2020

Sonáta pre organ

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: org

2019

Mama

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: v, pf

Text: J. Frátrik

2019

Ave Mária

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: v, pf

2018

Slovenské ľudové piesne

pre hlas a komorný orchester

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: s, orch: fl, ob, cl, fg, tr, bat, archi

2017

Concerto Grosso

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: archi

2016

Sonata da camera

pre flautu, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: fl, vc, pf

Trvanie: 00:08:05

2016

Stabat Mater

pre flautu, hoboj, dvojo huslí, miešaný zbor a organ

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: CM, 2vn, fl, ob, org

2016

Responzóriový Žalm

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: CM, org

Text: Biblia: LK, 46-55

2015

77 slovenských ľudových piesní

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: v, pf

2015

Deťom

pre spev a klavír

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: vb, pf

Trvanie: 00:38:08

2015

Tri obrázky

pre dvoje huslí a klavír

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: 2vn, pf

Trvanie: 00:08:25

2015

Missa brevis II.

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: CM

Text: bibl.

Trvanie: 00:08:40

2015

Päť miniatúr

pre desať huslí

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: 10vn

Trvanie: 00:09:45

2014

Tri dvojspevy

pre soprán, bas a klavír

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: s, b, pf

Text: Karol Wojtyla

Trvanie: 00:10:25

2014

Concertinko

pre klavír a sláčikové kvarteto

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf

2014

Tri časti

pre sláčikové kvarteto

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Trvanie: 00:06:55

2014

Musica per la famiglia

pre flautu, dvoje huslí a violončelo

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: fl, 2vn, vc

Trvanie: 00:07:10

2013

Skladbičky

pre husle alebo klarinet a klavír

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: vn/cl, pf

Trvanie: 00:21:43

2013

Skladbičky

pre klavír

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:16:37

2012

Ruženec Božieho milosrdenstva

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: v, org

2012

Koncert

pre dve pozauny a orchester

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: 2tn, orch

Trvanie: 00:18:40

2012

Litánie k blahoslavenej Panne Márii

dominikánske

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: v/t, org

Trvanie: 00:14:10

2010

Obrázky

pre akordeón

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: ac

Trvanie: 00:25:45

2010

Sonáta

pre fagot a klavír

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: fg, pf

Trvanie: 00:17:55

2010

Stabat Mater

pre mužský zbor

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: CMa

Trvanie: 00:05:10

2009

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

pre klavír

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:02:03

Vydavateľ: Verbum

2009

Hry

pre štyri klavíry

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: 4pf

Trvanie: 00:06:40

2009

Sonáta

pre dva klavíry

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: 2pf

Trvanie: 00:18:10

2009

Fresky

pre štvorručný klavír

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 00:14:15

Vydavateľ: Verbum

2008

Modlitba

pre tri trúbky, miešaný zbor a organ

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: 3tr, CM, org

Trvanie: 00:03:50

2008

Slávnostné fanfáry

pre tri trúbky, bicie nástroje a organ

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: 3tr, bat, org

Trvanie: 00:03:35

2008

Stabat

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:02:40

2008

Concertino

pre husle a klavír

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 00:11:30

2008

Slovenské ľudové piesne

pre spev a klavír

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: v, pf

Trvanie: 00:17:15

Vydavateľ: Žilinská univerzita

2007

Missa solemnis

pre sóla, miešaný zbor a organ

Rok vzniku: 2007

Obsadenie: s, a, t, b, CM, org

Trvanie: 00:42:10

2007

Nálady

pre troje huslí

Rok vzniku: 2007

Obsadenie: 3vn

Trvanie: 00:06:00

2007

Partita

pre dve gitary

Rok vzniku: 2007

Obsadenie: 2gui

Trvanie: 00:11:05

2007

Scherzino

pre klarinet a klavír

Rok vzniku: 2007

Obsadenie: cl, pf

Trvanie: 00:02:15

2006

Suita

pre sláčikové kvarteto

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Trvanie: 00:10:15

2006

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

pre violončelový súbor

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: Xvc

Trvanie: 00:02:05

2006

Missa brevis

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:08:20

2006

Svitanie

pre dve violončelá a klavír

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: 2vc, pf

Trvanie: 00:03:40

2006

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: vc, pf

Text: ľud. (Obozri sa dievča)

Trvanie: 00:03:15

2006

Slovenské ľudové piesne

v úprave pre štvorručný klavír

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 00:21:30

2005

Pašie podľa Matúša

(malé) pre rozprávača, tenor, bas a miešaný zbor

Rok vzniku: 2005

Obsadenie: spk, t, b, CM

Text: bibl.

Trvanie: 00:19:15

2005

Sonatína

pre zobcovú flautu (hoboj) a klavír

Rok vzniku: 2005

Obsadenie: fld/ob, pf

Trvanie: 00:05:50

2005

Sonata da camera

pre dvoje huslí a violončelo

Rok vzniku: 2005

Obsadenie: 2vn, vc

Trvanie: 00:05:30

2003

Pašie podľa Lukáša

(malé) pre rozprávača, tenor, bas a miešaný zbor

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: spk, t, b, CM

Text: bibl.

Trvanie: 00:26:30

2003

Päť kolied

pre spev (barytón) a komorný súbor

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: br, fl, cl, 2vn, vl, vc

Trvanie: 00:08:55

2003

Pašie podľa Marka

(malé) pre tenor, bas, hovorenú postavu a miešaný zbor

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: t, b, spk, CM

Text: bibl.

Trvanie: 00:20:05

2003

Päť kolied

pre spev (barytón) a rôzne nástroje

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: br, tr, vl, vc, cb, tno, trg, clv, son

Trvanie: 00:05:40

2002

Žíznim

pre mužský zbor

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: CMa

Text: bibl.

Trvanie: 00:02:25

2001

Kyrie

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 2001

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:01:05

2000

Sonatína

pre husle a klavír

Rok vzniku: 2000

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 00:07:05

2000

Sonatína

pre štvorručný klavír

Rok vzniku: 2000

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 00:04:20

Vydavateľ: Verbum

1999

Missa brevis

pre dievčenský zbor a klavír

Rok vzniku: 1999

Obsadenie: CF, pf

Trvanie: 00:11:25

1999

Canzona

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1999

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 00:03:10

1998

Letné ráno

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: 2vc, pf

1998

Pašie podľa Jána

(malé) pre tenor, bas, recitátora a miešaný zbor

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: t, b, spk, CM

Text: bibl.

Trvanie: 00:23:20

1998

Oslavujte Pána

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: CM

Text: bibl.

1996

Starosloviensky Otčenáš

pre bas a klavír

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: b, pf

Trvanie: 00:05:00

1995

Rondo

pre štvorručný klavír

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 00:02:35

1995

Nahal si ma nahal

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: CM

1994

Štyri koledy

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1994

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:06:10

1993

Desať kolied

pre spev a klavír

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: vb, pf/pf4m

Trvanie: 00:10:45

1993

Omša

pre sóla, miešaný zbor a organ

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: s, a, t, b, CM, org

Trvanie: 00:27:40

1991

Narodenie

pre miešaný zbor (Lk 2, 1 – 14)

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: CM

Text: bibl.

Trvanie: 00:04:55

1991

Zvestovanie

pre miešaný zbor (Lk 1, 26 – 39)

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: CM

Text: bibl.

Trvanie: 00:05:05

1991

Predohra

pre orchester

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:04:55

1989

Poďte ku mne všetci

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: b, CM

Text: bibl.

Trvanie: 00:02:05

1988

Vianočná omša

pre miešaný zbor a organ (komorný orchester a organ)

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: CM, org/orch, org

Trvanie: 00:14:25

1988

Súd

Príbeh z Nového zákona pre sóla, miešaný zbor a organ (orchester a organ)

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: t, CM, org/orch, org

Text: bibl.

Trvanie: 00:04:45

1987

Zdravas

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:01:25

1987

Mária a Jozef

Spievaný príbeh o narodení Pána pre sóla, miešaný zbor, 2 trúbky, 2 pozauny a organ

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: s, a, t, b, CM, 2tr, 2tn, org

Text: bibl.

Trvanie: 00:38:00

1986

Päť prednesov

pre nástroj v ladení C, B alebo F a klavír

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: fld/cl/cr, pf

Trvanie: 00:05:15

1985

Sonáta

pre akordeón

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: ac

Trvanie: 00:15:25

Vydavateľ: Hudobný fond

1985

Peter – prvý z dvanástich

Oratórium podľa evanjelií pre recitátora, sóla, miešaný zbor, 2 trúbky, 2 pozauny a organ

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: spk, t, b, CM, 2tr, 2tn, org

Text: bibl.

Trvanie: 00:49:15

1984

Dve skladby

pre violu a klavír

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: vl, pf

Trvanie: 00:05:45

1984

Prelúdium a Vivace

pre pozaunu a klavír

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: tn, pf

Trvanie: 00:04:30

1984

Malá suita

pre sláčikový orchester

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: archi

Trvanie: 00:07:24

1984

Pastierske Vianoce

pre sóla, miešaný zbor a komorný orchester na ľudové texty

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: t, b, CM, orch

Text: ľud.

Trvanie: 00:14:50

1984

Dve slovenské ľudové piesne zo Starej Bystrice

pre barytón a sláčikové trio

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: br, vn, vl, vc

Trvanie: 00:04:35

1984

Príbeh z Nového zákona

pre barytón, miešaný zbor a komorný orchester

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: br, CM, orch

Text: bibl. (Jn 8, 1 – 11)

Trvanie: 00:04:40

1982–1983

Koncert

pre organ a orchester

Rok vzniku: 1982–1983

Obsadenie: org, orch

Trvanie: 00:10:50

1981

Dve časti

pre čembalo

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: cmb

Trvanie: 00:02:42

1980

Allegro

pre trúbku a klavír

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: tr, pf

Trvanie: 00:03:15

1979

Tri piesne

pre barytón a sláčikové trio

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: br, vn, vl, vc

Text: Š. Strážay

Trvanie: 00:06:45

1979

Divertimento

pre 22 dychových nástrojov

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 2tn, tu

Trvanie: 00:07:30

1979

Sonáta

pre trúbku a klavír

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: tr, pf

Trvanie: 00:10:55

1979

Omša

pre barytón, jednohlasý mužský zbor, tri trúbky a tympany

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: br, CM, 3tr, tp

Trvanie: 00:18:26

1979

Stabat Mater

pre barytón a lesný roh

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: br, cr

Trvanie: 00:14:15

1978

Päť piesní

pre barytón a klavír

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: br, pf

Text: M. Rúfus

Trvanie: 00:12:25

1977

Partita

pre sláčikový orchester

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: archi

Trvanie: 00:15:15

1977

Tri časti

pre klarinet in Es a klavír

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: clp, pf

Trvanie: 00:03:30

1977

Suita

pre kontrabas a klavír

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: cb, pf

Trvanie: 00:08:55

1977

Duo

pre violu a violončelo

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: vl, vc

Trvanie: 00:05:25

1977

Miniatúry

pre violu

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: vl

Trvanie: 00:04:10

1977

Miniatúry

pre violončelo

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: vc

Trvanie: 00:04:25

1976

Sláčikové trio

pre husle, violu a violončelo

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: vn, vl, vc

Trvanie: 00:10:55

1976

Sláčikové kvarteto

zo slovenských ľudových piesní

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1975

Sonáta

pre klavír

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: pf

1949

javiskové

symfonický orchester

komorný orchester

dychový orchester

 • 1979

  Divertimento

  pre 22 dychových nástrojov

  Rok vzniku: 1979

  Obsadenie: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 2tn, tu

  Trvanie: 00:07:30

sláčikový orchester

 • 2017

  Concerto Grosso

  Rok vzniku: 2017

  Obsadenie: archi

 • 1984

  Malá suita

  pre sláčikový orchester

  Rok vzniku: 1984

  Obsadenie: archi

  Trvanie: 00:07:24

 • 1977

  Partita

  pre sláčikový orchester

  Rok vzniku: 1977

  Obsadenie: archi

  Trvanie: 00:15:15

vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

dva sólové nástroje a orchester

inštrumentálne komorné diela

 • 2008

  Slávnostné fanfáry

  pre tri trúbky, bicie nástroje a organ

  Rok vzniku: 2008

  Obsadenie: 3tr, bat, org

  Trvanie: 00:03:35

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

 • 2020

  Sonáta pre organ

  Rok vzniku: 2020

  Obsadenie: org

dva nástroje

tri nástroje

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

 • 1976

  Sláčikové kvarteto

  zo slovenských ľudových piesní

  Rok vzniku: 1976

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

päť nástrojov

 • 2014

  Concertinko

  pre klavír a sláčikové kvarteto

  Rok vzniku: 2014

  Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

sólový hlas (hlasy) a organ

 • 2012

  Ruženec Božieho milosrdenstva

  Rok vzniku: 2012

  Obsadenie: v, org

 • 2012

  Litánie k blahoslavenej Panne Márii

  dominikánske

  Rok vzniku: 2012

  Obsadenie: v/t, org

  Trvanie: 00:14:10

inštruktívne

inštruktívne – vokálno-inštrumentálne

zborové

zbor a nástroje

sóla, zbor a nástroje

miešaný zbor

mužský zbor

zbor a klavír

zbor a organ

 • 2016

  Responzóriový Žalm

  Rok vzniku: 2016

  Obsadenie: CM, org

  Text: Biblia: LK, 46-55

x