• 2011

  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

  za mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a kultúry osobitne v oblasti hudobnej tvorby

 • 2004

  Zápis do Zlatej knihy SOZA

  cena udelená za rok 2003

 • 1999

  Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)

  za dielo: Čo mi deti rozprávali

  za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby

  cena udelená za rok 1998

 • 1979

  Medzinárodná hudobná cena IMC-UNESCO

 • 1975

  Skladateľská súťaž k 30. výročiu oslobodenia ČSSR

  za dielo: Symfónia 1945

  1. cena

 • 1966

  titul Národný umelec

 • 1966

  Cena Johanna Gottfrieda von Herdera

 • 1966

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za dielo: Blažení sú mŕtvi

x