• 1958 – 1963

    hudobná veda na FF UK v Bratislave

  • od 1964

    hudobná redaktorka v Redakcii symfonickej, opernej a komornej hudby v Slovenskom rozhlase (predtým Československom rozhlase)

Odborne sa zameriavala na oblasť starej hudby a organovej hudby ako aj súčasnú hudbu, najmä tvorbu slovenských skladateľov.

Vo svojej publicistickej činnosti reflektovala najmä organové podujatia, ako sú Slovenské historické organy, Organové koncerty pod Pyramídou, Dni organovej hudby v Bratislave a ďalšie, ako aj koncertných umelcov (Ferdinand Klinda, Ivan Sokol, Irma Skuhrová, Eva Kamrlová, Ján Vladimír Michalko a ďalší), v oblasti starej hudby reflektovala najmä súbory, ako sú Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Bohdanom Warchalom, Musica aeterna, Bratislava s umeleckým vedúcim Jánom Albrechtom. Nezanedbateľný je jej záujem o tvorbu Experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu ako aj tvorbu slovenských skladateľov, ako napr. Alexander Moyzes, Jozef Malovec, Ivan Hrušovský.

Za svoj kreatívny prístup v rozhlasovej práci získala viaceré ocenenia: Prix Musical de Radio Brno 1978, Prix Italia v Ravenne 1998 a Prix Italia v Assisi 1999.

x