2020

HOCHEL, Stanislav: Skromný a nedocenený...

Za Jurajom Tandlerom (1934-2020)

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 20

2015

ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38 – 39

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 35

2013

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012

Muchovo kvarteto

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22 – 23

2004

JARTIM, Juraj: Juraj Tandler – Cis dur alebo ais mol?

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 6, s. 4

1994

HOCHEL, Stanislav: Jubilant Juraj Tandler

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 11, s. 2

1984

ADAMČIAK, Milan: Päťdesiatnik Juraj Tandler

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 14, s. 7

1984

MARCZELLOVÁ, Zuzana: TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 1, 3
(Per orchestra)

1983

BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 2 – 3
(Einé II., suita pre flautu, husle, gitaru a violončelo)

1982

KYSELOVÁ, Nora: VII. TNSHT : Z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 4

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 3
(Suita pre sláčikový orchester)

1981

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Z tvorby pre deti a mládež

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
(Šesť variácií na ľudovú pieseň, Suita pre štvoro huslí)

1980

ŠUHAJDOVÁ, Jana: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Koncert inštruktívnej tvorby

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 7, s. 3

1980

ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 4
(Koncertná hudba pre klarinet a komorný orchester)

1976

DLHÁŇOVÁ, Božena: Škola a hudba : Pedagóg - skladateľ

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 7, s. 2

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  HOCHEL, Stanislav: Skromný a nedocenený...

  Za Jurajom Tandlerom (1934-2020)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 20

 • 2015

  ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38 – 39

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 35

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012

  Muchovo kvarteto

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22 – 23

 • 2004

  JARTIM, Juraj: Juraj Tandler – Cis dur alebo ais mol?

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 6, s. 4

 • 1994

  HOCHEL, Stanislav: Jubilant Juraj Tandler

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 11, s. 2

 • 1984

  ADAMČIAK, Milan: Päťdesiatnik Juraj Tandler

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 14, s. 7

 • 1984

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 1, 3
  (Per orchestra)

 • 1983

  BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 2 – 3
  (Einé II., suita pre flautu, husle, gitaru a violončelo)

 • 1982

  KYSELOVÁ, Nora: VII. TNSHT : Z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 4

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 3
  (Suita pre sláčikový orchester)

 • 1981

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Z tvorby pre deti a mládež

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
  (Šesť variácií na ľudovú pieseň, Suita pre štvoro huslí)

 • 1980

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Koncert inštruktívnej tvorby

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 7, s. 3

 • 1980

  ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 4
  (Koncertná hudba pre klarinet a komorný orchester)

 • 1976

  DLHÁŇOVÁ, Božena: Škola a hudba : Pedagóg - skladateľ

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 7, s. 2

x