• 1967 – 1972

  Konzervatórium Žilina (husle - Bohumil Urban)

 • od 1969

  konzultácie s prof. Tiborom Gašparkom

 • 1972 – 1976

  člen Štátnej filharmónie Košice

 • 1976 – 1996

  pôsobenie v ŠKO Žilina (najskôr vedúci skupiny druhých huslí, od roku 1983 koncertný majster)

 • v sezóne 1996/97

  koncertný majster Opery DGTJ Banská Bystrica a vedúci Komorného orchestra DGTJ Banská Bystrica

 • 1993 – 1997

  primárius Trávničkovho kvarteta

 • 1997

  založil a vedie sláčikový súbor pri ŠKO Archi di Slovakia

František Figura je počas celej svojej koncertnej činnosti aktívny v oblasti sólovej a komornej hudby, vrátane umeleckého vedenia ansámblov, ako aj orchestrálnej hry. Ako sólista spolupracoval so SF, ŠKO Žilina, Štátnou filharmóniou Košice, Jihočeskou komornou filharmóniou České Budějovice, Karlovarským symfonickým orchestrom, pod taktovkou mnohých dirigentov (Peter Breiner, Oliver Dohnányi, Mika Eichenholz, Eduard Fischer, Stanislaw Galonski, Karol Kevický, Tomáš Koutník, Tsugio Maeda, Ernst Märzendorfer, Larry Newland, Christian Pollack, Ľudovít Rajter, Alexander Schwinck, Róbert Stankovský, Leoš Svárovský, Jan Valta, Jaroslav Vodňanský, Petr Vronský). V komornej hre mu boli partnermi Andrea Šestáková, vn, Marie Davidová, vn, Richard Vandra, vc, Matej Arendárik, cmb, Bibiana Figurová, pf, cmb, Ľubica Spurná, cmb, Miroslav Ivaniš, ob, Ján Figura ml., fl, Václav Hudeček, vn, Jindřich Pazdera, vn, Katarína Mikšíková, vn, Ernest Patkoló, vn, Jiří Hanousek, vc, Eiji Arai (Japonsko), vn, Jiří Hlaváč, cl. Je spoluzakladateľ a sekundárius Košického kvarteta. V rokoch 1993 – 1997 bol primáriom Trávničkovho kvarteta, v roku 1997 založil a vedie sláčikový súbor pri ŠKO Archi di Slovakia.

Je spoluzakladateľ a sekundárius Košického kvarteta. Ako sólista či so sólovými vstupmi sa predstavil so sláčikovým súborom pri ŠKO Archi di Slovakia na viacerých domácich festivaloch (Mozartov festival Bratislava, Medzinárodný letný festival Bojnice, na podujatí Čírenie talentov – od 2004 pod názvom Talenty pre Európu, kde od roku 2001 prevzal hudobný sprievod laureátov súťaže po Bohdanovi Warchalovi) a v zahraničí Wienerfestwochen vo Viedni, Haydn-Tage vo Viedni, Frühling Festival Wien, Aspekte Salzburg, Johann Strauss Vater Festival Wien). Realizoval rad nahrávok v Slovenskom rozhlase i na zvukové nosiče s ŠKO Žilina.

Figura sa venuje i pedagogickej činnosti a je pozývaný do porôt mnohých hudobných súťaží.

 

x