• 1960 – 1962

  Stavebná fakulta a Fakulta architektúry STU v Bratislave

 • 1962 – 1966

  VŠMU (klavír – Rudolf Macudzinski)

 • 1966 – 1968

  Hudobná akadémia Frédérica Chopina, Varšava (postgraduálne štúdium klavíra – Maria Wilkomirska)

 • 1977 – 1979

  Katedra vied o umení FF UK v Bratislave, doktorandské štúdium hudobnej vedy (Jozef Kresánek)

 • 1981 – 1983

  Katedra vied o umení FF UK v Bratislave postdoktorandský kurz hudobnej estetiky (Leonid Stolovič a Jonas Bruveris)

 • 1968 – 1970

  pedagogička klavírnej hry na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre

 • 1972 – 1984

  zákaz koncertnej činnosti z politických dôvodov

 • 1974 – 1984

  odborná asistentka na Katedra vied o umení FF UK v Bratislave (teória interpretácie, klavírna interpretácia, čítanie z partitúr)

 • 1984

  emigrácia do USA a obnovenie koncertnej činnosti

 • 1987 – 1992

  pedagogička klavíra, dejín klavírnej literatúry a dejín hudby na University of Dayton, Ohio (USA), vedúca katedry klávesových nástrojov (od 1987 docentka)

 • 1992

  návrat do vlasti, obnovenie prednáškovej a koncertnej činnosti v Európe, koncertné turné v USA

 • 1994

  pedagogička klavírnej hry na Fairfax Conservatory of Music, Virginia (USA)

 • 1995 – 1998

  prednášky o klavírnej interpretácii na VŠMU

 • 1992

  umelecká riaditeľka Milhaud Festivalu v Daytone, Ohio (USA)

 • 2000

  umelecká riaditeľka Flemish Music Festivalu v Bratislave

Elena Letňanová rozvinula bohatú koncertnú aktivitu najmä v zahraničí. Popri domácich festivaloch (Bratislava, Piešťany, Košice, Nitra, Bojnice) sa predstavila na festivaloch vo Viedni, v Ríme, Gente, Bacau, San Franciscu, Daytone, Prahe, Kroměříži, Ostrave, Zlíne, Katowiciach, Toruni a i. a na recitáloch v Carnegie Hall v New Yorku, Washingtone ako aj v ďalších štátoch USA, Kanady, Európy (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Anglicko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Česká republika a i.), Ázie (Izrael) a Japonska. Sólisticky vystúpila so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Čs. rozhlasu, Dayton Philharmonic Orchestra, Filharmonickým orchestrom M. Joru v Bacau, Komorným orchestrom Bohuslava Martinů Brno, Filharmóniou Brno, Brněnštími komorními sólistami, Slovenským komorným orchestrom, Štátnym komorným orchestrom Žilina a ď. pod taktovkou Georga Sebastiena, Philipa Magnussona, Henri van de Veldeho, Ovidia Balana, Ondreja Lenárda, Bystríka Režuchu, Antona Popoviča, Petra Vronského, Evžena Zámečníka, Ondřeja Tajovského a i.

V roku 2009 vystúpila o. i. na medzinárodnom hudobnom festivale Harmonia Moraviae v Zlíne, kde interpretovala dva klavírne koncerty jej dedikované: Concertino for Elena od Richarda Toensinga a Good Company od Boudewijna Buckinxa, ako aj klavírny koncert Henryka Goreckeho. Český rozhlas realizoval z koncertu nahrávku.

V roku 2010 účinkovala o. i. na festivale Forfest (Good Company – Concerto For Piano and String Orchestra od Boudewijna Buckinxa dedikovaný E. Letňanovej).

Od roku 1992 pôsobila aj ako lektorka anglického jazyka na slovenských univerzitách: Lekárska fakulta UK v Bratislave (1992 - 1993), Academia Istropolitana (1995 - 1997), Fakulta architektúry STU v Bratislave (1996 - 1997), Strojnícka fakulta STU v Bratislave (od 2001). Príležitostne sa venuje literárnej činnosti, jej poviedky boli uverejnené v časopisoch Literární noviny, Kultúrny život, Mosty, Kultúra a knižne vo vydavateľstve Tranoscius pod názvom Zamrežovaný denník (2015). 

x