14.10.

2011

Ján Cikker: Coriolanus

Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)

Prvé uvedenie na Slovensku

Štátna opera, Banská Bystrica, SK

INTERPRETI: Martin Popovič (br), Ivan Zvarík (b), Peter Schneider (t), Dušan Šimo (t), Igor Lacko (br), Alena Hodálová (a), Katarína Procházková (s), Michal Hýrošš (t), Marián Hadraba (br), Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Ján Procházka (zbm.), Marián Vach (dir.), Roman Polák (réžia)

21.02.

1987

Ján Cikker: Zo života hmyzu

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Viktor Málek (dir.), Branislav Kriška (réžia)

08.10.

1983

Ján Cikker: Obliehanie Bystrice

Opera v troch dejstvách (deviatich obrazoch)

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ondrej Malachovský (b), Marta Nitranová (s), Juraj Hrubant (br), Jozef Špaček (b), Pavol Gábor (t), Ľuba Baricová (ms), Elena Holičková (s), Peter Oswald (t), Milan Kopačka (t), Štefan Hudec (br), Juraj Martvoň (br), Vojtech Schrenkel (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)

17.03.

1983

Ján Cikker: Óda na radosť

Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

30.10.

1981

Ján Cikker: Paleta

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Otmar Suitner (dir.)

06.10.

1979

Ján Cikker: Rozsudok

Opera v 5 obrazoch (troch dejstvách)

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Nina Hazuchová (a), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Pavol Mauréry (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)

04.10.

1975

Ján Cikker: Tri ukrajinské ľudové piesne

pre mužský (resp. miešaný) zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

03.11.

1974

Ján Cikker: Coriolanus

Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)

Prvé uvedenie v zahraničí

Mannheim, DE

INTERPRETI: Hans Wallat (dir.), Harry Buckwitz (réžia)

Prvé uvedenie mimo územia vtedajšieho Československa.

04.04.

1974

Ján Cikker: Coriolanus

Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)

Prvé uvedenie v zahraničí

Národné divadlo, Praha, CZ

INTERPRETI: Antonín Švorc (br), Eduard Haken (b), Oldřich Spisar (t), Jan Hlavsa (t), Josef Heriban (br), Ivana Mixová (a), Daniela Šounová (s), Jaroslav Stříška (t), Bohuslav Maršík (br), Zbor a orchester Národného divadla v Prahe, Zdeněk Košler (dir.), Přemysl Kočí (réžia)

Prvé uvedenie na území Československa.

30.09.

1973

Ján Cikker: Hra o láske a smrti

Opera v jednom dejstve

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Magdaléna Hajóssyová (s), Gustáv Papp (t), Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Zdeněk Košler (dir.), Ladislav Vychodil (réžia)

20.05.

1972

Ján Cikker: Keď srdiečko pobolieva

Balet v dvoch dejstvách na hudbu Jána Cikkera (Slovenská suita, Spomienky, Valašský tanec z opery Juro Jánošík)

Prvé uvedenie na Slovensku

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, SK

INTERPRETI: Orchester Opery DJGT, Anton Buranovský (dir.)

26.09.

1971

Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

01.08.

1969

Ján Cikker: Hra o láske a smrti

Opera v jednom dejstve

Prvé uvedenie v zahraničí

Bavorská štátna opera, Mníchov, DE

INTERPRETI: Keith Engen (br), Charlotte Berthold (s), Donald Grobe (t), Kurt Böhme (b), Zbor a orchester Bavorskej štátnej opery, Václav Neumann (dir.), Günther Rennert (réžia)

17.03.

1966

Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi

Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

21.11.

1965

Ján Cikker: Orchestrálne štúdie k činohre

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

13.05.

1965

Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi

Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu v Prahe, Alois Klíma (dir.)

Prvé uvedenie na území Československa.

05.05.

1965

Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi

Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza

Prvé uvedenie v zahraničí

Berlín, DE

INTERPRETI: Berlínsky symfonický orchester, Johannes Schüler (dir.)

18.08.

1964

Ján Cikker: Vzkriesenie

Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)

Prvé uvedenie v zahraničí

King's Theatre, Edinburgh, UK

INTERPRETI: Teodor Šrubař (br), Milada Čadikovičová (ms), Naděžda Kniplová (a), Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (br), Jaroslava Procházková (a), Karel Berman (b), Jindřich Jindrák (br), Antonín Votava (t), Dalibor Jedlička (b), Beno Blachut (t), Jaroslav Horáček (b), Jaroslava Dobrá (a), Zdeněk Švehla (t), Miroslav Šindelář (bbr), Otakar Havránek (b), Soňa Rudišová (s), Božena Novotná (s), Anna Rousková (s), Jan Hadraba (b), Václav Pokorný (t), Zbor a orchester Národného divadla v Prahe, Jaroslav Krombholc (dir.), Karel Jernek (réžia)

Prvé uvedenie mimo územia vtedajšieho Československa.

30.11.

1963

Ján Cikker: Mister Scrooge

Opera v 4 obrazoch (3 dejstvách)

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Karel Jernek (réžia)

05.10.

1963

Ján Cikker: Mister Scrooge

Opera v 4 obrazoch (3 dejstvách)

Prvé uvedenie v zahraničí

Kassel, DE

INTERPRETI: Christoph von Dohnányi (dir.), Hans Neugebauer (réžia)

25.10.

1962

Ján Cikker: Juro Jánošík

Opera v 6 obrazoch

Prvé uvedenie v zahraničí

Slovinská národná opera, Ľubľana, SI

INTERPRETI: Miro Brajnik (t), Danilo Merlak (b), Vekoslav Janko (bbr), Vilma Bukovčeva (s), France Langus (br), Edvard Sršen (br), Friderik Lupša (b), Drago Čuden (t), Ladko Korošec (b), Slavko Štrukelj (t), Anton Prus (b), Vanda Ziherlova (ms), Jože Stabej (bbr), Samo Smerkolj (bbr), Zbor a orchester Slovinskej národnej opery, Ciril Cvetko (dir.), Hinko Leskovšek (réžia)

22.09.

1962

Ján Cikker: Vzkriesenie

Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Kornel Hájek (réžia)

18.05.

1962

Ján Cikker: Vzkriesenie

Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Národné divadlo, Praha, CZ

INTERPRETI: Teodor Šrubař (br), Milada Čadikovičová (ms), Štěpánka Štěpánová (a), Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (br), Jaroslava Procházková (a), Karel Berman (b), Jindřich Jindrák (br), Antonín Votava (t), Dalibor Jedlička (b), Beno Blachut (t), Jaroslav Veverka (b), Marie Ovčačíková (a), Zdeněk Švehla (t), Antonín Zlesák (t), Václav Janota (bbr), Josef Celerin (b), Soňa Rudišová (s), Božena Novotná (s), Věra Nováková (s), Jan Hadraba (b), Václav Pokorný (t), Zbor a orchester Národného divadla v Prahe, Jaroslav Krombholc (dir.), Karel Jernek (réžia)

Prvé uvedenie na území Československa.

30.10.

1958

Ján Cikker: Dramatická fantázia

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

05.03.

1958

Ján Cikker: Beg Bajazid

Opera v troch dejstvách s prológom

Prvé uvedenie v zahraničí

Wiesbaden, DE

INTERPRETI: Arthur Apelt (dir.), Walter Pohl (réžia)

Prvé uvedenie mimo územia vtedajšieho Československa.

16.02.

1957

Ján Cikker: Beg Bajazid

Opera v troch dejstvách s prológom

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Hadraba (b), Emil Schütz (br), Gustáv Papp (t), Ferdinand Krčmář (b), Bohuš Hanák (br), Mária Kišonová-Hubová (s), Helena Bartošová-Schützová (a), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)

10.11.

1954

Ján Cikker: Juro Jánošík

Opera v 6 obrazoch

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Gustáv Papp (t), František Zvarík (b), Imrich Gál (bbr), Zita Frešová-Hudcová (s), Juraj Martvoň (br), Bohuš Hanák (br), Juraj Wiedermann (b), Janko Blaho (t), Ján Hadraba (b), Karol Sekera (t), Ladislav Černý (b), Dita Gabajová (ms), Franjo Hvastija (bbr), Zdenko Hrůza (b), Emil Schütz (bbr), Václav Nouzovský (b), Janka Gabčová (a), Margita Česányiová (s), Ferdinand Krčmář (b), Anna Hornungová (s), Tatjana Masariková (ms), Marta Meierová (a), Štefan Gábriš (t), Ivan Finko (b), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)

03.10.

1947

Ján Cikker: Ráno op. 24

Symfonická báseň pre veľký orchester, 3. časť trilógie "O živote"

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)

06.01.

1944

Ján Cikker: Vojak a matka (Boj) op. 21

Symfonická báseň pre recitátora a veľký orchester; 2. časť trilógie "O živote"

Prvé uvedenie na Slovensku

Vládna budova, Bratislava, SK

INTERPRETI: Viliam Záborský (spk), Krešimir Baranović (dir.)

1911

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 14.10.

  2011

  Ján Cikker: Coriolanus

  Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Štátna opera, Banská Bystrica, SK

  INTERPRETI: Martin Popovič (br), Ivan Zvarík (b), Peter Schneider (t), Dušan Šimo (t), Igor Lacko (br), Alena Hodálová (a), Katarína Procházková (s), Michal Hýrošš (t), Marián Hadraba (br), Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Ján Procházka (zbm.), Marián Vach (dir.), Roman Polák (réžia)

 • 21.02.

  1987

  Ján Cikker: Zo života hmyzu

  Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Viktor Málek (dir.), Branislav Kriška (réžia)

 • 08.10.

  1983

  Ján Cikker: Obliehanie Bystrice

  Opera v troch dejstvách (deviatich obrazoch)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ondrej Malachovský (b), Marta Nitranová (s), Juraj Hrubant (br), Jozef Špaček (b), Pavol Gábor (t), Ľuba Baricová (ms), Elena Holičková (s), Peter Oswald (t), Milan Kopačka (t), Štefan Hudec (br), Juraj Martvoň (br), Vojtech Schrenkel (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)

 • 17.03.

  1983

  Ján Cikker: Óda na radosť

  Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 30.10.

  1981

  Ján Cikker: Paleta

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Otmar Suitner (dir.)

 • 06.10.

  1979

  Ján Cikker: Rozsudok

  Opera v 5 obrazoch (troch dejstvách)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Nina Hazuchová (a), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Pavol Mauréry (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)

 • 04.10.

  1975

  Ján Cikker: Tri ukrajinské ľudové piesne

  pre mužský (resp. miešaný) zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 30.09.

  1973

  Ján Cikker: Hra o láske a smrti

  Opera v jednom dejstve

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Magdaléna Hajóssyová (s), Gustáv Papp (t), Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Zdeněk Košler (dir.), Ladislav Vychodil (réžia)

 • 20.05.

  1972

  Ján Cikker: Keď srdiečko pobolieva

  Balet v dvoch dejstvách na hudbu Jána Cikkera (Slovenská suita, Spomienky, Valašský tanec z opery Juro Jánošík)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, SK

  INTERPRETI: Orchester Opery DJGT, Anton Buranovský (dir.)

 • 26.09.

  1971

  Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 17.03.

  1966

  Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi

  Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 21.11.

  1965

  Ján Cikker: Orchestrálne štúdie k činohre

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

 • 30.11.

  1963

  Ján Cikker: Mister Scrooge

  Opera v 4 obrazoch (3 dejstvách)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Karel Jernek (réžia)

 • 22.09.

  1962

  Ján Cikker: Vzkriesenie

  Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Kornel Hájek (réžia)

 • 30.10.

  1958

  Ján Cikker: Dramatická fantázia

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 16.02.

  1957

  Ján Cikker: Beg Bajazid

  Opera v troch dejstvách s prológom

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Hadraba (b), Emil Schütz (br), Gustáv Papp (t), Ferdinand Krčmář (b), Bohuš Hanák (br), Mária Kišonová-Hubová (s), Helena Bartošová-Schützová (a), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)

 • 10.11.

  1954

  Ján Cikker: Juro Jánošík

  Opera v 6 obrazoch

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), František Zvarík (b), Imrich Gál (bbr), Zita Frešová-Hudcová (s), Juraj Martvoň (br), Bohuš Hanák (br), Juraj Wiedermann (b), Janko Blaho (t), Ján Hadraba (b), Karol Sekera (t), Ladislav Černý (b), Dita Gabajová (ms), Franjo Hvastija (bbr), Zdenko Hrůza (b), Emil Schütz (bbr), Václav Nouzovský (b), Janka Gabčová (a), Margita Česányiová (s), Ferdinand Krčmář (b), Anna Hornungová (s), Tatjana Masariková (ms), Marta Meierová (a), Štefan Gábriš (t), Ivan Finko (b), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)

 • 03.10.

  1947

  Ján Cikker: Ráno op. 24

  Symfonická báseň pre veľký orchester, 3. časť trilógie "O živote"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 06.01.

  1944

  Ján Cikker: Vojak a matka (Boj) op. 21

  Symfonická báseň pre recitátora a veľký orchester; 2. časť trilógie "O živote"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Vládna budova, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Viliam Záborský (spk), Krešimir Baranović (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 03.11.

  1974

  Ján Cikker: Coriolanus

  Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Mannheim, DE

  INTERPRETI: Hans Wallat (dir.), Harry Buckwitz (réžia)

 • 04.04.

  1974

  Ján Cikker: Coriolanus

  Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Národné divadlo, Praha, CZ

  INTERPRETI: Antonín Švorc (br), Eduard Haken (b), Oldřich Spisar (t), Jan Hlavsa (t), Josef Heriban (br), Ivana Mixová (a), Daniela Šounová (s), Jaroslav Stříška (t), Bohuslav Maršík (br), Zbor a orchester Národného divadla v Prahe, Zdeněk Košler (dir.), Přemysl Kočí (réžia)

 • 01.08.

  1969

  Ján Cikker: Hra o láske a smrti

  Opera v jednom dejstve

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Bavorská štátna opera, Mníchov, DE

  INTERPRETI: Keith Engen (br), Charlotte Berthold (s), Donald Grobe (t), Kurt Böhme (b), Zbor a orchester Bavorskej štátnej opery, Václav Neumann (dir.), Günther Rennert (réžia)

 • 13.05.

  1965

  Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi

  Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu v Prahe, Alois Klíma (dir.)

 • 05.05.

  1965

  Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi

  Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Berlín, DE

  INTERPRETI: Berlínsky symfonický orchester, Johannes Schüler (dir.)

 • 18.08.

  1964

  Ján Cikker: Vzkriesenie

  Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)

  Prvé uvedenie v zahraničí

  King's Theatre, Edinburgh, UK

  INTERPRETI: Teodor Šrubař (br), Milada Čadikovičová (ms), Naděžda Kniplová (a), Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (br), Jaroslava Procházková (a), Karel Berman (b), Jindřich Jindrák (br), Antonín Votava (t), Dalibor Jedlička (b), Beno Blachut (t), Jaroslav Horáček (b), Jaroslava Dobrá (a), Zdeněk Švehla (t), Miroslav Šindelář (bbr), Otakar Havránek (b), Soňa Rudišová (s), Božena Novotná (s), Anna Rousková (s), Jan Hadraba (b), Václav Pokorný (t), Zbor a orchester Národného divadla v Prahe, Jaroslav Krombholc (dir.), Karel Jernek (réžia)

 • 05.10.

  1963

  Ján Cikker: Mister Scrooge

  Opera v 4 obrazoch (3 dejstvách)

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Kassel, DE

  INTERPRETI: Christoph von Dohnányi (dir.), Hans Neugebauer (réžia)

 • 25.10.

  1962

  Ján Cikker: Juro Jánošík

  Opera v 6 obrazoch

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Slovinská národná opera, Ľubľana, SI

  INTERPRETI: Miro Brajnik (t), Danilo Merlak (b), Vekoslav Janko (bbr), Vilma Bukovčeva (s), France Langus (br), Edvard Sršen (br), Friderik Lupša (b), Drago Čuden (t), Ladko Korošec (b), Slavko Štrukelj (t), Anton Prus (b), Vanda Ziherlova (ms), Jože Stabej (bbr), Samo Smerkolj (bbr), Zbor a orchester Slovinskej národnej opery, Ciril Cvetko (dir.), Hinko Leskovšek (réžia)

 • 18.05.

  1962

  Ján Cikker: Vzkriesenie

  Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar, Národné divadlo, Praha, CZ

  INTERPRETI: Teodor Šrubař (br), Milada Čadikovičová (ms), Štěpánka Štěpánová (a), Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (br), Jaroslava Procházková (a), Karel Berman (b), Jindřich Jindrák (br), Antonín Votava (t), Dalibor Jedlička (b), Beno Blachut (t), Jaroslav Veverka (b), Marie Ovčačíková (a), Zdeněk Švehla (t), Antonín Zlesák (t), Václav Janota (bbr), Josef Celerin (b), Soňa Rudišová (s), Božena Novotná (s), Věra Nováková (s), Jan Hadraba (b), Václav Pokorný (t), Zbor a orchester Národného divadla v Prahe, Jaroslav Krombholc (dir.), Karel Jernek (réžia)

 • 05.03.

  1958

  Ján Cikker: Beg Bajazid

  Opera v troch dejstvách s prológom

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Wiesbaden, DE

  INTERPRETI: Arthur Apelt (dir.), Walter Pohl (réžia)

Zahraničné

x