• 1958

  pedagóg na LŠU v Bratislave

 • 1958

  absolvent Vyššej hudobnej školy pre vzdelávanie učiteľov hudobných škôl (husle – Viliam Kořínek)

 • 1972 – 1977

  JAMU v Brne (kompozícia – Miloslav Ištvan)

 • 1977 – 2014

  pedagóg hudobno-teoretických predmetov, sluchovej analýzy a kompozície na Konzervatóriu v Bratislave

"Tandlerove skladby z obdobia štúdia a tesne po ňom vychádzali z vysokoškolských poznatkov a najvýraznejšou z nich sa stalo Sláčikové kvarteto č. 1 (1974), ktoré odznelo aj na Hudobnom festivale v Brne. Jeho základným hudobným ideálom bolo tvoriť podľa doteraz nedefinovaných vnútorných pravidiel, ktoré majú svoje korene v klasicistickej prostote, prehľadnosti, rešpektovaní usporiadania a čistoty štýlu. Snažil sa odpútať od konštruktivizmu, vždy mu bola blízka hudobná spontánnosť. Pritom hľadal vo voľnej atonalite nový spôsob vyjadrenia, jazyk bez cudzích prvkov. Vo svojich skladbách – pravdepodobne aj pod vplyvom komponovania veľkého množstva inštruktívnej literatúry, ktorá musela byť technicky nenáročná a ľahko vnímateľná – sa snažil o zjednodušovanie hudobnej reči. Tento proces vyústil v posledných skladbách – Suite pre sólovú flautu (1994), v Adlibitkách pre pozitív (1991), Misse brevis (1996) a hlavne v Sláčikovom kvartete č. 3 (1997) do tandlerovskej Novej jednoduchosti."

(SLIACKA, Daniela: Juraj Tandler. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 279.)

x