• 2000

  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

  za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí v oblasti umenia, udeľený prezidentom SR

 • 2000

  Talichova medaila Slovenskej filharmónie

  za prínos do slovenského hudobného umenia

 • 2000

  Pamätná medaila VŠMU

 • 1999

  Cena Nadácie Tatra banky za umenie

  za celoživotné dielo

 • 1993

  Cena Frica Kafendu

  za mimoriadny prínos v oblasti slovenského interpretačného umenia

 • 1987

  Zlatý erb vydavateľstva OPUS

  za umeleckú realizáciu diel A. Corelliho, J. S. Bacha, B. Brittena, L. Janáčka a E. Suchoňa na platniach LP a CD

 • 1983

  titul Národný umelec

 • 1975

  Zlatý erb vydavateľstva OPUS

 • 1972

  Štátna cena Klementa Gottwalda

 • 1969

  čestný titul Zaslúžilý umelec

 • 1968

  Cena vydavateľstva Supraphon

  za najlepší umelecký výkon v odbore komorných súborov na gramofónovej platni (kompletná nahrávka Corelliho Concerti grossi)

x