• Hatrík, Juraj: Ponorená hudba

    Elena Holičková (s), Jozef Kopelman (s), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir)

    Zdroj: Archív HC

Aktualizované: 02. 11. 2023

x