

1983

ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

Kultúrne leto 1983

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 19, s. 1, 4

1983

ČÁRSKA, Etela: Desiata prehliadka mladých slovenských organistov

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 2, s. 2

1983

KOVÁŘOVÁ, Anna – ČÁRSKA, Etela: Komorné koncerty. Komorné orchestre

Bratislavské hudobné slávnosti 1983

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 21, s. 5

1983

ČÁRSKA, Etela: Interpretačná súťaž slovenských organistov

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 24, s. 5
(Interpretačná súťaž slovenských organistov 1983, Piešťany)

1983

ČÁRSKA, Etela: Silná generácia talentov

Prvá Interpretačná súťaž slovenských organistov

Práca, 19. 11. 1983, Bratislava, roč. 38, č. 274, s. 6
(Interpretačná súťaž SSR 1983, Piešťany)

1983

ČÁRSKA, Etela: Ovácie za umelecký zážitok

Prvé koncerty na BHS ’83

Práca, 1983, Bratislava, roč. 38, č. 234 (4. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1983)

1983

ČÁRSKA, Etela: Komorná hudba dominuje

Bratislavské hudobné slávnosti 1983

Práca, 14. 10. 1983, Bratislava, roč. 38, č. 243, s. 6

1983

ČÁRSKA, Etela: Komorné koncerty

Bratislavské hudobné slávnosti 1983

Pravda, 21. 10. 1983, Bratislava, roč. 64, č. 249, s. 5

1983

ČÁRSKA, Etela: Koncerty prvého týždňa: Bratislavské hudobné slávnosti 1983

Práca, 1983, Bratislava, roč. 38, č. 240 (11. 10.), s. 6

1983

ČÁRSKA, Etela: Pofestivalové úvahy

Bratislavské hudobné slávnosti ’83

Práca, 1983, Bratislava, roč. 38, č. 250 (22. 10.), s. 6

1983

ČÁRSKA, Etela: Záver festivalu

Bratislavské hudobné slávnosti 1983

Práca, 1983, Bratislava, roč. 38, č. 246 (18. 10.), s. 6

1982

ČÁRSKA, Etela: Hrá Peter Michalica...

Laureát Národnej ceny SSR

Práca, 1982, Bratislava, roč. 37, č. 204 (28. 8.), s. 6
(Peter Michalica, nar. 1945, husle)

1982

ČÁRSKA, Etela – BERGER, Igor – URSÍNYOVÁ, Terézia – PODRACKÝ, Igor: Komorné koncerty

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 21, s. 1 – 2
(Bratislavské hudobné slávnosti 1982)

1982

ČÁRSKA, Etela – ONDRUŠOVÁ-VICTORINOVÁ, Herta: Umelecké pravdy maliarky

Významné jubileum H. Ondrušovej-Victorinovej

Práca, 19. 10. 1982, Bratislava, roč. 37, č. 248, s. 7
(Herta Ondrušová-Victorinová, 1912 – 1999)

1981

ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

(27. 3. 1981)

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 8, s. 4
(Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1981

ČÁRSKA, Etela: Daniela Rusóová

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 12, s. 7
(Daniela Varínska, nar. 1946, klavír)

1981

ČÁRSKA, Etela: Život, ktorý písala hudba

K 75. narodeninám zaslúžilého umelca dr. Ľudovíta Rajtera

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 15, s. 4
(Ľudovít Rajter, 1906 – 2000, dirigent)

1981

ČÁRSKA, Etela: Lipské komorné trio

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 22, s. 6

1981

ČÁRSKA, Etela: Dva nevšedné umelecké zážitky

Z bratislavského hudobného života

Práca, 1981, Bratislava, roč. 36, č. 125 (29. 5.), s. 6
(Daniela Varínska, nar. 1946, klavír)

1981

ČÁRSKA, Etela: Tvorca českej národnej hudby

140. výročie narodenia Antonína Dvořáka

Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 213 (9. 9.), s. 5

1981

ČÁRSKA, Etela: Viedla mladá generácia

Prehliadka slovenského koncertného umenia ’81

Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 227 (25. 9.), s. 5

1981

ČÁRSKA, Etela: Po kultúrnom lete 1981

Nad hudobnými podujatiami

Pravda, 11. 9. 1981, Bratislava, roč. 62, č. 215, s. 5

1981

ČÁRSKA, Etela: Ocenenie dirigenta

Ondrej Lenárd zaslúžilým umelcom

Nové Slovo, 1981, Bratislava, roč. 23, č. 20, s. 15
(Ondrej Lenárd – dirigent)

1980

ČÁRSKA, Etela: Hudba v lete

Tóny kultúrneho leta v Bratislave

Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 38, s. 17
(Kultúrne leto 1980, Bratislava)

1980

ČÁRSKA, Etela: Poľský komorný orchester a Komorný orchester festivalu Brescia-Bergamo

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 21, s. 4

1980

ČÁRSKA, Etela: Deller Consort Londýn

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 22, s. 2

1980

WARCHAL, Bohdan – ČÁRSKA, Etela: Zostáva predovšetkým huslistom

Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 24, s. 13
(Bohdan Warchal, 1930 – 2000, husle, umelecký vedúci, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1980

ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

Kultúrne leto 1980

Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 31, s. 17

1980

ČÁRSKA, Etela: Orchester z éteru

Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 35, s. 4 – 5
(Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bratislava)

1980

ČÁRSKA, Etela: Klavirista premyslenej koncepcie

Peter Toperczer laureátom Štátnej ceny Klementa Gottwalda

Práca, 1980, Bratislava, roč. 35, č. 103 (1. 5.), s. 6

1980

ČÁRSKA, Etela: Návraty do sveta fantázie

Život, 1980, Bratislava, roč. 30, č. 28, s. 31 – 33

1980

ČÁRSKA, Etela: Bohaté umelecké zážitky

Na okraj hudobného festivalu

Práca, 1980, Bratislava, roč. 35, č. 238 (8. 10.), s. 6

1980

ČÁRSKA, Etela: V popredí hudba 20. storočia

O Bratislavských hudobných slávnostiach ’80

Práca, 1980, Bratislava, roč. 35, č. 253 (25. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1980)

1980

ČÁRSKA, Etela: V pozornosti mladých

Dni gitarovej hudby v Bratislave

Pravda, 1980, Bratislava, roč. 61, č. 192 (15. 8.), s. 5

1980

ČÁRSKA, Etela: S husľami na srdci

Bohdan Warchal 50-ročný

Práca, 26. 1. 1980, Bratislava, roč. 35, č. 22, s. 6
(Bohdan Warchal, 1930 – 2000, husle, umelecký vedúci, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1980

ČÁRSKA, Etela: Recitál Evy Kamrlovej

Z bratislavského hudobného života

Práca, 9. 12. 1980, Bratislava, roč. 35, č. 291, s. 6
(Eva Kamrlová, nar. 1942, slovenská organistka)

1980

ČÁRSKA, Etela: Konfrontácia tvorby a interpretácie

Mladé pódium v Karlových Varoch

Práca, 1980, Bratislava, roč. 35, č. 210 (5. 9.), s. 6
(Karlovarské mladé pódium 1980)

1979

ČÁRSKA, Etela: Konfrontácia umeleckých škôl

54. Bachov festival na BHS ’79 v Bratislave

Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 47 (22. 11.), s. 16
(Bachov festival 1979, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

1979

ČÁRSKA, Etela: Moderna kontra klasika

Siegfried Matthus a Joseph Haydn na ostatnom abonentnom koncerte SF

Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 25 (5. 2.), s. 5

1979

ČÁRSKA, Etela: Široká paleta prístupu

Komorné koncerty záverečných dní BHS ’79

Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 208 (23. 10.), s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

1979

ČÁRSKA, Etela: Tribúna nad priemerom

Recenzujeme V. ročník koncertnej MTMI (UNESCO)

Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 202 (15. 10.), s. 5
(Medzinárodná tribúna mladých interpretov, Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

1979

ČÁRSKA, Etela: Šéfdirigent s príkladnou pracovitosťou (Zdeněk Macháček)

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 110 (12. 5.), s. 6
(Zdeněk Macháček, 1928 – 2017, dirigent)

1979

ČÁRSKA, Etela: Výnimočné talenty

Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 200 (11. 10.), s. 5
(Medzinárodná tribúna mladých interpretov, Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

1979

ČÁRSKA, Etela: Oddanosť hudbe (Ján Albrecht)

Jubilujúci Ján Albrecht

Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 2 (11. 1.), s. 21
(Ján Albrecht, 1919 – 1996, husle, viola, stará hudba)

1979

ČÁRSKA, Etela: Na Hrade znel organ

Dni organovej hudby na Kultúrnom lete ’79

Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 31 (2. 8.), s. 20

1979

ČÁRSKA, Etela: Podnety mladých interpretov

Zamyslenie sa nad uplynulou jubilejnou sezónou SF

Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 30 (26. 7.), s. 20
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1979

ČÁRSKA, Etela: Kvalita na koncertoch

Druhý festivalový týždeň Pražskej jari

Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 23 (7. 6.), s. 17
(Pražské jaro 1979)

1979

ČÁRSKA, Etela: Vyznáva sa hudbou

Ivan Sokol zaslúžilým umelcom

Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 19 (10. 5.), s. 16
(Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista)

1979

ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

(1. a 2. februára 1979)

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 5, s. 4
(Lubomír Mátl – dirigent, zbormajster, Slovenský filharmonický zbor)

1979

ČÁRSKA, Etela: Organ a kvarteto

Hodnotný koncert pre hudobnú mládež

Večer, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 30 (22. 2.), s. 2

1979

ČÁRSKA, Etela: 54. Bachov festival

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 22 (26. 11.), s. 2 – 3
(Bachov festival 1979, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

1979

ČÁRSKA, Etela: Interpret širokého záberu (Ivan Sokol)

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 110 (12. 5.), s. 6
(Ivan Sokol – slovenský organista)

1979

ČÁRSKA, Etela: Tvorca slovenského interpretačného štýlu (Ladislav Slovák)

Národný umelec Ladislav Slovák 60-ročný

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 214 (11. 9.), s. 6

1979

ČÁRSKA, Etela: Triumf sezóny

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 142 (19. 6.), s. 6
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1979

ČÁRSKA, Etela: Jedinečné umelecké zážitky

Po Bratislavských hudobných slávnostiach ’79

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 254 (27. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

1979

ČÁRSKA, Etela: Dni organovej a gitarovej hudby

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 169 (20. 7.), s. 6

1979

ČÁRSKA, Etela – ALBRECHT, Ján: Dom plný tónov

S Jánom Albrechtom o hudobnej tradícii Bratislavy

Práca, 13. 1. 1979, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 6

1979

ČÁRSKA, Etela: Dva pohľady na Poulenca

Z bratislavského hudobného života

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 82 (6. 4.), s. 6
(Slovenská filharmónia, Bratislava, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák, slovenský dirigent)

1979

ČÁRSKA, Etela: Pozoruhodné sólistické výkony

Z bratislavského hudobného života

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 56 (7. 3.), s. 6
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1979

ČÁRSKA, Etela: Overovanie kvalít

Po prehliadke slovenského koncertného umenia v Žiline

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 286 (4. 12.), s. 6

1979

ČÁRSKA, Etela: Život zasvätený Lúčnici

Zaslúžilý umelec Štefan Klimo 60-ročný

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 258 (1. 11.), s. 6
(Štefan Klimo, 1919 – 2000, zbormajster, dirigent)

1979

ČÁRSKA, Etela: Otvárací koncert v jubilejnej sezóne

Symfonický orchester Československého rozhlasu päťdesiatročný

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 62 (14. 3.), s. 6

1979

ČÁRSKA, Etela: Hudobné a interpretačné vrcholy

Z Bratislavských hudobných slávností

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 247 (19. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

1979

ČÁRSKA, Etela: V komornom ladení

Vynikajúca reprezentácia mladých na BHS

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 241 (12. 10.), s. 6
(Medzinárodná tribúna mladých interpretov 1979, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

1979

ČÁRSKA, Etela: Slávnosti hudby sa začali

Otváracie koncerty 15. ročníka BHS

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 238 (9. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

1979

ČÁRSKA, Etela: Silná garnitúra spevákov

Mladí koncertní umelci v Trenčianskych Tepliciach

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 192 (16. 8.), s. 5

1979

ČÁRSKA, Etela: Nádeje interpretačného umenia

Mladí koncertní umelci v Trenčianskych Tepliciach

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 191 (15. 8.), s. 6

1979

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka talentov

Mladí koncertní umelci v Trenčianskych Tepliciach

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 190 (14. 8.), s. 6

1979

ČÁRSKA, Etela: Hudba zvučala v kúpeľoch

Po 24. ročníku Piešťanského festivalu

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 179 (1. 8.), s. 6

1979

ČÁRSKA, Etela: Päť nových laureátov

BHS v znamení Medzinárodnej tribúny mladých interpretov

Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 244 (16. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1979, Interpódium 1979, Bratislava)

1978

ČÁRSKA, Etela: Musica Antiqua Europae Orientalis

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 20 (23. 10.), s. 6

1978

ČÁRSKA, Etela: Recitál Ferdinanda Klindu

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 5 (13. 3.), s. 4
(Ferdinand Klinda, nar. 1929, organ)

1978

ČÁRSKA, Etela: Weimarské oslavy dvestoročnice Johanna Nepomuka Hummela

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 24 (18. 12.), s. 6
(Johann Nepomuk Hummel, 1778 – 1837, skladateľ)

1978

ČÁRSKA, Etela: Hosťujúce komorné súbory

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 23 (4. 12.), s. 4
(Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

1978

ČÁRSKA, Etela: Oslavy dvestoročnice Johanna Nepomuka Hummela

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 23 (4. 12.), s. 1
(Johann Nepomuk Hummel, 1778 – 1837)

1978

URSÍNYOVÁ, Terézia: Rozhlasová žatva ´77

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 5, s. 5

1978

ČÁRSKA, Etela: Ludwig van Beethoven: Septeto Es dur, op. 20

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 18 (25. 9.), s. 5

1978

ČÁRSKA, Etela: Kultúra alebo letný maratón?

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 17 (11. 9.), s. 1, 8

1978

ČÁRSKA, Etela: Leningradská hudobná jar

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 10 (22. 5.), s. 6

1978

ČÁRSKA, Etela: Andrej Očenáš: Concertino pre flautu a sláčikový orchester

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 18 (25. 9.), s. 5
(recenzia gramofónovej platne, Andrej Očenáš, 1911 – 1995, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

1978

ČÁRSKA, Etela: Umenie a tradícia

K Dňom bulharskej kultúry v Československu

Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 18 (1. 5.), s. 15
(Dni bulharskej kultúry, 1978, Česko-Slovensko)

1978

ČÁRSKA, Etela: Aká si mi krásna, ty rodná zem moja...

Nad tvorbou národného umelca Eugena Suchoňa

Slovensko, 1978, Bratislava, roč. 2, č. 9, s. 11

1978

ČÁRSKA, Etela: Mesto znie hudbou

Začali sa Bratislavské hudobné slávnosti 1978

Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 41 (12. 10.), s. 17

1978

ČÁRSKA, Etela: Talenty na Interpódiu

Prvý vrchol tohtoročných BHS máme za sebou

Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 42, s. 14
(Bratislavské hudobné slávnosti 1978, Interpódium 1978, Bratislava, Medzinárodná tribúna mladých interpretov 1978)

1978

ČÁRSKA, Etela: Niekoľko vrcholných výkonov

Na Bratislavských hudobných slávnostiach

Práca, 1978, Bratislava, roč. 33, č. 246 (18. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

1978

ČÁRSKA, Etela: Vynorili sa úspechy aj úskalia

Skončil sa 14. ročník Bratislavských hudobných slávností

Pravda, 1978, Bratislava, roč. 59, č. 254 (27. 10.), s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

1978

ČÁRSKA, Etela: Okamžiky Bratislavských hudobných slávností

Pravda, 1978, Bratislava, roč. 59, č. 242 (13. 10.), s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

1978

ČÁRSKA, Etela: Weimarsko – bratislavské kontakty

Oslavy 200. výročia narodenia Johanna Nepomuka Hummela

Práca, 1978, Bratislava, roč. 33, č. 285 (2. 12.), s. 6
(Johann Nepomuk Hummel, 1778 – 1837, skladateľ)

1978

ČÁRSKA, Etela: Po XIV. ročníku BHS

Klady a zápory tohtoročných slávností hudby

Práca, 1978, Bratislava, roč. 33, č. 255 (28. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

1978

ČÁRSKA, Etela: Záver patril Suchoňovi

Na Bratislavských hudobných slávnostiach

Práca, 1978, Bratislava, roč. 33, č. 251 (24. 10.), s. 6
(Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

1978

ČÁRSKA, Etela: Životodarný prameň – folklór

Bartolomej Urbanec 60-ročný

Práca, 1978, Bratislava, roč. 33, č. 267 (11. 11.), s. 6
(Bartolomej Urbanec, 1918 – 1983)

1978

ČÁRSKA, Etela: Rozpaky nad legendou

Večerník, 1978, Bratislava, roč. 23, č. 93 (15. 5.), s. 5
(Symfonický orchester BBC)

1978

ČÁRSKA, Etela – KLINDA, Ferdinand: O renesancii organu

Zhovárame sa so zaslúžilým umelcom dr. Ferdinandom Klindom

Večerník, 1978, Bratislava, roč. 23, č. 107 (2. 6.), s. 6 – 7

1978

ČÁRSKA, Etela: Tlieskali lesnému rohu

Večerník, 1978, Bratislava, roč. 23, č. 52 (14. 3.), s. 5

1978

ČÁRSKA, Etela: Hudba

Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 49 (7. 12.), s. 17
(Franz Schubert – nemecký skladateľ)

1978

ČÁRSKA, Etela: Dominujúca mladosť

Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 43 (26. 10.), s. 23
(Bratislavské hudobné slávnosti, 1978, Medzinárodná tribúna mladých interpretov, 1978, Bratislava)

1978

ČÁRSKA, Etela: Vynikajúce Interpódium

Hodnotíme vystúpenie na nesúťažnej prehliadke mladých koncertných umelcov

Večerník, 1978, Bratislava, roč. 23, č. 201 (12. 10.), s. 5
(Interpódium 1978, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

1978

ČÁRSKA, Etela: Interpódium nad očakávanie

Večerník, 1978, Bratislava, roč. 23, č. 203 (16. 10.), s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1978, Interpódium 1978, Bratislava)

1977

ČÁRSKA, Etela: VI. hudobné bienále v Berlíne

Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 6, s. 6

1977

ČÁRSKA, Etela: Zrelá mladosť v hudbe

Koncert Slovenskej filharmónie, 13. a 14. januára 1977 v Bratislave, japonského dirigenta Ken Ičiro Kobajaši s klavírnym duom Pavol Kováč – Stanislav Zamborský

Nové Slovo, 1977, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 11

1977

ČÁRSKA, Etela: Gramorecenzie

Recenzia gramofónovej nahrávky organových skladieb v interpretácii Ferdinanda Klindu a Slovenského komorného orchestra

Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 5
(Ferdinand Klinda, nar. 1929, organ)

1977

ČÁRSKA, Etela: Veľký umelecký zážitok

Uvedenie opery-oratória “Kráľ Oidipus” v Slovenskej filharmónii v Bratislave

Pravda, 4. 2. 1977, Bratislava, s. 5
(Igor Fjodorovič Stravinskij, 1882 – 1971, Slovenská filharmónia, Bratislava)

1977

ČÁRSKA, Etela: Mozaika z Pražskej jari

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 13, s. 3

1976

ČÁRSKA, Etela: Iránsky dirigent u nás

Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 50, s. 19
(Farhad Mechkat – dirigent, Slovenská filharmónia, Bratislava)

1976

ČÁRSKA, Etela: Peter Michalica

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 12, s. 4
(Peter Michalica – husle)

1976

ČÁRSKA, Etela: Recitál Pavla Kováča

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 11, s. 4
(Pavol Kováč, nar. 1946, klavír)

1976

ČÁRSKA, Etela: Organový recitál Vladimíra Rusóa

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 10, s. 4

1976

ČÁRSKA, Etela: Krečinskij v realizácii sovietskych umelcov

Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 52, s. 23
(Kim Ryžov, Alexander Kolker, Nová scéna, Bratislava)

1976

ČÁRSKA, Etela: Úspech dirigenta – úspech kolektívny

Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 20, s. 8
(Viktor Málek, 1922 – 2002)

1976

ČÁRSKA, Etela: Štyri vrcholné zážitky

Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 45, s. 13
(Bratislavské hudobné slávnosti 1976)

1976

ČÁRSKA, Etela: Zápisník BHS ’76

Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 43, s. 13
(Bratislavské hudobné slávnosti 1976)

1976

ČÁRSKA, Etela: K repertoáru koncertov

Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 35, s. 19
(Československý rozhlas, Bratislava, Slovenská filharmónia, Bratislava)

1976

ČÁRSKA, Etela: Slovenská hudobná kultúra medzi dvoma zjazdami

Rozhlas, 1976, Bratislava, č. 13, s. 1 – 2

1976

ČÁRSKA, Etela: Komorné koncerty BHS

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 21, s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti, 1976)

1976

ČÁRSKA, Etela: Farebná hudba

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 12, s. 3
(Květoslava Fulierová, nar. 1932, výstavy)

1976

ČÁRSKA, Etela: Festival nevšedných kvalít

Bratislavské hudobné slávnosti vrcholom kultúrneho diania

Pravda, 15. 10. 1976, Bratislava, s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti 1976)

1976

ČÁRSKA, Etela: V plnom tvorivom zápale

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 23, s. 4
(Zdenko Mikula, 1916 – 2012, slovenský skladateľ)

1976

ČÁRSKA, Etela: Tri zo svetovej tvorby

Pravda, 11. 6. 1976, Bratislava, s. 5
(Farhad Mechkat – dirigent, Jozef Podhoranský – violončelo, Slovenská filharmónia, Bratislava)

1976

ČÁRSKA, Etela: Taktovkou kliesnil cestu ku kvalitám

Zaslúžilý umelec Dr. Ľudovít Rajter 70-ročný

Pravda, 30. 7. 1976, Bratislava, s. 5

1976

ČÁRSKA, Etela: Tvorca slovenskej hudby

Národný umelec Alexander Moyzes sa dožíva 70 rokov

Pravda, 4. 9. 1976, Bratislava, s. 5
(Alexander Moyzes, 1906 – 1984, slovenský skladateľ)

1976

ČÁRSKA, Etela: Interpódium mladosti a talentu

Bratislavské hudobné slávnosti prehliadkou mladých umelcov

Pravda, 27. 10. 1976, Bratislava, s. 5

1976

ČÁRSKA, Etela: Recitál Stanislava Zamborského

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 5, s. 4
(Stanislav Zamborský, nar. 1946, klavír)

1976

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých organistov

Pravda, 29. 12. 1976, Bratislava, s. 5
(Prehliadka mladých organistov 1976, Bratislava)

1976

ČÁRSKA, Etela: Hudba ako životné poslanie

Smena, 28. 7. 1976, Bratislava, s. 6
(Ľudovít Rajter, 1906 – 2000, slovenský dirigent)

1976

ČÁRSKA, Etela: Koncert hlbokého zážitku

Pravda, 16. 7. 1976, Bratislava, s. 5
(Pavol Kováč, nar. 1946, klavír, Peter Michalica, nar. 1945, husle)

1976

ČÁRSKA, Etela: Nevyhranené umenie taktovky

Pravda, 26. 5. 1976, Bratislava, s. 5
(Československý rozhlas, Bratislava, Symfonický orchester)

1976

ČÁRSKA, Etela: Vysoké interpretačné majstrovstvo

Práca, 25. 5. 1976, Bratislava, s. 6
(Leningradskaja gosudarstvennaja filarmonija, Symfonický orchester, Bratislava)

1976

ČÁRSKA, Etela: Absencia slovenskej tvorby

Pravda, 7. 5. 1976, Bratislava, s. 5
(Vladimír Rusó, organ, Erika Háhnová, organ, Gréta Hrdá, husle, Ľudovít Mercinger, klavír)

1976

ČÁRSKA, Etela: Konfrontácia umeleckých kvalít

Pravda, 7. 4. 1976, Bratislava, s. 5
(Československý rozhlas, Bratislava, Symfonický orchester)

1976

ČÁRSKA, Etela: Richterova interpretácia Bacha

Práca, 16. 3. 1976, Bratislava, s. 6
(Karl Richter, 1926 – 1981, Slovenská filharmónia, Bratislava)

1976

ČÁRSKA, Etela: Tvorivý vklad interpretov

Sovietsky huslista Vladimir Spivakov opäť hosťom Bratislavy

Práca, 28. 2. 1976, Bratislava, s. 6

1976

ČÁRSKA, Etela: Nezabúda sa na domácu tvorbu

Z koncertného života v hlavnom meste Slovenska

Pravda, 18. 2. 1976, Bratislava, s. 5

1976

ČÁRSKA, Etela: Dominovali komorné koncerty

Z hudobného života Bratislavy

Práca, 6. 2. 1976, Bratislava, s. 5

1975

ČÁRSKA, Etela: Stradivari

Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 1975, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Bratislava, roč. 10, č. 6, s. 55 – 57

1975

ČÁRSKA, Etela: Na záhorácku nôtu

Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 1975, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Bratislava, roč. 10, č. 3, s. 67 – 68

1975

ČÁRSKA, Etela: Monografia hudobníka

Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 1975, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Bratislava, roč. 10, č. 2, s. 68 – 69

1974

ČÁRSKA, Etela – PODRACKÝ, Igor: Komorné orchestre na BHS ’74

Hudobný život, 1974, Bratislava, roč. 6, č. 21, s. 4
(Bratislavské hudobné slávnosti, 1974, Bratislava)

1974

ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

Koncerty v novembri a decembri 1973

Hudobný život, 1974, Bratislava, roč. 6, č. 2, s. 4
(Slovenská filharmónia, Bratislava)

1974

ČÁRSKA, Etela: Zneli staré nástroje

Večerník, 15. 10. 1974, Bratislava, s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti, 1974, Bratislava)

1974

ČÁRSKA, Etela – MÁLEK, Viktor: Renesancia starej hudby

Práca, 23. 3. 1974, Bratislava, s. 6
(Viktor Málek, 1922 – 2002, dirigent)

1974

ČÁRSKA, Etela: Predchodca hudobného romantizmu

Práca, 16. 4. 1974, Bratislava, s. 4
(Václav Jan Tomášek, 1774 – 1850, český skladateľ)

1974

ČÁRSKA, Etela: Nežnosť rozihrala klávesy

Večerník, 12. 5. 1974, Bratislava, s. 5
(Tatiana Lenková – klavír)

1974

ČÁRSKA, Etela: Dážď neuškodil koncertu

Večerník, 10. 7. 1974, Bratislava, s. 5
(Musica aeterna, Bratislava)

1974

ČÁRSKA, Etela: Orchester s visačkou kvality

Večerník, 7. 10. 1974, Bratislava, s. 5

1974

ČÁRSKA, Etela: Vychádza z ľudovej melodiky

Večerník, 22. 10. 1974, Bratislava, s. 5
(Bratislavské hudobné slávnosti, 1974, Bratislava)

1974

NOVÁČEK, Zdenko: Rozhlasová hudobná žatva

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 4, s. 1

1973

ČÁRSKA, Etela – KAMRLOVÁ, Eva: Predstavuje sa Eva Kamrlová

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 6, s. 2
(Eva Kamrlová, nar. 1942, slovenská organistka)

1973

ČÁRSKA, Etela – WARCHAL, Bohdan: Americké turné SKO

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 24, s. 1 – 3
(Slovenský komorný orchester)

1969

ČÁRSKA, Etela: Leoš Janáček et Musica Europaea

Slovenská hudba, 1969, Bratislava, roč. 13, č. 1, s. 43 – 44

1969

ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť – počúvajte a vnímajte

Hudobný život, 1969, Bratislava, roč. 1, č. 23 – 24, s. 9

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2006

  ČÁRSKA, Etela: Slovak Historic Organs: Ján Vladimír Michalko

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 37
  (Ján Vladimír Michalko, nar. 1951, Slovak Historic Organs, nahrávka CD)

 • 2005

  ČÁRSKA, Etela: Franz Liszt: Organ Works

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 50
  (Imrich Szabó, nar. 1956, organista, Franz Liszt, 1811 – 1886, nahrávka CD)

 • 2002

  ČÁRSKA, Etela: Iné časy

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 46 – 47
  (Eva Kamrlová, nar. 1942, slovenská organistka, Iné časy, nahrávka CD)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Johann Sebastian Bach: Suity pre orchester

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 23, s. 5
  (1 gramofónová platňa, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Vianoce majstrov

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 23, s. 6
  (1 gramofónová platňa)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Jiří Pilka: Zaostrené na hudbu [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 16, s. 4
  (Jiří Pilka, nar. 1930, český muzikológ)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Gramorecenzie

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 11, s. 5
  (Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty 3, gramofónová nahrávka)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Andrej Očenáš: Concertino pre flautu a sláčikový orchester

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 18 (25. 9.), s. 5
  (recenzia gramofónovej platne, Andrej Očenáš, 1911 – 1995, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1977

  ČÁRSKA, Etela: Gramorecenzie

  Recenzia gramofónovej nahrávky organových skladieb v interpretácii Ferdinanda Klindu a Slovenského komorného orchestra

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 5
  (Ferdinand Klinda, nar. 1929, organ)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2012

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  21. ročník medzinárodného festivalu, 27. augusta – 1. septembra, Spolok koncertných umelcov

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 10, s. 8

 • 2009

  ČÁRSKA, Etela: Organové festivaly 2008

  Slovenské historické organy 2008

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 8

 • 2008

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  16. ročník, 27. júla – 1. septembra 2007, Spolok koncertných umelcov

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 1 – 2, s. 16

 • 2007

  ČÁRSKA, Etela: Organové koncerty pod Pyramídou

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 7 – 8, s. 11
  (Organové koncerty pod Pyramídou, 2007, Bratislava)

 • 2006

  ČÁRSKA, Etela: 15. ročníkov medzinárodného festivalu Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 10, s. 3

 • 2006

  ČÁRSKA, Etela: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 20
  (Emília Dzemjanová, nar. 1959, slovenská organistka)

 • 2006

  ČÁRSKA, Etela: Chopinova hudba ovládla Ďaleký východ

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 28
  (Medzinárodná klavírna súťaž Fryderyka Chopina, 2005, Varšava, Poľsko)

 • 2006

  ČÁRSKA, Etela: Bydgoszcz – križovatka východnej a západnej muzikológie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 2, s. 256 – 258
  (Musica Antiqua Europae Orientalis, 2006, Bydgoszcz, Poľsko)

 • 2006

  ČÁRSKA, Etela: Organ ako symbol európskej misie

  Pätnásť ročníkov Medzinárodného festivalu Slovenské historické organy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 2, s. 245 – 250

 • 2005

  ČÁRSKA, Etela: Hudobník s otvoreným srdcom: za organistom Ivanom Sokolom (15. 6. 1937 – 2. 8. 2005)

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 9 – 10, s. 3
  (Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista, nekrológ)

 • 2005

  ČÁRSKA, Etela: Irma Skuhrová (16. 3. 1925 – 29. 7. 2005)

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 9 – 10, s. 5
  (Irma Skuhrová, 1925 – 2005, slovenská organistka, nekrológ)

 • 2005

  ČÁRSKA, Etela: Historické organy inšpirujúce

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 12 – 13
  (Slovenské historické organy 2005)

 • 2004

  ČÁRSKA, Etela: Historické organy... bez rozhlasu

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 10, s. 19
  (Slovenské historické organy 2004)

 • 2002

  ČÁRSKA, Etela: Chvíľa na zamyslenie

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 5, s. 2
  (Terézia Ursínyová, nar. 1942, muzikológia)

 • 2002

  ČÁRSKA, Etela: Opäť organy

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 18
  (Peter Reiffers, slovenský organista, Organové koncerty pod Pyramídou 2002, Bratislava)

 • 2002

  ČÁRSKA, Etela: Duchovná rezonancia

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 20
  (Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista, Bratislavské hudobné slávnosti 2002)

 • 2002

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 27
  (Slovenské historické organy 2002)

 • 2002

  ČÁRSKA, Etela: Tichá radosť z hudby

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 2
  (Eva Kamrlová, nar. 1942, slovenská organistka)

 • 2000

  ČÁRSKA, Etela: Organové koncerty pod pyramídou...

  (november 1999 – apríl 2000)

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 6, s. 23 – 24

 • 2000

  ČÁRSKA, Etela: Slovenský komorný orchester

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 11, s. 19
  (Slovenský komorný orchester, Bratislava, koncert, 1. októbra 2000, Bratislavské hudobné slávnosti 2000)

 • 2000

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 10, s. 18
  (Slovenské historické organy 2000)

 • 2000

  ČÁRSKA, Etela: Organ v premenách času

  IX. medzinárodný festival Slovenské historické organy

  Katolícke noviny, 2000, Bratislava, roč. 115, č. 40, s. 18

 • 1999

  ČÁRSKA, Etela: Hudba svetla

  Slovenský rozhlas bodoval na Prix Italia

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 1, s. 15

 • 1998

  ČÁRSKA, Etela: Hudba pre Jozefa Malovca

  Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 43, s. 14
  (Jozef Malovec, 1933 – 1998, slovenský skladateľ)

 • 1998

  ČÁRSKA, Etela: Festival s vizitkou kvality

  Stredoeurópske koncertné umenie v Žiline

  Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 20, s. 14

 • 1997

  ČÁRSKA, Etela – EBEN, Petr: Osobnosť skladateľa približujeme aj rozhovorom, ktorý nám poskytla Etela Čárska

  Verbum, 1997, roč. 8, č. 5, s. 283 – 286
  (Petr Eben, 1929 – 2007, český skladateľ)

 • 1997

  ČÁRSKA, Etela: Rozhlas a hudba v Ravenne

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 19, s. 8
  (Prix Italia 1997, Ravenna, Ravenna festival 1997, rozhlasové hudobné programy)

 • 1997

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 18, s. 8
  (Slovenské historické organy 1997)

 • 1997

  ČÁRSKA, Etela: Ivan Sokol

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 11, s. 5
  (Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista)

 • 1997

  ČÁRSKA, Etela: Duchovno a humanizmus

  V diele Ivana Hrušovského

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 9, s. 15
  (Ivan Hrušovský, 1927 – 2001, slovenský skladateľ)

 • 1997

  ČÁRSKA, Etela: Prečo mĺknu organy?

  Z Medzinárodného festivalu Slovenské historické organy

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 38, s. 14
  (Slovenské historické organy 1997)

 • 1997

  ČÁRSKA, Etela: Slobodná suverenita mladosti

  Po 7. Stredoeurópskom festivale koncertného umenia

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 20, s. 15

 • 1996

  ČÁRSKA, Etela: Najviac prekvapila Cappella Istropolitana

  Národná obroda, 7. 5. 1996, Bratislava, roč. 7, č. 105, s. 10
  (Stredoeurópsky festival koncertného umenia 1996, Žilina)

 • 1996

  ČÁRSKA, Etela: Chopin ako ho nepoznáme

  Nový pohľad na klavírneho génia

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 6, s. 15
  (Fryderyk Chopin, 1810 – 1849, poľský skladateľ)

 • 1996

  ČÁRSKA, Etela: Perspektíva v talentoch

  6. Stredoeurópsky festival koncertného umenia Žilina 1996

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 22, s. 15

 • 1996

  ČÁRSKA, Etela: Ôsma Medzinárodná klavírna súťaž Fryderyka Chopina Varšava 1995

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 6

 • 1995

  ČÁRSKA, Etela: Štvrtý Medzinárodný festival Slovenské historické organy

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 22, s. 8
  (Slovenské historické organy 1995)

 • 1995

  ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 19, s. 3
  (Dni organovej hudby 1995, Bratislava)

 • 1995

  ČÁRSKA, Etela: Missa pro iuventute Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 18, s. 4
  (Ivan Hrušovský, 1927 – 2001, Collegium technicum, Košice, spevácky zbor, Universitas Cantat 1995, Bratislava)

 • 1995

  ČÁRSKA, Etela: Peter Michalica

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3
  (Peter Michalica – husle)

 • 1995

  ČÁRSKA, Etela: Klenoty našich chrámov

  Na margo 4. medzinárodného festivalu Slovenské historické organy

  Katolícke noviny, 1995, Bratislava, roč. 110, č. 40, s. 10

 • 1994

  ČÁRSKA, Etela: Festival v srdci Európy

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 21, s. 14 – 15
  (Stredoeurópsky festival koncertného umenia 1994, Žilina)

 • 1994

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých organistov

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 6, s. 4
  (Prehliadka mladých organistov 1993, Košice)

 • 1994

  ČÁRSKA, Etela – STRAUSS, Pavol: Hudba

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 2
  (Pavol Strauss, 1912 – 1994, slovenský lekár, filozof, prozaik, esejista, prekladateľ)

 • 1994

  ČÁRSKA, Etela: Kolínčania s barokom

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 21, s. 3
  (Musica antiqa, Kolín nad Rýnom, Nemecko, Bratislavské hudobné slávnosti 1994)

 • 1994

  ČÁRSKA, Etela: Festivalový solitér

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 21, s. 3
  (Stanislav Šurin, nar. 1971, organ, Edgar Krapp, nemecký organista, Bratislavské hudobné slávnosti 1994)

 • 1994

  ČÁRSKA, Etela: Tretí medzinárodný festival Slovenské historické organy

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 18, s. 3
  (Slovenské historické organy 1994)

 • 1994

  ČÁRSKA, Etela: Historical Organs

  Slovakia, 1994, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 54 – 56

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Krédo jubilanta MUDr. Karola Wurma

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 8, s. 7
  (Karol Wurm, 1913 – 1993, organológ, dirigent, hudobný publicista)

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Bratislavské hudobné slávnosti, 1. – 15. 10. 1993

  Ensemble Archi della Scala a Katia Ricciarelli

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 20, s. 1
  (Katia Ricciarelli, Ensemble Archi della Scala, Miláno, Taliansko, Bratislavské hudobné slávnosti 1993)

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Capella Istropolitana a J. S. Bach

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 20, s. 3
  (Cappella Istropolitana, komorný orchester, Bratislavské hudobné slávnosti 1993)

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Ján Vladimír Michalko

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 20, s. 4
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1993)

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých organistov

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 4

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Oživené historické organy: 2. medzinárodný festival

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 19, s. 4

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993). Komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 19, s. 5

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Rozhlas a hudobný kritik

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 13 – 14, s. 4 – 5

 • 1993

  kol.: Žilina '93 v spektre názorov

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 12, s. 4 – 5
  (Stredoeurópsky festival koncertného umenia 1993, Žilina)

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Organový koncert: Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 1, s. 5
  (Nová slovenská hudba 1992, Bratislava)

 • 1993

  MESSIAEN, Olivier – POLAKOVIČOVÁ, Viera – ADAMČIAK, Milan – ČÁRSKA, Etela – BÁZLIK, Miroslav: Záznam besedy s Olivierom Messiaenom...

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1993, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 6 – 9
  (Olivier Messiaen, 1908 – 1992, návšteva Česko-Slovenska, 1987, besedy, záznamy)

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  2. medzinárodný festival

  Katolícke noviny, 1993, Bratislava, roč. 108, č. 43, s. 10
  (Slovenské historické organy 1993)

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  Medzinárodný festival

  Rozhlas a televízia, 1993, Bratislava, č. 34, s. 17
  (Slovenské historické organy 1993)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Ich emblémom je kvalita

  Na abonentných koncertoch SF slovenské telesá

  Národná obroda, 25. 3. 1992, Bratislava, roč. 3, č. 72, s. 7
  (Slovenská filharmónia, Bratislava, Slovenský komorný orchester, Musica aeterna, Bratislava, Cappella Istropolitana)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Oslovenie k premýšľaniu

  Abonentné koncerty Slovenskej filharmónie

  Národná obroda, 18. 2. 1992, Bratislava, roč. 3, č. 41, s. 7
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Bratislavské hudobné slávnosti '92

  Ako ďalej?

  Rozhlas a televízia, 1992, Bratislava, roč. 53, č. 44, s. 23

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Oslovený osudom: umelecké a životné pravdy Petra Ebena

  Rozhlas a televízia, 1992, Bratislava, roč. 53, č. 15, s. 1
  (Petr Eben, 1929 – 2007, český skladateľ)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Predvianočné benefičné koncerty

  Warchalovci. Slovenskí organisti

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 4
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Nielen Prehliadka mladých slovenských organistov...

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 3
  (Prehliadka mladých slovenských organistov 1992, Bratislava)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Neustále tvorivé hľadanie

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 22, s. 5
  (Imrich Szabó, nar. 1956, slovenský organista, koncert, Bratislava, október, 1992)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Stará hudba – súbory: Slovenský liturgický barok a súčasnosť

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 20, s. 4 – 5

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Medzinárodný festival Slovenské historické organy

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 18, s. 1 – 5

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela – BERGER, Igor: Dni organovej hudby

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 17, s. 5
  (Dni organovej hudby 1992, Bratislava)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Sila oslovenia

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 16, s. 5
  (Johann Sebastian Bach, 1685 – 1750, Süddeutsche Vokalensemble, koncert, Bratislava, 1992)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Interpretačná kreatívnosť

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 11, s. 12
  (Festival mladých koncertných umelcov Hexagonály 1992, Žilina)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Jánove pašie J. S. Bacha

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 11, s. 4
  (Johann Sebastian Bach, 1685 – 1750, Helmuth Rilling, nemecký dirigent, Komorný orchester Franza Liszta)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 10, s. 4
  (Ivan Hrušovský, 1927 – 2001, slovenský skladateľ, Július Kowalski, 1912 – 2003, slovenský skladateľ, Moyzesovo kvarteto, Bratislava)

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Matúšove pašie Johanna Sebastiana Bacha

  Katolícke noviny, 1992, Bratislava, roč. 107, č. 46, s. 11

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Hodnoty, čo prekročili čas

  Slovenské historické organy

  Katolícke noviny, 1992, Bratislava, roč. 107, č. 43, s. 10

 • 1991

  ČÁRSKA, Etela: Händlovo oratórium v Slovenskej filharmónii

  Mesiáš podľa Ceccata

  Národná obroda, 13. 4. 1991, Bratislava, roč. 2, č. 87, s. 12
  (Georg Friedrich Händel, 1685 – 1759, nemeecký skladateľ, Slovenská filharmónia, Bratislava, Aldo Ceccato, taliansky dirigent)

 • 1991

  ČÁRSKA, Etela: Hudba zakliata do dreva

  Umelecké konfrontácie

  Rozhlas a televízia, 1991, Bratislava, roč. 52, č. 5, s. 2
  (Ladislav Kacvinský, nar. 1931, slovenský sochár, Slovenský rozhlas)

 • 1991

  ČÁRSKA, Etela: Druhé medzinárodné fórum rozhlasového umenia

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 47, s. 15
  (Macrophon 1991, Wroclaw, medzinárodný rozhlasový festival)

 • 1991

  ČÁRSKA, Etela: Učíme sa rozumieť organovej hudbe

  Dni organovej hudby v Bratislave

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 39, s. 15
  (Dni organovej hudby 1991, Bratislava)

 • 1991

  ČÁRSKA, Etela: Mozartov rok vo Varšave

  Svet a my

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 35, s. 15
  (W. A. Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ)

 • 1991

  SOKOL, Ivan – ČÁRSKA, Etela: O hudbe pre kráľovský nástroj

  Hovoríme s organistom Ivanom Sokolom

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 18, s. 15
  (Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista)

 • 1991

  ČÁRSKA, Etela – MICHALKO, Ján Vladimír: Pohľad do seba a za ľudský horizont

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 4, s. 3

 • 1991

  ČÁRSKA, Etela: Macrophon ’91 vo Wroclawi

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 7
  (Macrophon 1991, Wroclaw, medzinárodný rozhlasový festival)

 • 1991

  ČÁRSKA, Etela – CHODKOWSKI, Andrzej: Postavenie hudby v súčasnej spoločnosti

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 20, s. 7

 • 1991

  ČÁRSKA, Etela: Mladí organisti

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 1, s. 4
  (Prehliadka mladých slovenských organistov 1990, Bratislava)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Renesancia nástroja a témy

  Z prehliadky mladých slovenských organistov

  Národná obroda, 23. 11. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 164, s. 10
  (Prehliadka mladých organistov 1990, Košice)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Na prahu novej sezóny

  Slovenská filharmónia v piatom decéniu

  Národná obroda, 21. 11. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 162, s. 10

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Ovládnu Japonci Chopina?

  K Medzinárodnej súťaži klaviristov vo Varšave

  Národná obroda, 8. 11. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 151, s. 10
  (Medzinárodná klavírna súťaž Fryderyka Chopina 1990, Varšava, Poľsko)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Zaujala aj chrámová hudba

  Umelecké návraty na 26. ročníku BHS

  Národná obroda, 20. 10. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 136, s. 10
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1990)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Kritériá sú nezameniteľné

  Komorná hudba na BHS

  Národná obroda, 2. 10. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 120, s. 3
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1990)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Hradom znie organ

  Národná obroda, 5. 9. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 97, s. 10
  (Dni organovej hudby 1990, Bratislava)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: S menším záujmom ale peknými výsledkami

  Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Slovenský denník, 8. 8. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 96 , s. 5
  (Prehliadka mladých koncertných umelcov 1990, Trenčianske Teplice)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Inšpiratívna atmosféra v chrámoch

  J. V. Michalko a organový odkaz Césara Francka

  Národná obroda, 11. 7. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 49, s. 11

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Metamorfózy prvého letného dňa

  Vydarený vstup Bratislavského kultúrneho leta

  Národná obroda, 3. 7. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 43, s. 11
  (Kultúrne leto 1990, Bratislava)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Návraty k hodnotám

  Národná obroda, 30. 5. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 14, s. 11

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Spoza pracovného stola

  Rozhlas, 1990, Bratislava, roč. 8, č. 2
  (Richard Rybarič, 1930 – 1989, slovenský muzikológ, Jana Lengová, nar. 1952, slovenská muzikologička, Československý rozhlas, Bratislava)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Prix Musical de Radio Brno

  Rozhlas a televízia, 1990, Bratislava, roč. 51, č. 45, s. 2

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Posolstvom hudby osloviť človeka

  Hovoríme so skladateľom Ivanom Hrušovským

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 32, č. 9, s. 9

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Hudba sa rodí s človekom

  Nové Slovo, 1990, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 17
  (Bohdan Warchal, 1930 – 2000, huslista, umelecký vedúci, Slovenský komorný orchester)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Metamorfózy nielen o hudbe

  O rozhlasovej tvorivosti

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 21, s. 15

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Musicu Bohemicu sme už dávno prijali... (inc.)

  MDKO – január

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 6, s. 3
  (Musica Bohemica, Praha, Česká republika, komorný súbor)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Návrat k jednej súťaži

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 3, s. 3
  (Interpretačná súťaž inštrumentalistov SSR 1989, Banská Bystrica)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Chopinovské reflexie z Varšavy

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 25, s. 8
  (Medzinárodná klavírna súťaž Fryderyka Chopina 1990, Varšava, Poľsko)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Wolfgang Rübsam

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 4
  (Wolfgang Rübsam, nemecko-americký organista, klavirista, skladateľ, Bratislavské hudobné slávnosti 1990)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Yang-Hee Yun

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1990)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Musica aeterna – Marc Ecochard

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 23, s. 5
  (Marc Ecochard, stará hudba, Musica aeterna, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti 1990)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: J. V. Michalko hrá Césara Francka

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 16, s. 4

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Na recitáli laureáta... (inc.)

  MDKO – máj

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 13, s. 3
  (Michael Schönheit, nemecký organista, dirigent, koncert, máj 1990, Bratislava)

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Človek – čas – hudba

  Stretnutie s Petrom Ebenom a jeho skladbou Job pre organ

  Rozhlas, 1990, č. 10, s. 2
  (Petr Eben, 1929 – 2007, český skladateľ, Slovenský rozhlas, pokr. č. 21, s. 3)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Pravda, 18. 8. 1989, Bratislava, roč. 70, č. 194, s. 5

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Dni gitarovej hudby

  Pravda, 28. 7. 1989, Bratislava, roč. 70, č. 176, s. 5
  (Dni gitarovej hudby 1989, Bratislava)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Tvorivosť, schopnosť, konfrontácia

  Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Pravda, 20. 4. 1989, Bratislava, roč. 70, č. 93, s. 5
  (Prehliadka slovenského koncertného umenia 1989, Žilina)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Pri prameni očistenia

  Úspechy a perspektívy slovenského organového interpretačného umenia

  Nové Slovo, 1989, Bratislava, roč. 31, č. 8, s. 14 – 15
  (Interpretačná súťaž inštrumentalistov SSR 1989, Žilina)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Hudba – fotografia – obraz

  Nové Slovo, 1989, Bratislava, roč. 31, č. 51, s. 16
  (Budapeštianske hudobné týždne 1989)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela – KLINDA, Ferdinand: Tá pravá domovina

  Nové Slovo, 1989, Bratislava, roč. 31, č. 11, s. 13
  (Klinda, Ferdinand, nar. 1929, organ)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Kontakt s publikom – konfrontácia so svetom

  Nedeľná Pravda, 1989, Bratislava, roč. 22, č. 48, s. 5
  (Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bratislava)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Štyridsať rokov Slovenskej filharmónie

  Nedeľná Pravda, 1989, Bratislava, roč. 22, č. 46, s. 5

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Imrich Szabó

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 8, s. 4
  (Imrich Szabó – organ, recitál, február 1989, Bratislava)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Kompletné organové dielo Oliviera Messiaena

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 7, s. 4
  (Olivier Messiaen, 1908 – 1992, francúzsky, skladateľ, koncert, december 1988, Bratislava)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Na prvom mieste je zodpovednosť

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 7
  (Ferdinand Klinda, nar. 1929, organ)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Poznámka k Prehliadke mladých slovenských organistov

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 4
  (Prehliadka mladých slovenských organistov 1988, Košice)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Budapeštianske hudobné týždne

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 26, s. 8

 • 1989

  CZAGÁNYOVÁ, Zuzana – ČÁRSKA, Etela: Stará hudba v popredí

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 23, s. 5 – 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1989)

 • 1989

  kol.: Komorné koncerty

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 23, s. 7 – 9
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1989)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: 23. Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 18, s. 4

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Drážďanské semináre kritiky

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 14, s. 3
  (Seminár hudobných kritikov 1989, Drážďany)

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Nový organ v Klariskách

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 12, s. 4
  (Ján Vladimír Michalko, nar. 1951, koncert, apríl 1989, Bratislava)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Čím začíname...

  Z Bratislavských hudobných slávností

  Pravda, 5. 10. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 235, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1988)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Je čo zvažovať...

  Prehliadka mladých koncertných umelcov

  Pravda, 30. 8. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 204, s. 5
  (Prehliadka mladých koncertných umelcov 1988, Trenčianske Teplice)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Leningrad a hudba

  Pravda, 9. 8. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 186, s. 5
  (Medzinárodný hudobný festival 1988, Leningrad)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Hudba spoza oceánu

  Pravda, 8. 7. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 159, s. 5
  (Bemidji Choir, Minnesota, USA, hosťovanie, Bratislava, 1988)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka koncertného umenia

  Pravda, 29. 4. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 100, s. 5
  (Prehliadka slovenského koncertného umenia 1988, Žilina)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Novinky na koncertných pódiách

  Pravda, 26. 2. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 47, s. 5
  (Nová slovenská hudba 1988, Bratislava)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Symbióza autora a interpretov

  Pravda, 13. 1. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 9, s. 5
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 9, s. 6
  (Ladislav Burlas – slovenský skladateľ)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých organistov (23. – 27. 11. 1987)

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 3, s. 4
  (Prehliadka mladých organistov 1987, Košice)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Joseph Haydn: Koncert C dur pre violončelo a orchester

  Koncert D dur pre violončelo a orchester op. 101

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 26, s. 6

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Michel Corrette: Šesť koncertov pre organ a komorný orchester op. 26

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 24, s. 6
  (Michel Corrette, 1707 – 1795, francúzsky skladateľ, organista, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Ôsma medzinárodná súťaž J. S. Bacha v Lipsku

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 2

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela – WARCHAL, Bohdan: S Bohdanom Warchalom o starej hudbe a nielen o nej

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 16, s. 9
  (Bohdan Warchal, 1930 – 2000, husle, umelecký vedúci, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela – MICHALKO, Ján Vladimír: Ján Vladimír Michalko

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 10

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Drážďanské semináre o kritike

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 8

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 10, s. 3

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Viacrozmernosť rozhlasového diela

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 10, s. 11

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Mladí hrali mladým

  Po košickej prehliadke začínajúcich umelcov

  Pravda, 8. 12. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 288, s. 5
  (Prehliadka mladých slovenských organistov 1987, Košice)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Dobrá interpretačná úroveň

  Po Bratislavských hudobných slávnostiach

  Práca, 22. 10. 1987, Bratislava, roč. 42, č. 248, s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Slovenská hudba udáva tón BHS

  Pravda, 7. 10. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 235, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby v Bratislave

  Pravda, 8. 9. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 210, s. 5
  (Dni organovej hudby 1987, Bratislava)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Mladé talenty v Klariskách

  Z koncertného života

  Pravda, 31. 7. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 177, s. 5
  (Marián Pivka – klavír)

 • 1987

  KAMRLOVÁ, Eva – ČÁRSKA, Etela: Výchova hudbou k hudbe

  Pravda, 24. 7. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 171, s. 5

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Renesancia štvorručného klavíra

  Pravda, 22. 7. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 169, s. 5
  (Marián Lapšanský – klavír, Zuzana Paulechová – klavír)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka koncertného umenia

  Pravda, 24. 4. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 95, s. 5
  (Prehliadka slovenského koncertného umenia 1987, Žilina)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Warchalovci po novom

  Z koncertného života

  Pravda, 27. 3. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 72, s. 5
  (Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Z pódia Slovenskej filharmónie

  Pravda, 10. 3. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 57, s. 5
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1987

  WARCHAL, Bohdan – ČÁRSKA, Etela: Reprezentanti slovenskej kultúry

  Po turné warchalovcov v USA a v Austrálii

  Práca, 28. 2. 1987, Bratislava, roč. 42, č. 48, s. 6
  (Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Hodnoty tvorby Ivana Hrušovského

  Práca, 25. 2. 1987, Bratislava, roč. 42, č. 46, s. 6
  (Ivan Hrušovský, 1927 – 2001, slovenský skladateľ)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Organ zaujíma poslucháčov

  Prehliadka mladých slovenských organistov

  Pravda, 27. 1. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 21, s. 5
  (Prehliadka mladých organistov 1987, Bratislava)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Olivier Messiaen v Bratislave

  Pravda, 23. 12. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 301, s. 5

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Dôstojný príspevok k oslavám

  Symfonický orchester Československého rozhlasu k výročiu Októbra

  Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 273 (20. 11.), s. 5

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Dobrá kvalita vzbudzuje záujem

  Pravda, 13. 10. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 240, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Komorná hudba na festivale

  Pravda, 1. 10. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 230, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

 • 1987

  KLINDA, Ferdinand – ČÁRSKA, Etela: Organové umenie u nás a vo svete

  Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 218 (17. 9.), s. 5
  (Ferdinand Klinda, nar. 1929, organ)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Umelecká a spoločenská zodpovednosť tvorcu

  Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 187 (12. 8.), s. 5
  (Milan Novák, nar. 1927, slovenský skladateľ)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Dni gitarovej hudby

  Pravda, 16. 7. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 164, s. 5
  (Dni gitarovej hudby 1987, Bratislava)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Skončila sa sezóna Slovenskej filharmónie

  Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 135 (12. 6.), s. 5

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Mládežnícky orchester Gustava Mahlera v Bratislave

  Pravda, 1987, Bratislava, roč. 68, č. 104 (6. 5.), s. 5

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Dominovala slovenská tvorba

  Záverečné koncerty bratislavského festivalu hudby

  Práca, 1987, Bratislava, roč. 42, č. 241 (14. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Ponuka so širokým záberom

  Prvé koncerty Bratislavských hudobných slávností

  Práca, 1987, Bratislava, roč. 42, č. 229 (30. 9.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1987)

 • 1987

  RÚFUS, Milan – ADAMČIAK, Milan – ČÁRSKA, Etela: Hudba poézie

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 45
  (rozhlasová relácia, Slovenský rozhlas)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých slovenských organistov

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 2
  (Prehliadka mladých organistov 1986, Bratislava)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Organový koncert. 12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 6, s. 4
  (Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1987)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Prvé dotyky SKO s austrálskou kultúrou

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 4
  (Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Jubilant Alfréd Gabauer

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 4, s. 7

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Konfrontácie

  8. Reflexie o slovenskom koncertnom umení

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 3, s. 3

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 4

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Abonentné koncerty A. a B.

  Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 21, s. 4

 • 1987

  kol.: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti 1987

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 20, s. 1 – 2

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Organové matiné

  Bratislavské hudobné slávnosti 1987

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 20, s. 4 – 5

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna – ČÁRSKA, Etela – BLAHYNKA, Miloslav – LAKOTOVÁ, Katarína – URSÍNYOVÁ, Terézia: Koncertné orchestre. Bratislavské hudobné slávnosti 1987

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 20, s. 3 – 4

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Aktivizujúca súčasnosť hudobnej publicistiky

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 18, s. 1, 7

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: František Xaver Brixi: Šesť koncertov pre organ a komorný orchester

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 5
  (František Xaver Brixi, 1732 – 1771, Ivan Sokol – organ, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 7

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Zaslúžilý umelec Ivan Sokol laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 11, s. 1
  (Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista)

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 7
  (Ferdinand Klinda, nar. 1929, organ)

 • 1987

  RÚFUS, Milan – ADAMČIAK, Milan – ČÁRSKA, Etela: Na hudbu sa spýtaj básnika

  Rozhlas, 1987, Bratislava, č. 40, s. 20
  (rozhlasová relácia, Slovenský rozhlas)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Finále kultúrneho leta

  Dni organovej hudby v Bratislave

  Práca, 26. 8. 1986, Bratislava, roč. 41, č. 200, s. 6

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Komorné koncerty v Klariskách

  Pravda, 22. 7. 1986, Bratislava, roč. 67, č. 170, s. 5

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Profesionalizmus súboru Musica aeterna

  Z koncertného života

  Pravda, 5. 2. 1986, Bratislava, roč. 67, č. 30, s. 5

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia otvorila novú sezónu

  Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 266 (11. 11.), s. 5

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Popularitou komorných koncertov

  Bratislavské hudobné slávnosti v pozornosti kultúrnej verejnosti

  Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 232 (2. 10.), s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1986)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Podmaňujúca sila hudby

  Svetový mládežnícky orchester účinkoval v Bratislave

  Pravda, 7. 8. 1986, Bratislava, roč. 67, č. 184, s. 5
  (Mládežnícky orchester Európskeho spoločenstva (ECYO)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Reprezentatívne zázemie

  Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 94 (22. 4.), s. 6
  (Prehliadka slovenského koncertného umenia 1986, Žilina)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Život oddaný hudbe

  Slovenský komorný orchester jubiluje

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 63 (15. 3.), s. 6

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Naše umenie presvedčilo

  Úspech slovenskej filharmónie v Japonsku

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 42 (19. 2.), s. 6

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Komorné koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 42 (19. 2.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1986)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Mierové posolstvo umenia

  Po Bratislavských hudobných slávnostiach II

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 243 (15. 10.), s. 6

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Perspektívou je mladosť

  Po Bratislavských hudobných slávnostiach

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 242 (14. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1986)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Festival vrcholí organom

  Z koncertov na Bratislavských hudobných slávnostiach

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 236 (7. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1986)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Ako osloviť hudbou

  So zaslúžilým umelcom Petrom Michalicom

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 204 (30. 8.), s. 6
  (Peter Michalica – husle)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Kvalitné zázemie

  Prehliadka koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 195 (20. 8.), s. 6
  (Prehliadka mladých koncertných umelcov 1986, Trenčianske Teplice)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Mesto dýchalo hudbou

  Niekoľko postrehov z festivalu Pražská jar

  Práca, 1986, Bratislava, roč. 41, č. 128 (3. 6.), s. 6

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka slovenského koncertného umenia v Žiline

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 9, s. 1, 3

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Organový koncert

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 5, s. 5
  (Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1986)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Dvadsaťpäť rokov úspechov Slovenského komorného orchestra

  Poslovia umenia svojej zeme

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 2, s. 1

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Händlove slávnosti 1986

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 14, s. 6
  (Händelfertspiele 1986, Halle)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Pražská jar 1986

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 13, s. 3

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Huslista Peter Michalica

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 10, s. 3

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Trinásta prehliadka mladých organistov

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 2
  (Prehliadka mladých organistov, 1985, Košice)

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: No nedaj zabudnúť...

  Umelecká kompozícia venovaná SNP

  Rozhlas, 1986, Bratislava, č. 35, s. 2
  (Československý rozhlas, Bratislava)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Dynamický pulz hudby

  V Trenčianskych Tepliciach sa predstavili mladé talenty

  Práca, 10. 8. 1985, Bratislava, roč. 40, č. 187, s. 6

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Dni gitarovej hudby obohatili Kultúrne leto

  Pravda, 16. 7. 1985, Bratislava, roč. 66, č. 165, s. 5
  (Dni gitarovej hudby 1985, Bratislava)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Operný dirigent a skladateľ

  Pravda, 13. 7. 1985, Bratislava, roč. 66, č. 163, s. 3
  (Tibor Frešo, 1918 – 1987, slovenský skladateľ)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Mladí v popredí

  Prehliadka slovenského koncertného umenia v Žiline

  Práca, 16. 4. 1985, Bratislava, roč. 40, č. 89, s. 6
  (Prehliadka slovenského koncertného umenia 1985, Žilina)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka symfonických telies

  Bratislavské hudobné slávnosti v druhej polovici

  Pravda, 1985, Bratislava, roč. 66, č. 238 (9. 10.), s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1985)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Inšpirujúce umenie tvorcov

  Bratislavské hudobné slávnosti v pozornosti publika

  Pravda, 1985, Bratislava, roč. 66, č. 232 (2. 10.), s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1985)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

  Pravda, 1985, Bratislava, roč. 66, č. 209 (5. 9.), s. 5
  (Dni organovej hudby 1985, Bratislava)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Diela rezonujúce s dneškom

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1985

  Práca, 1985, Bratislava, roč. 40, č. 43 (30. 2.), s. 6

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Skvelá ukážka zborového umenia

  Hostia Dní kultúry ZSSR v ČSSR

  Práca, 1985, Bratislava, roč. 40, č. 275 (21. 11.), s. 6
  (Akademický veľký zbor ústrednej televízie a všezväzového rozhlasu, Moskva)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: V znamení mladosti

  Po Bratislavských hudobných slávnostiach

  Práca, 1985, Bratislava, roč. 40, č. 247 (19. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1985)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Jubilantka Irma Skuhrová

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 7
  (Irma Skuhrová, 1925 – 2005, slovenská organistka)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Dvanásta prehliadka mladých organistov

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 5, s. 2
  (Prehliadka mladých organistov 1985, Bratislava)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: António Vivaldi: Koncerty pre violončelo a sláčikový orchester

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 4, s. 5
  (Antonio Vivaldi, 1678 – 1741, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Antonio Vivaldi: Šesť inštrumentálnych koncertov, op. 10

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 3, s. 5
  (Antonio Vivaldi, 1678 – 1741, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Jedenásta medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 23, s. 6
  (Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, 1985, Varšava, Poľsko)

 • 1985

  KRÁK, Egon – BERGER, Igor – URSÍNYOVÁ, Terézia – ČÁRSKA, Etela – KOVÁŘOVÁ, Anna – KYSELOVÁ, Eleonóra – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Komorné koncerty

  Bratislavské hudobné slávnosti 1985

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 21, s. 3 – 5, 8

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Zborové koncerty

  Bratislavské hudobné slávnosti 1985

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 21, s. 8

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela – KAMRLOVÁ, Eva: Dni organovej hudby

  Bratislavské kultúrne leto 1985

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 19, s. 5

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Rozhlas – šíriteľ hudobných hodnôt

  Cesty za Kruhmi priateľov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 12, s. 4
  (Československý rozhlas, Bratislava)

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: Zaslúžilý umelec Miloš Jurkovič

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 10, s. 7
  (Miloš Jurkovič – flauta)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Folklór – nevysychajúci zdroj inšpirácie

  Jubileum národného umelca Dezidera Kardoša

  Práca, 22. 12. 1984, Bratislava, roč. 39, č. 303, s. 6
  (Dezider Kardoš, 1914 – 1991, slovenský skladateľ)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Konfrontácia domácej i svetovej tvorby

  Po Bratislavských hudobných slávnostiach

  Práca, 20. 10. 1984, Bratislava, roč. 39, č. 249, s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 1984)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Najnavštevovanejšie podujatie

  Dni organovej hudby na Bratislavskom hrade

  Práca, 4. 9. 1984, Bratislava, roč. 39, č. 209, s. 6
  (Dni organovej hudby, 1984, Bratislava)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 88 (12. 4.), s. 5
  (Prehliadka slovenského koncertného umenia 1984, Žilina)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Dni gitarovej hudby neuspokojili

  Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 180 (1. 8.), s. 5
  (Dni gitarovej hudby 1984, Bratislava)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela – KLINDA, Ferdinand: O prednese organovej hudby

  Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 115 (17. 5.), s. 5

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Nespokojnosť je motorom myslenia

  Všestrannosť umelca – organistu F. Klindu

  Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 62 (13. 3.), s. 6

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Za národným umelcom Alexandrom Moyzesom

  Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 278 (23. 11.), s. 6
  (Alexander Moyzes – slovenský skladateľ)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Pódium ožilo mladosťou

  Z koncertov Bratislavských hudobných slávností

  Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 242 (12. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 1984)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Dirigent, skladateľ, pedagóg

  Rad práce národnému umelcovi Ladislavovi Holoubkovi

  Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 141 (16. 6.), s. 6

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Fantazijný rozlet a umelecká zdieľnosť

  Na margo prehliadky mladých slovenských organistov

  Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 14 (17. 1.), s. 6
  (Prehliadka mladých slovenských organistov, 1983, Košice)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Odkrývanie zakliatych krás

  Predstavujeme nových zaslúžilých umelcov

  Práca, 1984, Bratislava, roč. 39, č. 111 (12. 5.), s. 6
  (Ilja Zeljenka – slovenský skladateľ)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Za leskom veľkých telies

  Nové Slovo, 1984, Bratislava, roč. 26, č. 43
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 1984)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Úspechy v širokom spektre

  Na záver 35. sezóny v Slovenskej filharmónii

  Nové Slovo, 1984, Bratislava, roč. 26, č. 28

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Jedenásta organová prehliadka mladých v Košiciach

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 3, s. 2
  (Prehliadka mladých slovenských organistov, 1983, Košice)

 • 1984

  BERGER, Igor – ČÁRSKA, Etela – POLAKOVIČOVÁ, Viera: Komorné koncerty. Komorné orchestre

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 21, s. 4
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1984)

 • 1984

  BERGER, Igor – ČÁRSKA, Etela – KOVÁŘOVÁ, Anna – ČÍŽIK, Vladimír – FŐLDEŠOVÁ, Marta – POLAKOVIČOVÁ, Viera – VAJDA, Igor: Komorné súbory a recitály

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 21, s. 4 – 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1984)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 19, s. 7
  (Dni organovej hudby 1984, Bratislava)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Varnianske leto 1984

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 18, s. 6

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: Siedma medzinárodná súťaž J. S. Bacha v Lipsku

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 16, s. 6
  (Medzinárodná interpretačná súťaž J. S. Bacha 1984)

 • 1984

  ALBRECHT, Ján – ČÁRSKA, Etela: Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť

  Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 1, s. 4 – 5

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Silná generácia talentov

  Prvá Interpretačná súťaž slovenských organistov

  Práca, 19. 11. 1983, Bratislava, roč. 38, č. 274, s. 6
  (Interpretačná súťaž SSR 1983, Piešťany)

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Komorné koncerty

  Bratislavské hudobné slávnosti 1983

  Pravda, 21. 10. 1983, Bratislava, roč. 64, č. 249, s. 5

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Komorná hudba dominuje

  Bratislavské hudobné slávnosti 1983

  Práca, 14. 10. 1983, Bratislava, roč. 38, č. 243, s. 6

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Pofestivalové úvahy

  Bratislavské hudobné slávnosti ’83

  Práca, 1983, Bratislava, roč. 38, č. 250 (22. 10.), s. 6

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Záver festivalu

  Bratislavské hudobné slávnosti 1983

  Práca, 1983, Bratislava, roč. 38, č. 246 (18. 10.), s. 6

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Koncerty prvého týždňa: Bratislavské hudobné slávnosti 1983

  Práca, 1983, Bratislava, roč. 38, č. 240 (11. 10.), s. 6

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Ovácie za umelecký zážitok

  Prvé koncerty na BHS ’83

  Práca, 1983, Bratislava, roč. 38, č. 234 (4. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1983)

 • 1983

  ONDRUŠOVÁ-VICTORÍNOVÁ, Herta – ČÁRSKA, Etela: Hudba v ateliéri

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 3
  (Herta Ondrušová-Victorinová, 1912 – 1999, akademická maliarka)

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Interpretačná súťaž slovenských organistov

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 24, s. 5
  (Interpretačná súťaž slovenských organistov 1983, Piešťany)

 • 1983

  KOVÁŘOVÁ, Anna – ČÁRSKA, Etela: Komorné koncerty. Komorné orchestre

  Bratislavské hudobné slávnosti 1983

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 21, s. 5

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Desiata prehliadka mladých slovenských organistov

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 2, s. 2

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

  Kultúrne leto 1983

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 19, s. 1, 4

 • 1982

  ČÁRSKA, Etela – ONDRUŠOVÁ-VICTORINOVÁ, Herta: Umelecké pravdy maliarky

  Významné jubileum H. Ondrušovej-Victorinovej

  Práca, 19. 10. 1982, Bratislava, roč. 37, č. 248, s. 7
  (Herta Ondrušová-Victorinová, 1912 – 1999)

 • 1982

  ČÁRSKA, Etela: Hrá Peter Michalica...

  Laureát Národnej ceny SSR

  Práca, 1982, Bratislava, roč. 37, č. 204 (28. 8.), s. 6
  (Peter Michalica, nar. 1945, husle)

 • 1982

  ČÁRSKA, Etela – BERGER, Igor – URSÍNYOVÁ, Terézia – PODRACKÝ, Igor: Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 21, s. 1 – 2
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1982)

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Po kultúrnom lete 1981

  Nad hudobnými podujatiami

  Pravda, 11. 9. 1981, Bratislava, roč. 62, č. 215, s. 5

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Viedla mladá generácia

  Prehliadka slovenského koncertného umenia ’81

  Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 227 (25. 9.), s. 5

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Tvorca českej národnej hudby

  140. výročie narodenia Antonína Dvořáka

  Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 213 (9. 9.), s. 5

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Dva nevšedné umelecké zážitky

  Z bratislavského hudobného života

  Práca, 1981, Bratislava, roč. 36, č. 125 (29. 5.), s. 6
  (Daniela Varínska, nar. 1946, klavír)

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Ocenenie dirigenta

  Ondrej Lenárd zaslúžilým umelcom

  Nové Slovo, 1981, Bratislava, roč. 23, č. 20, s. 15
  (Ondrej Lenárd – dirigent)

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

  (27. 3. 1981)

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 8, s. 4
  (Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Lipské komorné trio

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 22, s. 6

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Život, ktorý písala hudba

  K 75. narodeninám zaslúžilého umelca dr. Ľudovíta Rajtera

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 15, s. 4
  (Ľudovít Rajter, 1906 – 2000, dirigent)

 • 1981

  ČÁRSKA, Etela: Daniela Rusóová

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 12, s. 7
  (Daniela Varínska, nar. 1946, klavír)

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: Recitál Evy Kamrlovej

  Z bratislavského hudobného života

  Práca, 9. 12. 1980, Bratislava, roč. 35, č. 291, s. 6
  (Eva Kamrlová, nar. 1942, slovenská organistka)

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: S husľami na srdci

  Bohdan Warchal 50-ročný

  Práca, 26. 1. 1980, Bratislava, roč. 35, č. 22, s. 6
  (Bohdan Warchal, 1930 – 2000, husle, umelecký vedúci, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: V pozornosti mladých

  Dni gitarovej hudby v Bratislave

  Pravda, 1980, Bratislava, roč. 61, č. 192 (15. 8.), s. 5

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: V popredí hudba 20. storočia

  O Bratislavských hudobných slávnostiach ’80

  Práca, 1980, Bratislava, roč. 35, č. 253 (25. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1980)

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: Bohaté umelecké zážitky

  Na okraj hudobného festivalu

  Práca, 1980, Bratislava, roč. 35, č. 238 (8. 10.), s. 6

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: Konfrontácia tvorby a interpretácie

  Mladé pódium v Karlových Varoch

  Práca, 1980, Bratislava, roč. 35, č. 210 (5. 9.), s. 6
  (Karlovarské mladé pódium 1980)

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: Klavirista premyslenej koncepcie

  Peter Toperczer laureátom Štátnej ceny Klementa Gottwalda

  Práca, 1980, Bratislava, roč. 35, č. 103 (1. 5.), s. 6

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: Návraty do sveta fantázie

  Život, 1980, Bratislava, roč. 30, č. 28, s. 31 – 33

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: Hudba v lete

  Tóny kultúrneho leta v Bratislave

  Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 38, s. 17
  (Kultúrne leto 1980, Bratislava)

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: Orchester z éteru

  Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 35, s. 4 – 5
  (Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bratislava)

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

  Kultúrne leto 1980

  Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 31, s. 17

 • 1980

  WARCHAL, Bohdan – ČÁRSKA, Etela: Zostáva predovšetkým huslistom

  Nové Slovo, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 24, s. 13
  (Bohdan Warchal, 1930 – 2000, husle, umelecký vedúci, Slovenský komorný orchester, Bratislava)

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: Deller Consort Londýn

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 22, s. 2

 • 1980

  ČÁRSKA, Etela: Poľský komorný orchester a Komorný orchester festivalu Brescia-Bergamo

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 21, s. 4

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela – ALBRECHT, Ján: Dom plný tónov

  S Jánom Albrechtom o hudobnej tradícii Bratislavy

  Práca, 13. 1. 1979, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 6

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Dva pohľady na Poulenca

  Z bratislavského hudobného života

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 82 (6. 4.), s. 6
  (Slovenská filharmónia, Bratislava, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák, slovenský dirigent)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Otvárací koncert v jubilejnej sezóne

  Symfonický orchester Československého rozhlasu päťdesiatročný

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 62 (14. 3.), s. 6

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Pozoruhodné sólistické výkony

  Z bratislavského hudobného života

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 56 (7. 3.), s. 6
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Overovanie kvalít

  Po prehliadke slovenského koncertného umenia v Žiline

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 286 (4. 12.), s. 6

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Život zasvätený Lúčnici

  Zaslúžilý umelec Štefan Klimo 60-ročný

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 258 (1. 11.), s. 6
  (Štefan Klimo, 1919 – 2000, zbormajster, dirigent)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Jedinečné umelecké zážitky

  Po Bratislavských hudobných slávnostiach ’79

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 254 (27. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Hudobné a interpretačné vrcholy

  Z Bratislavských hudobných slávností

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 247 (19. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Päť nových laureátov

  BHS v znamení Medzinárodnej tribúny mladých interpretov

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 244 (16. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1979, Interpódium 1979, Bratislava)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: V komornom ladení

  Vynikajúca reprezentácia mladých na BHS

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 241 (12. 10.), s. 6
  (Medzinárodná tribúna mladých interpretov 1979, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Slávnosti hudby sa začali

  Otváracie koncerty 15. ročníka BHS

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 238 (9. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Tvorca slovenského interpretačného štýlu (Ladislav Slovák)

  Národný umelec Ladislav Slovák 60-ročný

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 214 (11. 9.), s. 6

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Silná garnitúra spevákov

  Mladí koncertní umelci v Trenčianskych Tepliciach

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 192 (16. 8.), s. 5

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Nádeje interpretačného umenia

  Mladí koncertní umelci v Trenčianskych Tepliciach

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 191 (15. 8.), s. 6

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka talentov

  Mladí koncertní umelci v Trenčianskych Tepliciach

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 190 (14. 8.), s. 6

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Hudba zvučala v kúpeľoch

  Po 24. ročníku Piešťanského festivalu

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 179 (1. 8.), s. 6

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Dni organovej a gitarovej hudby

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 169 (20. 7.), s. 6

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Triumf sezóny

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 142 (19. 6.), s. 6
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Šéfdirigent s príkladnou pracovitosťou (Zdeněk Macháček)

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 110 (12. 5.), s. 6
  (Zdeněk Macháček, 1928 – 2017, dirigent)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Interpret širokého záberu (Ivan Sokol)

  Práca, 1979, Bratislava, roč. 34, č. 110 (12. 5.), s. 6
  (Ivan Sokol – slovenský organista)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Moderna kontra klasika

  Siegfried Matthus a Joseph Haydn na ostatnom abonentnom koncerte SF

  Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 25 (5. 2.), s. 5

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Široká paleta prístupu

  Komorné koncerty záverečných dní BHS ’79

  Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 208 (23. 10.), s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Tribúna nad priemerom

  Recenzujeme V. ročník koncertnej MTMI (UNESCO)

  Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 202 (15. 10.), s. 5
  (Medzinárodná tribúna mladých interpretov, Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Výnimočné talenty

  Večerník, 1979, Bratislava, roč. 24, č. 200 (11. 10.), s. 5
  (Medzinárodná tribúna mladých interpretov, Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Konfrontácia umeleckých škôl

  54. Bachov festival na BHS ’79 v Bratislave

  Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 47 (22. 11.), s. 16
  (Bachov festival 1979, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Na Hrade znel organ

  Dni organovej hudby na Kultúrnom lete ’79

  Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 31 (2. 8.), s. 20

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Podnety mladých interpretov

  Zamyslenie sa nad uplynulou jubilejnou sezónou SF

  Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 30 (26. 7.), s. 20
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Kvalita na koncertoch

  Druhý festivalový týždeň Pražskej jari

  Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 23 (7. 6.), s. 17
  (Pražské jaro 1979)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Oddanosť hudbe (Ján Albrecht)

  Jubilujúci Ján Albrecht

  Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 2 (11. 1.), s. 21
  (Ján Albrecht, 1919 – 1996, husle, viola, stará hudba)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Vyznáva sa hudbou

  Ivan Sokol zaslúžilým umelcom

  Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 19 (10. 5.), s. 16
  (Ivan Sokol, 1937 – 2005, slovenský organista)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

  (1. a 2. februára 1979)

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 5, s. 4
  (Lubomír Mátl – dirigent, zbormajster, Slovenský filharmonický zbor)

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Organ a kvarteto

  Hodnotný koncert pre hudobnú mládež

  Večer, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 30 (22. 2.), s. 2

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: 54. Bachov festival

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 22 (26. 11.), s. 2 – 3
  (Bachov festival 1979, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti 1979)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Vynorili sa úspechy aj úskalia

  Skončil sa 14. ročník Bratislavských hudobných slávností

  Pravda, 1978, Bratislava, roč. 59, č. 254 (27. 10.), s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Okamžiky Bratislavských hudobných slávností

  Pravda, 1978, Bratislava, roč. 59, č. 242 (13. 10.), s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Weimarsko – bratislavské kontakty

  Oslavy 200. výročia narodenia Johanna Nepomuka Hummela

  Práca, 1978, Bratislava, roč. 33, č. 285 (2. 12.), s. 6
  (Johann Nepomuk Hummel, 1778 – 1837, skladateľ)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Životodarný prameň – folklór

  Bartolomej Urbanec 60-ročný

  Práca, 1978, Bratislava, roč. 33, č. 267 (11. 11.), s. 6
  (Bartolomej Urbanec, 1918 – 1983)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Po XIV. ročníku BHS

  Klady a zápory tohtoročných slávností hudby

  Práca, 1978, Bratislava, roč. 33, č. 255 (28. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Záver patril Suchoňovi

  Na Bratislavských hudobných slávnostiach

  Práca, 1978, Bratislava, roč. 33, č. 251 (24. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Niekoľko vrcholných výkonov

  Na Bratislavských hudobných slávnostiach

  Práca, 1978, Bratislava, roč. 33, č. 246 (18. 10.), s. 6
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Rozpaky nad legendou

  Večerník, 1978, Bratislava, roč. 23, č. 93 (15. 5.), s. 5
  (Symfonický orchester BBC)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Tlieskali lesnému rohu

  Večerník, 1978, Bratislava, roč. 23, č. 52 (14. 3.), s. 5

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Interpódium nad očakávanie

  Večerník, 1978, Bratislava, roč. 23, č. 203 (16. 10.), s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1978, Interpódium 1978, Bratislava)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Vynikajúce Interpódium

  Hodnotíme vystúpenie na nesúťažnej prehliadke mladých koncertných umelcov

  Večerník, 1978, Bratislava, roč. 23, č. 201 (12. 10.), s. 5
  (Interpódium 1978, Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela – KLINDA, Ferdinand: O renesancii organu

  Zhovárame sa so zaslúžilým umelcom dr. Ferdinandom Klindom

  Večerník, 1978, Bratislava, roč. 23, č. 107 (2. 6.), s. 6 – 7

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Hudba

  Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 49 (7. 12.), s. 17
  (Franz Schubert – nemecký skladateľ)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Dominujúca mladosť

  Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 43 (26. 10.), s. 23
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 1978, Medzinárodná tribúna mladých interpretov, 1978, Bratislava)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Talenty na Interpódiu

  Prvý vrchol tohtoročných BHS máme za sebou

  Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 42, s. 14
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1978, Interpódium 1978, Bratislava, Medzinárodná tribúna mladých interpretov 1978)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Mesto znie hudbou

  Začali sa Bratislavské hudobné slávnosti 1978

  Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 41 (12. 10.), s. 17

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Umenie a tradícia

  K Dňom bulharskej kultúry v Československu

  Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 18 (1. 5.), s. 15
  (Dni bulharskej kultúry, 1978, Česko-Slovensko)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Aká si mi krásna, ty rodná zem moja...

  Nad tvorbou národného umelca Eugena Suchoňa

  Slovensko, 1978, Bratislava, roč. 2, č. 9, s. 11

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Recitál Ferdinanda Klindu

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 5 (13. 3.), s. 4
  (Ferdinand Klinda, nar. 1929, organ)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Weimarské oslavy dvestoročnice Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 24 (18. 12.), s. 6
  (Johann Nepomuk Hummel, 1778 – 1837, skladateľ)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Hosťujúce komorné súbory

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 23 (4. 12.), s. 4
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1978)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Oslavy dvestoročnice Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 23 (4. 12.), s. 1
  (Johann Nepomuk Hummel, 1778 – 1837)

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Musica Antiqua Europae Orientalis

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 20 (23. 10.), s. 6

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Ludwig van Beethoven: Septeto Es dur, op. 20

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 18 (25. 9.), s. 5

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Kultúra alebo letný maratón?

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 17 (11. 9.), s. 1, 8

 • 1978

  ČÁRSKA, Etela: Leningradská hudobná jar

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 10 (22. 5.), s. 6

 • 1977

  ČÁRSKA, Etela: Veľký umelecký zážitok

  Uvedenie opery-oratória “Kráľ Oidipus” v Slovenskej filharmónii v Bratislave

  Pravda, 4. 2. 1977, Bratislava, s. 5
  (Igor Fjodorovič Stravinskij, 1882 – 1971, Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1977

  ČÁRSKA, Etela: VI. hudobné bienále v Berlíne

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 6, s. 6

 • 1977

  ČÁRSKA, Etela: Mozaika z Pražskej jari

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 13, s. 3

 • 1977

  ČÁRSKA, Etela: Zrelá mladosť v hudbe

  Koncert Slovenskej filharmónie, 13. a 14. januára 1977 v Bratislave, japonského dirigenta Ken Ičiro Kobajaši s klavírnym duom Pavol Kováč – Stanislav Zamborský

  Nové Slovo, 1977, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 11

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka mladých organistov

  Pravda, 29. 12. 1976, Bratislava, s. 5
  (Prehliadka mladých organistov 1976, Bratislava)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Interpódium mladosti a talentu

  Bratislavské hudobné slávnosti prehliadkou mladých umelcov

  Pravda, 27. 10. 1976, Bratislava, s. 5

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Festival nevšedných kvalít

  Bratislavské hudobné slávnosti vrcholom kultúrneho diania

  Pravda, 15. 10. 1976, Bratislava, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1976)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Tvorca slovenskej hudby

  Národný umelec Alexander Moyzes sa dožíva 70 rokov

  Pravda, 4. 9. 1976, Bratislava, s. 5
  (Alexander Moyzes, 1906 – 1984, slovenský skladateľ)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Taktovkou kliesnil cestu ku kvalitám

  Zaslúžilý umelec Dr. Ľudovít Rajter 70-ročný

  Pravda, 30. 7. 1976, Bratislava, s. 5

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Hudba ako životné poslanie

  Smena, 28. 7. 1976, Bratislava, s. 6
  (Ľudovít Rajter, 1906 – 2000, slovenský dirigent)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Koncert hlbokého zážitku

  Pravda, 16. 7. 1976, Bratislava, s. 5
  (Pavol Kováč, nar. 1946, klavír, Peter Michalica, nar. 1945, husle)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Tri zo svetovej tvorby

  Pravda, 11. 6. 1976, Bratislava, s. 5
  (Farhad Mechkat – dirigent, Jozef Podhoranský – violončelo, Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Nevyhranené umenie taktovky

  Pravda, 26. 5. 1976, Bratislava, s. 5
  (Československý rozhlas, Bratislava, Symfonický orchester)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Vysoké interpretačné majstrovstvo

  Práca, 25. 5. 1976, Bratislava, s. 6
  (Leningradskaja gosudarstvennaja filarmonija, Symfonický orchester, Bratislava)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Absencia slovenskej tvorby

  Pravda, 7. 5. 1976, Bratislava, s. 5
  (Vladimír Rusó, organ, Erika Háhnová, organ, Gréta Hrdá, husle, Ľudovít Mercinger, klavír)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Konfrontácia umeleckých kvalít

  Pravda, 7. 4. 1976, Bratislava, s. 5
  (Československý rozhlas, Bratislava, Symfonický orchester)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Richterova interpretácia Bacha

  Práca, 16. 3. 1976, Bratislava, s. 6
  (Karl Richter, 1926 – 1981, Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Tvorivý vklad interpretov

  Sovietsky huslista Vladimir Spivakov opäť hosťom Bratislavy

  Práca, 28. 2. 1976, Bratislava, s. 6

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Nezabúda sa na domácu tvorbu

  Z koncertného života v hlavnom meste Slovenska

  Pravda, 18. 2. 1976, Bratislava, s. 5

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Dominovali komorné koncerty

  Z hudobného života Bratislavy

  Práca, 6. 2. 1976, Bratislava, s. 5

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Recitál Stanislava Zamborského

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 5, s. 4
  (Stanislav Zamborský, nar. 1946, klavír)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: V plnom tvorivom zápale

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 23, s. 4
  (Zdenko Mikula, 1916 – 2012, slovenský skladateľ)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Komorné koncerty BHS

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 21, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 1976)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Farebná hudba

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 12, s. 3
  (Květoslava Fulierová, nar. 1932, výstavy)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Peter Michalica

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 12, s. 4
  (Peter Michalica – husle)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Recitál Pavla Kováča

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 11, s. 4
  (Pavol Kováč, nar. 1946, klavír)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Organový recitál Vladimíra Rusóa

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 10, s. 4

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Krečinskij v realizácii sovietskych umelcov

  Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 52, s. 23
  (Kim Ryžov, Alexander Kolker, Nová scéna, Bratislava)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Iránsky dirigent u nás

  Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 50, s. 19
  (Farhad Mechkat – dirigent, Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Štyri vrcholné zážitky

  Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 45, s. 13
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1976)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Zápisník BHS ’76

  Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 43, s. 13
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1976)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: K repertoáru koncertov

  Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 35, s. 19
  (Československý rozhlas, Bratislava, Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Úspech dirigenta – úspech kolektívny

  Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 20, s. 8
  (Viktor Málek, 1922 – 2002)

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Slovenská hudobná kultúra medzi dvoma zjazdami

  Rozhlas, 1976, Bratislava, č. 13, s. 1 – 2

 • 1975

  ČÁRSKA, Etela: Stradivari

  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 1975, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Bratislava, roč. 10, č. 6, s. 55 – 57

 • 1975

  ČÁRSKA, Etela: Na záhorácku nôtu

  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 1975, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Bratislava, roč. 10, č. 3, s. 67 – 68

 • 1975

  ČÁRSKA, Etela: Monografia hudobníka

  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 1975, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Bratislava, roč. 10, č. 2, s. 68 – 69

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: Vychádza z ľudovej melodiky

  Večerník, 22. 10. 1974, Bratislava, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 1974, Bratislava)

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: Zneli staré nástroje

  Večerník, 15. 10. 1974, Bratislava, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 1974, Bratislava)

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: Orchester s visačkou kvality

  Večerník, 7. 10. 1974, Bratislava, s. 5

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: Dážď neuškodil koncertu

  Večerník, 10. 7. 1974, Bratislava, s. 5
  (Musica aeterna, Bratislava)

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: Nežnosť rozihrala klávesy

  Večerník, 12. 5. 1974, Bratislava, s. 5
  (Tatiana Lenková – klavír)

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: Predchodca hudobného romantizmu

  Práca, 16. 4. 1974, Bratislava, s. 4
  (Václav Jan Tomášek, 1774 – 1850, český skladateľ)

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela – MÁLEK, Viktor: Renesancia starej hudby

  Práca, 23. 3. 1974, Bratislava, s. 6
  (Viktor Málek, 1922 – 2002, dirigent)

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela – PODRACKÝ, Igor: Komorné orchestre na BHS ’74

  Hudobný život, 1974, Bratislava, roč. 6, č. 21, s. 4
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 1974, Bratislava)

 • 1974

  ČÁRSKA, Etela: Slovenská filharmónia

  Koncerty v novembri a decembri 1973

  Hudobný život, 1974, Bratislava, roč. 6, č. 2, s. 4
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)

 • 1973

  ČÁRSKA, Etela – KAMRLOVÁ, Eva: Predstavuje sa Eva Kamrlová

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 6, s. 2
  (Eva Kamrlová, nar. 1942, slovenská organistka)

 • 1973

  ČÁRSKA, Etela – WARCHAL, Bohdan: Americké turné SKO

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 24, s. 1 – 3
  (Slovenský komorný orchester)

 • 1969

  ČÁRSKA, Etela: Leoš Janáček et Musica Europaea

  Slovenská hudba, 1969, Bratislava, roč. 13, č. 1, s. 43 – 44

 • 1969

  ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť – počúvajte a vnímajte

  Hudobný život, 1969, Bratislava, roč. 1, č. 23 – 24, s. 9

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2006

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Etela Čárska (28. februára 1941)

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 2, s. 31

 • 2001

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Život s umením

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 3, s. 3

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V zajatí rozhlasu

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 5, s. 6

 • 1978

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Rozhlasová žatva ´77

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 5, s. 5

 • 1974

  NOVÁČEK, Zdenko: Rozhlasová hudobná žatva

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 4, s. 1

x