• 1951 – 1954

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová)

 • 1954 – 1959

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), 1969 titul PhDr., 1993 hodnosť CSc.

 • 1959 – 1966

  pedagogický pracovník a korepetítor v Dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave

 • 1966 – 1992

  dokumentarista slovenského hudobného života v Hudobnom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave, počas tohto obdobia scenárista a komisár viacerých výstav k jubileám domácich i zahraničných skladateľov: Béla Bartók a Slovensko (1969), Frico Kafenda (1973), Leoš Janáček a Slovensko (1979), Slovenská hudba po oslobodení (1985), Eugen Suchoň (1988)

 • od 1983

  súkromné štúdiá klavírnej hry u Rudolfa a Sylvie Macudzińských (Bratislava), Valentini Kameníkovej (Praha), Evy Fischerovej-Martvoňovej (Bratislava) a ďalších

V oblasti prieskumu sa zameriaval na dokumentáciu slovenského koncertného života, ktorej plodom je niekoľko ojedinelých monografií, a zároveň sa venoval hudobnej publicistike.

Je autorom a zostavovateľom viacerých štúdií a slovníkov o slovenských koncertných umelcoch rôznych odborov (v rozpätí rokov 1974 – 2005), spoluautorom publikácií a katalógov hudobných zbierok Slovenského národného múzea.

Od roku 1984 sa venoval ako jeden z mála teoretikov aj koncertnej činnosti so zameraním na diela pre sólový klavír. Dramaturgia koncertov bola koncipovaná prevažne monotematicky, pričom koncerty aj moderoval (zo svetových skladateľov uviedol: Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Frederyk Chopin, Franz Liszt, slovenskí skladatelia: Pavol Bagin, Dezider Kardoš, Dušan Martinček, Ladislav Kupkovič, Ivan Parík, Eugen Suchoň, Ilja Zeljenka).

x